Etikett: paul nilsson

Varför vill SD fördubbla antalet kvotflyktingar?

Till:

info@sverigedemokraterna.se
markus.wiechel@riksdagen.se
julia.kronlid@riksdagen.se
paula.bieler@riksdagen.se

Kopia:

jimmie.akesson@riksdagen.se
richard.jomshof@riksdagen.se
mattias.karlsson@riksdagen.se
redaktionen@sdkuriren.se
bjorn.soder@riksdagen.se
linus.bylund@riksdagen.se
david.lang@riksdagen.se
mikael.jansson@riksdagen.se
carina.herrstedt@riksdagen.se

Varför vill sd att Sverige ska mer än fördubbla mottagandet av antalet kvotflyktingar från FN:s flyktingläger från 1 900 till 4 000 personer om året? Vill ni att dessa personer ska få permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd?

Jag vill inte att Sverige ska ha någon asylmottagning från fjärran länder, varken asylsökande eller kvotflyktingar. Flyktinghjälp ska i första hand koncentreras till konfliktländernas närområden. Den enda asylmottagningen jag kan tänka mig är från våra grannländer och den ska vara mycket restriktiv. Det ska inte vara någon massinvandring. Hjälpen ska vara tillfällig – inga permanenta uppehållstillstånd. När konflikten i grannlandet är över så är det repatriering som gäller.

Jag tror inte ett dugg på så kallad ”öppen svenskhet” som ni i sd pratar om. En sådan politik stoppar inte det dramatiska befolkningsutbytet i Sverige som nu pågår och som blir en dödsstöt för Sverige som en svensk nation. Fokus ska ligga på en mycket omfattande återvandring av av följande kategorier:

• personer som inte har flyktingskäl men som ändå har fått stanna,
• asylsökande som kommer från fjärran länder,
• personer som har fått uppehållstillstånd på felaktiga och falska grunder,
• terrorister och krigsförbrytare med uppehållstillstånd,
• illegala invandrare,
• utvisning av kriminella utlänningar.

Invandringsstopp och omfattande repatriering måste till för att Sverige ska vara svenskt i framtiden. Det finns inga andra alternativ som är bättre för att detta ska uppnås.

Vill/Vågar sd föreslå detta?

Paul Nilsson

”Hur effektivt är det att ha en nationell samordnare?”

Till Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef på Malmö stad.

Jonas Hult
jonas.hult@malmo.se

kopia:
Malin Martelius
malin.martelius@malmo.se

Frida Leander
frida.leander@malmo.se

Patrik Odhelius
patrik.odhelius@malmo.se

Per-Erik Ebbeståhl
Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se

Anders Malmström
anders.malmstrom@malmo.se

Luciano Astudillo Carbonell
luciano.astudillo@malmo.se

Thomas Bull
thomas.bull@malmo.se

Johanna Ravhed
johanna.ravhed@nsk.se

redaktion@skd.se
redaktion@skd.se

kommunstyrelsen@malmo.se
kommunstyrelsen@malmo.se

malmostad@malmo.se
malmostad@malmo.se

Till Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschef på Malmö stad.

http://www.skd.se/2016/06/05/hur-effektivt-ar-det-att-ha-en-nationell-samordnare/

I denna artikel säger du följande:

Högerextrema krafter är det största hotet för den enskilda Malmöbon – inte rekryteringen till islamistisk terror”.

Var har du fått detta ifrån? I vilken värld och verklighet lever du i? Vad lägger du in i begreppet ”högerextremism”? Det är inte ”högerextremister” som trakasserier och hotar judar i Malmö. Detta har lett till att många judar har lämnat Malmö.

Det är inte ”högerextremister” som är orsaken till att många svenskar har lämnat Malmö. En av anledningarna till utflyttningen beror på den extremt stora asyl- och anhöriginvandringen från fjärran länder.

Det är inte ”högerextremister” som uttrycker svenskfientlighet och rasism mot svenskar (eller ”svennar” som vissa invandrare nedsättande kallar svenskarna för).

De gemensamma nämnarna för de problem i Malmö som jag har tagit upp i detta brev är följande: massinvandring, mångkultur och islamisering.

Här följer några länkar. Artiklarna från Sydsvenskan är flera år gamla men är fortfarande högaktuella med tanke på hur dåligt det ser ut i Malmö idag.

http://www.sydsvenskan.se/2005-04-25/malmobor-flyttar-bort-fran-invandrarna

http://www.sydsvenskan.se/2001-11-19/sa-tycker-utflyttarna-om-invandrare

http://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/

Paul Nilsson


Hej Paul!

Tack för ditt mejl.

Mitt uttalande grundar sig på fakta – brottsstatistik och olika rapporter från rättsvårdande myndigheter – samt de kunskaper vi har inom Malmö Stad gällande olika förhållanden i Malmö. Detta skiljer sig tyvärr rätt mycket åt från det som rapporteras i allmän media, dvs dagstidningar, och sociala media som Facebook och Twitter. Där är det mest tyckanden och antaganden.

Jag och Malmö stad förnekar inte att vi har utmaningarna i Malmö men den största risken för Malmöbon att utsättas för våld och hot kommer faktiskt från våld och hot från högerextrema grupperingar och individer.

