Etikett: nya tider

Julia Caesar: Kris i Ryggkliarklubben

Nej, det vi ser på bilden är inte en scen ur Gökboet. (film) Detta är inte Jack Nicholson i rollen som McMurphy. Det vi ser är Gunnar Ardelius i rollen som Sveriges Författarförbunds ordförande och hans svans av likasinnade.

gokboet

Han leder en långdans genom bokmässans lokaler i Göteborg. Tejpen för munnen ska förstås som att Sveriges författare anser att de är hotade för att förlaget Alternamedia och tidningen Nya Tider har fått ställa ut på bokmässan.

Nu är vi på Gökboetnivå

Det är där vi är nu. På Gökboetnivå. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att en demokrati ska kunna leva, nämligen yttrandefriheten, är under intensifierad attack från vänsterns nyttiga idioter som sedan urminnes tider dominerar media och därmed samhällsdebatten.

Förstå Nya Tider-chocken hos kommunister och annat löst vänsterfolk som i decennier har vant sig vid att ha ett storslaget monopol på yttrandefriheten.

Förstå uppbragtheten hos dem som bara har behövt skrika “rasist”, alternativt “fascist” eller “nazist” för att effektivt få tyst på all opposition.

Förstå desperationen hos Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski som plötsligt upptäcker att inte ens den arena som familjen Bonnier tillhandahåller räcker till för att kväva alla åsiktsyttringar som han inte vill veta av.

En katt bland high brow-hermelinerna

Och alltihop började med att en liten papperstidning med blygsam upplaga, Nya Tider, efter flera olika turer till slut beviljades inträde i de fina salongerna på bokmässan 22-25 september. Detta är något oerhört i Sveriges andliga klimat à la syrefattig tryckkammare.

Att det slinker in en katt bland high brow-hermelinerna i den intellektuella eliten är allt som behövs för att tryckkammaren ska implodera och helvetet braka löst, de fina människorna i kulturvänstern att skrika och gapa och hota med bojkott och skriva protestupprop, och författarförbundet att göra sig till åtlöje genom att ranta runt i ringdans med tejplappar för munnen.

Precis så lite behövdes det. Alla var ju övertygade om att vänstern hade livstidsabonnemang på formuleringsprivilegiet.

Kulturvänstern trevar efter bensodiazepinerna

Den kultur- och medievänsterelit som aldrig har tänkt sig något annat än att de själva ska ha ett självklart och oinskränkt åsiktsmonopol ända-in-i-evigheten kämpar nu med paniksyndrom och trevar desperat efter whiskyn och bensodiazepinerna. 

Chocken måste kännas svår. Konvulsionerna över att yttrandefriheten plötsligt omfattar även andra åsikter än deras egna skakar åsiktselitens bleka, anemiska väsen. I DN-skrapan i Marieberg och SVT-huset på Gärdet i Stockholm avlöser krismötena varandra. Och det är bara början, för det är inledningen till ett jordskalv för yttrandefriheten vi ser nu.

Jag säger inte att det kommer att sluta lyckligt. Det kan bli tvärtom. Men jorden skakar, och skalvet luckrar upp gamla ingrodda maktstrukturer som länge har präglats av odören från elitens självgoda arrogans och föraktet för andra människors åsikter.

Peter Wolodarski tilltvingar sig fritt spelrum i SVT

wolodarski

 

 

 

 

 

 

 

Det som sker i den svenska mediedebatten nu är bra. Det är alltid bra när makthavare bekänner färg och visar sina kort. Då vet man var man har dem.

Nu får vi till exempel uppleva det sensationella att chefredaktören för en stor privatägd tidning (Peter Wolodarski, Dagens Nyheter) kan tilltvinga sig tio minuters fritt spelrum i statstelevisionen och breda ut sig på prime time i SVT Aktuellt (fredag 23 september).

Inte för att han själv eller Dagens Nyheter på något sätt har blivit felaktigt behandlade av SVT – i så fall hade han haft rätt till genmäle. Men så var inte fallet. Peter Wolodarski har som chefredaktör för DN en icke obetydlig egen plattform där han kan skriva vad han vill. Ändå släpps han lös i Aktuellt, enbart i syfte att marknadsföra sin personliga agenda på ytterligare en plattform: ondgöra sig över Nya Tider, döma ut Aktuellt för att de intervjuat Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk kvällen innan (22 september), utan minsta belägg orera om “vit maktmiljön” och “högerextremism” samt anställa korsförhör med och läxa upp SVT Aktuellts ansvarige utgivare Ulf Johansson, som masochistiskt låter honom hållas.

