Etikett: nicolas sarkozy

Svenska kvinnor som skaffar barn med främlingar kan vara brickor i ett fult maktspel

För några år sedan uppmanade den f.d. franske presidenten Nikolas Sarkozy fransmännen (och kvinnorna) att överge sin franska identitet och begå rasblandning.

Sarkozy ville att de franska ”blodsbanden” (den franska etniciteten) skulle brytas och gick så långt att han menade att infödda (vita) fransmän skulle träffa någon av annan ras och skaffa barn med dem.

I talet var det inte ens fråga om frivillighet. Sarkozy menade att ”rasblandning är en förutsättning” för att kunna ta det franska samhället vidare in i framtiden. ”Det är inte ett val, det är en skyldighet, det är absolut nödvändigt” framhöll Sarkozy.

Sarkozys tal låg i linje med vad flera andra makthavare önskar och vad särskilt flera väl organiserade judiska organisationer önskar. Den judiska ideologen Barbara Spectre har önskemål om att Europa översvämmas av invandrare och blir mångkulturellt så att ”vi, det judiska folket kan inta en ledande politisk roll”, det vill säga ta över Europa.

Nicolas Sarkozy 2012

Sarkozy var inte ens intresserad av att fransmännen frivilligt skulle börja rasblanda i högre grad. Det skulle ske med tvång. Han sade: ”Om det inte fungerar med frivillighet, så kommer staten att se till att det blir tvingande åtgärder.” Sarkozy upprepade sedan nästan ordgrant vad Barbara Spectre sagt: ”Vi har inget val, vi måste göra det. Annars får vi problem.”

När vi nu ser den pågående invasionen så förstår i alla fall en del att den pågår för att vi ska tvingas upplösa det historiska och folkliga arvet i Europa och att det finns krafter som vill söndra vår etnicitet och våra kontinenter.

De mäktiga globalisterna Peter Sutherland och George Soros är två kända makthavare som är öppna med att de vill förstöra Europa genom rasblandning. Peter Sutherland är bilderbergare och dessutom viktig makthavare med inflytande över FN och EU. Han uttalar sig då och då om hur viktigt det är att européerna överger sin etniska homogenitet och att vi öppnar för stor invandring så att den europeiska etniciteten löses upp och på sikt försvinner.

George Soros gick nyligen ut med ett påbud om att Europa måste ta emot minst en miljon asylsökare varje år ”under lång tid framöver” och att varje asylsökare som kommer till Europa ska få 150 000 kr i installationsbidrag av EU för de första två åren. Soros kritiserade också den ungerske premiärministern Viktor Orbán, som är den ende som försökt stå emot när illegala forcerar gränserna, för att han ”förstör EU genom att inte ställa upp på de värden som EU bygger på”.

Att de Europeiska nationerna ska förstöras genom att bli mångetniska och att mäktiga globalister vill att européerna ska överge sin identitet och börjar rasblanda mera står alldeles klart.

I Sverige verkar Barbara Spectre för att judiska grupper ska kunna ta över Sverige.

Chefredaktören på DN Peter Wolodarski som har barn med en svensk kvinna är inne på samma linje. Sverige ska fyllas upp med invandrare, den svenska etniciteten kan gott raderas ut och ersättas av andra folk med tydligare maktanspråk på landet.

Intresset för att ”ta över” Europa finns från såväl judiskt som muslimskt håll.

I ett tal i Al-Aqsa mosken hölls nyligen ett brandtal till muslimer om att de ska erövra Europa. Talet löd ungefär så här:

Europa har blivit gammalt och skröpligt och behöver förstärkning … De har förlorat sin fertilitet … vi (muslimer) kommer att ge dem fertilitet … vi kommer att föda barn med dem, eftersom vi ska erövra deras länder, vare sig du vill det eller inte, oh tyskar, oh amerikaner, oh fransmän, oh italienare, och alla andra som ni … ta era flyktingar … vi ska snart samla dem i det kommande kalifatet … vi kommer att säga … dessa är våra söner …

Talet handlar alltså om att muslimska män ska göra barn med europeiska kvinnor och att de barnen sedan ska bli muslimer och en del i den muslimska erövringen av Europa.

Sarkozy talade 2012 om att vi ska ”tvingas rasblanda”. Idag – i Sverige, i Tyskland och i flera andra länder – tvingas vi att ta emot alla dessa skaror muslimska män som forcerar gränserna i Europa och kallar sig flyktingar. Nya tvångslagar ska tvinga varje kommun i Sverige att ta emot flyktingar vare sig de vill de eller inte.

Det innebär i förlängningen att svenska män och kvinnor får allt svårare att föra sitt etniska arv vidare, när snart varje liten by har fler unga arabiska män än svenskar i motsvarande ålder.

Deras mål är att skaffa barn och alla kvinnor i närheten är dessvärre inte immuna mot uppvaktning av Ali, Muhammed eller Ahmed. Det finns alltid några som lockas i fällan. Istället för att förvalta ett svenskt etniskt arv går de omedvetet globalisternas ärenden och sprider avkommor åt främmande folk vars avsikt att ta över landet.

Det är en sund och naturlig inställning att skaffa barn med någon från den egna folkgruppen. Men den inställningen försöker makthavare genom tvång ändra på.

När vi nu snart får tvångslagar är det ännu viktigare att bekämpa inte bara invandringspolitiken som sådan utan också motarbeta propagandan för folkblandning, ”integration”, som följer i dess spår vare sig det sker i glättiga reklamkataloger från Ikea eller som politiska påbud.

politikernas-massinvandring-ar-folkmord

Källor:

FN-chef vill att EU ska undergräva etnisk homogenitet

George Soros vill ha en miljon flyktingar om året till Europa

Barbara Spectre

Regeringen ska snart tvinga alla kommuner att husera asylsökande

Tal i Al-Aqsa mosken 

Nicolas Sarkozy vill se mer rasblandning

Soros, en aktör av många bakom massinvandring