Etikett: muslimer

Totalbojkotta alla produkter från Siljans Chark i Rättvik!

Siljans Chark i Rättvik måste totalbojkottas av alla svenskar. Siljans Chark är insyltad i en ytterst suspekt verksamhet som inte borde få förekomma i Sverige. Man halalslaktar lamm för att tillgodose muslimer i Sverige deras behov av mat och utsätter djuren för onödigt lidande.

bojkotta-siljans-chark
Siljans Chark samarbetar med muslimer som vill ta över Sverige. Bojkotta alla varor från Siljans Chark!

Hur omfattande verksamheten är vet ingen. Men den 30 juni var en veterinär på plats när lamm skulle slaktas hos Siljans Chark i Rättvik och denne upptäckte då att djuren inte var tillräckligt bedövade vid slakten.

Veterinären skrev en anmälan och rapport där det framgick att ”det beskrivna förfarandet har utsatt berörda djur för en svår stress och ett lidande som inte är försumbart”. I själva verket kan detta ha pågått i flera år.

När ett djur halalslaktas så ska en muslim vara närvarande och se till att man följer islams regelverk. Halalslakt är en slaktmetod som inte har i Sverige att göra, det har inte heller islam. Men i takt med att Sverige islamiseras så sprids denna primitiva sedvänja även till vårt civilserade land där den nu fått fotfäste. När ett djur slaktas enligt muslimsk sed måste djuret vara mentalt närvarande när det slaktas. Det påstås att många muslimer i Sverige accepterar bedövning med el eller bultpistol eftersom djuren då fortfarande lever när det avblodas.

Men för en muslim är islams regler alltid viktigare än svenska regler.

Enligt slakterichefen Runar Gustafsson finns det tydliga regler för hur halalslakten på företaget ska gå till. Gustafsson säger till lokalmedia att han entledigade personen som inte skött sin uppgift och följt reglerna tillräckligt noga. Vad som inte framgår att personen var muslim och sannolikt medvetet låtit djuren vara vid medvetande för att anpassa slakten bättre till islams regler.

På Siljans Chark slaktar man årligen 6 500 lamm och det förefaller som om den största kunden är någon muslimsk organisation.

Det betyder att Siljans Chark inte bara brister i djurhanteringen utan att man aktivt samarbetar med muslimer för att tillgodose dem med ritualslaktat kött. Om någon person upptäcker varor från Siljans Chark i någon köttdisk, gå då till butiksföreståndaren och kräv att de drar in alla livmedel från företaget!

Säg att du kommer att bojkotta butiken helt och håller om de inte drar in alla livsmedel från Siljans Chark!

Försök att sprida varningar för företaget Siljans Chark som i praktiken är ett företag som samarbetar med svenskfientliga grupper och kanske även med terroristsympatisörer.

Du äter halalmat utan att veta om det #asylkaos

I takt med att Sverige islamiseras så förändras många av våra kulturella uttryck mycket mer än vad de flesta känner till. Sverige har snart en miljon muslimer som utgör en stark maktfaktor när det gäller konsumtionsmönster. De konsumerar inte samma saker som svenskar av tradition har gjort eller gör idag och gäller allt från klädvanor till matvanor.

På det kulturella området krymper svenskarnas Sverige snabbt. Vissa branscher ändrar karaktär när främmande etniska eller religiösa grupper i Sverige bara gynnar näringsverksamhet inom den egna gruppen. På sikt kommer de att vinna och svenskarna kommer att förlora slaget om det egna landet. Svenskarna har inte samma kulturmedvetenhet som många främlingar har och det riskerar att göra oss till förlorare.

Svenskarna är inte så noga med att anlita svenska hantverkare och låter gärna hantverkare från andra länder utföra jobbet ”eftersom det är billigare”. Det är en av många handlingar som leder Sverige åt fel håll. Svenskarna konsumerar inte längre svenskt när det gäller konfektion utan vi köper huvudsakligen kläder som är designade, producerade och tillverkade i andra länder. När det gäller kvinnokläder finns det dessutom många butiker som saluför kläder som Mellanöstern, vilket en hel del svenska kvinnor köper utan att reflektera över klädernas ursprung. Det finns också butiker som säljer bröllopsklänningar med orientalisk design som svenska kvinnor köper utan att vara medvetna om klädernas bakgrund.

