Etikett: socialdemokraterna

Stående ovation till Ylva Johansson på s-kongress

Till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, socialdemokraterna.

Stående ovation till Ylva Johansson på S-kongress

I denna artikel säger du att du tar hand om en 15-åring asylinvandrare. Jag vill ställa följande frågor om honom. Vilket land kommer han ifrån? Varför har han lämnat sina föräldrar? Vad har han för asylskäl? Varför har han rest tusentals mil genom flera säkra länder för att komma till Sverige? Varför har han inte sökt asyl i något närliggande grannland? Är det hundraprocentigt säkert att han är 15 år? Många ensamkommande asylsökande ungdomar ljuger om sin ålder. De säger att de är yngre än vad de är.

Förra året kom drygt 35 000 ensamkommande asylsökande ungdomar till Sverige. 90 procent var pojkar och unga män. Varför är det en så kraftig övervikt av det ena könet som kommer ensamma till Sverige och söker asyl? Varför är det inte så många av motsatt kön? Varför blir systrarna och föräldrarna kvar i hemländerna? Har inte också de anledning till att fly om bröderna och sönerna har det? Det ligger mycket i det som Per Gudmundson skriver i Svenska Dagbladet den 22 juni 2015 angående den kraftiga övervikten av pojkar och unga män bland de ensamkommande: ”Den sneda fördelningen antyder att det primärt inte är situationen i hemländerna, men läget är troligtvis inte tiofalt värre i dag än för ett decennium sedan. Krig, förtryck och fattigdom härjar, men slår knappast hårdast mot just 17-åriga unga män”. Sverige tar emot en tredjedel av de ensamkommande asylsökande ungdomarna som kommer till Europa, långt mer än något annat jämförbart land.

Det kommer unga afghaner från Iran till Sverige. Varför lämnar de Iran där de har bott med sina föräldrar? Några av dessa unga afghaner har aldrig bott i Afghanistan. De är födda och uppväxta i Iran. Vilka är deras asylskäl? Varför söker de inte asyl i något närliggande grannland till Iran och Afghanistan? Varför är deras familjer kvar i Iran? Av de ensamkommande unga afghaner som beviljades uppehållstillstånd i Sverige förra året fick 44 procent stanna av skyddsskäl, 56 procent beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Inte någon av dessa två kategorier räknas som flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention som definierar vem som är flykting. Så noll procent av de unga ensamkommande som fick stanna förra året var genuina flyktingar enligt denna konvention (se länk från Migrationsverkets hemsida längre ner).

I tidningen ”Riksdag & Departement” finns en artikel med rubriken: ”Billström vill ha enade regler för flyktingbarn”, publicerad den 3 oktober 2011. Där står att i Norge tillämpas åldersundersökning av unga asylsökande sedan juli 2007, då bestämmelsen skrevs in i utlänningslagen. År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre. År 2009 genomfördes 83 åldersundersökningar i Finland. I 50 av dessa fall visade det sig att personen var över 18 år. Samma år genomförde Danmark 120 åldersundersökningar. I 73 procent av fallen slogs fast att personen ifråga var 18 år eller äldre. I artikeln säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö, om situationen i Sverige att: ”Definitivt är en stor del över 18 år”.

En annan åldersundersökning från Danmark visar att av 282 ensamkommande asylsökande ungdomar, som sade att de är under 18 år, ljög 72 procent om sin ålder. De var över 18 år.

I en artikel från Sveriges Radios hemsida den 7 mars 2010 (rubrik:

”Ensamkommande barn kan vara vuxna”) säger ungdomscoachen Sara Darabi: ”Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal personer, klienter jag möter, som varit över 18 år. Det kan skilja på tio år”. Längre ner i artikeln säger Rickard Appelgren på Migrationsverket om ålderskontroll att: ”Det är en okulär kontroll, egentligen, vi träffar barnet under några timmar och i vanliga fall går vi ofta på den ålder som barnet uppger”. Ragunda kommun vill ha ålderstester av ensamkommande därför att de har sett asylsökande som säger att de är barn men som i själva verket är vuxna. Håkan Littzell, kommunchef i Ragunda kommun säger följande om detta i en artikel från Länstidningen i Östersund, den 29 oktober (se nedanstående sista länk): ”Det är ett problem”. Asylinvandringen av ensamkommande ungdomar är bluff och bedrägeri.

Här följer två länkar från det tidigare asylombudet Merit Wagers blogg med många artiklar om unga asylsökande. Jag har skrivit orden ”ensamkommande” och ”minderåriga” i sökrutan. Kanske får du andra tankar om vad detta handlar om efter att ha läst åtminstone några av artiklarna.

https://meritwager.wordpress.com/?s=ensamkommande+&submit=Sök

https://meritwager.wordpress.com/?s=Minder%C3%A5riga+&submit=S%C3%B6k

Här följer källor och ytterligare länkar i detta ämne.

http://www.svd.se/en-god-invandringspolitik

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

http://www.svd.se/varna-asylratten

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/10542201

https://meritwager.wordpress.com/2016/02/20/danmark-2014-och-2015-placerades-151-minderariga-asylsokande-pa-atta-av-regionernas-trygga-institutioner-for-barn-under-18-ar-senare-uppskattades-69-av-dem-vara-over-18-ar/

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

Paul Nilsson

Ås i Krokom får asylboende #asylkaos

Krokoms kommun domineras helt av partier som vill ha stor invandring till Sverige. Väljarna gav centerpartiet som vill ta emot 30 miljoner invandrare hela 13 mandat i kommunen. Socialdemokraterna fick 16 mandat trots att partiet har förstört Sverige så mycket. Socialdemokraternas förstörelsearbete började redan på 1960-talet när man rev historiska och äldre byggnader och byggde betongkolosser över hela landet, inte bara i förorterna utan i många centralorter.

I Dokumentären ”När Domus kom till stan” ser vi resultat av socialdemokraternas förstörelsearbete.

Istället för att bevara och renovera gamla stadskärnor och sedan komplettera dem med byggnader i traditionell stil präglade av småskalighet så rev man allt.

Sverige skulle bli mer kosmopolitiskt.

Det var inte bara byggnader man rev och stadskärnor man förstörde. Samtidigt bedrevs en politik som innebar massflyttning av människor från landsbygden till de större städerna. Den socialdemokratiska politiken innebar en urbaniseringsvåg som sedan dess fortsatt ohämmat. Socialdemokraternas värsta rivningsprojekt var när de förstörde och rev en stor del av Stockholms innerstad och byggde nytt i betong.

Det är inte bara byggnader och kulturarv som Socialdemokraterna har förstört. De har avfolkat landsbygden och sedan slutet av 1960-talet inlett en politik som innebär att man gör Sverige till ett allemansland för alla folk, inte bara svenskar. Den politiken har stöd även av övriga partier som växelvis överträffat Socialdemokraterna i sin iver att fylla upp Sverige med migranter från tredje världen.

Särskilt i Norrland tycks socialdemokraternas förstörelsepolitik ha stort stöd. När man ser att väljarna lägger sina röster på partier som bedriver en svenskfientlig politik undrar man om det är valfusk eller om folk verkligen är så dumma. Hur kan man rösta på partier som bedriver en politik som innebär att svenska folket blir i minoritet i sitt eget land redan om 10-15 år? Var är förståndet?

as-krokom
Google-bilen åker förbi svenska ungdomar vid en busstation i Ås. Nästa gång Google-bilen passerar står det somalier och afghaner där.

Nu avser kommunpolitikerna i Krokom att bygga ett HVB-hem i Ås. Lokalmedia och politikerna försöker inbilla allmänheten att det är flyktingar som ska komma när det i själva verket är migranter som bara söker ett bättre liv. De släpps in i vårt land för att Sverige styrs av inkompetenta och ansvarslösa politiker utan blick för vad deras politik ställer till med.

