Etikett: överfall

Rån och överfall, politikerna är tysta. Vi måste tvinga dem att ta ansvar! #asylkaos

Över hela Sverige sveper en brottsvåg av aldrig tidigare skådat slag. Enskilda människor drabbas av inbrott, rån, överfall, misshandel och andra grova brott i spåren av den migrationspolitik som är på väg att förvandla Sverige till ett land som påminner om vilket land som helst i tredje världen. Vi befinner oss i ett djupt förfall för att politikerna massimporterar människor som inte borde få finnas i vårt land.

Politikerna vill vinna godhetspoäng på att öppna dörrarna till asylsökande från hela världen, vilket får som enda följd att vårt land förfaller. Sverige har redan blivit ett mycket farligt land och varken män eller kvinnor kan numera vistas utomhus ensamma på kvällar och nätter. Varje dag ser vi överfall och personrån, varje dag rapporterar polisen om rånvåg i någon del av landet samtidigt som Sverige fylls upp med alltfler migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen.

linkoping-ryd-getto
Delar av Ryd väster om Linköping är livsfarliga att vistas i

Bakom förfallet i vårt land finns politiker som sitter i riksdagen eller i kommunerna och fattar beslut om att Sverige ska fortsätta ta emot analfabeter och andra människor som inte borde få sätta sin fot här.

Politikerna sitter i bekväma stolar och trycker på knappar när de fattar beslut om att ta emot ”flyktingar”, ”asylsökande” och andra grupper av människor som de vill fylla upp vårt land med. Men dessa politiker vet inte vilka de släpper in. De vet ingenting om personernas nationalitet, inget om deras ålder och inget om vad de gjort i sina tidigare liv. Att släppa in människor som man inte vet något om är redan det ett skamligt beteende eftersom politikernas beslut påverkar hela samhället.

Det som att släppa in ogräs i en blomsterträdgård och sedan låta ogräset ta över. Men politiker låter inte bara ogräset sprida sig ohämmat i samhället, de planterar ogräs i trädgårdar som ännu inte drabbats.

Hur många områden som förstörts av politiker går inte längre att räkna eftersom samtliga kommuner och nästan samtliga orter har drabbats, en del mer och en del mindre. Just nu fyller politikerna upp varenda byhåla med ogräs för att de sista resterna av den fina svenska trädgården ska vissna och dö.

Politikernas mål är uppenbarligen att ta död på det svenska Sverige.

Ett av tusentals exempel på förfall i Sverige är den rånvåg som pågår i området Ryd i Linköping, som delvis är ett livsfarligt getto. Här härjar importerade gäng som trakasserar och rånar människor som råkar befinna sig i området.

Polisen har under lång tid haft koll på området efter att olika ”ungdomsgäng”, det vill säga gäng av ungdomar med invandrarbakgrund, rånat och misshandlat människor. Just nu jagar man ungdomar med afrikanskt utseende som har begått ett otal brott. I söndags rånades en man och en kvinna på sina bankkort och rånarna lyckades dessutom få med sig koden till korten. Liksom i många liknande fall av personrån nöjde sig rånarna inte med att stjäla utan misshandlade också sina offer. Det manliga offret sparkades när han låg på marken och det kvinnliga offret misshandlades med slag på överkroppen.

Polisen kom ut med hundar i hopp om att hitta gärningsmännen, men det var bortblåsta. Liksom i flera andra fall handlade det om unga killar mellan ca 15-20 år med afrikanskt utseende.

Vi ska inte längre finna oss i att politikerna förstör vårt land.

De frågor man bör ställa när den här typen av invandrarrelaterad brottslighet förekommer är:

-Varför är beslutsfattarna i kommunen så tysta när invandrare terroriserar omgivningen?

-Varför tar de inte ansvar för konsekvenserna av den politik som de bedriver?

Alla svenskar borde kontakta de kommunpolitiker som ligger bakom invandringen till Sverige och ställa dem mot väggen. Det är inte meningen att de ska komma undan sitt ansvar för vad de ställer till med.

Vi som kritiserar invandringspolitiken ska inte nöja oss med att kritisera politiken utan vi måste kritisera de enskilda politiker (och andra opinionsbildare) som ligger bakom förstörelsen av Sverige.