I frihandelns tidevarv sköljer främmande varor över vårt land och när vi köper många av dessa varor försvårar vi för inhemska branscher eller företag att överleva. Frihandeln är ett hot särskilt mot vissa segment av samhället. Det borde ligga i vårt samhällsansvar att skydda vissa branscher från konkurrens av billigt skräp från utlandet. Vi har haft en stark konfektionsindustri som idag är nästan död för att frihandeln har dödat den. Vi har dessutom svenska företag som flyttat sin produktion utomlands för att göra tillverkningen billigare. Det har inneburit en minskning av arbetstillfällen, särskilt på mindre orter, och försämrat kvaliteten på många produkter.

Ett annat område som svenskarna har övergivit är turistandet. Vi reser ofta till Thailand och andra avlägsna länder där vi spenderar våra pengar istället för att turista mer solidariskt, i första hand i vårt eget land eller i övriga Norden och i andra hand i vår egen kulturkrets i stabila länder som Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien eller Slovenien. Många svenska asylboenden har öppnat i hotell, vandrarhem, campingar och annat som gått dåligt för att svenskarna inte längre turistar i sitt eget land utan föredrar att slänga pengarna i sjön i någon avlägsen del av världen. Om fler svenskar hade turistat i hemlandet så hade många inhemska näringar gynnats av det.

Samtidigt som svenskarna backar i sitt eget land på alla områden och låter andra kulturer ta för sig så expanderar dessa kulturer starkt både till sin numerär och till sin ekonomi. I praktiken flyttas svenska pengar till de främmande folkgrupperna som blir starkare medan vi försvagas.

Ett område där vi svenskar förlorar mer och mer av vår självständighet är på livsmedelsområdet där vi importerar alltmer livsmedel vilket sänker kvaliteten på maten och dödar jordbruken samtidigt som vi sänker den inhemska livsmedelsindustrin. Anslutningen till EU och politikernas vurm för frihandel som princip är en del av orsaken.

Som om det inte vore nog har vi nu en mycket stor grupp muslimer som har egna konsumtionsmönster när det gäller livsmedel. Det köper sin mat från egna halalcertifierade slakterier eller andra företag som levererar livsmedel. Halalmaten är en stor industri som omsätter miljarder och som gynnar hela det muslimska samhället i Sverige och i världen.

Det svenska samhället är huvudsakligen eftergivet och låter de muslimska sedvänjorna få sprida sig fritt. Det har gått så långt att svenska politiker och många svenska opinionsbildare tycker att det är bra att alla främmande kulturer tar för sig i vårt land och att vi svenskar backar och överger våra egna traditioner och vårt eget kulturliv.

I kommunerna arbetar politikerna sedan länge för att ändra på matvanorna i nationen och ge muslimerna i våra skolor, sjukvården och äldreomsorgen och i andra sammanhang halalcertifierade livsmedel. Det är samma politiker som helt öppet vill massimportera migranter, främst muslimer, från tredje världen och sedan låta dessa migranter expandera här och kolonisera vårt land. Sedan förser man dessa migranter med pengar, förmåner och annat som de önskar för att kunna utöva sina seder.

När vi svenskar går till affären och handlar mat så är vissa av oss noga med vad vi köper. Men alldeles för många har ingen aning om att butiken de handlar i är fylld av halalcertifierad mat som de dessutom ofta köper utan att begripa vilka krafter de gynnar. Det kan finnas något diskret märke som knappt syns på varan och de flesta inte känner till betydelsen av.

Varje inköp av halalmat innebär att man köper och äter mat som en imam har godkänt med bönen ”I Guds namn, Allah är den störste”. När vi köper sådan mat stöder vi muslimernas expansion och maktanspråk på vårt land. Vi stöder deras ekonomiska och kulturella utveckling och vi stöder deras demografiska strategi om att ta över genom att föda fler barn än oss.

Vad vi inte tänker på är att bakverk, godis och annat vi äter kan innehålla gelatin från halalslaktade nötkreatur. Många svenskar, som personen i videon här nedan, menar att det inte är någon skillnad på att äta halalmat i Sverige eftersom svenska djurskyddslagar gör att djuret ändå har slaktats på ett humant sätt.

Vid 2:56 frågar han:

”Om mitt barn får äta halalslaktad kyckling i skolan, blir han då smittad av någon form av muslimskt virus eller är det här kanske, kanske lite den generella rädslan och propagandan kring att det pågår någon form av islamisering av Sverige?”

