Etikett: Migrationsverket

Nyanlända kan få bo i tält – Metro

Till Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik
mikael.ribbenvik@migrationsverket.se

Kopia till:

Fredrik Beijer
fredrik.beijer@migrationsverket.se

Fredrik Bengtsson
fredrik.bengtsson@migrationsverket.se

Cecilia Borin
cecilia.borin@migrationsverket.se

Mikael Hvinlund
mikael.hvinlund@migrationsverket.se

Migrationsverket
migrationsverket@migrationsverket.se


http://www.metro.se/nyheter/nyanlanda-kan-fa-bo-i-talt/Hdzpjy!8QqW09qweGeRzcca9tTJkQ/

I denna artikel från Metro säger du bland annat följande:

”Den internationella flyktingkrisen fortsätter med oförminskad styrka, det tror jag alla kan se på nyheterna”.

Det är inte genom nyheterna på tv som man får reda på fakta om asylinvandringen till Sverige och Europa. Public Service mörkar, vinklar och sprider missvisande information om detta till svenska folket. Det finns andra informationskällor. Bland annat så saknar majoriteten av de asylsökande som har kommit till EU-länderna asylskäl. Det säger EU:s gränsmyndighet Frontex och Frans Timmermans, som är EU-kommissionens förste vice ordförande, socialdemokrat och tidigare utrikesminister i den nederländska regeringen. Ett exempel på asylsökande som saknar asylskäl är dom 5000 asylsökande i Sverige som hittills i år har dragit tillbaka sin asylansökan, vilket är en ökning jämfört med förra året.

Att det råder väpnad konflikt och förföljelse i ett land innebär inte med automatik att alla som bor i det landet har anledning att fly. Det kan finnas områden som är lugna och områden som är skyddade av FN. Det borde du som vikarierande generaldirektör på Migrationsverket veta.

Naser Khader, parlamentsledamot i danska Folketinget från Konservative Folkeparti och med rötter i Syrien, skriver följande på sin blogg i tidningen BT om de syrier som kommer till Europa:

”Många har bott i Turkiet i månader eller år, men har fått upp ögonen för en fri passage genom Europa. Andra är i själva verket libaneser eller nordafrikaner, som påstår att de är syrier. De är inte på flykt från ett olyckligt inbördeskrig utan söker sig helt enkelt en bättre framtid”.

Läs också vad han skriver i en artikel från BT, den 23 september, från en av nedanstående länkar (Rubrik: ”Naser Khader: Der finnes to typer flygtninge – og nogle af dem er direkte pinlige”).

Migrationsverket beviljar permanenta uppehållstillstånd till syrier som inte bor i Syrien. Dessa syrier har bott i andra länder där de har uppehållstillstånd och där det inte finns anledning att fly ifrån. De berörs inte av kriget i Syrien. Ändå får de permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Man kan fråga sig på vilka grunder de får stanna. De är inga flyktingar i behov av skydd. De borde avvisas till de länder där de bor.

I en artikel från Sydsvenskan kan man läsa att sedan årsskiftet 2015/16 fram till den dag som artikeln publicerades, den 4 maj 2016, har drygt 200 syriska asylsökande i Sverige återtagit sin asylansökan. Detta är intressant med tanke på hur debatten förs i Sverige där alla syrier påstås vara flyktingar i behov av skydd, men så är det inte.

Debatten om asylinvandringen har mycket fokus på Syrien, men det är bara tjugo procent av de asylsökande som kommer från det landet.

Jag håller med vad Mohamed Omar skriver i en artikel den 12 oktober på ”Det goda samhället”:

”Svenska etablissemangsmedier kallar alla som söker asyl i Sverige ”flyktingar”. Till och med de som fått avslag på sina ansökningar kallas så. Det heter att de flyr för sina liv. Men ingen syrier behöver resa hela vägen till Sverige för att rädda sitt liv. Det räcker att ta sig till ett grannland. De som kommer till Sverige söker något annat”.

Ingen asylsökande har skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige gränsar inte till konfliktområden. De asylsökande bör återvända till första asylland som ligger långtifrån Sverige. Asylinvandringen till Sverige från fjärran länder bör därför stoppas.

