Etikett: peter sutherland

Globalistpåven Franciskus kastar sten i glashus

Det råder inget tvivel om att påven Franciskus har tagit ställning mot Donald Trump. Påven står nämligen på samma sida som de globalister som är Trumps fiender. Franciskus besökte nyligen Mexico och lade sig i den amerikanska inrikespolitiken genom att angripa Trump för att ha ville bygga en mur mot Mexico och skydda USA från illegal invandring och narkotikasmuggling.

Påven sade:

En person som bara tänker på att bygga murar, var de än är, och inte bygga broar, är inte kristen.

Påven fick svar på tal av Donald Trump:

If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS’s ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been President because this would not have happened. ISIS would have been eradicated unlike what is happening now with our all talk, no action politicians.

The Mexican government and its leadership has made many disparaging remarks about me to the Pope, because they want to continue to rip off the United States, both on trade and at the border, and they understand I am totally wise to them. The Pope only heard one side of the story – he didn’t see the crime, the drug trafficking and the negative economic impact the current policies have on the United States. He doesn’t see how Mexican leadership is outsmarting President Obama and our leadership in every aspect of negotiation.

For a religious leader to question a person’s faith is disgraceful. I am proud to be a Christian and as President I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened, unlike what is happening now, with our current President. No leader, especially a religious leader, should have the right to question another man’s religion or faith. They are using the Pope as a pawn and they should be ashamed of themselves for doing so, especially when so many lives are involved and when illegal immigration is so rampant.

Påven bor i Vatikanstaten som är omgärdad av höga murar, så att han uttalar sig om någon som vill skydda sitt land är ytterst märkligt.

Det är att kasta sten i glashus. Påven kritiserades också för att han försökt säga att Trump inte är kristen. Det är inte upp till påven att spekulera i hur mycket eller hur litet kristen Trump är, det avgör Trump själv.

I juni förra året (2015) träffades påven och globalisten Peter Sutherland i Vatikanstaten för överläggningar om global politik och migrationsfrågor. Tanken var att de skulle utveckla en samsyn om att acceptera storskalig migration till Europa. Kanske Vatikanstaten kan ta emot dem?

Margot Wallström bevisar vilken idioti som härskar i landet #asylkaos

Margot Wallström är utrikesminister i Sverige. Hon tillhör den socialdemokratiska eliten och är en av de främsta företrädarna för den globalistiska agenda som innebär att gränserna ska stå öppna permanent, att stora folkomflyttningar ska ske när folk från fattiga delar av världen invaderar Europa – för att Europa är ”rikt”.

Socialdemokraterna låter gränserna vara öppna av ideologiska skäl. De skriver på sin hemsida:

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet för människor och länder närmare varandra. Problem liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare. En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker priserna på många varor och förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder.

Sveriges medlemskap i EU innebär också fri rörlighet för människor och kapital inom EU. Schengensamarbetet som omfattar 26 länder i EU innebär att inga passkontroller förekommer för resor inom Schengenområdet.

De politiska partierna (utom SD) strävar efter en mera globaliserad värld där det ska vara så fritt som möjligt att förflytta sig från ett land till ett annat. Inom EU arbetar man inte bara för att öka folkomflyttningen mellan länderna, man strävar också efter att öka invandringen från andra världsdelar till Europa.

Även den politiken driva ofta av rent ideologiska skäl. Peter Sutherland är djupt involverad i flera globaliseringsprojekt och menar att Europa måste ta emot fler utomeuropeiska invandare för att splittra upp den etniska homogeniteten i den europeiska länderna.

Han menar att den etniska homogeniteten måste överges och att vi måste öppna för en allt större invandring och gloabliseras. Peter Sutherland leder ”Global Forum on Migration and Developement” som sammanför 160 nationer och konfererar om hur gränserna ska kunna öppnas mer och migrationen öka – främst från fattiga länder till den rika delen av världen.

Det är ett av många stora socialiseringsprojekt som går ut på att fler fattiga ska få tillträde till det ”rika” Europa och ta del av deras tillgångar så att den globala ekonomin jämnas ut och blir mer ”rättvis”.

Det innebär att exempelvis den svenska ekonomin belastas och sjunker när migranter kommer hit i stor omfattning och att svenskarna därmed kommer att bli fattigare. Dessutom kommer den tidigare svenska etniska homogeniteten att försvinna när Sverige överbefolkas av migranter från tredje världen. Svenskarna kommer att bli i minoritet i sitt eget land.

Den invandringsvåg vi ser nu när 10 000 migranter kommer varje vecka är inte tillfällig. Den kommer att bestå även om antalet som kommer varierar över tid. Den kommer att bestå ända tills vi svenskar blir i minoritet i vårt eget land redan om tio år och även efter det kommer massinvandringen att fortsätta.