Socialdemokraterna har redan skapat hundratals livsfarliga invandrartäta områden, som Rinkeby, Rosengård, Bergsjön och många andra, dit ingen normal människa vill flytta eller ens vistas korta stunder. Inte heller de politiker och journalister som skapat dessa områden vill bo där, vilket säger en del om hur vansinnig den politiken är.

Nu håller den röd-gröna regeringen på med att skapa ytterligare hundratals eller kanske tusentals blivande getton som på sikt kommer att få hela Sverige att likna ett enda stort farligt Rosengård.

Det finns inte en enda anledning att visa stöd till de politiker som beslutar om att ta emot migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Det finns ingenting som är bra med en sådan politik. Ingenting!

Den är enbart skadlig för Krokom och för Sverige.

Kommunen har ansökt om bygglov för att bygga ett modulhus på två våningar. Där ska ungefär 18 personer som inte hör hemma i vårt land bo och leva gratis så länge de önskar. När det gäller att slösa med andras pengar – alltså skattemedel – så finns det inga som helst gränser för vad en viss politik får kosta.

Det finns alltid pengar till det migrationspolitiska projektet, men det finns aldrig pengar till svenskar som behöver jobb eller bostad eller vill kunna bo kvar i sin hemort.

Socialdemokraterna i Krokom följer traditionen sedan 1960-talet och går nu in för att förstöra de sista resterna av det svenska Sverige.

svenska_politiker_farligast

Mandatfördelningen i Krokom:

Socialdemokraterna 16
Centerpartiet 13
Moderata samlingspartiet 6
Vänsterpartiet 4
Sverigedemokraterna 3
Miljöpartiet de gröna 2
Kristdemokraterna 1
Folkpartiet liberalerna –

Kommunstyrelsen i Krokom:

Maria Söderberg, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordförande
Anki Syversen, S
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Hans Åsling, C
Jenny Henriksson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Lena Persson, KD
Jörgen Blom, V

 Relaterat:

100 asylsökande till Krokom

Torstaskolan i Ås i Krokom tar emot ensamkommande

Granskning Sverige ringer Anders Ygemans pressekreterare

Det råder kalabalik i Sverige och i regeringen. Polisen, som ligger direkt under regeringen, går ut på kvinnodagen och varnar tjejer för att gå ut ensamma i Östersund. När Nina Drakfors ringer till ansvarig minister, Andreas Ygeman, för att fråga vad som händer, förnekar pressekreteraren att det ens finns några problem.

En del absurda uttalanden och svar kommer:
-Det kan lika gärna vara svenska män som begår övergrepp i Östersund.
-Menar du att det plötsligt blivit svenska män som börjat tafsa?
-Ja! Så kan det vara!

Feministinspektionen kunde tidigare idag visa att dessa tafsare också skall erbjudas gratis boende i lyxiga, nya bostäder i Östersund. Mitt i det historiska rekreationsområdet Jamtli.

 

 

Socialdemokraterna och LO kastar skit. Får tillbaka hundrafalt.

För en tid sedan stod Stefan Löfven i riksdagen och angrep då Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson genom att försöka göra Åkesson ansvarig för att det i SD:s barndom fanns någon eller några som gjort dumheter.

Men det finns folk i alla partier som har gjort dumheter så att komma med sådana argument är inte bara fegt, det har ingenting med partipolitik att göra.

Även LO gick nyligen till angrepp mot SD och lyfte fram någon gammal nazist man har hittat i SD:s garderob. Men inte heller nazisten har något med SD:s partipolitik idag att göra.

Angreppen på SD från den samlade socialdemokratin ska bara ses som desperata angrepp på ett parti som snart kan vara störst i Sverige. Att SD växer beror inte bara på den egna politiken utan också på att många reagerar med avsmak på socialdemokraternas fula påhopp.

Angreppen från den samlade socialdemokratin hade knappt fått spridning innan den korrumperade socialdemokratin fick äta upp den skit de kastat på andra. En rad skandaler uppenbarade sig med maktmissbruk, oegentligheter, korrupta beteenden, höga fallskärmar, skumma lägenhetsaffärer och mycket annat.

Socialdemokraterna har mycket på sitt samvete. Eftersom Stefan Löfven och maktfaktorn LO bestämt sig för att bekämpa SD – inte med hederliga metoder utan med  hetskampanjer – så kan det vara av intresse att skrapa lite på den socialdemokratiska ytan och se vad som finns därunder.

Det visar sig snabbt att de skandaler som SD drabbats av är rena barnleken i jämförelse med alla galenskaper som socialdemokratin och LO står för.

Fackföreningsrörelsen har ägnat mycket kraft åt att se till att Sverigedemokrater blir uteslutna ur facket och därmed mister sina mänskliga rättigheter. Delar av fackföreningsrörelsen är totalitär och väljer att bojkotta ett parti som representerar en mycket stor andel av befolkningen.

byt-ut-socialdemokraterna


Folkbildaren Jan Sjunneson har granskat skandaler inom socialdemokratin och när man tittar närmare på hur den socialdemokratiska maktapparten har arbetat i Sverige i decennier inser man snabbt att något är allvarligt fel i Sverige idag.

Det yttrar sig inte bara i att mängder av socialdemokratiska kommunalråd och andra socialdemokrater villigt ställer upp på den förödande massinvandringspolitiken som skadar Sverige mycket allvarligt.

Det yttrar sig i ett enormt förakt mot invandringskritiker som nästan systematiskt kallas nazister och rasister bara för att de vill försvara landet mot totalitära socialdemokrater och andra farliga politiker.

Eftersom Socialdemokraterna är ett stort maktbärande parti så kan man gott och väl säga att de är vår nations dödgrävare. Ledande socialdemokrater som tvingar på svenska folket den vansinniga invasionspolitiken måste en dag ställa inför rätta. Det ska inte vara möjligt att undkomma straff när man så medvetet förstör ett helt land och tar framtiden från det egna folket. Dessutom har ledande socialdemokrater ägnat sig åt maktmygel, valfusk och oetiska angrepp på politiska motståndare.

Jan Sjunnesson listade några skandaler på sin hemsida och länkarna kan man följa här.

Från 1921 till 2015

Brottsdömda sossar

Skandaler på 1970-talet

Ebbe Carlsson 1988

DDR-skolan

Skandaler på 1990- och 2000-talen

SSU 2007
Mer länkar till Socialdemokratins samarbete med vänsterdiktaturer och kopplingar till Sovjetunionen/Östblocket


Någon kanske minns SSU-ordföranden Anna Sjödin som 2006 dömdes efter att ha hamnat i slagsmål med en ordningsvakt i Stockholm och kallat dörrvakten ”jävla svartskalle”. Hon dömdes till 120 dagsböter á 300 kr och 5 500 kr i skadestånd till dörrvakten. Varje gång Stefan Löfven gnäller över SD kunde Jimmie Åkesson ge svar på tal och hänvisa till Anna Sjödin – eller någon annan inom socialdemokratin som begått dumheter. Listan över socialdemokratiska övertramp är nämligen mycket lång.


Hur många sverigedemokrater som har uteslutits ur facket vet man inte. Men här är några uppmärksammade fall.

Sverigedemokrater utesluts ut fackföreningar. Några kända fall.

2015: Sverigedemokraten Sammy Augustsson uteslöts ur Transportarbetareförbundet.

2015: Sverigedemokraten Harri Rosqvist utesluts ur Transportarbetareförbundet.

2014: Sverigedemokraten Magnus Hedström uteslöts ur Transportarbetarförbundet.