Vi vet att politiker försöker lägga locket på kritiska frågor, exempelvis när Granskning Sverige så föredömligt ringer runt och ställer frågor, men vi ska inte acceptera det. Vi måste fortsätta att jaga politikerna med blåslampa och sätta press på dem. Vi måste utkräva både svar och ansvar.

Ni som kan och har möjlighet bör kontakta era politiker och ställa frågor. Mejla eller ring till dem. Lägg ut svaren på nätet så att andra få veta att det finns folk som försöker sätta press på sina politiker.

byt-ut-politikerna

Politiker i Linköpings kommunstyrelse:

Edlund, Kristina, S, ordf
Hillerbrand, Nils, MP, 1 v ordf
Lindvall, Paul, M, 2 v ordf
Aguirre, Elias, S
Andersson, Daniel, L
Andersson, Jonas, SD
Ardenfors, Andreas, KD
Balthammar, Helena, S
Björneke, Jakob, S
Borg, Niklas, M
Demirok, Muharrem, C
Gustavsson, Christian, M
Lindh, Eva, S

Östersund som skräckexempel i ett land som styrs av dårar #asylkaos

Egentligen är alla svenska kommuner skräckexempel på hur Sverige förfaller när idioter tillåts sitta vid makten. Men samtidigt är det människor som har röstat fram dessa idioter, så vem eller vilka ska man skylla på när Sverige går åt helvete?

Ett avgörande skäl till att idioter kan sitta i en kommun och bestämma politiken är att dessa idioter har lanserats av media. Det största problemet i Sverige är alla stora tidningar, som ägs av krafter som försöker påverka opinionen i en viss riktning – mot mer globalisering.

I Östersund dominerar Östersunds-posten (op.se) som ägs av Mittmedia. I koncernen ingår ett stort antal tidningar i norra Svealand och södra Norrland. Centerpartiet sålde 2005 sin tidningskoncern Centertidningar till Mittmedia. Verkställande direktör är Thomas Peterssohn och ordförande är Lars Leijonborg, före detta folkpartiledare.

När Thomas Peterssohn arbetade på TT, som ansvarig utgivare och chefredaktör, gjorde han sig känd för att skapa stöd för att en eritrean som begått en mycket grov våldtäkt skulle få stanna i Sverige istället för att utvisas. Lars Leijonborg har förespråkat massinvandring i hela sitt liv.

Här ser vi ett av många tydliga exempel på hur makthavarna konsoliderar sin makt. Den politiska eliten och journalister som står nära makten får toppjobb där de ska fortsätta att utöva makt, men nu i form av opinionsbildning för att driva vårt land i en viss riktning.

Mittmedia består av ett stort antal tidningar och flera kommersiella radiostationer som inte bara har i uppdrag att skapa vinster åt koncernen utan också gå vissa politiska ärenden, som innefattar stöd åt alla krafter som vill upplösa det svenska Sverige, verka för stor massinvandring, flyktingmottagning och annat som kan kopplas till en ultraliberal politisk agenda. Mittmedia vill kort och gott hjälpa makthavarna att behålla makten för att makthavarna ska kunna fortsätta förändra Sverige i mer mångetnisk riktning. De vill globalisera Sverige.

När invånarna i Östersund dagligen matas med propaganda för mångkultur, asylmottagning och annat så påverkas en majoritet av invånarna av det som de läser. Dessutom matas invånarna av samma slags propaganda i TV och radio. De flesta har svårt att värja sig och låter sig påverkas så till den milda grad att de röstar på partier som vill öka invandringen till kommunen och ta emot asylsökande från dysfunktionella kulturer i tredje världen. De röstar på partier som bedriver en politik som undergräver den trygghet och den stabilitet som funnits tidigare. Väljarna röstar på partier som driver Sverige mot en avgrund och byter ut den svenska befolkningen mot kolonisatörer från tredje världen. De röstar på partier som media backar upp.

Ungdomar tvingas lära sig att det är naturligt att det bor somalier, afghaner, eritreaner och andra folk från tredje världen i Sverige. Men det är inte naturligt, det är i högsta grad onaturligt. Ungdomar får dessutom lära sig att ”de är som vi” och uppmuntras att beblanda sig med dem och inleda förbindelser, som om det vore naturligt att en svensk tjej bildar familj med exempelvis en somalier.

