Etikett: självförsvar

Hällnäs med 259 invånare får 120+480 asylsökande #asylkaos

Hällnäs i Vindelns kommun har ca 259 invånare. Nu får de ytterligare 120 invånare som flyttar in. Det rör sig om asylsökande som ska bo i det gamla sanatoriets lokaler. Migrationsverket har slutit avtal med asylföretaget Hero Hällnäs (Hero Sverige). Efter att avtalet slöts har Migrationsverket godkänt att ytterligare 480 asylsökande kan komma dit. Det innebär 600 asylsökande i Hällnäs.

Svenska politiker har i flera decennier underlåtit att sköta om sitt land och bara förvaltat ett visst territorium som under deras förvaltningstid har förfallit. Politikerna har nämligen inte brytt sig om att vårda byn, kommunen eller landet utan har fört en låt-gå-politik och ägnat mest kraft åt att förverkliga sina egna drömmar om en större villa, en ny bil eller en lång utlandsresa.

hallnas-sanatorium-asylboende

Medan by efter by på landbygden har avfolkats när ungdomar har flyttat ut eller när unga vuxna inte föder tillräckligt många barn för att upprätthålla befolkningsnivån så har politikerna bara tittat på.

Nu ser vi facit i form av ett skrämmande svenskt befolkningsunderskott där skolor läggs ned för att det inte finns barn och där butikerna på landet stänger för att det inte finns kunder. Politikerna har låtit förfallet fortgå decennium efter decennium. De har haft alla chanser i världen att vidta åtgärder, men inte gjort något annat än att lansera politiska frågor som ytterligare bryter ned landet.

Feminism, mångkultur och antirasism är vad politikerna tror kan lösa landets alla problem – de problem som politikerna själva har skapat.

Sverige hade kunnat undgå många problem om politikerna hade slagits för traditionella familjevärlden och skapat normer för att stärka familjernas status och öka antalet familjer. Likaså hade vi kunnat undgå demografiska problem om politikerna hade skapat incitament för att öka nativiteten så att vi svenskar inte tynar bort som folk.

Men politikerna har suttit med armarna i kors och lanserat mångkultur som lösning på alla de problem de själva skapat.

De har fått för sig att massinvandring är bra och att Sverige blir bättre om landet blir mångetniskt. Politikerna radar ofta en ett antal olika bevekelsegrunder i sitt försvar för massinvandring, men det mesta är bara nonsens.

De brukar säga att migranter som kommer är en blivande vinst för Sverige för att de kostar samhället mindre än våra egna barn som kostar pengar från vaggan tills de börjar arbeta. Om vi får hit 25-åringar så blir de en vinst eftersom vi ”sluppit” ge dem barnbidrag, utbildningskostnader och annat under deras uppväxt.

De brukar också påstå att många av de asylökande som kommer har relativt hög utbildning och kan komma in på arbetsmarknaden nästan direkt och då bli en tillgång för Sverige.

Inte minst brukar många kommunpolitiker hävda att det är bra för orten att det kommer ”nya svenskar” och barn som kan fylla upp ortens tommas skolor och bli en tillgång både på kort och på lång sikt.

Men dessa politiker är etniskt och kulturellt blinda.

De saknar all grundläggande omdömesförmåga vilket redan deras brist på politiska initiativ för att få bukt med tidigare problem bevisar. De har inte åstadkommit någonting alls av värde för sin bygd eller sin kommun.

Nu när gränserna står öppna har några liberala och socialdemokratiska ”ideologer” gått på kurs och fått höra fraser om att ”mångfald är bra”, ”att vi hjälper människor som flyr för sina liv” eller att ”det är en tillgång och berikande” att få hit folk från andra kulturer. Det är människor som saknar förmåga att tänka självständigt som rabblar sådana fraser och kanske på fullaste allvar tror att massinvandring är jättebra.

Sådana politiker är livsfarliga för ett civiliserat samhälle eftersom deras politik skadar oss.

Sverige har varit ett etniskt homogent land i alla tider. Det har varit en tillgång och en styrka. Vi har enbart tagit emot ett begränsat antal invandrare och de har fram till ungefär 1960-talet varit från närområdet.