Om man i Sverige hade bara några hundra muslimer för 40 år sedan och idag har närmare en miljon muslimer så går det väl inte att undvika att se det som en islamisering även om den förvirrade mannen i videon inte begriper det. Dessutom legitimerar man muslimsk expansion och man äter och köper halalmat. Många muslimer accepterar inte att äta från djur som slaktats med bedövning även om en imam har bett en bön. De föredrar kött från djur som slaktats utan bedövning.

Då det gäller just halalkyckling så är det lätt att av misstag köpa sådan kyckling. När kycklingarna slaktas så vänds produktionsbandet mot Mekka och halspulsådern skärs av samtidigt som en imam ber sin bön. Idag har alla stora livsmedelskedjor halalmat i sitt sortiment och det är svårt att hitta butiker helt utan halalmat.

Försvararna av det mångkulturella samhället och islamiseringen har inga betänkligheter när det gäller halalmat utan ser den bara som ett ”naturligt inslag i samhället”, fastän varken islam eller halalmat har något i Sverige att göra.

Redan för åtta år sedan uttalade sig en teologie doktor Göran Lennartsson som då var verksam vid Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium i Uppsala. Han sade:

-Jag ser inga teologiska betänkligheter mot att äta halal- eller koscherkött.

Det är samma slag människor som inte heller har några betänkligheter mot att Sverige koloniseras och islamiseras eftersom de lever i en fantasivärld som inte har med verkligheten att göra.

Vi svenskar är idag en utsatt, diskriminerad och hotad folkgrupp som ännu inte har förstått hur allvarligt hotet mot oss är.

Tyskland förbjuder fläskkorv #asylkaos

Anpassningen till islam är ett projekt över tid. Tanken är att våra europeiska samhällen stegvis ska förändras etniskt och kulturellt. Europa ska koloniseras av främmande folkgrupper och islam ska etableras som religion. Det började ungefär vid slutet av 1960-talet. Under 1970-talet skapades regelverk och lagar som lade grunden till det vi ser idag.

Vi tog emot några flyktingar här, några gästarbetare där, ändrade en lag eller regel i smyg för att underlätta invandring och sedan har det bara accelererat. Det mesta har skett i det dolda såtillvida att media har dolt den politiska agendan för allmänheten och inbillat medborgare i våra länder att vi berikas av migration.

Media har medvetet och på ett utstuderat sätt hjälp makthavare att föra folket bakom ljuset när det gäller vissa viktiga politiska frågor som rör migration och globalisering.

Vi har nyss haft en storskalig massmigration till Europa av ett slag som aldrig skådats någon gång under hela vår historia. För tillfället har inströmningen minskat, men det betyder inte att faran är över.

Tvärtom är det bara en till synes tillfällig reträtt som syftar till att lugna ned alla invandringskritiker så att de inte röstar på invandringskritiska partier. Nu låtsas regeringschefer i EU sätta press på Turkiet för att hejda flyktingströmmen norrut.

I själva verket har Turkiet fått en muta på 6 miljarder Euro av EU:s skattebetalare för att behålla migranterna. Det är ett oklart och något rörig avtal, som kan brytas när som helst av Turkiet som sedan kan komma med nya krav.

Det enda man kan vara säker på är att man inte ska lita på makthavarna.

Även i Sverige och på andra håll låtsas etablerade politiker stå för någon slags motstånd till den stora invandringen, men detta motstånd är inte äkta. De försöker bara vinna lite tid och hoppas snart kunna öppna flodvågen till Europa igen.

Redan nu väller det in stora skaror migranter från Levanten och Tyskland har tagit emot fler migranter hittills i år än vid samma tid förra året. Det finns onda krafter som vill ta död på oss och de som följer alternativ media vet ungefär var dessa krafter finns.

I Tyskland pågår en anpassning till muslimer som inte liknar någonting tidigare. I många skolor har man slutat servera fläskkött, en del säger att man gjort det i de flesta skolorna, men man vet att det skett i nästan alla skolor där det finns muslimska elever. Ändringen införs successivt i förskolor, skolor och även på många lunchrestauranger. Det tyska samhället förändras stegvis och det går fort.

Fläskförbudet har väckt en del reaktioner och inom Angela Merkels eget parti ifrågasätts att fläsk försvinner mer och mer. Men samma krafter som försöker göra sig populära nu har under åratal försvarat stor invandring. Daniel Günther i CDU menar att fläsk har tagits bort från lunchmenyer över hela landet, men att man inte behöver radera ut en viktig del av tysk matkultur för att visa tolerans för de invandrargrupper som inte äter fläsk.