Det naturliga är att vi svenskar håller samman vår nation och utvecklar den inifrån. Att vi löser våra problem genom att föreslå åtgärder så snart ett problem dyker upp. Om vår nativitet är låg så måste vi se till att den ökar, att vi föder fler barn, så att vi inte dör ut som folkgrupp.

Det är inte naturligt att hämta folk från tredje världen i stora antal och placera dem i Östersund eller någon annan del av landet. Men maktens medier försöker framställa det som om det vore den naturligaste saken i världen att fylla upp Sverige med afghaner, somalier och andra folk. När någon sedan protesterar framställer media sådana personer som ondskefulla rasister, trots att det är just ”rasisterna” som är de modiga och ansvarstagande människorna som borde styra den politiska utvecklingen.

De makthavande medierna är vakhundar åt den politiska eliten och gör allt de kan för att bitas och hugga när invandringskritiker och andra ansvarsfulla svenskar försöker yttra sig. I skydd av medier verkar de politiker som nästan aldrig konfronterats av ansvarsfulla människor. De sitter där och fattar beslut som driver Sverige mot en avgrund och de skyddas av media.

Resultatet i Östersund är att mandatfördelningen i kommunen ser ut så här:

Socialdemokraterna 22
Nya moderaterna 12
Centerpartiet 8
Miljöpartiet de gröna 6
Vänsterpartiet 4
Liberalerna 4
Sverigedemokraterna 4
Kristdemokraterna 1

Väljarna i Östersund har alltså röstat på partier som vill massimportera människor från tredje världen. Väljarna har röstat på partier som saknar förmåga att lösa de problem som Östersund har, problem som lätt kan lösas med en bättre politik. Väljarna har röstat för att släppa in tredje världen i kommunen, men dessa väljare vet inte vilka de långsiktiga konsekvenserna av det blir. Media och makthavare har inbillat allmänheten att Sverige blir bättre när tredje världen kommer hit, men Sverige blir inte bättre. Det mesta blir sämre.

Något förenklat kan man säga att konsekvenserna av det blir att Östersund kommer att få problem, stora problem.

-Kommunen kommer att belastas ekonomiskt för att framtid.

-Den tidigare etniska homogeniteten kommer att upplösas ännu mer.

-Kolonisatörerna blir fler och fler och kommer att vara i majoritet inom en inte alltför avlägsen framtid.

-Infrastrukturen kommer att börja förfalla när ekonomin försämras.

-Otryggheten kommer att öka kraftigt och vi kommer att se fler våldsbrott och överfall på svenskar och svenskor.

Oavsett hur mycket negativ påverkan invandringen har så kommer media och makthavande politiker att klänga sig kvar vid makten och propagera för mer globalisering, invandring, feminism och annat som de vill påtvinga medborgarna. En del vill nämligen förstöra Sverige.

Medborgarna som ogillar den här utvecklingen tvingas bekämpa ett trefrontskrig. Våra fiender är huvudsakligen media, etablerade politiker och pk-folket som står under deras inflytande och försvarar det mångetniska samhällets utbredning. Där finns även feminister, kulturmarxister, liberaler och rader av andra grupper som strider för någon särfråga som på sitt sätt bryter ned det traditionella Sverige.

sverigevannerna

Vi har sagt det många gånger. Det är oerhört märkligt att politikerna försvarar en politik som bevisligen bryter ned landet och skapar social oro överallt i samhället. Varför hoppar de inte av och börjar försvara sitt land? Svaret är att det sociala trycket hindrar dem. De känner sig trygga i sällskap av likasinnade och först när Sverigevännerna blir så många att makthavarna förlorar både status och inflytande kommer de att ge upp sitt ställningskrig mot oss.

Därför är det av stor vikt att vi dagligen bekämpar politikerna och media.

I åratal har politikerna i Östersund fyllt upp kommunen med asylsökande och andra migranter från alla delar av världen. Syftet är att göra Östersund ”mångkulturellt” eller att vi ”ska hjälpa flyktingar som flyr från krig”, vilket bara är propagandalögner som lätt kan avslöjas. Det som döljer sig bakom begreppet ”mångkulturellt” är att politiker vill göra Sverige mångetniskt, så mångetniskt som möjligt för att svenskarna ska förlora rätten till sitt eget land. När det gäller att ”hjälpa flyktingar” så hjälper man dem bäst och billigast genom att hjälpa dem på plats eller i närområdet. Man hjälper inte flyktingar genom att frakta dem från andra världsdelar till Sverige, dessutom är de som kommer hit i nästan samtliga fall migranter – inte flyktingar.