Det är ostridigt att Peter Mangs dödade och skadade många i Malmö samt det är lika ostridigt att Showan Shattak och tre flickor blev misshandlade av personer med högerextrema åsikter (de sitter häktade för de brotten).

Jag har över 20 års erfarenhet av polis- och säkerhetstjänstverksamhet inom svensk Polis, Säkerhetspolisen samt FN där jag arbetat med dessa frågor så jag kan göra avvägda bedömningar om sådana förhållanden.

Ovanpå det är min och Malmö Stads uppfattning, att vi behöver mer vetenskaplig forskning inom detta område och där är vi i ständig kontakt med flera svenska och utländska lärosäten samt nätverk.

Med vänlig hälsning

Jonas Hult


Du påminner om s-kommunalrådet Andreas Schönström som också säger att det största hotet kommer från ”högerextremism”, inte från radikal islamism. Detta har han fått kritik för, bland annat från Mona Sahlin.

Flera länder, bland annat i Mellanöstern, och terroristexperter varnar Europa för att muslimska extremister blandar sig med asylsökande och migranter som reser till Europa via Medelhavet. En av terroristerna i de senaste terrordåden i Paris registrerade sig som asylsökande på den grekiska ön Leros. Efter det reste han vidare till Paris och utförde terrorattentat. I Dusseldorf har tre syriska asylsökande gripits misstänkta för att planera terrorattentat mot staden. Detta är bara några exempel på konsekvenserna av den massiva och okontrollerade asyl- och anhörigvandringen till Europa och framförallt till Sverige som har mycket dålig kontroll på vilka som kommer in i landet. Därför anser jag det är märkligt av dig hur du kan säga att i Malmö är ”högerextremism” ett allvarligare hot än islamism. Du vet inte, och ingen vet, hur många människor med onda avsikter med kopplingar till radikal islamism som går fritt på Malmös gator.

Anser du att det är ”högerextremister” som trakasserar och hotar judar i Malmö? Om ditt svar är ja denna fråga så har du fel. De som ägnar sig åt detta är muslimska extremister.

Anser du att det är ”högerextremister” som ägnar sig åt svenskfientlighet (se länken till artikeln ”Hatet mot svennarna” från Kvällsposten i mitt första brev) och som leder till, och har lett till, att svenskar lämnar Malmö av den anledningen?

Paul Nilsson


Hej igen Paul!

Vi har helt klart olika uppfattningar i frågan. Det jag tycker är viktigt att betona i sammanhanget är att man måste skilja på hot och risk.

Mitt uttalande utgår från faktisk risk inte ett möjligt hot. Utifrån vad vi vet är risken att drabbas av våld i Malmö störst från högerextremister. Det finns dock flera hot från andra våldsbejakande extremistgrupperingar, bl.a de du tar upp – religiösa extremister – men också vänsterextremister och ideologiska extremister. Med de fakta vi har är dock bedömningen – och det är väl det du invänder mot – att risken inte är större än den vi har från högerextrema.

Vi har flera gånger bett både SÄPO och andra personer som utger sig för att vara experter att ge oss fakta så att vi, utifrån det kommunala uppdraget, kan arbeta med förebyggande med de riskgrupper eller individer som är ett hot i Malmö. Hittills har vi inte fått något underlag.

Självklart ska vi arbeta för att ingen ska radikaliseras till våldsbejakande extremism, oavsett inriktning, men det förutsätter att vi har tillräckligt bra information att utgå från.

Med vänlig hälsning

Jonas Hult


I ditt första svar skriver du att ”vi behöver mer vetenskaplig forskning”. Vem behöver forskning när man bara kan se sig omkring, vara läskunnig och förstå nyhetsinslagen på TV (som ofta vinklas när det handlar om migrationspolitiken samt att svensk massmedia ägnar sig åt mörkläggning på detta område)? Hur svårt kan det vara.. ?

Det behövs ett stopp för asyl- och anhöriginvandringen, ett stopp för islamiseringen samt avvisning/utvisning av följande kategorier:

* kriminella invandrare,
* radikala islamister,
* illegala invandrare.
* personer som saknar asylskäl och andra legitima skäl för att få stanna i Sverige.

Ovanstående punkter är viktiga för att återskapa ett tryggt och svenskt Malmö och Sverige, vilket nästan är ett omöjligt projekt med tanke på hur såväl de rödgröna som de borgerliga partierna har förstört detta landet med den sedan flera år tillbaka extremt generösa asyl- och invandringspolitiken samt en mycket dålig kontroll på de människor som har kommit in i Sverige.

Så kallad ”högerextremism” (hur det nu definieras) ser jag inte som ett hot.

Paul Nilsson


”Jag måste kämpa. Det här är mitt nya liv”

Mail till:

micaela.landelius@sydsvenskan.se
malmo@sydsvenskan.se
pia.rehnquist@sydsvenskan.se
jonas.nyren@sydsvenskan.se
marcus.ekdahl@sydsvenskan.se

migrationsverket@migrationsverket.se
anders.danielsson@migrationsverket.se
mikael.ribbenvik@migrationsverket.se
cecilia.borin@migrationsverket.se

http://unvis.it/www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/jag-maste-kampa-det-har-ar-mitt-nya-liv/

Sydsvenskan ska i några artiklar följa afghanen Alireza Modares från Iran och hans nya liv i Sverige. I första ovanstående artikel står att han har bott halva sitt liv i ett flyktingläger i Iran. Kvar i lägret finns mamman och två småsystrar. En äldre bror bor i Lund.