Idag har man på många håll diskuterat om det verkligen är ett förbud i dess rätta bemärkelse. Nej, det är inte ett förbud i egentlig mening det är snarare eftergifter och rekommendationer om att ge plats för invandrares kultur, särskilt muslimernas. Allt som kan väcka anstöt hos muslimer trängs tillbaka. Därför ser vi allt mindre fläsk i tyska skolor.

Det invandringskritiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har fått ett rejält uppsving vilket visade sig i helgens kommunalval i delstaten Hessen där prognoser pekade på 13 procent för dem. Pegida som envist demonstrerar varje måndag i Dresden och på andra håll stöder AfD och partiet är nu det tredje största enligt vissa opinionsmätningar.

Politiker i Tyskland och andra länder vet att de balanserar på en skör lina. Folket stöder inte deras liberala och vansinniga migrationspolitik och invandringskritiska partier kan bli största parti i flera länder. I Sverige försöker statskontrollerad media, TV och radio, manipulera opinionen och framställa Moderaterna som invandringskritiker och Socialdemokraterna som snudd på ”neofascistiska” för att ta tillbaka väljare från SD, men det behövs bara en blick på hur dessa partier agerar i kommunerna för att begripa att de är av ungefär samma skrot och korn när det gäller migrationspolitiken. Tyvärr är det många som låter sig bedras av ljugmedias manipulationer eftersom de inte följer politiken i kommunerna, vilket de borde göra. Moderaterna är extremt invandringsliberala och en lika stor fara som Socialdemokraterna. Glöm aldrig det!

Sverige och Tyskland är mycket lika varandra när det gäller hur makthavarna agerar över huvudet på folket. Media står nära makten både i Tyskland och Sverige och kontrollerar opinionsbildningen genom att motarbeta invandringskritiker på alla nivåer. De försöker hindra oss från att få politiska framgångar, de försöker tysta oss genom att inte släppa in oss i offentliga debatter och de försöker stigmatisera oss genom olika hatkampanjer som innefattar ren smutskastning och rena lögner.

Det har en hel statsapparat bakom sig. Men trots det är de livrädda för varje invandringskritiker som yttrar sig. Det säger en del om hur svaga makthavarna egentligen är.

Höggravid tysk kvinna attackerad av migranter #asylkaos

I den lilla tyska staden Lübben med 14 000 invånare attackerades en 18-årig höggravid kvinna förra veckan. Hon gick på en gata i närheten av ett ålderdomshem på förmiddagen när hon blev omringad och sexuellt ofredad.

Kvinnan skadades och lyckades fly när en man som såg övergreppet skrämde bort männen. Polisen söker nu efter vittnen, de skyldiga har inte gripits. Männen var ”utländska”.

Händelsen är bara en i raden av händelser som blivit allt vanligare i Tyskland, i Sverige och i andra länder som tagit emot stora skaror muslimer från tredje världen. Varje dag utsätts den inhemska befolkningen i våra respektive länder grova brott som begås av människor som aldrig borde ha fått sätta foten på europeisk mark.

skylt-dusch-tyskland

Ett av många problem är att migranter från tredje världen inte förstår sig på det civiliserade livet i Europa. Därför tvingas man på tyska asylboenden exempelvis sätta upp skyltar för hur man ska bete sig i duschen.

Kvinna som trakasserades i Köln hotas för att hon sade sanningen

En 26-årig tysk kvinna som lät sig intervjuas i tysk TV efter övergreppen på nyårsafton berättade då öppet om vilka gärningsmännen var. Hon beskrev dem som mörkhyade och hennes vittnesmål fick stor spridning i hela världen.

Det var efter att tyska myndigheter och tysk media försökt dölja gärningsmännens bakgrund för att inte ”gynna främlingsfientliga krafter”. De ville, precis som myndigheter i Sverige, att sanningen skulle stå tillbaka för att skydda kriminella och en politik om skadar samhället.

new-years-eve-köln

När kvinnan först intervjuades uppgav hon bara sitt förnamn, Selina, av säkerhetsskäl, för att slippa bli föremål för hot. Men liksom i Sverige är det svårt att öppet säga sanningen och kritisera mångkultur utan att drabbas av mer eller mindre allvarliga hot. Det fick även Selina erfara i det land som låtsas vara demokratiskt och fritt. Hon drabbades själv på nyårsafton i Köln av att bli omringad av flera dussin arabisktalande män och trakasserad i den importerade våldtäktsritualen Taharrush.