Margot Wallström är en av de främsta företrädarna för den agenda som drivs av Socialdemokraterna, EU och FN samt av många inflytelserika makthavare som Peter Sutherland.

Den innebär också att hon inte bara försvarar en gigantisk invandringsvåg till Sverige utan att hon försvarar att Sverige på sikt blir ett muslimskt land. Socialdemokraterna har ett intimt samarbete med muslimska organisationer i Sverige och stöder dem ekonomiskt och på andra sätt.

Trots att islam är en efterbliven religion som inte hör hemma i Europa så skulle Wallström aldrig våga ifrågasätta islam. I stället gör hon allt för att undvika att kritisera islam.

När Wallström i våras uttalande sig om rättsväsendet i Saudiarabien, som är ett av världens mest totalitära länder där man avrättar folk för småsaker var hon tydlig med att hennes kritik inte ska uppfattas som kritik mot islam. Detta trots att islam är statsreligion och den enda religion som får utövas och att kvinnor saknar mänskliga rättigheter.

margot-wallstrom-islam

Att kritisera islam är inget som någon av våra ledande politiker skulle våga göra, hur bisarr den religionen än ter sig.

När muslimer begår terrordåd som nu senast i Paris är man noga med att undvika att koppla det till islam trots att kopplingen är uppenbar och trots att ytterst få muslimer tar avstånd från sådana terrordåd.

I Norge höll muslimer ett möte 2014, en fredskonferens, där man frågade deltagarna om deras syn på vissa frågor. Samtliga deltagare ville att kvinnor och män ska sitta separat och att de straffsatser som anges i koranen ska gälla. De närvarande var inte radikala muslimer utan normala muslimer. Se filmen!

Men medan Margot Wallström och övriga politiker i Sverige inte vill kritisera islam trots att muslimer begår terrordåd i islams namn så har de en annan agenda när det gäller SD.

Nyligen har det brunnit i flera asylboenden. Ingen Sverigedemokrat har haft någon som helst koppling till dessa bränder. SD:s partiledning har tagit avstånd från bränderna flera gånger.

Men det har inte hjälpt. Det fullkomligt kryllar av politiker, journalister och vänsterorienterade opinionsbildare som vill skuldbelägga SD för något som de inte har skuld i.

Margot Wallström gick nyligen ut och menade att ”Sverigedemokraterna har ett ansvar för bränderna”. Hon vill alltså få allmänheten att tro att det är SD:s fel att det har brunnit på några asylanläggningar.

margot-wallstrom-sd

Det är ett mycket fult och osmakligt påhopp hon gör som visar att hon tillsammans med övriga ledande politiker inte har någon skam i kroppen när det gäller att koppla ihop politik med kriminalitet trots att ingen koppling finns.

Det är alltså samma Wallström som inte kopplar muslimers blodiga terror till islam utan försöker förringa den kopplingen. Hon tog visserligen avstånd från ”terrorism”, men det är hennes politik och globalistiska agenda som leder till att det inte bara blir terrordåd i Europa utan att Sverige och övriga europeiska länder kommer att få förvärrade problem i framtiden.

Anledningen till att hon angriper SD är att SD står i vägen för den agenda om en globaliserad värld som hon företräder.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Psykopaternas favoritfloskel

Margot Wallström hånar svenska våldtäktsoffer

Hemligt dokument visar hur Socialdemokraterna vill samarbeta med islamister

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

 

Svenska kvinnor som skaffar barn med främlingar kan vara brickor i ett fult maktspel

För några år sedan uppmanade den f.d. franske presidenten Nikolas Sarkozy fransmännen (och kvinnorna) att överge sin franska identitet och begå rasblandning.

Sarkozy ville att de franska ”blodsbanden” (den franska etniciteten) skulle brytas och gick så långt att han menade att infödda (vita) fransmän skulle träffa någon av annan ras och skaffa barn med dem.

I talet var det inte ens fråga om frivillighet. Sarkozy menade att ”rasblandning är en förutsättning” för att kunna ta det franska samhället vidare in i framtiden. ”Det är inte ett val, det är en skyldighet, det är absolut nödvändigt” framhöll Sarkozy.

Sarkozys tal låg i linje med vad flera andra makthavare önskar och vad särskilt flera väl organiserade judiska organisationer önskar. Den judiska ideologen Barbara Spectre har önskemål om att Europa översvämmas av invandrare och blir mångkulturellt så att ”vi, det judiska folket kan inta en ledande politisk roll”, det vill säga ta över Europa.