Det är fullkomligt makalöst. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande.

Läs hela krönikan på Snaphanen här.

Den sanslöse sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson

Sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson är en mycket sorglig figur som en gång i tiden var en tillgång för sitt parti. Idag är han inte bara en belastning för sitt parti utan en belastning för alla invandringskritiker. Frågan är om han snart inte är en belastning för hela det svenska samhället.

Om han får fortsätta som politiker inom SD och bli en ännu mer tongivande figur i vårt samhälle så riskerar vi inte bara att mista en del självklara friheter utan också få ett samhälle som styrs av galningar som vill kontrollera andra människors åsikter.

Mattias Hans Karlsson har inte bara varit pådrivande när det gäller mängder av uteslutningsärenden där helt normala och duktiga medlemmar har kastats ut av maktpolitiska skäl. Vi har att göra med en politiker som är ett hot mot demokrati och yttrandefrihet, som kastar ur sig anklagelser mot människor för att de har åsikter som i stort eller i smått avviker från Karlssons åsikter. Karlsson kallar sig förmodligen demokrat, men det är det sista han är.

Han är en person som, om han skulle få makt i samhället, kan bli hur farlig som helst, betydligt farligare än många politiker i sjuklövern. Karlsson har ingen skam i kroppen och ingen respekt för människor utanför SD som vill göra något gott för Sverige.

Han har troligen kastat ut hundratals människor ur sitt parti varav minst hälften har kastats ut efter falska anklagelser om att vara ”ideologiskt avvikande” och annat trams. Flera uteslutningar har varit befogade, men det är inte dem vi talar om här. Förutom uteslutningar av enskilda personer så var han en av arkitekterna bakom brytningen med Sverigedemokratisk Ungdom där ett stort antal duktiga, intelligenta, välutbildade, trevliga, idealistiska och godhjärtade ungdomar hänsynslöst sparkades ut ur moderpartiet.

Utöver det har Karlsson nästan systematiskt angripit andra invandringskritiska tidningar, organisationer och rörelser på ett sätt som associerar mera till galenskap än till saklig eller befogad kritik. Utöver olika hatkampanjer mot invandringskritiker utanför den egna socialkonservativa sekten där man måste vara ideologiskt renlärig för att få vara med har han avslöjats som kontaktman åt Expo.

Han har försökt få hjälp av den antirasistiska vänstertidningen, som vill förstöra Sverige med massinvandring, att få fram komprometterande uppgifter om invandringskritiker för att kunna smutskasta dem ännu mer.

Han tycks aldrig få nog av att vilja sprida hat mot olika invandringskritiker. Det är inte helt ovanligt att folk i invandringskritiska organisationer kritiserar varandra, ibland med hårda ord, men det är ovanligt att något mer eller mindre ständigt kritiserar nästan alla invandringskritiska organisationer med hjälp av lögner, guilt by association och brunsmetning.

Det finns troligen ingen annan svensk invandringskritiker (?) som uppvisar en sådan ovilja mot duktiga eller på annat sätt framgångsrika invandringskritiker som Mattias Hans Karlsson gör. Han vill att alla ska tänka och tycka som han gör, annars är de neofascister, nazister eller annat nedsättande – trots att de egentligen bara är människor med egna åsikter, vilket i en demokrati inte kan störa andra än sådana som vill styra över folk och tvinga fram någon slags underkastelse.

När Mattias Hans Karlsson hittar politiska fiender bland invandringskritiker hundra gånger oftare än bland etablerade politiker och makthavare som driver Sverige mot en avgrund så vet man att något är sjukt. Varför kan han inte se något gott hos en politisk talang som Gustav Kasselstrand eller se det positiva med en tidning som Nya Tider?

Svaret är att Mattias Hans Karlsson inte kan vara riktigt klok. Det är omöjligt att alla upprepade och mer eller mindre sanslösa attacker på de egna hatobjekten har med politisk välvilja att göra. Det kan inte heller ha med ansvar för samhället att göra.