2013: Sverigedemokraten Allan Jönsson tvingas lämna sina fackliga uppdrag i IF Metall.

2011: Sverigedemokraten Björn Fälth uteslöts ur Transportarbetarförbundet

2010: Det statliga fackförbundet ST bestämmer att man inte kan få uppdrag i ST om man är Sverigedemokrat.

2005: Sverigedemokraten Adam Marttinen uteslöts ur Transportarbetarförbundet.


Att de socialdemokratiska maktpamparna gör lite som de vill framgår av ett utlandsbesök som gjordes 1991 av två LO-toppar varav den ene satt i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott.

24 januari 1991: LO-pampar jagade horor i Baltikum – mördades

LO-förbundet Byggnads ordförande Bertil Whinberg och hans kollega Ove Fredriksson åkte i januari 1991 till Estland på konferens. Bertil Whinberg satt också i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott och var en av partiets riktiga höjdare. Ove Fredriksson var ordförande för Träindustriarbetarförbundet och en hängiven socialdemokrat.

Bertil Whinberg var en fackpamp var värsta sort, en sådan som hänsynslöst använde medlemmarnas pengar till att ge sina kollegor frikostiga fallskärmar.

Ett exempel var när han i hemlighet skrev ett generöst fallskärmsavtal om att en vd på Byggnadsbolaget BPA skulle få fem årslöner, 18 miljoner kronor, om byggföretaget bytte styrelseordförande.

När det sedan skedde och Åke Wänman tillträdde efter Göran Lövgren blev avtalet känt. Det ledde till att LO:s dåvarande ordförande Stig Malm tvingades avgå. Han var nämligen ledamot i BPA:s styrelse och borde alltså ha känt till avtalet.

Även Wänman avgick efter att det skandalösa avtalet blev känt. Det är dock inte nytt att fackföreningspampar frikostigt använder medlemspengar för att sko sig själva och utnyttja sin position i egna syften.

Bertil Whinberg var inte bara en odräglig fackpamp. Han var en ful typ på många sätt.

När han och sossekollegan Ove Fredriksson kom till Tallin i januari 1991 så bodde de på lyxhotell och roade sig med pengar som fackets medlemmar stod för. De var välbetala – överbetalda kan man säga – och levde som pampar brukar göra. På andras pengar.

Efter en middag på lyxhotellet bestämde sig herrarna Whinberg och Fredriksson, som var gifta i Sverige och levde med sina familjer här, att förlusta sig med prostituerade damer. Var de förlustade sig är lite oklart. Men före, under eller efter förlustelsen dök två män upp som förmodligen samarbetade med kvinnorna och hade planerat att råna några turister. De gick till attack mot de svenska fackföreningsmännen som misshandlades och rånades på sina tillhörigheter.

Det kan möjligen ha skett utomhus på en plats där de bestämt möte med de prostituerade. Fackföreningsmännen hade bokstavligen blivit rånade och förnedrade in på bara skinnet och hittades utan kläder på en ödetomt i Tallin. En del tror att de levde några timmar efter misshandeln och att de frös ihjäl i den kalla vinternatten.

Efter mordet på fackföreningsmännen inleddes operation skademinimering från socialdemokratiskt håll och från svenska medier. De försökte intala sig att mordet var något slags politiskt mord när det var uppenbart att de fallit offer för kriminella efter att ha tagit egna kontakter med prostituerade.

Eftersom offren var svenska fackföreningsmän såg de svenska myndigheterna till att sätta press på den estniska regeringen att försöka få tag i gärningsmännen, vilket lyckades. De greps och dömdes till långvariga fängelsestraff.


Aktuellt 2015:

LO startar en kampanj mot SD.

Så styr Socialdemokraterna media och oppositionen

 


Den eminenta bloggen Petterssons blogg har återgivit en lista över en del socialdemokrater, lång ifrån alla, som figurerat i media och borde få den socialdemokratiska ledningen med mytomanen Stefan Löfven i spetsen att reflektera över sina egna tillkortakommanden istället för att angripa SD.

Varje gång Stefan Löfven, LO eller andra landsförrädiska sossar kastar sten i glashus bör de få höra att de faktiskt själva är huvudproblemet. SD har inte skapat det mångkriminella helvete som Sverige har blivit idag. De är inte SD:s fel att våra gator och torg är otrygga, att samhället blivit mer orättvist och mindre demokratiskt. De är inte SD som tvingar på folket hundratusentals invällare varje år, det är socialdemokraterna och andra politiker som gör det.

Det är Socialdemokraterna som är problemet.


Lista över socialdemokratiska politiker som Stefan Löfven kan granska.

Löfven borde sopa rent framför egen dörr innan han angriper andra partiers politiker. Samtliga uppgifter återfinns som lista på Pettersons blogg. Alla uppgifter kan verifieras även i olika medier på nätet.

2016: Det avslöjas att tre av fyra av toppnamn i LO har fått hyreskontrakt i fastigheter som ägs av fackföreningar.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lo-topparna-har-fatt-lagenheter-av-facket

2016: Socialdemokraten och ordföranden för fackförbundet Kommunal, Annelie Nordström (S), aviserar sin avgång efter flera skandaler inom förbundet. Hon får en fallskärm på över två miljoner när hon lämnar.

2016 Fackförbundet Kommunals tredje vice ordförande och kassör Anders Bergström (S) avgår efter att det visat sig att han bott gratis på konferensanläggningen Marholmen och därmed utnyttjat sin ställning för att få egna fördelar. Dessutom nystades en härva med tvivelaktiga affärer upp där den fackförbundsägda restaurangen Metropol Palais på Kungsgatan I Stockholm använts för tvivelaktiga krogshower. Bergström får två miljoner i fallskärm. Bergström lämnade samtidigt ett stort antal andra uppdrag som han innehaft.

2015: Birgitta Lönegård (S) avskedas som vd efter bedrägerimisstankar.
http://www.expressen.se/nyheter/s-toppen-avskedas-som-vd-grovt-illojalt/

2015: Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) deltar i en antisemitisk demonstration i Malmö.

2015: Harley Johansson (S) från Emmaboda skriver invandringskritiska inlägg. ”Vi ger bort vårt land gratis till islam.”
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6264326

2015: Richard Almqvist (S) från Tingsryd skriver rasistiskt på nätet. Han skrev: ”Ja, ett riktigt pack är vad det är men folk ger ändå pengar till dom. Skicka dom med en bananbåt dit dom kommer ifrån!”
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/skicka-dom-med-en-bananbat-dit-dom-kommer-ifran

2014: Elvan Cicen (S), Borlänge, medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll, 2014
Fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna i Borlänge. Även känd som grundare av laget Dalkurd och tidigare sportchef för detsamma.
Grossistföretaget Medabfood AB, där Cicen är delägare, har skrivit över 1500 påhittade fakturor för 14 miljoner kronor för matvaror. Dessa matvaror har sedan sålts svart till olika restauranger, där restaurangerna gjort en uppskattad vinst på 30 miljoner kronor. Hans två kumpaner, som satt i företagets styrelse, åtalades för försvårande av skatte­kontroll, grovt brott, medhjälp till bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll.
Cicen dömdes till villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst av Falu tingsrätt i mål B 845-11. Hans två kumpaner fick 1 år och 3 månader i fängelse.
http://www.dt.se/brottsplats/1.5462751-idrottsprofil-atalad-for-grova-ekobrott
http://www.exponerat.info/invandrad-sportprofil-och-socialdemokrat-atalad-for-grova-ekobrott/

2014: Tord Tjärnström (S) från Strängnäs är inblandad i medvetet fusk i asylindustrin.