Paul Nilsson

Källor:

https://meritwager.se/2016/08/08/frans-timmermans-over-halften-av-alla-asylsokande-inom-eu-har-ekonomiska-motiv-och-darmed-ingen-ratt-till-asyl/

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html

http://www.metro.se/nyheter/5-000-har-dragit-tillbaka-asylansokan-i-ar-blev-inte-som-de-tankt-sig/EVHpjm!K9HtoYMTRtIk/

https://meritwager.se/2015/09/11/naser-khader-i-berlingske-tidende-andra-ar-i-sjalva-verket-libaneser-eller-nordafrikaner-som-pastar-att-de-ar-syrier-de-ar-inte-pa-flykt-fran-ett-olycklig-inbordeskrig-utan-soker-sig-helt-enkelt/

http://blogs.bt.dk/verdenifoelgekhader/2015/09/11/flygtningenes-luksusproblem/

http://www.bt.dk/danmark/naser-khader-der-findes-to-typer-flygtninge-og-nogle-af-dem-er-direkte-pinlige

https://meritwager.se/2014/10/19/en-migga-alltsa-beviljar-vi-permanenta-uppehallstillstand-till-syrier-pa-grund-av-kriget-kriget-trots-att-de-inte-ar-bosatta-i-syrien-och-inte-pa-nagot-satt-berors-av-kriget/

https://meritwager.se/2013/05/03/en-migga-men-under-senare-tid-har-det-tyvarr-visat-sig-att-en-icke-forsumbar-del-av-dem-som-vi-trott-vara-asylsokande-pa-flykt-fran-krigets-syrien-istallet-ar-syrier-som-bott-i-andra-lander-i-mer-a/

http://www.sydsvenskan.se/2016-05-03/ny-flyktingstrom-gar-fran-sverige-till-irak

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3240010/Number-refugees-arriving-Europe-soars-85-year-just-one-five-war-torn-Syria.html

http://paflykt.aftonbladet.se/chapter/asylsokande-de-kommer-till-nya-asyl-sverige/

https://detgodasamhallet.com/2016/10/12/asylsokande-jihadister-bakom-attackerna-i-paris/

Landsförrädaren Anders Danielsson byter jobb

Landsförrädaren Anders Danielsson som varit generaldirektör för Säkerhetspolisen sedan 2007 och generaldirektör för Migrationsverket sedan 2012 avgår nu och kommer att bli generalsekreterare för Röda Korset.

Den 1 december tillträder han sin nya post.

Anders Danielsson säger i ett uttalande:

Jag har alltid känt stort engagemang för människor i utsatthet såväl i Sverige som i resten av världen. Jag har nu fått en enastående chans att leda Röda Korset i en tid med många utmaningar i vår omvärld. Det är ett privilegium att få ägna mig åt att rädda liv och ge hopp i en tid då behovet av Röda Korsets insatser ökar.

anders-danielsson
Så här ser en landsförrädare ut

Han kunde lika gärna ha sagt:

Jag har alltid känt ett stort hat mot svenska folket och anser att vi ska massimportera människor från tredje världen så att svenskarna utrotas så snart som möjligt. Genom mina tidigare arbeten har jag gjort stor nytta och på egen hand placerat ut hundratusentals människor i kommuner, orter och byar över hela landet. Syftet var att så fort som möjligt få svenskarna att inse att Sverige ska koloniseras och tas över av andra folk. Dessutom har jag bidragit till att svenska folket terroriseras av både politiker och importerade brottslingar och det är jag mycket stolt över. 

Personer som Anders Danielsson belönas alltid av makthavarna med välbetalda positioner där de kan fortsätta att förstöra samhället.

Vem som ska efterträda Danielsson är idag okänt, men att det blir en ny globalist och landsförrädare som efterträder honom är helt klart.

Läs mer om Anders Danielsson här.

Kriminella bakom asylboenden – och bakom asylpolitiken #asylkaos

Ekot på Sveriges Radio som är statsmaktens förlängda arm hävdar att grovt kriminella arbetar på eller driver asylboenden via bulvaner på många håll i Sverige. Det ska först sägas att Ekot är statsmaktens propagandacentral och att de filtrerar, döljer eller lyfter fram nyheter för att det ska passa en viss agenda. Normalt är kritik mot hela asylpolitiken och alla de problem som omger den tabu att beskriva. Men av någon anledning förekommer ibland mild kritik som man släpper fram för att de har blivit ohållbart att vara tyst.

Idag presenterar Ekot uppgifter som visar att det finns många asylboenden där kriminella är aktiva. Eftersom asylhanteringen är så lukrativ är det inte så konstigt att den lockar till sig suspekta människor med suspekta motiv och ofta sustpekt bakgrund. När Ekot undersökte saken visade det sig att kriminella driver asylboenden i fyra av landets sju polisregioner.