Nationalekonomen Tino Sanandaji har räknat ut att Sverige under hela sin historia fram till tiden efter andra världskriget tagit emot endast 200 000 invandrare och i stort sett samliga från grannländer som Finland eller andra länder i Europa.

Begränsad invandring av till oss etniskt besläktade individer har inte skadat Sverige. När Sverige sedan öppnade för invandring av större grupper med främmande etnisk och kulturell identitet öppnade vi också för en förändring av själva begreppet svensk.

Att vara svensk innebär att man tillhör den svenska folkstammen, vilket de tidigare närbesläktade invandrarna, finnar, skottar tyskar etcetera lätt blev en del av på grund av sin likartade etniska bakgrund.

Först när svenska politiker över huvudet på befolkningen började öppna för att göra landet mångetniskt började vi också lägga grunden för ett stort antal problem.

För det första så frågade man inte folket om de vill ha en sådan invandring. För det andra så fanns det inga offentliga samtal om vad en sådan invandring skulle leda till. För det tredje så försökte man redan tidigt att dölja kända negativa konsekvenser av en sådan invandring.

Folket skulle hållas okunniga om vad det innebär att göra Sverige mångetniskt. Idag ser många facit i form av getton, ökad vantrivsel, ökad grov brottlighet, kraftiga demografiska förändringar till svenskarnas nackdel och en ökad ekonomisk belastning för att försörja människor som inte är kompatibla med vår folkgrupp.

Svenska kulturella uttryck, svensk identitet och svenska nedärvda seder och tidigare folkliga sammanhållning kommer nu att slitas i stycken av politiker som inte begriper vad de sysslar med. De kan inte se skillnad på folk och folk och begriper inte att de civiliserade och relativt högpresterande svenskarna tvingas ta emot stora skaror lågpresterande människor med betydligt lägre IQ än genomsnittet för svenskar – och nu tvingas beblanda sig med dem mot sin vilja.

I område efter område som liknar Rosengård, Rinkeby, Husby, Biskopsgården, Angered, Tensta, Hageby, Skäggetorp, Kronogården, Gamlegården, Fittja, Norsborg, Ronna, Hovsjö, Stenhagen, Flemingsberg, Fisksätra och som politikerna skapar väljer svenskarna att flytta ut.

De vill inte bo i de områden som politikerna skapar och inte ens politikerna själva vill bo där. Men det dyker ständigt upp nya politiker som saknar allt erfarenhet av mångkulturella getton och tror att invandrarna alltid är en berikande tillgång.

Svenskarna röstar med fötterna genom att flytta bort från sådana områden. De vill inte bo där. De står inte ut när verkligheten tränger sig på.

Vad är problemet med svenskar? Det är svårt att undgå känslan av att många politiker föraktar svenskar så mycket att de vill förstöra svenskarnas land med hjälp av massinvandring. Vill de inte att det ska finnas svenskar även i framtiden?

Med tanke på att deras vanvettiga massinvandringspolitik kommer att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land inom 10-15 år så kan man lätt tro att de hatar oss.

I realiteten är de nog bara korkade. De tror på det meningslösa mantrat om ”alla människors lika värde” och inbillar sig att alla människor är likadana utom till hudfärgen. Några andra skillnader är de inte kapabla att se.

De är alltså etniskt och kulturellt blinda vilket gör dem så farliga. Politiker som styr en ort eller land och saknar grundläggande kunskaper i de ämnen de beslutar om är livsfarliga.

Att kommunpolitiker i Vindelns kommun kan acceptera att kommunen fylls upp med afghaner, somalier, irakier, eritreaner, syrier och andra som just nu forcerar våra gränser och sedan inbilla sig att de kan ”bli svenskar” är ren idioti.

Svensk är man om man hör till det svenska folket, som är ett folk sprunget ut den nordeuropeiska folkmyllan och som utvecklats i nordvästra Europa där vi finslipat vår inre och yttre karaktär under tusentals år.

Om det finns svenskar som är beredda att överge hela sin historia, sitt etniska och kulturell arv och ge bort landet till andra folk så finns även det folk som har en annan uppfattning och anser att svenskarna liksom många andra folk ska få ha ett eget land.

Men politiker som påtvingar oss svenskar invandrare i stora skaror från när och fjärran utövar en form av tortyr mot det egna folket. Varför tillåts inte vi andra att praktisera våra politiska teorier om att Sverige mår bättre utan massinvandring? Varför är det just politikernas bisarra teorier om att massinvandring är bra som får tillämpas?