2014: Tomas Rudin (S), Stockholm, snatteri 2014
Oppositionsborgarråd.
Rudin blev påkommen när han snattade en flaska whisky, värd 500 kronor, på Systembolaget.
– Han valde ut whiskyn, gick sedan runt en hylla och satte sig på huk och förde in flaskan innanför jackan, under vänstra armen, berättade den väktare som ertappade Rudin.
Påföljd: 41 400 kronor i böter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18473645.ab
http://hbl.fi/nyheter/2014-02-05/564321/toppolitiker-stal-whisky-500-kronor

2014: Sven-Olof Svensson (S), Varberg, tre fall av köp av sexuell tjänst 2014
Nämndeman och kyrkopolitiker.
Efter ett tips, ertappades Svensson av tidningen GT med att ha sex med en kvinna i ett friluftsområde. Efteråt ska han ha betalat kvinnan 300 kronor. Han hade även tidigare betalat henne för sexuella tjänster.
Påföljd: 9000 kronor i böter.
http://www.expressen.se/gt/namndemannen-ses-kopa-sex–i-skogen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5801220

2014: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) bygger fyra stugor utan bygglov.

2014: Ann Hjertén (S) från Mark döms för tjänstefel.

2014: Bo-Inge Nilsson (S), Åmotsfors, rattfylleri 2014
Ledamot av kommunfullmäktige.
Nilsson stoppades i en vanlig nykterhetskontroll en lördagsmorgon och vid provtagning hade han 0,22 milligram alkohol per liter i utandningsluften, som motsvarar 0,44 promille alkohol i blodet.
Påföljd: Dagsböter 40 à 450 kronor (18 000 kronor.)
Åklagarkammaren i Karlstad Strafföreläggande: AM-39127-14
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/…or-rattfylleri

2014: Jonathan Nilsson (S), ordförande för SSU i Hofors, gillar Revolutionära Fronten.

2014: Robert Noord (S) från Haninge sextrakasserar ung moderatpolitiker.
http://www.dagensmedia.se/medier/pr/robert-noord-svart-att-na-ut-med-sin-version-i-ett-mediedrev-6093912

2014: Jonatan Bengtsson (S) grips för mordhot.
Socialdemokrat grips för mordhot

2014: Hanna Lindmark (S), Luleå, bedrägeri 2014
Ombudsman för SSU.
SSU i Norrbotten och Piteå lurade till sig bidrag av landstinget och Piteå kommun genom saltade och falska kursredovisningar. Revisioner visade att Norrbottens läns landsting lurats på uppemot 2 miljoner kronor mellan 2002-2010 och Piteå kommun på cirka 340.000 kronor. Ansvariga på SSU hade redovisat kurser som aldrig genomförts och blåst upp antalet deltagare och kursdagar. Av 184 kurser (2005-2010) var endast 11 stycken utan anmärkning.
Frida Heikki och Hanna Lindmark, som var ombudsmän de sista åren bedrägerierna pågick, ansågs ha varit delaktiga och fick varsitt strafföreläggande – villkorlig dom plus dagsböter. Men de ansåg att det var orättvist, att de bara gjort som de blivit tillsagda och att minst 20 socialdemokrater till borde ha dömts.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/ssu-frias-fran-misstanke-om-ekobrott
http://petterssonsblogg.se/2014/03/04/tva-ssu-ombudsman-domda/#more-89561
Norrbottenskuriren.

2014: Omar Omeirat (S) från Filipstad uttrycker sig grovt rasistiskt på Facebook. Han kallade israeler för ”judesvin”.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/omeriat-s-lamnar-partiet

2014: Bengt-Olov Innala (S) från Haparanda polisanmäls för trolöshet mot huvudman. Avgår senare under året.
http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/bengt-olov-innala-lamnar-politiken-8556225.aspx

2014: Frida Heikki (S), Piteå, bedrägeri 2014
Ombudsman för SSU.
SSU i Norrbotten och Piteå lurade till sig bidrag av landstinget och Piteå kommun genom saltade och falska kursredovisningar. Revisioner visade att Norrbottens läns landsting lurats på uppemot 2 miljoner kronor mellan 2002-2010 och Piteå kommun på cirka 340 000 kronor. Ansvariga på SSU hade redovisat kurser som aldrig genomförts och blåst upp antalet deltagare och kursdagar. Av 184 kurser (2005-2010) var endast 11 stycken utan anmärkning.
Frida Heikki och Hanna Lindmark, som var ombudsmän de sista åren bedrägerierna pågick, ansågs ha varit delaktiga och fick varsitt strafföreläggande – villkorlig dom plus dagsböter. Men de ansåg att det var orättvist, att de bara gjort som de blivit tillsagda och att minst 20 socialdemokrater till borde ha dömts.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/ssu-frias-fran-misstanke-om-ekobrott
http://petterssonsblogg.se/2014/03/04/tva-ssu-ombudsman-domda/#more-89561

2014: Lennart Holmlund (S) från Umeå kritiseras för kritik av tiggare.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18768001.ab

2014: Lola Svensson (S) från Sigtuna avgår efter stora skulder och hot.
http://www.unt.se/sigtunabygden/politiker-slutar-efter-reporterhot-3068190.aspx

2014: Birgitta Kihlgren (S), Forshaga, grov trolöshet mot huvudman 2014
Satt i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige och som nämndeman i tinget. Var tidigare även kommunens överförmyndare, alltså den som har ansvar för kommunens alla gode män.
Kihlgren förskingrade sammanlagt 2,7 miljoner kronor från två pensionärer hon hjälpte med ekonomin, varav den enda var dement. Hon dömdes 2013 av Värmlands tingsrätt för grov förskingring till två års fängelse och 2,7 miljoner i skadestånd.
Hovrätten fastställde 2014 påföljden, men ändrade brottsrubriceringen till grov trolöshet mot huvudman.
http://www.vf.se/nyheter/forshaga/evert-85-jag-litade-blint-pa-henne
http://www.vf.se/nyheter/forshaga/expolitiker-tros-ha-stulit-miljoner-fran-aldringar
http://www.exponerat.info/s-topp-forskingrade-27-miljoner-fran-dement-84-aring/
http://www.vf.se/nyheter/forshaga/expolitikerns-tvaariga-fangelsedom-star-fast

2014: Ledande Socialdemokrat i Värmland tar timeout efter rattfylla.

2014: Jila Moradi (S) från Malmö och kandidat till riksdagen 2010, åtalas för grovt bedrägeri och skattebrott.

2014: Johnny Häggblad (S), Örnsköldsvik, våldsamt motstånd 2014
Ledamot i kommunfullmäktige och förste ersättare i omsorgsnämnden.
Häggblad befann sig på Hotell Lappland i Lycksele tillsammans med sin familj. Personalen på hotellet nekade den berusade Häggblad att köpa mer alkohol och eftersom de ansåg att han uppträtt provocerande tillkallade de polis. Två poliser försökte övertala Häggblad att gå och lägga sig, vilket ledde till handgemäng. En polisman fick sår på både höger och vänster hand samt höger knäskål vriden onormalt, medan den andre skadades i en hand.
Häggblad dömdes till 40 dagsböter å 50 kronor.
Lycksele tingsrätt  B 274-14
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/politiker-domdes-idag
http://www.folkbladet.nu/819137/berusad-politiker-doms-for-valdsamt-motstand

2014: En S-ledamot i kommunfullmäktige Strängnäs hamnar hos kronofogden.

2013: Märtha Dahlberg (S) från Nykvarn mister körkortet.