Polisens presstalesman Christer Nordström i region Mitt säger till Ekot:

Vår erfarenhet är att vi ser en ganska skrämmande utveckling när vi ser att det i flera fall handlar om rent grovt yrkeskriminella och andra samvetslösa personer som tar sig in i den här branschen med tanke på att det går att tjäna stora pengar och man gör det snabbt.

Hur kommer det sig att Nordström säger detta till Ekot? Är det för att Ekot har grävt i saken och på egen hand kommit fram till att många kriminella driver asylboendet? Eller är det polisen som har tipsat Ekot om dessa missförhållanden?

migrationsverket

Varför har inte detta kommit upp till ytan tidigare och varför gräver inte varenda tidning djupare i det? Varför berättar inte SVT om vilka asylboenden som drivs av kriminella så att allmänheten får mer kännedom om de politiska avarterna bakom asylpolitiken?

Om det nu är kriminella bakom asylboenden, hur kan verksamheterna få fortgå? Varför anmäls inte de politiker och tjänstemän från Migrationsverket som tillåtit kriminella att öppna asylboenden?

Enligt Ekot finns det kriminella i asylbranschen i följande polisregioner: Region Väst, region Nord, region Bergslagen och region Mitt.

Chefen för underrättelseenheten vid NOA (polisens nationella operativa avdelning) heter Linda H Staaf och hon uppger att det föreligger risk för ekonomisk brottslighet om en kriminell organisation driver ett asylboende. Hon säger till Ekot:

Det innebär även ingångsmöjligheter till annan typ av brottslighet, som kan riktas mot utsatta människor som bor på asylboenden, till exempel prostitution eller att man utnyttjar människor i utsatthet, genom svart arbetskraft och så vidare.

På Migrationsverket säger man att det kan vara svårt att komma åt den kriminella versamheten eftersom det förekommer bulvaner. Beror det på att Migrationsverket är en hel- eller halvkriminell organisation där tjänstemännen är jäviga eller korrumperade?

Erik Siverbo som är chef underrättelsesektionen för region Väst säger:

Vi har sett en trend att kriminella startar asylboenden. Företeelsen och fenomenet är inte nytt att yrkeskriminella tidigare dömda för brott intresserar sig för att driva olika former av boenden för att tjäna pengar. Risken är förstås att människor som bor på de här boendena och är i en miljö där kriminella element har ett stort inflytande, riskerar att fångas upp och begå brott och fångas upp av kriminella nätverk.

Hela asylproblematiken bottnar i en politik som i grunden är kriminell. Politikerna agerar brottsligt när de öppnar dörrarna för en storskalig invasionspolitik som skadar Sverige. Migrationsverket är rena terrororganisationen eftersom sluter avtal med asylprofitörer, som uppenbarliga ofta är kriminella, utan några som helst hänsyn till svenska folket, till vår framtid eller till tryggheten på gator och torg.

Ekot borde gräva djupare i problematiken istället för att ytligt låta polisen berätta att det finns kriminella bakom asylboenden. Hela asylpolitiken är ett enda stor bedrägeri mot svenska folket och alltså kriminell. Ekot är en del av det totalitära styret i Sverige och skulle aldrig våga eller kunna kritisera politiker eller politruker som är ytterst ansvariga för den kriminella asylpolitiken.

svenska_politiker_farligast

Relaterat:

Hur opartiskt är public service? (Egor Putilov)

Vill Glenn Nordlund ta död på hela Örnsköldsvik? #asylkaos

Glenn Nordlund (S) är kommunalråd i Örnsköldsvik. Det finns skäl att undra hur en enda person i kommunen tänkte när de röstade på honom och Socialdemokraterna. Tänkte de att om man röstar på Glenn Nordlund så skyndar man på det migrationspolitiska projektet så att migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen kan ta över Sverige snabbare?

ornskoldsvik-asylboenden.png
Fem nya asylboenden i Örnsköldsvik

Tänkte de att Glenn Nordlund är rätt man för jobbet eftersom han kommer att fylla upp kommunen med afghaner, somalier, eritreaner, irakier och andra så att svenskarna trängs undan i sitt eget land? Inbillade väljarna sig att Glenn Nordlund kommer att göra en hjälteinsats och ”hjälpa människor som flytt från krig”?