Alltså finns det andra bakomliggande orsaker till att politiker och media lobbar för massinvandring och dessa orsaker kan man spåra till inflytelserika globalister som medvetet vill slå sönder den etniska homogeniteten i europeiska länder.

Peter Sutherland är en av hundratals mäktiga och inflytelserika makthavare som ligger bakom agendan om stor invandring till Europa. Hans mål är att den etniska homogeniteten ska slås sönder, de vita européerna ska trängas tillbaka och våra länder ska koloniseras av andra folk.

Sutherland har enorma ekonomiska resurser bakom sig. Han är FN:s sändebud i migrationsfrågor, han har varit ordförande i Goldman Sachs International och är en känd bilderbergare, han är med i globalisternas mest kända klubb där man lägger upp strategier för att globalisera världen.

Den 21 juni 2012 intervjuades han i BBC och lade fram sina tankar om migration där hans slutsats var att den etniska homogeniteten i de europeiska länderna måste undermineras, det vill säga urholkas och söndras.

Det är personer som Peter Sutherland och andra, som huvudsakligen ligger bakom kampanjer för ökad migration till Europa. George Soros är en annan inflytelserik globalist som använder miljarder för att propagera för massinvandring till Europa. Något förenklat kan man säga att europeiska politiker dansar efter dessa globalisters pipa och när svenska politiker talar om att ”hjälpa flyktingar” är de bara marionetter åt andra krafter som på ideologisk basis vill slå sönder vårt stolta kulturella, historiska och etniska arv. De vill ersätta oss med andra folk. De vill utrota oss.

Om dessa ondskefulla krafter inte hade spridit sitt politiska och ideologiska gift över våra samhällen så hade våra ledande politiker haft en annan agenda. Men liksom många andra följer man gärna i makthavarnas spår, särskilt om makthavarna ger sina lojala undersåtar titlar, jobb, makt och pengar. Många politiker är inte ens ideologiskt övertygande om att de gör rätt, men de följer en viss agenda ändå av ren lojalitet till sina överordnade eftersom det är enklare att vara lojal till en chef än att tänka själv och riskera att bli utfryst från en maktordning.

Den maktordning som idag leder Sverige mot en avgrund måste brytas. Även om det kostar medborgare som ifrågasätter maktordningen en del besvär, så måste maktordningen bekämpas, annars går vi under som folk.

Maktordningen kan bekämpas på många olika sätt.

En bra början är att läsa alternativa medier. Här är några förslag på bra och ansvarsfulla alternativa medier:

Fria Tider

Granskning Sverige

Jan Millds blogg

Gatestone Institute

Det finns dessutom hundratals andra bloggar och bra alternativa medier där man kan hitta intressant information. Titta gärna i länklistan på bloggen Asylkaos.

Sedan bör man själv aktivera sig på något sätt. Om du vill bli aktiv, börja skriva, dela ut flygblad eller göra något annat för ditt land.

Nu till Östersunds akuta problem. Det största problemet med Östersund är att kommunen styrs av idioter. Det är politiker som inte kan lägga ihop 2 + 2. De kan inte räkna ut att migranter som kommer förändrar den demografiska sammansättningen. Inte heller tycks politikerna fatta att deras politik gör samhället mera otryggt. Politikerna har nämligen fångat sig själva i en nyspråksretorik om ”alla människors lika värde” och inbillar sig därför att alla människor är likadana och att det bara är ”hudfärgen” som skiljer oss åt. Det är en kulturmarxistisk lögn som upphöjts till sanning eftersom den lögnen inte får ifrågasättas.

I själva verket är skillnaderna mellan en genomsnittlig svensk och en genomsittlig afghan eller somalier hisnande. De räcker med att se hur det ser ut i Somalia eller Afghanistan och jämföra med svenskt område i Sverige för att förstå skillnaden. Den som inbillar sig att migration från sådana länder inte påverkar Sverige negativt kan bara åka till Rinkeby eller Rosengård och titta. Där finns facit.