Varför lämnade Alireza Modares sin familj i Iran där de har skydd? Varför har han rest tusentals mil genom flera säkra länder för att komma till Sverige? Dessa viktiga frågor får läsarna inte svar på. Frågan är om svaren kommer i Sydsvenskans kommande artiklar om honom. Jag är mycket tveksam till det. Det här handlar inte om en flykting i behov av skydd. Det handlar om en ekonomisk migrant som vill ha ett bättre liv i Sverige. Alireza Modares säger att: ”I flyktinglägret var skolan inte bra och det var svårt att lära sig”, men det är inget asylskäl. Han säger att: ”De sprängde en bomb i Kabul för några dagar sedan och 400 personer dog”, men detta berör inte hans familj därför att de har skydd i Iran. Kabul ligger i Afghanistan, inte i Iran.

Alireza Modares säger att i Iran är det ”alltid krig”. Detta är lögn och får stå oemotsagt i artikeln. Det är inte krig i det landet.

I artikeln säger han följande om sin familj i Iran:

”Jag tänker mycket på att mina systrar är kvar där, att de måste få komma till Sverige och börja skolan här”.

Jag blir inte förvånad om hans familj kommer till Sverige och beviljas uppehållstillstånd av anhörigskäl. Jag ser Alireza Modares som ett typiskt exempel på ett så kallat ”ankarbarn”. Först kommer sönerna i familjen och får permanenta uppehållstillstånd. Sedan kommer resten av familjen och får stanna som anhöriginvandrare.

Det är mycket märkligt att Migrationsverket beviljar permanenta uppehållstillstånd till asylsökande som redan har skydd i andra länder. Sunt förnuft säger att Alireza Modares bör avvisas från Sverige och återförenas med sin familj i Iran, men sunt förnuft existerar inte i den svenska asylpolitiken.

Paul Nilsson

De jagar flyktingar vid ungerska gränsen – Nyheter Svt.se

Till:

sharon.jama@svt.se
orjan.magnusson@svt.se
agenda@svt.se
david.oscarsson@svt.se
anna.hedenmo@svt.se
delateuropa@svt.se
rolf.fredriksson@svt.se

kopia:

hanna.stjarne@svt.se
aktuellt@svt.se
rapport@svt.se
robert.olsson@svt.se>

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-jagar-flyktingar-vid-gransen

Varför envisas ni journalister med att kalla asylsökande för ”flyktingar” som ni gör på ovanstående länk? ”Flyktingar” är ett ord som dagligen missbrukas av journalister och politiker. Personer som söker asyl är asylsökande, inte flyktingar. Vem är då flykting? Ja, det är helt enkelt så att den som i sitt beslut om asyl fått flyktingförklaring enligt definitionen i Genevekonventionen kan kallas ”flykting”. Ingen annan. Den som inte fått sin asylansökan färdigbehandlad är fortfarande asylsökande.

Ett exempel på asylsökande som inte har asylskäl är dom som ångrar sig och återvänder till sina hemländer som de säger ha flytt ifrån. Detta visar att de inte har haft asylskäl från början om de väljer att resa hem, men SVT anser tydligen att alla asylsökande är flyktingar i behov av skydd.

En mycket klar majoritet av de asylsökande som har fått stanna i Sverige under årens lopp har saknat asylskäl men fått stanna ändå. Gunnar Sandelin (socionom och journalist som bland annat har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television) och Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) skriver följande i boken ”Invandring och mörkläggning”:

”Mellan 1980 och 2012 har Sverige totalt sett beviljat drygt 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Över 400 000 gäller asylsökande som har fått stanna. Av dessa är 10 procent flyktingar enligt såväl vår utlänningslag som FN:s konvention. Därtill kommer 25 procent så kallade skyddsbehövande, vilka inte klassas som flyktingar. Resten har fått stanna av andra orsaker. Media använder felaktigt ”flyktingar” som ett täckande begrepp för i princip alla som söker asyl”.

Frans Timmermans är socialdemokrat, var tidigare utrikesminister i Nederländerna och är numera EU-kommissionens förste vice ordförande. I en artikel på brittiska tidningen The Telegraphs hemsida, den 26 januari i år, säger han att 60 procent av de asylsökande som kommer till EU-länderna saknar asylskäl. De är ekonomiska migranter som söker ett bättre liv i Europa socialt och ekonomiskt. Denna siffra kommer från EU:s gränsmyndighet Frontex. Det informerar ni inte tittarna om och lär väl inte göra det när ni nu under en veckas tid ska ha en extra bevakning om Europa (#delateuropa). Jag har en känsla av att detta kommer att vara en kampanj där svenska folket ska hjärntvättas om migrationspolitiken i Sverige och Europa som ni har ägnat er åt i många år. Ni vill uppfostra istället för att opartiskt sprida rätt information till tittarna, samt att ni vill vinkla och mörklägga viktiga fakta om detta ämne. Europa är inte i en ”flyktingkris” som ni på SVT påstår. Det handlar om en migrationskris.

När det gäller asylinvandringen till Sverige så är det ingen asylsökande som har skäl att få stanna här därför att de har rest tusentals mil genom flera säkra länder för att komma hit. De bör återvända till första asylland.