Sanningen är att Glenn Nordlund och övriga politiker inte hjälper någon genom att massimportera människor från tredje världen. Det enda som händer är att vi slår sönder vårt eget land och skapar sociala, kulturella och etniska problem.

Med nuvarande politik kommer de etniska svenskarna att bli i minoritet i sitt eget land om 10-15 år. Det värsta är att många politiker ser fram emot den dagen. Det svenska folket har manipulerats av makthavare, politiker och media och tror säkert att Sverige kan bestå i all evighet som svenskt land fast man röstar på en politik som kommer att förgöra landet.

Om svenskarna vill behålla sitt land måste de aktivera sig och börja inse att politiker och media driver Sverige åt fel håll. Om politikerna får fortsätta att sprida sin agenda om mångkultur och om media får fortsätta att sprida hot, hat och lögner om invandringskritiker så kommer Sverige att gå under.

Vi behöver en fredlig revolution som innebär att vi byter politisk inriktning i Sverige och om det är möjligt straffar de värsta landsförrädarna som drivit vårt land mot en avgrund. Politiker som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven och politruker som Anders Danielsson borde kunna åtalas och fängslas. De skador som de har orsakat vårt samhälle är enorma.

Politikerna har inte bara öppnat gränserna för massinvandring, det har ändrat lagar och grundlagen för att lättare kunna omvandla det tididigare trygga, fina, trevliga Sverige till ett mångkulturellt helvete. Nyligen skapade de en tvångslag som tvingar kommunerna att ta emot asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Om någon verkligen tror att dessa politiker är goda människor som vill oss svenskar något gott så tror de fel. Av politikernas handlingar att döma så kan de omöjligen vara goda människor. De lyssnar inte ens på kritik hur saklig den än är utan föredrar att köra över alla invandringskritiker. Politiker flyr när invandringskritiker försöker ställa dem mot väggen, vilket medborgarjournalisterna på Granskning Sverige har visat många gånger.

Sverige är ett totalitärt land där politiker genomför sin avskyvärda politik utan att bry sig om konsekvenserna av den. I Örnsköldsvik finns det gott om ansvarslösa politiker. Glenn Nordlund är bara en av dem.

migrationsverket.png

Nu har terrororganisationen Migrationsverket med politruken Anders Danielsson som chef godkänt fem nya asylboenden i Örnsköldsvik. Det handlar om 507 platser för afghaner, somalier, irakier, eritreaner, syrier som egentligen inte borde ha fått sätta sin fot i vårt land. De ska på uppdrag av regeringen och andra aktörer kolonisera vårt land.

De importerade kolonisatörerna ska bo i Björnforsen, Långviksmon, Gideåbruk och Bredbyn. Dessutom ska 56 man ordna fram 56 platser på en husvagnsparkering vid Gideåbruk.

Bakom asylboendet i Björnforsen och Gideåbruk finns Sportsbaren Arena i Halmstad AB som drivs av hänsynslösa asylprofitörer. I styrelsen för Arena finns Leif Tony Christer Andréasson, Jimmy Andréasson och Linda Halla Andreasson.

Makthavarna i Sverige räknar med att hela Ångermanland och övriga Sverige bokstavligt talat ska fyllas upp med människor från tredje världen. Cecilia Borgh på Migrationsverket i Kramfors säger att det finns gott om platser i såväl Ångermanland som övriga landet.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Örnsköldsvik:

Socialdemokraterna 28
Centerpartiet 10
Moderaterna 8
Kristdemokraterna 5
Vänsterpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Miljöpartiet 2
Liberalerna 2

Ledamöter i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik:

Nordlund, Glenn. ordf, (S)
Nylén, Per. 1:e vice ordf, (S)
Åkerlind, Anna-Britta. 2:e vice ordf, (C)
Ögren, Kristin. (S)
Staaf, Britt-Inger. (S)
Häggström, Olle. (S)
Karlsson Ågren, Ann-Sofie. (S)
Karkan, Kazim. (S)
Lindberg, Anna-Lena. (C)
Nordin, Johannes. (M)
Näslund, Lars. (M)
Sedin, Birgitta. (KD)
Wåhlstedth, Göran. (V)
Dahlberg, Olof. (MP)
Markusson, Erika. (L)

Relaterat:

Nytt dyrt asylboende planeras i Örnsköldsvik

Sidensjö med 390 invånare får asylboende

Busslaster med asylsökande till Bredbyn

Nytt dyrt asylboende planeras i Örnsköldsvik

Över 200 ensamkommande till Ö-vik

Asylsökande till Solberg i Ö-vik

Bredbygården tar emot 179 asylsökande

Örnsköldsvik kan snart ta emot 700 asylsökande

Tar Linda Halla Andréasson ansvar för brottsligheten på Arena hotell i Halmstad?