De politiker som massimporterar människor från tredje världen borde tvångsförflyttas till områden som Rinkeby. Varför ska politikerna bo i helsvenska villaområden, medan andra svenskar som inte vill ha denna invandring ska tvingas leva intill kolonisatörer som de inte vill se i sitt land?

Den senaste tiden har invånare i Östersund drabbats av den politik som bedrivs i kommunen. Det har förekommit överfall, personrån, inbrott och annat. Det är brott som politikerna borde står till svars för eftersom dessa brott huvudsakligen är ett resultat av deras migrationspolitik.

På tre veckor har minst sju kvinnor utsatts för hot, överfall och våldtäktsförsök. Detta har även uppmärksammats i utländska medier som uppger att det är åtta kvinnor som blivit utsatta. Oavsett antalet så är flera av fallen, kanske samtliga, relaterade till den migrationspolitik som bedrivs i landet.

Natten mot den 6 mars överfölls två kvinnor i centrala Östersund. Den ena kvinnan blev nedsparkad av tre män som höll fast henne och satte sig på henne. Det var ett uppenbart våldtäktsförsök av det slag vi numera ser ganska ofta. Män i grupp som attackerar kvinnor är något som aldrig har förekommit i Sverige. Det är en importerad brottstyp som är sällsynt otrevlig och mycket farlig.

Media försöker lägga locket på och undviker medvetet att berätta vilka gärningsmännen är. Man säger inget om deras signalement för man ”vill inte ge rasisterna vatten på sin kvarn”. Media och politiker skyller istället på ”män” och skuldbelägger alltså hela det manliga släktet för vad några enstaka män gör, män som inte har sin bakgrund i Sverige men som hotar tryggheten i landet. Även om det bevisligen finns svenska män som begår övergrepp mot kvinnor så är överrepresentation bland invandrare mycket stor och brotten är ofta mycket grövre genom ett större inslag av våld och brutalitet.

Det finns många skrämmande exempel som man kan läsa om här.

Våldtäkten och mordet på Elin Krantz är ett av de värsta exemplen. Hon föddes 1983 och mördades 2010 på ett sällsynt brutalt sätt genom att afrikanen Ephrem Tadele Yohannes efter våldtäkten krossade hennes huvud med ett stort stenblock. Många andra som fallit offer för invandrade mördare hade kunnat leva idag om vi hade haft ansvarsfulla politiker vid rodret. Många som på olika sätt fallit offer för mångkulturell kriminalitet hade sluppit allt det lidande som politikerna åstadkommit genom sin politik.

De som bär skulden för importerad brottslighet är politikerna, men de tar inte ansvar för vad de ställer till med. De sitter istället på möten och försöker mörka vad som sker i samhället när problemen blir uppenbara. De slår ifrån sig och låter polisen och andra myndigheter sopa upp den skit som politikerna sprider ut i vårt land.

Många östersundsbor blev oroliga över att så många kvinnor överfallits på kort tid.

Här är några av platserna som kvinnor överfallits på:

Söndag den 21 februari misshandlades en kvinna på Prästgatan.
Fredag den 26 februari misshandlades en kvinna på Artillerigatan.
Lördag den 27 februari ofredades en kvinna på Kyrkgatan.
Onsdag den 2 mars ofredades en kvinna på Kyrkgatan.
Lördag den 5 mars hotades en kvinna på Skolgatan.
Söndag den 6 mars utsattes en kvinna för våldtäktsförsök på Prästgatan.
Söndag den 6 mars misshandlades en kvinna vid hörnet Prästgatan och Hamngatan.

Vilka låg bakom överfallen? Enligt lokalmedia och polisen var det ”unga män”. När det gället det brutala överfallet den 6 mars var det tre män i åldern 18-25 år ”som var mörkt klädda”.

varg_gyllander_svd

Den 7 mars höll polisen presskonferens och uppmanade kvinnor att vara försiktiga och inte röra sig utomhus ensamma. Förundersökningsledaren Sanna Matsson sade till lokalmedia att hon ”aldrig varit med om något liknande i Östersund” och visade med stor tydlighet att hon ville lösa brotten för att skapa trygghet igen på gatorna.