Ungern, som ovanstående länk handlar om, är ett europeiskt föredöme i migrationspolitiken. Jag håller med vad premiärminister Viktor Orban har sagt i denna fråga.

Jag säger: Ja till Fästning Europa.

Källor:

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/821552-rekordmanga-angrar-sin-asylansokan-flera-missnojda-med-boende

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3525279/Mass-migration-allowing-terrorists-pour-Europe-EU-s-border-agency-admits-s-revealed-false-documents-not-facing-thorough-checks.html

https://meritwager.wordpress.com/2015/09/11/naser-khader-i-berlingske-tidende-andra-ar-i-sjalva-verket-libaneser-eller-nordafrikaner-som-pastar-att-de-ar-syrier-de-ar-inte-pa-flykt-fran-ett-olycklig-inbordeskrig-utan-soker-sig-helt-enkelt/

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-extrabevakar-svt-europa-denna-vecka

http://m.b.dk/kronikker/medierne-fortegner-realiteterne?redirected=true&redirected=true

Paul Nilsson

 

Kent Ekeroth ”blockar” kritiker som ifrågasätter SD:s storsatsning på ”nyanlända” #asylkaos

Det hela började när SD talesperson i skolpolitiska frågor, Stefan Jakobsson, nyligen föreslog att SD skulle satsa extra stora resurser på ”nyanlända” och de dem särskild undervisning. När Paul Nilsson hörde utspelet var han en av många som kritiserade SD och skrev en insändare om det. (Även Asylkaos skrev en kritisk text som kan läsas här.)

Stefan Jakobssons utspel har, trots att det är fullkomligt galet och lika gärna hade kunnat presenteras av Miljöpartiet, fått fullt stöd av SD:s alla riksdagsmän.

Stefan Jakobssons och SD:s utspel:

Paul Nilssons insändare (som publicerades på Exponerat och Petterssons blogg):

Den 30 mars hade Sverigedemokraterna presskonferens med Stefan Jakobsson, som är partiets skolpolitiske talesperson i riksdagen. Detta är bland det värsta (kanske allra värst) jag har hört från en SD-företrädare när det gäller partiets ansträngningar att bli rumsrena och accepterade hos de övriga riksdagspartierna och massmedia.

 Stefan Jakobsson lät som en företrädare för sjuklövern (eller jag ska kanske säga åttaklövern med sd inräknat). Vad han och SD förespråkar är att nyanlända invandrarelever (enligt Stefan Jakobsson kom det 71 000 nya elever till Sverige förra året) först ska gå i särskild förberedelseskola för att sedan slussas in i den vanliga skolan med de negativa konsekvenser det med erfarenhet leder till för svenska elever (svenskfientlighet, rasism mot svenskar, ”jävla svennar”, könsord mot svenska tjejer med mera).

Med detta skolpolitiska utspel accepterar också SD, likt de andra partierna i riksdagen, ett dramatiskt befolkningsutbyte där svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Det är ett förräderi mot Sverige och svenskarna.

SD förespråkar sedan tidigare så kallad ”öppen svenskhet” där vem som helst kan bli svensk oavsett etnisk bakgrund, kultur och religion. Det spelar ingen roll om de etniska svenskarna är i minoritet eller ej. Alla som bor i Sverige är svenskar, som vissa andra riksdagspartier säger.

På presskonferensen berättade Stefan Jakobsson att han varje vecka spelar volleyboll tillsammans med lärarkollegor. Han sade att de berättar för honom att de inte räcker till som lärare. Vad beror denna otillräcklighet på? Det berättade inte Stefan Jakobsson. Kan orsaken vara den okontrollerade och massiva folkvandringen från fjärran länder?

På presskonferensen föreslog inte Stefan Jakobsson att det behövs ett stopp för asylinvandringen och lycksökare till Sverige samt en omfattande återvandring för att få ett tryggt och harmoniskt samhälle med bland annat en bättre skola.

Om SD fortsätter att bedriva politik på detta sätt så kan man snart kalla dom för ett svenskfientligt parti, likt de övriga riksdagspartierna.

Paul Nilsson skickade insändaren till SD:s riksdagsmän. Kent Ekeroth svarade och ansåg att det var dumt skrivet av Nilsson.

Kent Ekeroth:

Sluta dumma dig och läs vad vi egentligen säger.

Paul Nilsson:

Vad är det som jag skriver som är dumt? Vad är det som ni säger som jag inte har läst?

 Kent Ekeroth:

Ja, frågan är var du får dinna dumma påstående från? Uppenbarligen har du inte hört eller läst ngt av SD:s politik.

Så ja, dumt är det. Så dumt att jag nästan inte borde lägga tid på det.

Paul Nilsson:

Jag har sett och hört vad Stefan Jakobsson säger på presskonferensen i videoklippet. Det är vad insändaren på Exponerat och Petterssons blogg handlar om och som du tycker är ”dumt” skrivet av mig.

Kent Ekeroth:

Exakt. 

Och var säger han det exakt? Citera med tidsangivelse tack

Paul Nilsson:

Säger vad? Han säger mycket i det videoklippet.

Kent Ekeroth:

Du påstår en massa saker i ditt mail. Då får du visa exakt var han säger det och citera det tack. Annars snackar du bara nonsens.