Asylboendet Arena Hotell i Halmstad har även husvagnar i beredskap

Stugun i Ragunda kommun tar emot 96 kolonisatörer #asylkaos

Politikerna i Ragunda är lika galna som politiker i de flesta andra kommuner i Sverige. Det är något särskilt med politiker i vårt land. Det råder inga tvivel om att vi har att göra med karriärmänniskor som är fångade i ett politiskt system som gör dem mycket farliga. De är dessutom fega och vågar inte ta debatter eller ta till sig kritik från ansvarsfulla människor. De lyssnar inte ens på kritik eftersom de saknar förmåga att lyssna. De vågar inte bryta sig ur den politiska hierarkin av rädsla för att stigmatiseras och ser hellre sitt land gå under än att de protesterar mot den pågående invasionspolitiken.

Nu har politikerna i Ragunda beslutat sig för att bygga bostäder åt 96 migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. De ska bygga åtta hus i Stugun och kommer att placera 96 främlingar där.

ragunda_kommun2.png

Migrationsverket kommer att hyra bostäderna under sex år – till att börja med, vilket innebär att de 650 invånarna i Stugun kommer att få se hur det går till när en bygd koloniseras och främlingar tar över ett land från ursprungsbefolkningen. Även Arbetsförmedlingen är insyltad i projektet och kommer förmodligen hjälpa till med anställningen av personal. Sannolikt kommer andra migranter att få förtur till vissa tjänster, vilket är vanligt på asylboenden.

kolonisering

Mandatfördelningen i Ragunda:

Socialdemokraterna har 15 mandat
Centerpartiet har 5 mandat
Vänsterpartiet har 2 mandat
Allians för Ragunda 4 mandat
Sverigedemokraterna 1 mandat

Ledamöter i kommunstyrelsen i Ragunda:

Jonas Andersson (S), Ordf
Lennart Skoog (S), Vice ordf
Bo Bergström (AfR), 2:e vice ordf
Jenny Palmquist (S)
Jan-Ove Johansson (S)
Katarina Sahlin (S)
Gunilla Olsson (S)
Annika Forsström-Nordvall (C)
Larz Danielsson (C)
Elisabeth Björklund (AfR)
SolBritt Mattsson (V)

Relaterat:

Hundratals asylsökande till Ragunda i Jämtland

Stort fartyg blir asylboende #asylkaos

Ett stort fartyg som ägs av företaget Accumul8or Invest AB kommer att bli asylboende för 1260 personer. Migrationsverket är klar med sin upphandling och ytterligare några frågor återstår att lösa. Bolaget finns i Göteborg och drivs av Anders Gunnar Birger Nilsson och Bo Mikael von Schedvin.

Var fartyget kommer att ligga är inte klart ännu, men de hänsynslösa ägarna som nu profiterar på asylpolitiken kommer säkert att hitta en plats som de kan besudla.

Presskommunikatören Helena Cho Györky på Migrationsverket (har hon inget samvete som arbetar med att förstöra vårt land?) säger att hon inte får lämna ut namnet på fartyget eftersom ”leverantören” vill ha sekretess kring affären och placeringen. Eftersom det uppenbarligen är ett stort fartyg måste man hitta en lämplig kajplats som kan hyras under längre tid. Fartyget ska sedan besiktigas innan det tas i bruk.

Fartyget blir det första asylboendet i sitt slag och visar hur desperata politikerna i Sverige är. De fullkomligt överöser asylbaroner med pengar för att samtidigt kunna förstöra hela landet med kolonisatörer som placeras ut i varje vrå där det finns lite plats över.

Det finns en anledning till varför så många asylprofitörer vill att deras verksamhet ska ske i det tysta utan någon uppmärksamhet i media. De skäms innerst inne. Deras högtravande tal om att ”hjälpa” och ”ställa upp” klingar så falskt att de inte kan formulera sina floskler utan att avslöjas som de sanna profitörer och skadeverkare på samhällskroppen som de i själva verket är.