Ett allvarligt problem är att vi har politiker som fortsätter att massimportera människor från tredje världen vilket innebär att vi aldrig mer kommer att få trygghet på gatorna i Sverige, såvida man inte placerar ut poliser som bevakar varje gathörn i landet dygnet runt och övervakningskameror som alltid är påslagna överallt.

Polisen gick ut med en varning till invånarna i Östersund. Då ska vi komma ihåg att även polisen är underställda den kulturmarxistiska politiken om ”alla människor lika värde” och undviker att lämna signalement eftersom statsmakten vill dölja de problem som de skapar.

Polisens varningar fick kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) att reagera. Reaktionen var helt förutsägbar om man känner till hur socialdemokratiska politiker gör allt i sin makt för att dölja konsekvenserna av sin politik.

Hon sade:

Jag hade uppskattat om polisen hade kontaktat oss i kommunen innan man går ut med en sån här uppmaning. Vi har ju ett samverkansavtal. Det är naturligtvis allvarligt om polisen bedömer att kvinnor inte kan röra sig hur som helst. Men lösningen kan aldrig vara att gå ut med en sån här uppmaning.

AnnSofie Andersson-s
AnnSofie Andersson

Det socialdemokratiska kommunalrådet vill alltså att polisen ska dölja de problem som hon, AnnSofie Andersson, har skapat i kommunen. Hon vill inte ens att kvinnor ska varnas för potentiella faror i kommunen om de är ute ensamma. Det innebär att AnnSofie Andersson är beredd att riskera kvinnors liv för att dölja konsekvenserna av sig egen extrema politik.

Det råder inga tvivel om att AnnSofie Andersson (S) har en skruv lös.

När lokalmedia frågar henne om hur hon tänker svarar hon:

Alla goda krafter måste komma tillsammans och söka lösningar för ett tryggt Östersund.

Ett typiskt goddag-yxskaft-svar utan någon som helst innebörd. Ett svar som bara en korkad socialdemokrat kan ge. Nu kommer AnnSofie Andersson göra vad hon kan för att lägga locket på. Hon säger till lokalmedia:

Jag har pratat med vår säkerhetschef i kommunen om vad vi kan göra nu. Vi måste fortsätta fundera på det här. Vi måste tillsammans med polisen diskutera igenom det här.

Nu gäller det för henne att komma på något för att tillsammans med polisen 1) dölja orsaken till problemet och 2) försöka lösa problemet. Men den ekvationen går inte ihop. Problemenen går inte att lösa när man fortsätter att ta emot migranter, men hon är för dum för att begripa sambandet.

På kvinnojouren i Östersund har man också förslag på hur man ska lösa situationen. Helena Lassen på kvinnojouren säger att man bör ”uppmana män att skärpa sig”. Man häpnar över hur många naiva om inte direkt korkade människor det finns i samhället.

Det värsta är att de har inflytande över politiken. Att de kan ha det är ett resultat av ett samhälle som blivit alltmer totalitärt och som kontrolleras av mäktiga mediamonopol och en politisk elit som vägrar att släppa från sig makten.

De låter hellre Sverige gå under än att erkänna sina fel.

Därför måste de bort från makten.

byt-ut-politikerna

Ledamöter i kommunstyrelsen i Östersund:

Andersson, Annsofie. ordf, (S)
Edvinsson, Anders. v.ordf, (S)
Persson, Per-Olof. (S)
Mahmood, Kholod. (S)
Burman, Emil. (S)
Modin Tjulin, Mona. (S)
Thomasson, Karin. (MP)
Hedin, Christina. (V)
Jönsson, Pär. 2:e v. (M)
Hjemgaard Svensson, Lise. (M)
Jemteborn, Tord H. (M)
Svensson, Bosse. (C)
Asplund, Carina. (C)
Löfstrand, Pär. (L)
Johansson, Peter. (SD)

Gatorna i Sverige allt farligare #asylkaos

Det är egentligen bara alternativa medier och då särskilt Fria Tider som belyser hur farligt Sverige har blivit. Den sovande allmänheten som ännu inte har drabbats kommer för ett senare, troligen förr, att bli varse alla de problem som politikerna har skapat i vårt land.