Så, visa nu exakt var och exakt hur han säger det du påstår han säger.

Paul Nilsson:

Har du läst insändaren på Exponerat? Jag pratar inte nonsens.

Kent Ekeroth:

Ja det har jag.

Mina frågor till dig återstår dock:

”Du påstår en massa saker i ditt mail. Då får du visa exakt var han säger det och citera det tack. Annars snackar du bara nonsens”

Paul Nilsson:

I min insändare på Exponerat och Petterssons blogg skriver jag bland annat följande:

”På presskonferensen föreslog inte Stefan Jakobsson att det behövs ett stopp för asylinvandringen och lycksökare till Sverige samt en omfattande återvandring för att få ett tryggt och harmoniskt samhälle med bland annat en bättre skola”.

Detta är de viktigaste åtgärderna för att få en bättre svensk skola. Eftersom Stefan Jakobsson inte nämnde något om detta så bidrar sd och övriga riksdagspartier till en ännu sämre skola samt befolkningsutbyte. Skillnaden mellan sd:s och de andra riksdagspartiernas politik är att med er politik så sker befolkningsutbytet långsammare, med sjuklöverns politik går det snabbare. Jag vill inte tänka tanken på hur det blir i framtidens Sverige, bland annat i skolan, om det inte blir invandringsstopp (framförallt ett stopp för probleminvandringen från muslimska länder) och omfattande återvandring. Problemen accelererar i mycket snabb takt. Sd måste bli mycket tuffare i sin kritik mot de övriga riksdagspartierna om hur de förstör Sverige, bland annat att ni för dom nämner om den dramatiska befolkningsförändringen där svenskarna riskerar att bli en minoritet i sitt eget land om det inte blir en radikal omläggning av migrationspolitiken.

Kent Ekeroth:

Och där har vi det: inte ett uns av argument bakom dig. 

Din oinitierade analys är alltså alltså för att vår skolpolitiske talesperson vid en presskonferens om SKOLAN inte nämnde brasklappen om stopp för asylinvandring (vilket SD redan klargjort sen tidigare är vår politik) så är vi för ett befolkningsutbyte?

Seriöst men det är ett så dumt påstående att man häpnar.

Med den obegåvade logiken menar du att alla företrädare varje gång de talar måste upprepa alla delar av vår politik alltid. När vi har ett anförande om försvaret, skolan, kärnkraften etc etc så måste man alltså enl din (o)logik nämna alla andra delar av vår politik samtidigt för att det ska gälla.  

Så dumt att klockorna stannar. 

Låt mig ge dig en nödvändig upplysning: SDs politik ligger fast tills dess att vi aktivt ändrar den. Avsaknaden av att beröra en viss del av vår politik i anföranden (som dessutom handlar om annat) innebär inte att den politiken upphört. 

Att jag ska behöva förklara det för dig är anmärkningsvärt, minst sagt. 

Paul Nilsson:

Som svar på ditt senaste brev ger jag här en länk till en artikel från bloggen ”Asylkaos”. Jag håller med om allt som står i den artikeln. 

https://asylkaos.wordpress.com/2016/04/08/bekvamlighet-bakom-sverigedemokraternas-kraftgang-sd-ar-kort-som-parti/

Kent Ekeroth:

Och återigen har du noll och inga argument och kan inte bemöta ens den enklaste fråga. Det gör dina åsikter ointressanta och irrelevanta.

Problemet med sådana som du är att ni sitter i er vrå och ska vara tvångsoppositionella mot allt. Så fort ett parti breddar sig, blir mer proffsiga och seriösa letar ni andra alternativ. Varsågod. Det innebär att ni alltid kommer hålla er till det som inte lyckas.

Återigen. Du har inte kommit med ett enda hållbart argument. Istället för att benhårt hålla fast vid din villfarelse skulled et nog göra dig gott att vara lite eftertänksam inför det faktum att du inte framför ngt av relevans. En intelligent människa skulle då ompröva sitt ställningstagande.

Paul Nilsson:

Jag har med hänvisning till det jag tidigare har skrivit kommit med argument och förslag på hur Sverige ska bli ett tryggt och harmoniskt samhälle med bland annat en bättre skola. Det handlar om stopp för asylinvandring och probleminvandring (muslimska länder) samt en omfattande återvandring. Dessa viktiga punkter tar inte Stefan Jakobsson upp på presskonferensen. På vilket sätt är inte mina argument hållbara? 

Min kritik mot sd som före detta (?) sd-väljare och tidigare medlem i partiet har inte som utgångspunkt i att sd vill bli proffsigare och bredda sin politik. Jag är inte ”tvångsoppositionell” som du skriver. Jag citerar vad ”Asylkaos” skriver på länken i mitt senaste brev om hur människor har beskrivit sd för ”Asylkaos”:

”SD är urvattnade, fega, bleka, pk och att de har anpassat sig till etablissemanget”.

Det är en kort och bra beskrivning av hur sd har liberaliserats. Ni anstränger er för att bli rumsrena och accepterade av de andra riksdagspartierna. Detta har gått extremt för långt. 

Varför vill sd samarbeta med moderaterna? Har ni glömt bort vad de gjorde under de åtta år de regerade Sverige tillsammans med de andra borgerliga partierna? Har ni glömt bort uppgörelsen med miljöpartiet om att den extremt generösa asyl- och invandringspolitiken skulle bli ännu generösare? Detta är förräderi mot Sverige och svenskarna.