Det har enbart att göra med egna maktambitioner och kontrollbehov. När man vill kontrollera om andra – både innanför och utanför den egna sekten – är ”ideologiskt avvikande” så är man inte riktigt klok.

Man kan också vara sällsynt omogen och inte vara vuxen nog att begripa att andra människor kan ha egna åsikter baserade på egna erfarenheter, kunskaper och tankar. Mattias Hans Karlsson har aldrig vågat debattera mot de människor som han smutskastat med olika epitet.

Han sitter på höga hästar och ser ned på alla som inte tänker som han gör. Men han är inte kontaktbar när det sedan gäller att utbyta åsikter eller debattera ämnet.

Den senaste tidens turbulens kring tidningen Nya Tiders medverkan i bokmässan har fått igång Mattias Hans Karlsson ordentligt. Inte genom att försvara Nya Tider från alla påhopp från vänsterpressen och makthavarna utan för att tillsammans med vänsterpressen ägna sig åt en hatkampanj mot Nya Tider.

Mattias Hans Karlsson skrev ett längre inlägg på Facebook i ämnet som kan läsas här. Karlsson försöker inledningsvis framstå som en normal, demokratisk sinnad person som visar stöd för att Bokmässan lät Nya Tider delta. Sedan börjar han likt en giftspindel väva en tråd av anklagelser som utmynnar i att han avråder Sverigedemokrater från att stödja Nya Tider.

Vuxna människor som är medlemmar i SD ska alltså inte kunna läsa och prenumerera på Nya Tider. Något liknande påbud har förmodligen inte utgått mot alla de dagstidningar i Sverige som systematiskt ägnar sig åt att förstöra vårt land. Det är fullt acceptabelt att prenumerera på Dagens Nyheter och andra direkt landsförrädiska tidningar, men om man läser den enda invandringskritiska papperstidningen av god kvalitet, så riskerar man i praktiken att frysas ut eller uteslutas från SD.

Mattias Hans Karlssons angrepp på Nya Tider är sanslöst. Var och en kan välja på att ta en prenumeration eller avstå. Det behövs inga råd från en människa med behov av att kontrollera andra. Ingen normal människa nagelfar Nya Tider på det sätt som Mattias Karlsson har gjort. Det är bara galningarna i vänsterextrema kretsar som sysslar med den sortens nedsättande analyser av andras åsikter. De är nämligen liksom Karlsson emot att människor ska kunna tänka själva och fatta egna beslut.

Det behövs inga råd från en självutnämnd och mycket omogen 39-årig politisk ledare för att fatta beslut om man vill läsa Nya Tider eller inte. Många vetgiriga människor anser att man ska kunna läsa allt för att skaffa sig kunskaper som man kanske ännu inte har tillskansat sig. Trots sina råd om att ”avråda” från läsning av Nya Tider tycks Mattias Hans Karlsson själv ha lusläst varenda nummer eftersom han så självsäkert kan bedöma innehållet och tidningens ideologiska hemvist.

Karlsson är uppenbarligen fixerad vid att man måste ha en sådan hemvist. Han vill inte riktigt tro att det kan finnas invandringskriker som är mera frihetliga än vad han själv är. Det är Karlsson som tvingat fram SD:s nya ideologi, den socialkonservativa, som man måste bekänna sig till för att fullt ut kunna accepteras i SD. Bekänner man sig till någon snarlik ideologi som är bättre på att erkänna svenskarnas rätt till sitt eget land kan man bli föremål för ett uteslutningsärende.

Karlsson nöjer sig dock inte med att kritisera Nya Tider på ett grundlöst sätt. Karlsson:

För egen del ser jag inte Nya Tider som någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning. Merparten av artiklarna har inte ett sådant innehåll och en kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.

Vad är detta för jävla barnsligheter? Vem fan bryr sig om vad Karlsson anser om tidningen? Vill han inte prenumerera så behöver han inte göra det. Hans behov av att kategorisera – eller sätta stämplar på – innehållet, artiklarna eller skribenter är enbart ett utslag för galenskap. ”En kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.” Det vore bättre om han istället för att gissa frågade skribenterna om deras åsikter i de frågor som Karlsson har ett behov av att andra ska tycka lika om.