2013: Manuel Gomez (S), Halmstad, grov misshandel 2013
Kommunens räddningsnämnd och aktiv i SSU Halmstad.
Manuel Gomez träffade på en nyårsfest 2012 en person som han trodde sympatiserade med Sverigedemokraterna. På grund av detta överföll Gomez honom och misshandlade honom så att han förlorade medvetandet. Efter detta fortsatte han misshandeln tills andra personer på festen hindrade honom. Trots detta valdes Gomez till ordförande för SSU Halmstad, under pågående utredning. Strax innan dom föll avgick Gomez från sin post som ordförande i SSU Halmstad men uteslöts inte från SSU. Grov misshandel har minimistraff 1 års fängelse men Gomez dömdes till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst eftersom han var tidigare ostraffad.
http://www.friatider.se/ssu-topp-avgar-efter-att-ha-misshandlat-sverigedemokrat
http://www.nationellidag.se/ssu-ordforande-misshandlade-sd-sympatisor

2013: Man (S), Västerbotten, kvinnofridskränkning 2013
Trots att mannen satt häktad och hade dömts av tingsrätten till ett års fängelse för grov kvinnofridskränkning valdes han in som socialdemokratisk ersättare i ett av länets större politiska församlingar.
Källa: Screenshot av Västerbottens-Kuriren, förmodligen från runt 20 juni 2013, på Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?id=108348446928&story_fbid=10151767611186929

2013: Denise Norström (S) från Västmanland hotade på sin Facebook-sida att skjuta Reinfeldt.
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2263107-s-maste-omedelbart-sparka-denise-norstrom

2013: Arnold Bengtsson (S) från Lindesberg försöker komma undan arbetsgivaravgifter.
http://na.se/sporten/volleyboll/1.2240528–ett-satt-att-komma-runt-arbetsgivaravgiften-

2013: Yasin Mahi (S) från Katrineholm anklagas för människosmuggling.
https://www.flashback.org/t2227381

2013: Sekreterare i SSU misshandlas av tre partikamrater i Malmö.

2013: Fredrik Norén (S) från Nora skriver rasistiskt på Facebook.
http://na.se/nyheter/nora/1.2216111-noren-angerfull-inte-meningen-att-vara-rasistisk-

2013: Magnus Nyman (S), Eskilstuna, misshandel 2013
Ledamot i stadsbyggnadsnämnden och fackligt aktiv som ledamot i Byggnads regionstyrelse.
Nyman misshandlade en ytligt bekant idrottsprofil på en krogtoalett, eftersom denna dejtade en kvinna han själv gillade, genom att slå honom i ansiktet med knytnäven. Han dömdes till 30 dagsböter á 280 kronor.
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1892348-politiker-atalad-efter-toalettbrak
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1954462-politiker-domd-for-misshandel (betalartikel)
http://www.exponerat.info/politiker-atalad-efter-toalettbrak-med-idrottsprofil/

2013: Socialdemokraterna i Kramfors anklagas för valfusk.

2013: Ingvor Bergman (S) från Falköping anmäls för misshandel.
https://www.flashback.org/t2208141p11

2013: Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) från Karlskrona lämnar partiet för att en partikamrat är bekant med Sverigedemokrater.

2013: S-topp från Västerbotten jagas av kronofogden.

2013: Peter Persson (S) från Jönköping rör upp känslor i s-leden genom orden ”Gud finns inte”.

2013: Hans-Erik Palmqvist (S), Landskrona, föregripelse mot tjänsteman
Har varit ledamot i kommunfullmäktige under en rad år. Vid händelsen var han suppleant i styrelserna för Landskrona kraft och Landskrona energi.
Palmqvist åtalades för att ha skrikit “jävla blatte” åt en busschaufför. Han avgick från sina uppdrag redan vid anmälan. Han dömdes till 30 dagsböter á 250 kronor, totalt 7500 kronor i Lunds tingsrätt.
http://hd.se/landskrona/2013/08/01/s-politiker-skrek-rasistiskt-till/
http://hd.se/landskrona/2013/09/20/s-politiker-doms-for-javla-blatte/

2013: Mikael Åström (S) från Piteå tvingas lämna sina uppdrag p.g.a. oegentligheter som vd för OKQ8.
http://www.nsd.se/nyheter/pitea/tung-socialdemokrat-uppmanas-lamna-sina-uppdrag-7775002.aspx

2013: Mohammad Adel Daabas (S), Malmö, misshandel 2013
Aktiv inom SSU Rosengård.
Daabas misshandlade sekreteraren för SSU Rosengård tillsammans med två vänner, Jehangir Mohammad och Hasan Yazbek, efter att Mohammad känt sig förolämpad av sekreteraren under ett SSU-möte. Sekreteraren slogs omkull och därefter slog och sparkade de tre gärningsmännen honom så att han fick en skallfraktur och två tänder gick sönder. Daabas dömdes till skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå behandling avseende sin psykiska hälsa, och att tillsammans med de andra betala 18 300 kronor i skadestånd. Media mörkade att SSU-sektionen i fråga var Rosengård, och alla de inblandades etnicitet.
http://www.skanskan.se/article/20130917/MALMO/130919402/-/fullt-slagsmal-efter-skanskt-ssu-mote

2013: Korruptionsskandalen i Malmö når ända till sossarnas partitopp.

2013: Joakim Moberg Hasselskog (S), Alingsås, misshandel 2013
Biljettkontrollant, nämndeman i Alingsås tingsrätt och ersättare i miljöskyddsnämnden.
Moberg Hasselskog misshandlade sin dåvarande fru genom att först sparka henne i ryggen och senare släpa och dra iväg henne. Våldet orsakade henne kraftig smärta, rodnad, mindre märken/sårskador och spår av blod i urinen. Moberg Hasselskog förklarade att han saknade minne från händelsen eftersom han varit kraftigt berusad den aktuella kvällen. Moberg Hasselskog dömde vidare i flera brottmål, trots att han själv samtidigt utreddes för brott. När åtalet väckts avsade han sig sitt nämndemannauppdrag och övriga politiska uppdrag.
Påföljd: Villkorlig dom och dagsböter 120 å 230 kr. Hovrätten kom att fastställa tingsrättens dom.
Alingsås tingsrätt B 2099-12
Hovrätten för Västra Sverige B 3162-13

2013: Håkan Heglert (S) från Upplands-Bro ingår tillsammans med flera från ABF i en stor korruptionshärva.
http://www.dalademokraten.se/kultur/korruptionsharva-hos-abf-nordostra

2013: Kvinnlig politiker (S) i Forshaga åtalas för att ha stulit 3 miljoner från gamlingar.

2013: Kristina Raad (S), Ale, misshandel 2013
Ersättare i utbildningsnämnden. Kandiderar till kommunfullmäktige 2014 som tredje namn.
Raad kastade en stol på en annan kvinna under ett krogbråk. Hon hotade även samma kvinna via SMS att hon skulle begrava henne levande, men åtalet om olaga hot ogillades eftersom kvinnan inte tagit det på allvar.
Raad fick villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.
http://www.gp.se/nyheter/val2014/val/1.2481015-andra-lokala-politiker-som-akt-fast
http://avpixlat.info/2014/09/10/socialdemokratisk-toppkandidat-domd-for-misshandel-och-mordhot/
http://www.val.se/val/val2014/valsedlar/K/kommun/14/40/valsedlar.html

2013: Lennart Gard (S) från Söderhamn krävs på 500 000 för obetalda skatteskulder.
http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/gard-kravs-pa-en-halv-miljon

2013: Flera S-politiker ger jobb till anhöriga mot gängse regler och misstänks för mutbrott.