Varför får lokala företrädare för sd som har röstat för att deras respektive kommuner ska ta emot asylinvandrare vara kvar i partiet? Är deras positiva inställning till asylinvandring i linje med partiets invandringspolitik? Är det också i linje med sd:s invandringspolitik att rösta ja till mottagande av unga asylsökande, som till 90 procent består av unga män, (som massmedia och politiker dagligen felaktigt kallar ”flyktingbarn” därför att många varken är flyktingar eller barn) som vissa lokala kommunpolitiker från sd har gjort?

När sd debatterar asylpolitiken med de andra riksdagspartierna så verkar samtliga riksdagspartier, däribland sd, tro att om det råder väpnade konflikter och förföljelser i ett land så har alla anledning att fly från det landet. Så är det inte. Det kan finnas områden som är lugna och som är skyddade av FN. Varför säger sd aldrig detta? 

Det diskuteras mycket om Syrien. När jag hör och läser sd debattera med de övriga riksdagspartierna om Syrien så låter det som att alla riksdagspartierna, inklusive sd, tror att det kommer asylsökande bara från Syrien, men så är det inte alls. Bara 29 procent av de asylsökande som kom till EU-länderna förra året var från Syrien. Varför säger inte sd detta?

Varför säger inte sd att enligt EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans så saknar 60 procent av de asylsökande som kommer till EU-länderna asylskäl. De är ekonomiska migranter som söker ett bättre liv i Europa socialt och ekonomiskt. Denna siffra kommer från EU:s gränsmyndighet Frontex. 

Varför säger inte sd att ingen asylsökande har skäl att få stanna i Sverige därför att de har rest tusentals mil genom flera säkra länder för att få komma till Sverige?

Med ovanstående frågor om asylpolitiken som sd aldrig nämner i debatten vill jag ha sagt att ni hade kunnat ha mycket större stöd i opinionsmätningarna om ni hade nämnt de fakta jag tar upp, men det gör ni inte. Det är inte alls konstigt att sd i mätning efter mätning den senaste tiden har gått tillbaka. Ni talar inte ur skägget. Det finns politiker i Europa som talar klarspråk om den okontrollerade och massiva migrationen till Europa. En av dom är Ungerns premiärminister Viktor Orban. Sd borde lära av honom när det gäller argumentation, att tala klarspråk och att nå ut med viktig information till folket.

Sd kallar sig ”oppositionspartet” men det lever ni inte upp till. 

Kent Ekeroth:

Alltså du gör dig bara dummare för varje mail du skickar. Du kan för övrigt skippa att lägga till allt och alla för de läser inte spam.

Nej, du har inte kommit med någonting. Jag har ställt frågor och du kommer med svepande påståenden du inte kan backa upp. Alls. Inte ett enda påstående.

1) Förstod du inte alls vad jag sa ang Jacobsson presskonferens? Han var där för att tala skolpolitik, inte invandring. Menar du att vi alltid ska tala invandring trots att vi eg ska tala om ngn annan fråga? Inser du inte hur idiotiskt det är? Förstod du inte vad jag skrev sist? Vår politik om noll asyl och återvandring ligger fast. Vad fan har det med Jacobsson presskonf att göra? Det är typiskt för sådana som dig – ni är så fast i ert tänk att ni inte kan förstå att man även kan prata om annat än invandring. Dessutom var detta hårda förslag – att ta bort nyanlända fr svenska skolor. Men inte ens det fattade ni.

2 Jo du är tvångsoppositionell. Du påstår att vi blivit veka och fega. NMen hur? Kan du nämna en enda punkt där SD:s politik blivit mesigare? En enda tack. Fly inte undan nu – utan visa mig vart vi blivit mesigare. Du kommer inte kunna det – eftersom vi bara blivit hårdare och hårdare, inkl i inv.pol.

3 Varför samarbeta med Moderaterna? vDetta visar på din totala oförståelse för politiken. Menar du att SD ska vänta tills vi får 51% av rösterna? Då kommer det inte finnas ngt Sverige kvar att rädda. Vi måste agera NU – inte vänta på ngt utopiskt 51%. Alltså måste man samarbeta om man inte vill sitta vid sidan om och se på när Sverige försvinner. Fattar du inte det? Och när väl det sjunkit in – vem ska vi samarbeta med? S? V? MP? Exakt. M är det enda realistiska alternativet. Ja, de har förrått Sverige – men återigen – menar du på allvar att vi ska självisolera oss utav vad – stolthet? Ditt recept är ett recept för Sveriges undergång. Men du verkar inte ha förmåga att förstå det.

4 Vissa åker ut, andra får tillsägelser när de går emot partiets politik. Vissa gör det för att de inte har ngn erfarenhet av politiken. Ngt du inte heller fattar.

5 Det är exadkt vad cvi säger. Att det finns skydda eområden. Att mnga som kommer hit inte flyr egentligen. Vi har för fan nyligen gått ut med förslag om att just ompröva PUT/TUT och medborgarskap. Kan du inte ens läsa?

6 Och Vi har sagt, senast häöromdagen, att inga asyl ska ges till de som kommit fr säkra länder. Vi har fan tom haft presskonferens om detta! Du gör dig bara allt mer patetisk med dina påståenden.