Fartyget kommer att börja användas någon gång under första kvartalet 2016. Om någon har information om fartygets namn eller placering, hör gärna av er till oss. Vi anser att fartygets namn och placering är av lika stort riksintresse som namnen på alla som hanterar ärendet.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

3 000 asylsökande den senaste veckan #asylkaos

Den senaste veckan kom enligt Migrationsverket 2 969 asylsökande till Sverige. Siffran avser alltså endast asylsökande och inte andra som kommer hit utan att söka asyl. Antalet främlingar som kommer är större, men hur mycket större vet vi inte.

asylsokande-22-december2015

Den största gruppen från ett enskilt land utgörs av afghaner, syrier, irakier och sedan gruppen övriga som utgör asylsökande från en rad olika länder.

2 969 asylsökande på en vecka är mer än dubbelt så många som finns på bilden. 2 969 på en vecka är också 2 969 för många.

migranteri-vantan-pa-pass

En dag ska de åka hem igen. Svenska folket har inte bjudit hit dem och därför är de inte välkomna att stanna här.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Ytterligare 1 000 asylsökande till Västerås #asylkaos

Regeringen, Migrationsverket och övriga statliga verk arbetar tillsammans med landsförrädiska politiker för att söndra den svenska nationen och låta främlingar ta över landet.

Det är en ytterst medveten politik som är värre än något annat som har drabbat svenska folket under landets hela historia. Det enda som har hotat landet mer än dagens invasionspolitik är digerdöden. Då dog mer än en tredjedel av alla invånare i landet.

Med dagens vansinniga politik riskerar hela den svenska nationen att dö. Politikernas massinvandring är alltså värre än en katastrof, den är en medveten handling som bäst kan karaktäriseras som ett mjukt folkmord.

I Västerås finns ca 900 personer på olika asylboenden. Det säger Lars Brånn som är enhetschef på Migrationsverket i Västerås. Nu aviserar han att det kommer ett stort antal nya asylsökande till kommunen inom den närmaste framtiden.

Migrationsverket i Västerås har anställt ca 25 personer och behöver anställa ytterligare 30 personer. Tanken är att det behövs mer personal till en ny annalkande ström av asylsökande som politikerna kommer att terrorisera befolkningen med.

Lars Brånn säger att det kan bli uppemot 1 000 som kommer. Eftersom Migrationsverkets prognoser alltid är i underkant så kommer den siffran helt säkert att överskridas.

Politikerna vill uppenbarligen att Sverige ska gå under så fort som möjligt.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

48 asylsökande får bo i modulhus i Ankarsrum #asylkaos

Politikerna i Västervik försöker fylla upp kommunen med så många asylsökande som möjligt. Precis som politikerna agerar i alla andra kommuner. Istället för att sätta ned foten och säga stopp så låter de regeringens skadliga politik sprida ut sig över hela landet.

ankarsrum

I Västervik fick det kommunala bostadsbolaget Västerviks Bostads AB i uppdrag att bygga bostäder åt asylsökande. Vd på bostadsbolaget heter Sven-Åke Lindberg. Nu står fyra modulhus färdiga i Ankarsrum och ca 48 asylsökande ska flytta in om en vecka.

Migrationsverket har nu tillgång till husen och kommer att möblera lägenheterna innan inflyttningen sker.

Det bor ca 1 200 personer i Ankarsrum.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Säpo höjer terrorhotnivån – allt är sig likt

Det är ingen större idé att skriva mer än några ord om att terrorhotnivån höjs från tre till fyra på en skala av fem. Sverige ändrar inte på någonting. Förfallet fortsätter.

1) Terrordådet har ingen koppling till islam.

2) Terroristernas närvaro i Europa har ingen koppling till våra öppna gränser och liberala invandringspolitik.

3) Terrordådet kommenteras nu av samma journalister som tycker att öppna gränser och islamisering är bra.

4) Terroristerna är ett hot mot vårt mångkulturella och öppna samhälle.

Regeringen understöder aktivt spridningen av islam I Sverige.

Säpo höjer terrorhotbilden till en fyra på den femgradiga skalan.

Säpo har på regeringens uppdrag prioriterat arbetet mot invandringskritiker.

Säpo har som myndighet backat upp den politik som lett fram till terrorhotet.

Anders Danielsson som är chef för Migrationsverket har varit generaldirektör på Säpo.

Idag arbetar Anders Danielsson med att släppa in 10 000 potentiella terrorister i veckan.

Kan man säga att Sverige är något annat än ett mycket sjukt land?

Relaterat:

USA skapade IS

USA lät IS växa

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1