Nicolas Sarkozy 2012

Sarkozy var inte ens intresserad av att fransmännen frivilligt skulle börja rasblanda i högre grad. Det skulle ske med tvång. Han sade: ”Om det inte fungerar med frivillighet, så kommer staten att se till att det blir tvingande åtgärder.” Sarkozy upprepade sedan nästan ordgrant vad Barbara Spectre sagt: ”Vi har inget val, vi måste göra det. Annars får vi problem.”

När vi nu ser den pågående invasionen så förstår i alla fall en del att den pågår för att vi ska tvingas upplösa det historiska och folkliga arvet i Europa och att det finns krafter som vill söndra vår etnicitet och våra kontinenter.

De mäktiga globalisterna Peter Sutherland och George Soros är två kända makthavare som är öppna med att de vill förstöra Europa genom rasblandning. Peter Sutherland är bilderbergare och dessutom viktig makthavare med inflytande över FN och EU. Han uttalar sig då och då om hur viktigt det är att européerna överger sin etniska homogenitet och att vi öppnar för stor invandring så att den europeiska etniciteten löses upp och på sikt försvinner.

George Soros gick nyligen ut med ett påbud om att Europa måste ta emot minst en miljon asylsökare varje år ”under lång tid framöver” och att varje asylsökare som kommer till Europa ska få 150 000 kr i installationsbidrag av EU för de första två åren. Soros kritiserade också den ungerske premiärministern Viktor Orbán, som är den ende som försökt stå emot när illegala forcerar gränserna, för att han ”förstör EU genom att inte ställa upp på de värden som EU bygger på”.

Att de Europeiska nationerna ska förstöras genom att bli mångetniska och att mäktiga globalister vill att européerna ska överge sin identitet och börjar rasblanda mera står alldeles klart.

I Sverige verkar Barbara Spectre för att judiska grupper ska kunna ta över Sverige.

Chefredaktören på DN Peter Wolodarski som har barn med en svensk kvinna är inne på samma linje. Sverige ska fyllas upp med invandrare, den svenska etniciteten kan gott raderas ut och ersättas av andra folk med tydligare maktanspråk på landet.

Intresset för att ”ta över” Europa finns från såväl judiskt som muslimskt håll.

I ett tal i Al-Aqsa mosken hölls nyligen ett brandtal till muslimer om att de ska erövra Europa. Talet löd ungefär så här:

Europa har blivit gammalt och skröpligt och behöver förstärkning … De har förlorat sin fertilitet … vi (muslimer) kommer att ge dem fertilitet … vi kommer att föda barn med dem, eftersom vi ska erövra deras länder, vare sig du vill det eller inte, oh tyskar, oh amerikaner, oh fransmän, oh italienare, och alla andra som ni … ta era flyktingar … vi ska snart samla dem i det kommande kalifatet … vi kommer att säga … dessa är våra söner …

Talet handlar alltså om att muslimska män ska göra barn med europeiska kvinnor och att de barnen sedan ska bli muslimer och en del i den muslimska erövringen av Europa.

Sarkozy talade 2012 om att vi ska ”tvingas rasblanda”. Idag – i Sverige, i Tyskland och i flera andra länder – tvingas vi att ta emot alla dessa skaror muslimska män som forcerar gränserna i Europa och kallar sig flyktingar. Nya tvångslagar ska tvinga varje kommun i Sverige att ta emot flyktingar vare sig de vill de eller inte.

Det innebär i förlängningen att svenska män och kvinnor får allt svårare att föra sitt etniska arv vidare, när snart varje liten by har fler unga arabiska män än svenskar i motsvarande ålder.

Deras mål är att skaffa barn och alla kvinnor i närheten är dessvärre inte immuna mot uppvaktning av Ali, Muhammed eller Ahmed. Det finns alltid några som lockas i fällan. Istället för att förvalta ett svenskt etniskt arv går de omedvetet globalisternas ärenden och sprider avkommor åt främmande folk vars avsikt att ta över landet.

Det är en sund och naturlig inställning att skaffa barn med någon från den egna folkgruppen. Men den inställningen försöker makthavare genom tvång ändra på.

När vi nu snart får tvångslagar är det ännu viktigare att bekämpa inte bara invandringspolitiken som sådan utan också motarbeta propagandan för folkblandning, ”integration”, som följer i dess spår vare sig det sker i glättiga reklamkataloger från Ikea eller som politiska påbud.

politikernas-massinvandring-ar-folkmord

Källor:

FN-chef vill att EU ska undergräva etnisk homogenitet

George Soros vill ha en miljon flyktingar om året till Europa

Barbara Spectre

Regeringen ska snart tvinga alla kommuner att husera asylsökande

Tal i Al-Aqsa mosken 

Nicolas Sarkozy vill se mer rasblandning

Soros, en aktör av många bakom massinvandring