Nu har kvinnan identifieras med hela sitt namn av människor som vill henne illa och lagt ut en hatvideo mot henne. Hatet kommer från muslimska kretsar som inte tål att en kvinna kritiserar deras livsstil, deras beteenden eller deras religion. Selina har fått hatsamtal till sin arbetsplats och utsatts för flera hot. Dessutom har organiserade muslimer uppmärksammat henne vilket gjort henne orolig.

Till en tysk tidning säger Selina:

När jag såg det, verkligen blev jag tvungen att svälja. Jag blev rädd. Jag var inte säker på vad som skulle hända om nu någon knackar på min dörr.

Men Selina viker sig inte. Hon har låtit sig intervjuas igen och berättar nu öppet om hoten mot henne.

Jag ger inte upp och det är därför jag pratar om det öppet.

Det är modigt av en 26-årig kvinna att fortsätta påtala vilka problem hon utsatts för i det nya Tyskland, som är allt annat än demokratiskt, trevligt och fredligt.

Det nya Tyskland är ett totalitärt land och makthavarna försöker ta död på det tyska folket med hjälp av massmigration från tredje världen.

Muslimer slog ihjäl och eldade upp kvinna

En 27-årig muslimsk kvinna slogs ihjäl, stenades och eldades upp i Kabul i mars i år. Händelsen har först den senaste veckan fått stor uppmärksamhet trots att filmen där hon dödas funnits på Youtube sedan mars.

Händelsen speglar inte bara en sjuk och efterbliven religion utan också hur människor i primitiva kulturer kan agera i grupp mot en ensam person – dessutom en kvinna.

Offret, Farkhunda Malikzada, anklagades för att ha eldat upp en bok – Koranen. Det visade sig en vecka efter hennes död att hon var oskyldig.

Efter att USA har söndrat landet har egentligen ingenting annat hänt än att afghaner spridits ut över västvärlden, som om det vore vårt ansvar att ta hand om Afghanistans problem.

Det enda som händer är att samma mentalitet flyttar över till oss och att våra civiliserade länder dras ned till deras nivå. Det märks redan på våra asylanläggningar där samma slags konflikter som finns i hemlandet blossar upp här.

I Sverige finns nu ca 800 000 muslimer som i praktiken skulle kunna begå samma handlingar som männen i filmen. Koranen är helig för dem och mord är straffet för den som eldar upp den.

Varning för starka bilder!

Relaterat:
Mordet på Farkhunda Malikzada

IS delade ut flygblad i Märsta #asylkaos

I går delade muslimer ut flygblad i Märsta där man ställer krav på att de som får bladen i sin brevlåda ska konvertera till islam.

Flygbladen delades ut i Steningehöjden i Märsta som är ett invandrartätt och på många sätt svårt belastat område i Sigtuna kommun. Exakt hur många som har fått bladet i sin brevlåda är oklart. En av personerna som fått bladet kände sig hotad.

I flygbladet ställer man krav på att mottagarna av bladen ska konvertera till islam och betala skyddskatt. Om de inte gör det så kommer de att bli halshuggna.

Lokalpolisen tar detta på största allvar och även Säpo har kopplats in för att ta reda på vad som pågår. Polisen i Sigtuna uppmanar alla som fått bladet i brevlådan att göra en polisanmälan.

Polisen säger att det tidigare har delats ut lappar där man gjort försök att rekrytera folk till IS, men att hot av just det här slaget inte förekommit tidigare vad polisen vet.

Polisen har nu ökat sin närvaro i området.

Relaterat:

Säpo kopplas in efter IS-blad i Märsta

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Över 1 200 rabbiner i USA kräver ökad muslimsk invandring #asylkaos

Över 1 200 rabbiner i USA har skrivit under ett brev med krav på att USA välkomnar syriska muslimer. Många judiska grupper vill se nästan helt öppna gränser till USA. Trots att det efter attentatet mot World Trade Center 2001 väcktes kritik mot muslimer då de ansågs ha koppling till dådet så har myndigheterna i landet inte begränsat invandringen av muslimer. Den konservativa författaren och debattören Ann Coulter berättade nyligen att över 1,5 miljoner muslimer har kommit till USA sedan 2001 och fortsätter att komma i stor skala.