Varje svensk har rätt att slippa bo i den mångkultur som politikerna skapar. Varje svensk har också rätt att försvara sitt land.

försvara-sverige

Relaterat:

White flight

SD-väljare förstår att det finns rasskillnader

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Lundsbrunns kurort i Götene kommun kan få 870 asylsökande #asylkaos

Lundsbrunn är en konferensanläggning med hotell (Lundsbrunn Konferens & Kurort AB) i Götene kommun som drivs av Kamran Redjamand och andra personer med konstiga namn. Anläggningen är nu föremål för en omvandling utan like.

Migrationsverket har i sin jakt på boenden åt asylsökande upptäckt Lundsbrunns kurort där det finns gott om plats för många. Ungefär 870 asylsökande räknar man med ska kunna flytta in där.

När invånare Lundsbrunn intervjuas i lokalradion så tar de för givet att de asylsökande kommer att stanna där en kortare tid och sedan slussas vidare. De förefaller stå ut med tanken på att låta asylanterna bo där en tid. Men de tycks inte ha i åtanke att även om så skulle vara fallet så flyttar de bara vidare till någon annan ort i Sverige. Svenskarna tvingas ta emot dem – om inte i Lundsbrunn så på andra orter.

lundsbrunns-kurort-gotene

Lundsbrunn har ungefär 887 invånare som levt i en idyll, men många vill inte begripa hur idyllisk orten är – eller har varit. De har inget att jämföra med för de har inte vistats i Rinkeby eller Rosengård. Förra året öppnades ett boende för ensamkommande barn i Lundsbrunn.

Liksom på många andra håll i Sverige finns det tokiga människor som vill förstöra de kvarvarande idyllerna genom att massimportera folk från andra världsdelar och låta dem ta över vårt land. De kryllar av godhetsapostlar som inte har någon man, fru, barn, eller hund att lägga ned kärlek på och inbillar sig att de gör något bra när de ”hjälper” asylsökande att etablera sig i Sverige. Så är inte fallet.

Deras empatiska förmåga är fullkomlig onaturlig och det råder kaos i deras huvuden på grund av de inte fått utlopp för sin empati i den egna nationen och det egna folket. De kan inte tänka klart. Många av dessa godhetsapostlar har aldrig hjälpt eftersatta grupper av svenskar, kanske har de inte ens hjälpt en enda svensk i trångmål, fattigdom eller elände, trots att det finns gott om hjälpbehövande svenskar på nära håll. Godhetsapostlarna regerar exakt så som media och politiker förväntar sig att de ska reagera. Godhetsapostlarna klarar inte av att tänka kritiskt och går rakt in i den fälla som etablissemanget lagt ut för att fånga in just okritiskt tänkande människor. De får en klapp på axeln av media och det sporrar dem att fortsätta förstöra vårt land.

De vill få så många svenskar som möjligt att ställa upp på deras politik.

Den politik som slår sönder vårt land och överlåter historiska bygder till främmande folk, besudlar våra vandrarhem, slott, gästgiverier, campingar, våra fina små tätorter, våra idyller, vår glesbygd, ja hela vårt historiska arv och hela landet inklusive våra döda förfäder som de trampar på, förfäder vars uppoffringar har varit förgäves om vi inte kan försvara oss mot den totalitära regimen och dess makthavande lakejer.

De flesta svenskar är försiktiga när de framför kritik mot det faktum att Sverige nu koloniseras på ett sätt som aldrig någonsin tidigare. Det är första gången i vår historia som vi utsätts för en regelrätt invasion.

Och då finns det svenskar som välkomnar den invasionen.

När ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” öppnade i Lundsbrunn förra året så startades en välkomstkommitté i byn. De leddes av en Marika Westberg som själv bor i Lundsbrunn.

Hon är en produkt av det totalitära Sverige som med hjälp av massiv propaganda i TV, radio och alla tidningar manar till just sådana handlingar. De manar folket att välkomna ”de stackars flyktingar som flytt från krigens fasor” och varje okritiskt tänkande människa faller rakt i fällan. När de ”välkomnar flyktingar” så välkomnar de i praktiken ockupanter utan uniform – det är kolonisatörer som kommer. De välkomnar vår undergång. Det finns många historiska exempel på att delar av befolkningar har välkomnat militära ockupanter, men sådant har alltid slutat med reaktioner, inre stridigheter, våld och kaos.