Låt folk ha vilka åsikter de vill! Svamlet om ”rasism” och ”antidemokratiska idéer” blir bara löjligt när man ser hur bristfällig Karlssons argumentation är. PK-retoriken är uppenbar och vilket politiskt läger han tillhör är solklart. Han tillhör den totalitära sidan som vill hindra människor från att ha vilka åsikter de vill. Han vill skrämma, varna och hota SD-medlemmar som kan tänkas läsa Nya Tider, något som Karlsson själv är tillåten att göra eftersom han anser sig stå över andra människor. Är inte det ett tecken på galenskap?

För att bevisa hur ”ideologiskt avvikande” Nya Tider är angriper Karlsson Vavra Suk genom att hänvisa till Suks bakgrund i Nationaldemokraterna. Frågan är om inte Karlssons tidigare hemvist i Socialdemokraterna är mycket värre. Varken Suk, Nationaldemokraterna eller Nya Tider har medverkat i förstörelsen av Sverige, det har däremot Socialdemokraterna gjort.

Mattias Hans Karlsson:

Jag kom tidigt att uppfatta Vavra som intelligent, men alltför politiskt radikal och ideologiskt avvikande. Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer, jag har personligen hört honom tala om ”rasblandning” med avsky och jag har personligen hört honom plädera för att SD-medlemmar med utomeuropeisk bakgrund inte borde tillåtas delta i partievenemang tillsammans med sina etniskt svenska kärlekspartners. På basis av bland annat detta röstade jag år 2001 för en uteslutning av Vavra ifrån Sverigedemokraterna.

Man blir mörkrädd när man läser vad Karlsson faktiskt skriver. Karlsson sveper fram anklagelser som mera påminner om en inkvisition än saklig kritik.

Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer..”

Karlsson nämner dock inte vilka dessa ”rasistiska och neofascistiska organisationer” är. Det kanske beror på att de organisationer han tänker på varken är rasistiska eller neofascistiska. De är bara ”ideologiskt avvikande”.

Karlsson har också hört Vavra Suk uttala sig mot rasblandning. Wow! Vad är problemet med det? Måste man vara förespråkare för rasblandning för att få vara med i SD idag? Nästa fråga är varför man inte ska kunna ha kritiska åsikter om rasblandning om man vill att ett folk ska bestå. Karlsson tycks vara stolt över att han har haft huvudansvaret för att göra SD till en socialkonservativ sekt där den som avviker ideologiskt automatiskt utesluts. Karlsson är en omogen spoling utan ansvar för annat än sina egna små futtigheter. Det gör honom också till en mycket farlig person.

Karlsson framstår som än mer tragisk när han försöker sig på att beskriva vilka åsikter som Vavra Suk har. Det är ”samverkan med nazistiska grupperingar”, det är ”f.d Ku klux klan-ledaren och världsledande antisemiten och förintelseförnekaren David Duke” och det är ”rasideologen Richard Mcullogh”. Vore det inte bättre om Vavra Suk själv fick presentera sina åsikter än att Karlsson medvetet försöker smeta brunfärg över alla som inte tillhör den snävt ideologiska inramning som Karlsson själv har skapat för att kunna styra den lilla värld han vill kontrollera efter eget huvud?

Det enda som Mattias Hans Karlsson åstadkommer är att skapa ännu mer problem i ett samhälle där yttrandefriheten redan är beskuren. Han vill förvandla ett tidigare starkt invandringskritiskt parti till ett antirasistiskt mittenparti som vill ha ett mångetniskt Sverige där man måste uppskatta rasblandning. Har man invändningar mot att svenska folket uppgår i ett främmande folkhav som sköljer över Sverige så har man inget i SD att göra. Där måste man tycka att rasblandning är bra. Allt annat är ”ideologisk avvikelse”.

Mattias Hans Karlsson är en fullständig katastrof för både SD och Sverige. Med honom vid rodret riskerar vi att få ett samhälle som blir ännu mer repressivt än vad det redan är.