2013: Jehangir Mohammad (S), Malmö, misshandel 2013
Aktiv inom SSU Rosengård.
Mohammad misshandlade sekreteraren för SSU Rosengård tillsammans med två vänner, Mohammad Adel Dabaas och Hasan Yazbek, efter att han känt sig förolämpad av sekreteraren under ett SSU-möte. Sekreteraren slogs omkull och därefter slog och sparkade de tre gärningsmännen honom så att han fick en skallfraktur och två tänder gick sönder. Mohammad dömdes till vill­kor­lig dom med 160 tim­mars sam­hälls­tjänst, och att tillsammans med de andra betala 18 300 kronor i skadestånd. Media mörkade att SSU-sektionen i fråga var Rosengård, och alla de inblandades etnicitet.
http://www.skanskan.se/article/20130917/MALMO/130919402/-/fullt-slagsmal-efter-skanskt-ssu-mote

2013: Nina Latila (S) och Anna Drevenstam (S) från Karlskoga går bakom ryggen på fullmäktige och tecknar avtal med Nordea.
https://orebrolan.sd.se/2013/04/09/pressmeddelande-derivatskandal-i-karlskoga/

2013: Islamisten Omar Mustafa (S) väljs in i partistyrelsen.

2013: Mia Romppainen (S), Tornedalen, misshandel och olaga tvång 2013
Kommunpolitiker i Tornedalen.
Romppainen misshandlade två av sina barn sedan 2006 med slag och genom att dra dem i håret. Hon tvingade dem även att sitta i 4-6 timmar på sina sängar, vilket bedömdes som olaga tvång. Hon dömdes 2013 av Haparanda Tingsrätt (målnummer B 316-12) till villkorlig dom, samhällstjänst och 23 000 kronor vardera i skadestånd till barnen. Hon hade vid detta tillfälle redan avgått från sina uppdrag av andra anledningar.
http://hbwebben.se/tidigare-politiker-falls-for-misshandel-av-sina-barn/
http://www.exponerat.info/tidigare-s-politiker-falls-for-misshandel-av-sina-barn/

2013: Martin Öberg (S) från Varberg sparkas av sin arbetsgivare Ringhals efter osmakliga Facebook-inlägg.

2013: Roland Kemppainen (S) från Övertorneå vill protokollföra ett beslut utan att ett möte om beslutet har ägt rum.
http://www.friatider.se/socialdemokrat-ville-forfalska-protokoll

2013: SSU i Södra Älvsborg hyllar Stalin och Mao.

2013: Taisir Kassem (S), politiker och imam från Uddevalla, lurar till sig pengar från Studieförbundet Vuxenskolan.
http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.1979913-fusk-bakom-uteslutning-av-imam

2013: Jan Emanuel Johansson (S), Norrtälje, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 2013
F.d. riksdagsman.
Johansson fälldes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll efter att ha fört över sammanlagt 1,6 miljoner kronor från företaget utan att det redovisats. Han var också åtalad för skattebrott för att ha byggt ett privat kök och spa för 300 000 av firmans pengar, men det åtalet ogillades.
Påföljd: villkorlig dom och 180 dagsböter á 750 kronor (135 000 kronor).
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17025130.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15415286.ab

2013: Sölvesborgshems ordförande, Per-Olov Larsen (S), delges misstanke om tjänstefel vid rekrytering av ny vd.

2013: Marcus Arnesson (S), Göteborg, olaga hot och sexuellt ofredande 2013 –
Valarbetare för Socialdemokraterna. Var tidigare kommunpolitiker för moderaterna som ersättare i skol- och barnomsorgsnämnden och ledamot i moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse.
Arnesson började 2011 skicka mängder av grova brev med sexualsadistiskt innehåll till unga kvinnor, flera av dem media- och tv-kändisar som bloggaren Blondinbella och TV4-journalisten Jenny Alvesjö. De hotades bl.a. med våldtäkt och att de skulle styckas och att deras bröst skulle stekas i smör. Genom den fällande domen får tio av de målsägande vardera 6000 kronor i skadestånd medan den elfte får 2500 kronor, och Arnesson dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Arnesson var också åtalad för olaga hot mot tre Göteborgspolitiker från Moderaterna och Centern.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2132060-valarbetare-falld-for-hot-och-sexofredande
https://www.flashback.org/t2085778
http://www.smp.se/personligt/fodelsedagar/fodelsedagar-23-oktober%28929033%29.gm

2012: Salman Karim (S), läkare och kommunpolitiker i Uppsala, döms till fängelse för sexbrott.
https://www.flashback.org/t1962174

2012: Polisutredning mot tre socialdemokrater i Forshaga som förskingrat pengar av äldre blir klar.

2012: Stefan Löfven (S) anklagas för att uttrycka sig främlingsfientligt om arbetskraftsinvandring.

2012: Lars-Olof Larsson (S) (tidigare Hägred), brott mot knivlagen 2010, två fall av misshandel 2012
Toppolitiker i Östersund med ett stort antal uppdrag, bland annat ledamot i kommunfullmäktige, nämndeman i hovrätten och ordförande i utförarstyrelsen. Larsson (då Hägred) drog kniv på en bensinmack mot en grupp ungdomar som han upplevde sig hotad av. Personalen larmade polisen. Han dömdes därför för brott mot knivlagen 2010 och avgick från alla sina uppdrag. Vid ett senare tillfälle i en bastuflotte i anslutning till en bröllopsfest, tog Larsson strypgrepp på en person som enligt honom sagt negativa saker om polisen. Flera personer försökte avstyra misshandeln, en av dom var en kvinna som Larsson våldsamt puttade in i bastuaggregatet så hon fick blåmärken och brännskador på handen. För detta dömdes han 2012 till villkorlig dom motsvarande 3 månaders fängelse.
http://op.se/ostersund/1.2370325-politiker-misstankt-for-knivbrott-pa-mack
http://op.se/lanet/ostersund/1.4239944-domd-politiker-atalas-for-nya-brott
http://op.se/lanet/ostersund/1.4580009-kritiserade-polisen-overfolls-i-bastun

2012: Annelie Rudolfsson (S), Lysekil, olovlig körning och fortkörning 2009, trolöshet mot huvudman 2012
Ledamot i kommunfullmäktige.
Rudolfsson befanns 2009 av Uddevalla tingsrätt (mål B 3968-08) skyldig till att ha kört utan körkort i tre år sedan hennes körkort gått ut. Hon dömdes samtidigt för fortkörning. Straffet blev 30 dagsböter à 180 kronor.
Rudolfsson dömdes 2012 för trolöshet mot huvudman för att ha tagit 55 000 kronor till ett privat konto från kommunaltjänstemannaförbundet SKTF där hon varit kassör. Pengarna fördes över till hennes privata bankkonto och användes för privata utgifter. Påföljden blev villkorlig dom och 50 dagsböter à 50 kronor i Hovrätten för Västra Sverige (målnr B 4065-10).
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.190071-regionpolitiker-polisanmald
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=2707664

2012: Ilmar Reepalu (S) delges misstanke för medhjälp till rattonykterhet.

2012: Facktoppar vräker kvinnliga hyresgäster och portar arbetarkvinnor från styrelsen till en stiftelse för kvinnor med låga löner.

2012: Datainspektionen inleder en förundersökning mot socialdemokratiska partiet sedan 12 000 personuppgifter lämnats till ett opinionsinstitut.

2012: Den f.d. ordföranden i SSU Skåne, Jens Ohlsson, publicerar en bild på Facebook där han dansar och ler med Mein Kampf i handen. Detta i en protest mot Israel.

2012: Tage Norgren (S), kommunpolitiker från Timrå, fäller rasistiska uttalanden på ett möte och hotas med uteslutning från partiet.

2012: Den socialdemokratiske politikern Adrian Kaba (S) från Malmö ger Hamas sitt stöd på Facebook och förnekar inte att Hamas mål är att förinta judarna.