Vi är många svenskar som idag personligen drabbats eller känner vänner som har drabbats och kan berätta vidare hur farligt Sverige har blivit. Medan kvinnor och män utsätts för grovt våld och överfall så gnäller media över att någon läkare eller psykolog skrivit rasistiska kommentarer på nätet. Media blundar för grova brott som begått av importerande brottslingar men gnäller över att någon använt starka ord i sin frustration över utvecklingen. Det saknas verkligen proportioner i deras tankevärld.

Idag har polisen i Östersund uppmanat kvinnor att inte gå ut ensamma.

En flicka blev grovt överfallen och misshandlad i Kungsbacka

En kvinna våldtogs natten till lördagen i Eskilstuna

Bestialiskt överfall på kvinna i Nora

Våldtäktsförsök i Göteborg 7 mars 2016

Det är inte bara kvinnor som blir brutalt överfallna. Unga killar som är ute ensamma på kvällen blir ofta utsatta för personrån och dessutom misshandlade, inte sällan mycket brutalt.

Hela vårt samhälle brutaliseras allt mer och varje politiker som försvarar invandring av främlingar från tredje världen är medskyldig till alla dessa brott. När det gäller media så är varje journalist som försvarar invandringen och blundar för konsekvenserna av den också medskyldiga.

Vad Sverige behöver nu – mer än någonsin – är grupper av medborgare som patrullerar våra gator.

Det vi ser nu när människor rånas och misshandlas varje dag är ingenting mot vad som kommer. Redan under våren och sommaren kommer vårt samhälle drabbas mycket hårt när de 160 000 migranter som sitter på asylboenden kommer ut i värmen.

En allvarlig uppmaning till alla är följande:

Gå aldrig ut ensam på kvällen eller natten vare sig du är ung eller gammal, kvinna eller man. Se till att bli hämtad av någon om du är borta och måste hem mitt i natten.

Ett allvarligt problem är att Sverige har blivit farligt även på dagen, vilket säger oss att tredje världen nu är här.

Samtidigt är det av yttersta vikt att sprida budskapet om det farliga samhället till alla sovande människor. Känner du engelsktalande människor finns flera texter på den här sidan som berättar om hur galet Sverige har blivit.

Höggravid tysk kvinna attackerad av migranter #asylkaos

I den lilla tyska staden Lübben med 14 000 invånare attackerades en 18-årig höggravid kvinna förra veckan. Hon gick på en gata i närheten av ett ålderdomshem på förmiddagen när hon blev omringad och sexuellt ofredad.

Kvinnan skadades och lyckades fly när en man som såg övergreppet skrämde bort männen. Polisen söker nu efter vittnen, de skyldiga har inte gripits. Männen var ”utländska”.

Händelsen är bara en i raden av händelser som blivit allt vanligare i Tyskland, i Sverige och i andra länder som tagit emot stora skaror muslimer från tredje världen. Varje dag utsätts den inhemska befolkningen i våra respektive länder grova brott som begås av människor som aldrig borde ha fått sätta foten på europeisk mark.

skylt-dusch-tyskland

Ett av många problem är att migranter från tredje världen inte förstår sig på det civiliserade livet i Europa. Därför tvingas man på tyska asylboenden exempelvis sätta upp skyltar för hur man ska bete sig i duschen.

Det sjuka Sverige: Nytt överfall på ensam tjej

Är Sverige det sjukaste landet i världen just nu? Följt av Tyskland och några till? Sverige och Tyskland har en så likartat syn på politiken att man kan vara ganska övertygad om att makthavarna har konfererat om att samordna sin politik. De stora medierna har också en liknande agenda om att tysta ned invandrarrelaterade brott. Även om inte finns några tydliga diktat, så finns det riktlinjer de går efter för att dölja brottslighet och andra problem som är relaterade till invandringspolitiken.

Det har vi sett flera bevis på under hela januari, inte minst när det gäller massövergreppen på unga kvinnor som skett i många städer där det finns stora grupper nordafrikanska invandrare.

Varken svenska eller tyska kvinnor kan längre gå ut ensamma och för att vara riktigt trygga måste de ha manligt sällskap. En ny orientaliserad och muslimsk livsstil tränger sig på i vårt land och ändrar våra beteendemönster. Vår tidigare frihetsliga livsstil där vi klädde oss som vi ville, gick ut vilken tid på dygnet vi ville och gick ut ensamma eller i grupp är nu allvarigt hotad.