Relaterat:

Sverigedemokraten Mattias Karlsson är SD:s svar på Mona Sahlin

Ingrid och Conrad med Gustav Kasselstrand

Nyheter med Ingrid och Conrad (om Mattias Karlsson)

GS: Bok och Biblioteksmässan håller åsiktsrent

Vill du protestera mot Bokmässans åsiktsutrensning av Nya Tider? Ring och klaga till bokmässans VD Maria Källson: 031 708 84 20. Spelar du in lägger vi gärna upp. Det vore bra om det blev ett motsvarande drev för yttrandefrihet som Stampens drev mot yttrandefrihet.

När Stampenkoncernen genom sin tidning Djungeltrumman protesterade mot att alla får yttra sig på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg insåg mässledningen vilket misstag de gjort när de bokstavligt verkat för det fria ordet genom att bjuda in Nya Tider som en av 800 utställare på Bok och Biblioteksmässan. Nu har dock mässledningen gjort avbön från det bokstavligt tolkade fria ordet och blivit samma typ av yttrandefrihetstalibaner som RFSL:s Magnus Kolsjö. Enbart politiskt korrekta åsikter skall få luftas och åsiktsmiljön skall hållas ren från alla röster som kommer från dem som etablissemanget, genom framför allt stiftelsen EXPO, stämplar som högerextrema. Nu är det kristallklart för alla som funderar på att gå på bokmässan att enbart de av etablissemanget godkända åsikterna finns representerade på Bokmässan.

Lås in samtliga kolonisatörer i läger i väntan på utvisning #asylkaos

Det kommer att gå åt helvete med Sverige om vi inte sätter ned foten. Just nu vandrar hundratusentals kolonisatörer omkring på våra gator och inbillar sig att de är hitbjudna av svenska folket och att de ska få stanna i Sverige i evighet.

De inbillar sig kanske också att svenska folket ska betala för deras uppehälle och att vi ska stå ut med deras inte sällan ogästvänliga beteenden. Alternativmedia kan varje dag berätta om hur problembilden ser ut, men kommer sällan med några realistiska förslag på lösningar.

Några har föreslagit att man borde inskränka rättigheterna för dem ”tills de fått sina uppehållstillstånd” eller ”tills de blivit svenska medborgare”. Men det är feltänk utan dess like.

De ska varken få uppehållstillstånd eller medborgarskap och i den mån de redan har fått det måste det upphävas så snart det är möjligt. Samtliga kolonisatörer som kommit till Sverige sedan asylvågen sköljde in i landet 2015 och alla som fortfarande kommer i stora skaror varje vecka måste så snart som möjligt placeras i läger och skiljas från den svenska befolkningen.

Var lägren ska placeras kvittar men det bör vara i så ogästvänlig miljö som möjligt där de bara får mat och sängplats i väntan på att skickas tillbaka till de länder de kommit från. Den som accepterar att kolonisatörerna får fritt tillträde till vårt territorium och att de kan vistas i våra städer och i övriga landet är en del av problemet. De ska hållas inlåsta i väntan på utvisning. Det är den enda metod som kan rädda Sverige och bör naturligtvis gälla även migrationstsunamin före 2015.

Den tesen borde alla invandringskritiker bedriva unisont.

Bortsett från den frågan har vi ett antal andra frågor som är akuta att lösa och det gäller det politiska förtrycket från makteliten som tar sig ton mot det folk som har rätten till Sverige. Ett av hundratals exempel är när Bokmässan i Göteborg skulle gå av stapeln i dagarna. Tidningen Nya Tider bokade plats och det såg först ut som om tidningen skulle få medverka på mässan. Efter påtryckningar från Bonnier och andra aktörer som vill förstöra Sverige med massinvandring, mångkulturellt kaos och undanträngande av svenskar till förmån för kolonisatörer så kom beskedet att mässan stoppar Nya Tider.

Innan mässan fattade beslutet gick media ut med lögnkampanjer mot Nya Tider om ”starka kopplingar till nazister” och annat trams. Sedan ringde man från DN, Expo, SVT och andra till Bokmässan och förklarade att de minsann borde stoppa Nya Tider och varnade för rasism, fascism, nazism, främlingsfientlighet, högerextremism och annat.

Att diverse kommunistsekter och muslimer kan ställa ut på mässan stör dock inte media, tvärtom gillar de sådant eftersom det bidrar till att undergräva det svenska Sverige – något som makthavarna i Sverige stöder, gillar och uppmuntrar varje dag.