7 Och din ”analys” om att vi hade varit större i opinionen är så sorgligt fel att man häpnar. Allt det du efterfrågar har vi sagt. Vi har lagt motioner om det till riksdagen. Vi har debatterat det där och i media där vi förklarat precis det. Men det fattar inte du. M går framåt för att de härmat oss – inget konstigt. 

Kontentan är att allt det du ”kräver” har vi gjort – och mer därtill. Men sådana som du är tvångsoppositionella och kommer aldrig fatta när ni har fel. SDs politik har bara blivit hårdare. Om du hade läs och hörförmåga hade du gfattat det vid det här laget. Och du hade analysförmåga hade du även gfattat att SD inte kommer få 50% av rösterna – vilket alltså då kräver samarbete.

Du har ingen aning vad du babblar om. Du har fel i allt du säger och detta blir det sista mailet jag slösar min tid på på dig. *Blockar dig härmed.

Paul Nilsson:

Du svär och kallar mig dum, jag förstår inte, jag har ingen aning vad jag ”babblar om”, jag ”har fel i allt”. Att du har ett hetsigt temperament är känt sedan tidigare. Dina svar är typiska för sverigedemokrater som inte tål kritik mot partiets politik. Det har jag varit med om förr. Det är lågt i tak i ert parti.

Du frågar om jag inte förstod vad du sade angående Stefan Jakobssons presskonferens och att den handlade om skolpolitik. Jo, det har jag förstått, men du, Stefan Jakobsson och partiledningen har tydligen inte förstått sambanden mellan massinvandring från fjärran länder (framförallt muslimska länder) och problemen i den svenska skolan. Ni har inte förstått de framtida konsekvenserna för svenska skolungdomar med dom förslag som Stefan Jakobsson presenterade på presskonferensen.

Du vill att jag ska nämna exempel på hur SD har blivit mesigare. Här följer några sådana exempel. Förr pratade SD om att bevara Sverige svenskt, att Sverige ska vara ett etniskt homogent land samt att ni varnade för att svenskarna kan bli en minoritet i sitt eget land om massinvandringen inte stoppas. Dessa tre viktiga punkter nämner ni aldrig längre. Istället pratar ni om så kallad ”öppen svenskhet” där vem som helst kan bli svensk oavsett etnisk bakgrund, kultur och religion. Ni har inte blivit hårdare och hårdare i migrationspolitiken som du skriver. Tvärtom så har ni blivit liberalare jämfört med hur ni var förr. Ni vill mer än fördubbla antalet kvotflyktingar till Sverige från 1900 till 4000 om året. Ni vill öka vidarebosättningen och skapa fler lagliga vägar, som andra riksdagspartier också vill, till Sverige och Europa. Det ser inte jag som en hårdare politik – tvärtom.

Du skriver att: ”Vissa åker ut, andra får tillsägelser när de går emot partiets politik”. Era uteslutningar är inkonsekventa. Jag håller med dom som säger att sd har dubbla måttstockar i uteslutningsärenden. Det finns lokala politiker som har blivit uteslutna för bagateller, medan personer högre upp i partiet har fått vara kvar trots allvarligare händelser. Varför utesluter inte SD liberala företrädare för partiet som i kommunfullmäktige runtom i landet under årens lopp har röstat ja till att deras respektive kommuner ska ta emot asylinvandrare och ensamkommande ungdomar? Detta är också ett exempel på hur sd har blivit mesigare när dessa liberala sverigedemokrater får vara kvar i partiet.

I tidningen City Malmö den 10 mars 2014 säger riksdagsledamoten Angelika Bengtsson följande om migrationspolitiken i EU:

”Sverige tar en väldigt stor del av invandringen till Europa. Alla som är med i EU borde dra sitt strå till stacken”.

Hon låter som en företrädare för pk-eliten, till exempel den svenska sjuklövern, Angela Merkel eller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vilka länder är det som Angelika Bengtsson tänker som ska ”dra sitt strå till stacken”? Är Ungern ett av dessa länder? Om hennes svar är ja på den sistnämnda frågan vill jag säga att Ungern är ett föredöme i migrationspolitiken. De tar ansvar för landet, landets befolkning och ekonomin. Deras premiärminister Viktor Orban har gjort bra uttalanden i denna fråga.

Några av hans tal kan höras på följande länk:

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/04/orbans-tal-2/

Anser SD att Angelika Bengtssons uttalanden i City Malmö ligger i linje med sd:s invandringspolitik? Samma fråga kan också riktas till Paula Bieler som säger att vissa europeiska länder ”tar inte längre sitt ansvar”. Detta kan läsas på följande länk:

http://paulabieler.se/2015/09/26/riksdagsdebatt-aktuell-debatt-om-den-akuta-flyktingkrisen/

Det är länder som Ungern som är ansvarsfulla medan Sverige är ansvarslösa.

Varför är moderaterna ett bra parti för sd att samarbeta med? Vad har ni gemensamt med dom ideologiskt? Du skriver: ”Ditt recept är ett recept för Sveriges undergång”. Det ska du säga som tillhör ett parti som vill samarbeta med moderaterna som just bidrar till Sveriges undergång. Ni borde gå er egen väg och markera avstånd mot de övriga riksdagspartierna med tanke på hur de har förstört Sverige. 