Alla massöverfall på ensamma kvinnor bevisar det.

I torsdags eftermiddag var en tjej i mellanstadieåldern på väg hem från skolan i Säffle och gick på bron som går över Byälven. Då kom ett gäng killar i 20-årsåldern fram till henne och började fysiskt ofreda henne. De började med att tafsa på henne och slutade med att sparka och sedan knuffa henne så att hon slog huvudet i broräcket när hon föll.

Hon lyckades slita sig loss och sprang chockad hela vägen hem.

Flickan polisanmälde händelsen och flickans mamma uppger till lokalmedia att angriparna talade ett språk som hon inte förstod. Mamman varnar nu andra föräldrar för att låta sina barn gå ensamma.

Polisen har lagt locket på och det finns inga uppgifter om övergreppet i deras händelserapportering. Om inte media skulle skriva om fallet hade det aldrig kommit till allmänhetens kännedom i det totalitära Sverige.

kod_291

Oroande överfall på unga tjejer i Göteborg #asylkaos

Det är inte bara kvinnor som blir överfalla och det är inte bara i Göteborg det sker överfall. Det är i hela Sverige och det är nästan alltid relaterat till massinvandringen.

Men varje gång det sker är en gång för mycket oavsett gärningsmännens bakgrund.

I natt blev tre unga tjejer överfallna på Fiolgatan i Göteborg. Tre killar kom fram till dem och började helt oprovocerat slå och sparka dem. Gärningsmännen var mellan 15-20 år och maskerade.

Polisen säger till lokalmedia att de inte har mycket annat att gå på än ”att de pratat svenska och att de var maskerade”. Gissningsvis har vittnen eller de angripna tjejerna haft en uppfattning om ifall de var etniska svenskar eller inte.

varg_gyllander_svd

Några sådana uppgifter har varken media eller polisen gått ut med. Att gärningsmännen skulle vara etniska svenskar är i stort sett uteslutet. Polisen betraktat detta som ett spaningsärende och kommer att granska övervakningskameror för att hitta dem.

Under natten angreps ytterligare en kvinna i Göteborg. Hon blev misshandlad och tog sig själv till akuten eftersom hon hade skador. Inga uppgifter om gärningsmän eller signalement finns att tillgå.

Den är typen av råa överfall på enskilda medborgare blir bara värre och värre. Nu hjälper det inte ens att ha sällskap för att skydda sig vilket överfallet på de tre tjejerna visar.

Sverige har blivit ett farligt land och den utvecklingen ligger politikerna från Socialdemokraterna och Moderaterna bakom. Lika medskyldiga är dock politiker från övriga partier utom SD.

Det nya Sverige: Brutal knivattack i det mångkriminella Åre

I natt knivskars en man i ansiktet mitt i Åre. Mannen befann sig på Åre torg vid två-tiden i natt när han blev överfallen av en okänd man.

Den okände gärningsmannen gick fram till offret och försökte tilltvinga sig värdesaker som mobil och pengar. Gärningsmannen knivhögg offret brutalt i ansiktet vilket ledde till kraftigt blodflöde då såret var fem centimeter längt. Han kallade på ambulans och fick åka till Östersund där man behandlade mannens skador.

Polisen upprättade en anmälan och rubricerar brottet som försök till grovt rån.

Polisen har ingen misstänkt gärningsman men säger att de kan finnas två vittnen som har sett något. Enligt förundersökningsledaren Michael Lundberg lämna följande uppgifter till lokalmedia:

Enligt uppgifter ska det ha varit en man, ca 180 centimeter lång, som var klädd i en brun snowboardjacka och mössa.

Inte ett enda ord om hårfärg, hudfärg, etnicitet eller annat som skulle kunna underlätta ett gripande av gärningsmannen. Polisen uppger att de ska läsa av en del övervakningsfilmer och uppmanar samtidigt fler vittnen att höra av sig.

Åre har den senaste tiden drabbats av många problem på asylanläggningarna som finns på orten, det gäller särskilt Åre Continental Inn som polisen besöker ofta efter diverse incidenter och bråk.

varg_gyllander_svd