2012: Lennart Holmlund (S), kommunalråd i Umeå, vill införa ett kontrakt vid ett uppehållstillstånd som binder de nyanlända att följa svenska lagar och regler.

2012: Stefan Löfven (S) anklagas för mutor i samband med JAS-affären med Sydafrika.

2012: Ran Svanlund (S), Dorotea, skadegörelse 2012
Andre vice ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.
Svanlund hade under en längre tid en konflikt med en granne. Han krossade en fönsterruta och han och tre av hans vänner trängde sig senare in hos grannen på juldagsnatten. De misstänktes för ofredande, skadegörelse, misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak, men dömdes i slutändan endast för skadegörelse. Svanlund dömdes till 30 dagsböter och att ersätta rutan han krossat. Han avgick från sina uppdrag.
http://www.vk.se/640512/doroteapolitiker-avgar-misstankt-for-flera-brott
http://www.vk.se/712211/svanlund-frias-fran-ofredande-doms-for-skadeforelse

2012: Det uppdagas att SSU Piteå ägnat sig åt ett medvetet bidragsfusk i sju år, genom att fingera utbildningar som aldrig ägt rum och på så vis erhållit 600 000 kronor.

2012: Thomas Lövkvist (S), Malmö, bidragsbrott 2012
Fritidspolitiker och nämndeman vid Malmö tingsrätt.
Lövkvist uppbar under augusti 2007 – januari 2011 hel sjukersättning trots att han hade inkomster från sina politiska uppdrag och som god man, vilket ledde till att ersättning om totalt 140 333 kr felaktigt utbetalades.
Påföljd: Villkorlig dom.
B 5978-12
http://www.skanskan.se/article/20120911/MALMO/709119899/-/namndeman-doms-for-bidragsbrott
http://www.swedenconfidential.info/2012/09/19/sosse-falld-for-bidragsbrott-villkorlig-dom/

2012: SSU Norrbotten polisanmäls och krävs på 1,2 miljoner av landstinget efter fusk med bidrag till ledarutbildningar.

2012: SSU Helsingborg har tagit emot 800 000 kronor i felaktiga bidrag.

2012: Nasim Malik (S) från Kalmar kritiseras för att på ett möte i Indien ljuga om sin bakgrund.
http://thoralf.bloggplatsen.se/2012/10/14/8815477-nasim-malik-ljuger-om-sin-bakgrund/

2012: Ilmar Reepalu (S) fäller de kritiserade orden om att SD infiltrerat den judiska församlingen i Malmö för att spä på sitt muslimhat och erkänner samtidigt att Malmö inte längre klarar tillströmningen av invandrare.

2012: Kajsa Borgnäs (S), Stockholm, stöld 2012
Ordförande Socialdemokratiska studentförbundet 2007-2010. Ordförande i Socialdemokraternas kriskommision efter valet 2010 med temat Idédebatt. Borgnäs sågs innan domen som ett framtida löfte inom Socialdemokraterna.
Borgnäs stal böcker till ett värde av 1 600 kronor, genom att ta bort prislappar och stoppa ned dem i en kasse. Hon upptäcktes dock av personalen, som höll kvar henne tills polis kom till platsen. Domen blev efter överklagan till Svea hovrätt (mål B 2253-12) fastställd till villkorlig dom och 40 dagsböter à 50 kronor.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13957453.ab
https://www.flashback.org/t1718349

2011: Bengt Bohlin (S) från Borås åtalas för sexuellt ofredande. Han dömdes i tingsrätten till 50 dagsböter á 250 kr.
https://www.flashback.org/t1533185

2011: Johanna Wall (S), Salem, stöld 2011
Kassör och ledamot för Socialdemokraterna i Salems kommun.
Wall förskingrade pengar från ett vårdföretag hon jobbat på och sitt partis lokala kassa. Hon förde över pengar till sitt eget konto för att bland annat betala stora kontokortsskulder. Summan totalt var runt 540 000 kr. Åklagaren yrkade på ett års fängelse, men Wall fick villkorlig dom och 220 timmars samhällstjänst.
http://www.bt.se/nyheter/tt_inrikes/politiker-stal-ur-partikassan(2240045).gm
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politiker-stal-ur-partikassan_5856583.svd
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/salem/dokument/S-tidningen/S-tidningen_nr%202_2010.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/salem/Hem/S-politiker-forskingrar-partiets-kassa/

2011: Ulrika Lidberg (S), Lidköping, grov förskingring 2011
LO-facken i Lidköpings förre ordförande.
Lidberg dömdes vid Skaraborgs tingsrätt för grov förskingring av medlemmarnas pengar. Hon plockade ut över en halv miljon kronor för egen räkning under åren 2007-2009. Åklagaren yrkade på fängelse i ett år, men tingsrätten valde att döma henne till villkorlig dom och samhällstjänst i 240 timmar eftersom hon var tidigare ostraffad och levde under ordnade förhållanden. Hon har numera lämnat sina kommunalpolitiska uppdrag, trätt ur partiet, bytt namn och flyttat från Skaraborg.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4485360
http://www.expressen.se/gt/lo-foretradare-domd-for-forskingring/
http://spikharry.wordpress.com/2010/03/10/ulrika-lidberg-s-fackpampen-erkanner-stold/

2011: Omar Mustafa (S) från Stockholm försvarar ökänd islamist.

2011: Sören Häggroth (S), Kiruna, grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri
Chef för Folkets hus i Kiruna och tidigare riksdagsledamot.
Häggroth dömdes 2010 av tingsrätten för trolöshet mot huvudman, grovt brott, för att han mellan 2003 och 2006 fått till sig själv utbetalat cirka 2,3 miljoner kronor genom falska fakturor. Han dömdes även för försök till trolöshet mot huvudman, grovt brott och för grovt bedrägeri för att ha använt två falska fakturor i ett underlag till en rekvisition av projektmedel hos länsstyrelsen i Norrbotten.
Hovrätten skärpte straffet och dömde Häggroth till fängelse i ett år och sex månader och att betala Folkets Hus-föreningen ett skadestånd på 2,3 miljoner kronor. Rätten skrev att det är utrett att Sören Häggroth upprättat 63 falska fakturor och att 2, 3 miljoner förts över till hans privata bankkonto. De menade att det funnits ett motiv till Häggroths agerande då han själv uppgett att han var svårt skuldsatt och skulderna som mest uppgick till tio miljoner kronor.
http://www.nsd.se/nyheter/ett-ars-fangelse-for-soren-haggroth-5299290.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/skarpt-straff-for-soren-haggroth-6003690.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4374736

2011: Toni Lappalainen (S), Kalmar, olaga hot, stöld, skadegörelse och bedrägeri 2006, bedrägeri 2010, förtal 2011
Socialdemokratisk politiker från Mjölby.
Lappalainen dömdes den 16 mars 2006 för olaga hot, stöld och skadegörelse till skyddstillsyn. Senare samma år, den 12 december, dömdes han för bedrägeri till fortsatt skyddstillsyn.
Den 12 oktober 2010 dömdes han åter igen för bedrägeri, till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar, för att ha bjudit ut varor till försäljning på Internet trots att han inte hade för avsikt att leverera några sådana. Sammanlagt har han dömts fem gånger mellan 2006 och 2010.
Lappalainen lade upp ett fotomontage där Thoralf Alfsson, riksdagsledamot för SD, avbildades som nazist på Socialdemokraternas officiella bloggportal, s-info.org. Han dömdes 2011 för förtal till 50 dagsböter á 50 kr, och att betala 5000 kronor till Alfsson.
http://www.corren.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=5598297
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2011/march/rattegang-i-kalmar.html
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2011/april/toni-lappalainen-s-domd.html
http://drommerjagbara.blogspot.se/2010/12/bedrageridomd-sosse-atalas-for.html

2011: Håkan Juholt (S) betalar tillbaka 160 000 kronor till riksdagen efter den uppmärksammade hyresaffären.