Sedan kom beskedet från mässansvarig Maria Källson.

”Nya Tider får inte medverka på bokmässan.”

Mässans tema var ”yttrandefrihet”. Beslutet var värdigt vilken totalitär stat som helst och eftersom Sverige är en totalitär stat var beslutet varken oväntat eller särskilt svårt att ta från mässan. Det hade varit mera sensationellt om Nya Tider slutligen hade fått delta. Detta trots att Nya Tider bara är en saklig, upplysande, sansad, Sverigevänlig tidning. Det är inget som är extremt, udda eller märkvärdigt med Nya Tider. Det är en bra tidning som varje svensk borde prenumerera på och läsa. Även Du om du inte redan gör det.

När det gäller personer som Maria Källson och svenskfientlig verksamhet i allmänhet inom media och övriga makteliten så måste dessa makthavare alltid motarbetas och allmänheten måste alltid få veta vilka det är som ligger bakom förstörelsen av Sverige och förtrycket mot Sverigevänner.

Maria Källson
VD. Mässansvarig
Tel. +46 31 708 84 20
Epost: maka@bokmassan.se

Daniel Levin
Programchef
Tel. +46 31 708 84 67
Epost: dl@bokmassan.se

nya-tider-tidning
Prenumerera på Nya Tider!

En annan märklig företeelse den senaste veckan var den så kallade ”festivalen” We Are Stockholm som är ett jippo för makthavare som vill ge kolonisatörer så stor plats i samhället att de kan ta över. Festivalen har de redan tagit över då det manliga inslaget utgjordes av 99 procent kolonisatörer och 1 procent civilpoliser, vakter och några enstaka etniskt svenska killar som förmodligen inte själva begrep vad de gjorde där.

Se på bilderna från Nyheter idag här.

Man kan ju hoppas att de få svenskar som var där kom därifrån med nya insikter om vart Sverige är på väg. Med tjejerna är det svårare. De är unga, naiva och sannolikt dåligt uppfostrade. Om de låter sig förledas in i den värld som leder till mångetniskt kaos och helvete i Sverige så är det tragiskt för dem själva och för vårt land. Svenska killar som hade förstånd nog att inte gå dit visade samtidigt prov på bättre omdöme än de förhållandevis många svenska tjejer som besökte festivalen. Förmodligen kan man spåra en skillnad i omdöme mellan män och kvinnor redan här.

Mångkulturjippot We Are Stockholm borde naturligtvis läggas ner. Den skulle kunna läggas ned naturligt om vi får igenom kravet på att alla kolonisatörer ska låsas in i läger i väntan på utvisning. Om de inte fick tillträde till vårt territorium skulle gatubilden åter kunna bli svensk och därmed ganska trevlig.

Nya Tider granskar Thomas Mattsson

Nya Tider kommer att avslöja Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i en serie artiklar. Nya Tider skriver idag:

Vad vet vi om Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare? Inte mycket. Nya Tider granskar en av Sveriges mäktigaste medieaktörer, något som ingen annan media har gjort.

Ingen annan svensk tidning har förföljt, förtalat och hängt ut privatpersoner så som Expressen har gjort. Expressen är en tidning i kris. Under Mattssons ledarskap har Expressen varslat många medarbetare, upplagan har minskat stadigt och de är sedan flera år tillbaka klart mindre än konkurrenten Aftonbladet. Deras största inkomstkälla är reklam på hemsidan. Så hur mycket betalar Bonnierkoncernen Thomas Mattsson? Svaret finns i Nya Tider.

Thomas Mattsson vurmar för mångkultur, men hur bor han själv? Svaret finns i Nya Tider.

Vad har Thomas Mattsson för bolagsengagemang? Svaret finns i Nya Tider.

Detta och mycket mer kommer Nya Tider att avslöja i en serie artiklar om en av Sveriges minst omtyckta medieaktörer. Journalister ska granska makthavare. Ingen annan tidning har granskat Thomas Mattsson.

mattsson-port-600x390
I den här porten bor Thomas Mattson. Foto: Nya Tider.

Läs mer genom att ta en prenumeration på Nya Tider.

nya_tider