Sverige är svenskarnas land. Svenskarna är ett folk som historiskt endast tagit emot ett litet antal invandrare och nästan samtliga har varit från närområdet i nordvästra Europa. För svenskarna har det varit så självklart att känna en värdegemenskap med den egna folkgruppen att vi nu glömt bort att vi är ett folk.

Det finns krafter som vill att den svenska nationen och andra europeiska nationer ska bli mångetiska och att vi ska överge den nationella identiteten. Men det är inte naturligt att överge sin identitet och låta andra folk ta över landet. Att vi nu ändå befinner oss i en sådan situation beror delvis på att vi systematisk hjärntvättats av medier och politiker som inte varit ärliga med sin agenda.

Folk som har röstat på exempelvis Moderaterna eller Socialdemokraterna har röstat för att vi ska ge bort vårt land, inte bara till överstatliga organisationer, utan till främmande folk som får fritt tillträde till vårt land och kan kolonisera det, föda upp sina stora barnkullar här och se svenskarna ”hjälpa” dem med att ta över landet.

Marika Westberg är ett bra exempel på den farsot som smittat många svenskar. Istället för att mangrant se till att de inte blir något asylboende på orten, så grymtar man bara lite eller mumlar i skägget när sådana som Westberg ägnar hela sin själ och kraft åt att fullfölja det skadearbete som media och politikerna uppmuntrar henne till.

Det kommer (om de nu kommer just hit) lika många asylsökande som det bor på orten. Andra orter har drabbats på samma sätt. I en liten by med 50 invånare kan det komma 90 asylsökande. Det är inte bara byn som drabbas, det är hela landet överallt.

Alla orter har personer som Marika Westberg. Om man låter dem ta kommandot över opinionen så kommer vi att förlora vårt land. Ni som vill att Sverige ska vara svenskarnas land även i framtiden måste höja era röster nu.

Läget är ytterst allvarligt!

Vi svenskar måste sluta vara fega och undfallande. Hela vår historia står på spel. Varje svensk som överger sitt land nu det landet behöver försvaras är en skitstövel. Ta er i kragen, ta mod till och tala ut. Prata med vänner, bilda ett informellt nätverk som håller ihop och försvarar byn, orten, samhället, staden och landet.

Sätt stopp för alla godhetsapostlars förstörelsearbete med starka och tydliga argument och hjälp till att rädda Sverige!

Var inte rädd för att förlora social status bland gamla vänner för att du har en åsikt som du står för! Var inte rädd för någonting!

Det finns ingenting annat att vara rädd för än att det går åt skogen med vårt land om vi inte försvarar det!

försvara-sverige

Relaterat:

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

SVERIGE BEFINNER SIG I KRIG – NU MÅSTE VI REAGERA

Sverige befinner sig i ett krigsliknande tillstånd. Vårt land ockuperas bokstavligen av enorma horder främmande folk som släpps in av landsförrädiska politiker.

I år kommer sannolikt uppemot 200 000 människor att passera våra gränser. Det är en ren ockupation som pågår framför ögonen på oss.

nu forsvarar-vi-vart-land

Det är helt oacceptabelt att vi stillatigande bara ska titta på när landet går under.

DET KRÄVS HANDLING!

Var och en kan göra det han eller hon tror är bäst i försvaret av Sverige.

Kom ihåg. Sverige har inget försvar! Det är nedlagt sedan länge. Den så kallade Försvarsmaken är en landsförrädisk organisation som bereder vägen för att främmande folk ska få ta över vårt land – alltså stjäla landet från svenskarna.

Vi behöver något som liknar en folkarmé där enskilda människor tillsammans med sina nätverk agerar mot den förda politiker efter eget huvud.

SVERIGE BEHÖVER ETT SJÄLVFÖRSVAR.

Kom ihåg att Sverige är ett ockuperat land. Sverige är totalitärt. Varje försvarshandling som du utövar kommer staten att reagera på. De vill inte att folket ska ifrågasätta eller protestera mot deras politik.