Invandringen av muslimer har stöd av många inflytelserika judar som är redaktörer eller ägare av inflytelserika tidningar. När Time Magazine häromdagen utsåg Angela Merkel till ”Årets person” och alltså ville hylla henne trots att hon snarare borde utses till årets landsförrädare, så var det ett utslag av en medveten politisk strategi från tidningens ägare. De uppmuntrar politiker som vill öppna gränserna och massimportera migranter till alla vita nationer.

angela-merkel-trump

En av tidningens medarbetare, Joe Klein, berättade nyligen helt öppet i en intervju att han förordar systematisk rasblandning.

Många judiska grupper förordar stor invandring till länder utanför Israel, men är noga att Israel ska förbli en judisk stat. Den i Sverige verksamma judiska propagandisten Barbara Lerner-Spectre har uttryckligen sagt att hon vill att Europa ska bli mångkulturellt genom stor invandring ”så att judarna kan ta en ledande roll här”, men samtidigt är hon noga med att påpeka att hon inte accepterar samma slags invandring till Israel.

barbara-spectre

Brevet som rabbinerna undertecknade var författat av Hebrew Immigrant Aid Society, HIAS. De har nyligen krävt att Obama tar emot 100 000 syrier till USA inom ett år. I brevet framgår det inte att de flesta syrier som kommer till väst är muslimer. Texten är allmänt hållen och förordar i praktiken helt öppna gränser för ”flyktingar” oavsett bakgrund eller religiös tillhörighet.

För många kan det låta märkligt att judiska grupper förordar invandring av muslimer, men vid närmare granskning är det vanligt förekommande åsikter inom judiska församlingar och bland judiska makthavare. Det innebär inte att alla judar har sådana åsikter, tvärtom finns det många judar som motsätter sig den liberala judiska agendan.

Hebrew Immigrant Aid Society arbetar dock mycket aktivt för att gränserna till USA ska vara så öppna som möjligt för invandring – även av muslimer.

När president Obama efter de islamistiska terrordåden i Paris skickade en signal till politiska ledare i Europa om att ta emot flyktingar, även muslimer så är det uppenbart att han på något sätt är involverad i den strategi som judiska makthavare förordar – alltså mer invandring och fler muslimer till USA och Europa.

När Donald Trump dagarna efter rabbinernas krav på fri asylinvandring av syrier föreslog att USA skulle stänga gränserna för muslimsk invandring så var det en apark i ansiktet på HIAS. Det betyder att de inflytelserika judiska makthavarna nu kommer att bekämpa Donald Trump på ett helt annat sätt än tidigare.

Men Trump har ändå stort stöd. En ny opinionsundersökning som publicerades efter Trumps utspel tyder på att stödet för honom ökade ännu mer.


Brevet som författats av Hebrew Immigrant Aid Society lyder i sin helhet:

We, Rabbis from across the country, call on our elected officials to exercise moral leadership for the protection of the U.S. Refugee Admissions Program.

Since its founding, the United States has offered refuge and protection to the world’s most vulnerable. Time and time again, those refugees were Jews. Whether they were fleeing pogroms in Tzarist Russia, the horrors of the Holocaust or persecution in Soviet Russia or Iran, our relatives and friends found safety on these shores.

We are therefore alarmed to see so many politicians declaring their opposition to welcoming refugees.

Last month’s heartbreaking attacks in Paris and Beirut are being cited as reasons to deny entry to people who are themselves victims of terror. And in those comments, we, as Jewish leaders, see one of the darker moments of our history repeating itself.

In 1939, the United States refused to let the S.S. St. Louis dock in our country, sending over 900 Jewish refugees back to Europe, where many died in concentration camps. That moment was a stain on the history of our country – a tragic decision made in a political climate of deep fear, suspicion and antisemitism. The Washington Post released public opinion polling from the early 1940’s, showing that the majority of U.S. citizens did not want to welcome Jewish refugees to this country in those years.

In 1939, our country could not tell the difference between an actual enemy and the victims of an enemy. In 2015, let us not make the same mistake.

We therefore urge our elected officials to support refugee resettlement and to oppose any measures that would actually or effectively halt resettlement or prohibit or restrict funding for any groups of refugees.

As Rabbis, we take seriously the biblical mandate to “welcome the stranger.” We call on our elected officials to uphold the great legacy of a country that welcomes refugees.


Relaterat:

Donald Trump har helt rätt

Därför är Sverigedemokraterna ett nazistparti, enligt Barbara Spectre