Ni talar inte klarspråk om asylinvandringen när ni framträder i massmedia och jag vill här ge ett exempel på det. I Aktuellt den 2 september 2015 debatterade Jimmie Åkesson med Annie Lööf om asylpolitiken. Jag tappade räkningen på hur många gånger Jimmie Åkesson pratade om hjälp i närområdet. Det blev mycket upprepning. Det var som hack i skivan. Han tog inte chansen att på bästa sändningstid inför hela svenska folket ta upp andra minst lika viktiga punkter inom asylpolitiken som samtliga åtta riksdagspartier och svenska massmedier talar tyst om.

Jimmie Åkesson sade ingenting om det omfattande missbruket av asylsystemet.

Han sade ingenting om att den mycket stora och okontrollerade migrationen till Sverige och Europa är ett hot mot kontinentens säkerhet därför att det bland de asylsökande kommer in personer med kopplingar till terroristgruppen IS.

Han sade ingenting om att om det råder väpnade konflikter och förföljelse i ett land så innebär det inte att alla som bor i det landet har anledning att fly. Det kan finnas områden som är lugna och områden som är skyddade av FN.

Han sade ingenting om att ingen asylsökande som befinner sig i Sverige har skäl att få stanna här därför att de har rest tusentals mil genom flera säkra länder för att komma till Sverige.

Han sade ingenting om att en mycket klar majoritet av de asylsökande som kommer till Sverige och Europa saknar asylskäl. De är inga flyktingar i behov av skydd.

Han sade ingenting om att de rika gulfstaterna inte tar emot syrier. Dessa länder ligger geografiskt nära Syrien och delar samma språk, kultur och religion.

Han sade ingenting om att det har kommit falska asylsökande som säger att de är från Syrien, men som inte är det.

Jimmie Åkesson sade ingenting om att Sverige tar emot syrier som inte kommer från Syrien och som inte har asylskäl. De har bott i andra länder där de har skydd och uppehållstillstånd, men de får ändå permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Detta skriver det tidigare asylombudet Merit Wager om på sin blogg (skriver man ordet ”Syrien” i sökrutan på bloggen så får man upp artiklar om detta). Dessa syrier ska avvisas till de länder där de har uppehållstillstånd.

Det var inte den enda gången som Jimmie Åkesson inte tog chansen att informera svenska folket den ocensurerade sanningen om asylinvandringen till Sverige och Europa. Det har hänt ett antal gånger, bland annat i partiledardebaterna i SVT:s Agenda.

På er presskonferens om migrations- och biståndspolitik i september 2015 medverkar Paula Bieler, Julia Kronlid och Markus Wiechel. Paula och Julia säger att 60 miljoner människor är på flykt. Detta säger samtliga riksdagspartier, UNHCR och andra hjälporganisationer, men långt ifrån så många är flyktingar i behov av skydd. I denna siffra ingår också ekonomiska migranter som inte är flyktingar i behov av skydd, men detta sades inte presskonferensen. Som jag tidigare har skrivit så är sextio procent av de asylsökande som kommer till EU-länderna ekonomiska migranter utan behov av skydd.

På presskonferensen blandar Paula Bieler samman flyktingar och asylsökande när hon kallar asylsökande för ”flyktingar”. Personer som söker asyl är asylsökande, inte ”flyktingar”. Varför skiljer inte SD på begreppen flyktingar, asylsökande och migranter? Ni påminner om sjuklövern och massmedia som dagligen missbrukar ordet ”flyktingar”.

Denna presskonferens kan ses och höras på följande länk:

https://youtu.be/RKdicJvHXvM

När det gäller politiska utspel och hur de kan påverka opinionen vill jag här ge ett exempel. Som du vet gick Liberalerna (tidigare Folkpartiet) ut inför valet 2002 och krävde språktest för att invandrare skulle få svenskt medborgarskap. Det handlade inte om en restriktivare invandringspolitik som vissa trodde att det var och utspelet visade sig sedan vara en bluff. För SD:s del är jag övertygad om att olika utspel i invandringspolitiken inför valet 2018 hade lyft partiet. Här är några exempel på vad ni skulle kunna gå ut med i annonser, på affischer och dylikt:

* ”Stoppa probleminvandringen från muslimska länder!”

* ”Ja till Fästning Europa!”

* ”Nej till integration! Ja till återvandring!”

* ”Bevara Sverige svenskt!”

* ”Utvisa islamister!”

* ”Bekämpa svenskfientligheten!”

Med ovanstående budskap hade riksdagsvalet kunnat bli en stor framgång för SD. Frågan är om SD är intresserade av sådana utspel med tanke på partiets ambition och ansträngningar att vilja bli accepterade hos de övriga riksdagspartierna och massmedia, samt att ni vill samarbeta med moderaterna.

Anser du att jag fortfarande är så kallad ”tvångsoppositionell” efter detta brev?

Kent Ekeroth ville inte fortsätta att svara på kritiken och ingen annan i SD har heller gjort det. SD: storsatsning på ”nyanlända” har fullt stöd i partiet. Inte en enda person i partiet har ifrågasatt Stefan Jakobssons utspel som i praktiken är ett accepterande av migrationspolitikens följder. Inte heller Stefan Jakobsson har kommenterat kritiken.