Det största invandringskritiska partiet har problem. Mitt i brinnande kris går SD tillbaka för andra gången i opinionsundersökningar.

Många har bevisligen tröttnat på den maktfullkomliga klicken som toppstyr partiet och utesluter så många. En stor grupp väljare är upprörda över att SD kapade banden till SDU och därmed uteslöt 4 000 personer på ett enda bräde. SD kan inte hantera dagens politiska situation och därför bör partitoppen byta ut.

Idag går SD ut med en virrig kampanj om ”folkomröstning” när de borde sätta ned foten och driva en kampanj för totalstopp av asylinvandringen OCH UTVISNING AV ALLA ASYLSÖKANDE SOM HAR KOMMIT HIT DE SENASTE MÅNADERNA.

FATTAR INTE SD-LEDNINGEN ATT DE MÅSTA HANDLA – INTE SNACKA!

Vad gör de uteslutna medlemmarna idag? Vi erbjuder er att höra av er till oss om ni vill hjälpa till med den kampanj vi bedriver mot alla de fientliga fästen som byggs upp i kommun efter kommun där hundratals kolonisatörer får bo gratis på vår bekostnad och sedan ta över landet.

Vi föreslår även att ni bildar en organisation med syfte att försvara Sverige från en annalkande katastrof. Ni kan bilda ett parti, en kampanjorganisation eller ett självförsvarsnätverk med syfte att rädda Sverige. Det finns många uppgifter som behövs nu.

Vi behöver både organisationer och enskilda initiativ för att rädda landet.

VI KAN GLÖMMA BORT ATT FÖRHANDLA MED STATEN. DEN ÄR VÅR FIENDE.

Hela statsapparaten är aktiverad för att fylla upp Sverige med kolonisatörer. Vi måste sätta käppar i hjulet för deras arbete. Det kan ske på många sätt. Genom flygbladsutdelning till allmänheten och genom andra slags kampanjer.

INTE GENOM ATT KRÄVA ”FOLKOMRÖSTNING” UTAN GENOM ATT KRÄVA TILLBAKA VÅRT LAND.

Det är bortkastad energi att kräva folkomröstning. Vi måste kräva totalstopp och repatriering och att en ny politik införs omedelbart. Vi kan inte vänta.

Varje lokalt nätverk borde bedriva hårda kampanjer mot de lokalpolitiker som fyller upp Sverige med främlingar.

Det gäller Sveriges liv eller död.

försvara-sverige

Vi återkommer med nya meddelanden i ämnet när det är påkallat.

Vi har rätt att försvara oss mot de totalitära tyrannerna

Stefan Löfvens regering och vapendragaren Anders Danielsson på Migrationsverket tvingar på svenska folket 2 000 kolonisatörer om dagen som ska placeras ut på olika ställen i landet och bli de frön som sår en ny befolkning när svenskarna dör.

Vi befinner oss i ett krig där en totalitär regim under Stefan Löfven tvingar på svenska folket en politik som enbart är av ondo för svenska folket. Men i det här kriget finns det bara en aktör som bedriver krig och det är staten. Svenska folket är vilset, splittrat och oförstående inför den nya situationen och vet inte riktigt vilket ben man ska stå på.

Ska vi försvara oss? Hur ska det i så fall gå till? Räcker det med att hoppas på SD?

Frågorna är många och svaren ännu fler.

försvara-sverige

Svaret är att vi självklart måste försvara oss. Hur det ska gå till får nog var och en avgöra. Varje svensk har rätt att försvara sitt land. Nej det räcker inte att hoppas på SD, men de gör också stor nytta. Det krävs många gräsrotsrörelser och initiativ för att få slut på det totalitära samhällets förtryck och sätta press på de politiker som våldför sig på den svenska nationen med sin massinvandringspolitik.

Varenda kommun har ett antal landsförrädiska politiker som slaviskt utför de smutsiga uppgifter som den totalitära regimen påbjuder. Att upplysa invånarna om vilka politikerna är och hur de förstör Sverige är en del av ett viktigt upplysningsarbete.

Betänk att så många politiker som just nu förråder sitt land har vi aldrig under hela vår historia sett någon like till.

Vi har rätt att försvara oss mot de totalitära tyrannerna.

forsvara-oss