2011: Aho Dulan (S), Södertälje, olaga vapeninnehav och rattfylleri 2011
Ersättare i Miljönämnden.
Dulan stoppades på natten när han körde sin bil i Ronna, Södertälje med 0,84 promille i blodet. Vid kroppsvisitation visade det sig att han var beväpnad med en skarpladdad pistol med ett fulladdat extramagasin och att det i bilen även fanns en kniv. Han uppgav sig inte minnas vem han köpt pistolen av. Han dömdes till två månaders fängelse för olaga vapeninnehav och rattfylleri.
http://www.friatider.se/invandrarpolitiker-s-greps-for-rattfylla-med-skarpladdad-pistol
https://www.flashback.org/t2023837

2011: Nigisti Tekle (S), Stockholm, stöld 2011
Nämndeman på förvaltningsrätten i Stockholm.
Tekle fångades på ­övervakningsfilm när hon tog en plånbok från en kvinna i en ­tobaksaffär men nekade trots detta till brott. Hon dömdes till villkorlig dom och dagsböter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2010: Mohammed Chaker (S), Luleå, olaga hot 2010
Ledamot i Luleå kommunstyrelse, ledamot i Jämställdhetskommittén för åren 2007-2010.
Chaker stod åtalad för grov fridskränkning för upprepad misshandel av sin tonårsdotter när hon kommit hem för sent eller inte gjort som han sagt, men i detta stod ord mot ord och handlingarna gick inte bevisa. Vad som däremot gick att bevisa var att Chaker hotade sin tonårsdotter till livet, eftersom hon då var i ett samtal med en vän på sin mobil och det därför fanns ett vittne. Chaker dömdes av Luleå tingsrätt till villkorlig dom och att betala 5 000 kronor i skadestånd till sin dotter.
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/politiker-haktad-tonarsdottern-slogs-medvetslos-5347125.aspx
http://frianyheter.wordpress.com/2010/05/06/socialdemokrat-misstankt-for-grov-fridskrankning/

2010: Aqba Ar-Rawi (S) från Landskrona kritiseras hårt för valfusk.

2010: Gun-Britt Lagerkvist (S), Malmö, grov förskingring 2010
Föreståndare och kassör för Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Hon har i många år haft olika uppdrag inom sjukvårdsfrågor i Malmö.
Lagerkvist plockade under perioden mellan januari 2004 och juli 2009 ut medel från föreningens konto. Efter avslutad revision konstaterade föreningen att kvinnans skuld uppgick till runt 315 000 kronor. Påföljden blev skyddstillsyn.
http://www.skanskan.se/article/20101101/MALMO/711019959/-/forestandare-spelade-bort-arkivets-miljoner
http://www.lexpress.se/article.aspx?contentid=200268

2010: Roger Sandlund (S), Haparanda, jaktbrott 2010
Nämndeman vid Haparanda tingsrätt.
Sköt två älgkalvar på mark som han inte hade licens för.
Påföljd: dagsböter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2010: Lars-Olof Hägred (S), politiker och nämndeman från Östersund, drar kniv inne på en bensinmack.
http://varforgornidetta.blogspot.qa/2010/10/knivsossen-stalls-nu-infor-ratta.html

2010: Leif Fast (S), Hudiksvall, fyra fall av bokföringsbrott 2010
Nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt, ordförande i Enånger S-förening.
Fast kunde inte redovisa fyra års bokföring för ett företag som han drev, och dömdes till dagsböter. Han slutade efter domen som nämndeman.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2010: Mikael Sjölund (S) från Sollefteå ertappas med att har fått över 100 000 i felaktiga ersättningar.
http://www.st.nu/allmant/medelpad/mikael-sjolund-s-bedyrar-sin-oskuld

2010: Jörgen Danielsson (S), landstinget Sörmland, har fått hundratusentals kronor i felaktiga arvoden. Skyller på föregångarna.

2010: Björn Olov Hallberg (S) från Munkfors har skulder hos Kronofogden på 54 000 kronor efter uteblivna räkningar.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/efter-varmlandsnytts-avslojande-kommunalradet-ber-om-ursakt-for-sitt-slarv

2010: Jan Andersson (S), Norrköping, köp av sexuella tjänster 2010
Lokalpolitiker i Norrköping och avdelningsordförande för GS-facket i Östergötland.
Jan Andersson var tillsammans med Klas Andersson med på ett av Socialdemokraternas arbetsmöten i Stockholm inför valet 2010. Efter att ha varit ute på krogen gick de till det kända prostitutionsstråket Malmskillnadsgatan och plockade upp varsin prostituerad kvinna, som de betalade 1000 kronor var. Polisen bevakade gatan och följde efter sällskapet till en lägenhet som ägs av LO. Jan Andersson låg på en säng med den ena avklädda prostituerade när polisen kom in i lägenheten, men nekade till brott. Han dömdes till 30 dagsböter.
www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12433522.ab
https://www.realisten.se/2010/10/26/socialdemokrat-domd-for-sexkop/

2010: Klas Andersson (S), Söderköping, köp av sexuella tjänster 2010
Lokalpolitiker i Söderköping och aktiv i Byggnads.
Klas Andersson var tillsammans med Jan Andersson med på ett av Socialdemokraternas arbetsmöten i Stockholm inför valet 2010. Efter att ha varit ute på krogen gick de till det kända prostitutionsstråket Malmskillnadsgatan och plockade upp varsin prostituerad kvinna, som de betalade 1000 kronor var. Polisen bevakade gatan och följde efter sällskapet till en lägenhet som ägs av LO. Klas Andersson erkände brott då han bokstavligen tagits med byxorna nere och mottagit oralsex när polisen kom in i lägenheten. Han fick strafförläggande om 10 000 kronor och avgick från sina uppdrag.
www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12433522.ab
https://www.realisten.se/2010/10/26/socialdemokrat-domd-for-sexkop/

2010: Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) anklagas för att ha förskingrat miljontals kronor under hans tid i Assyriska föreningen.
http://lt.se/nyheter/1.768648-han-anklagas-ha-forskingrat-miljonbelopp

2010: Abdo Goriya (S), toppolitiker i Stockholm, misstänks för att ha planerat en kidnappning av en diplomatdotter.
https://www.flashback.org/t1192250p12

2010: Iqbal Bashir Butt (S), Sigtuna, misshandel 2010
Barn och ungdomsnämnden, kandidat till Sigtuna kommunfullmäktige.
Bashir Butt misshandlade en kroggäst med batong på en restaurang där han arbetade som ordningsvakt. Bashir Butt hävdade att gästen slagit honom och att han endast försvarat sig. Vittnesuppgifter gjorde däremot gällande att det var Bashir Butt som attackerat gästen, som försökt värja sig. Tingsrätten dömde för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Bashir Butt avgick efter påtryckningar från sina uppdrag. Värt att notera är att TT valde att mörka både politikerns namn och kommun.
http://www.sigtunabygden.se/sigtunabygden/sigtuna/s-kandidat-domd-for-misshandel-999866.aspx
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politiker-hoppar-av-efter-misshandel_5112481.svd

2010: Desiree Waaranperä Krutrök (S), Övertorneå, bokföringsbrott 2010
Socialdemokraterrnas första namn i kyrkofullmäktige, ordförande i barn och utbildningsnämnden, ledamot i Övertorneå arbetarekommuns styrelse.
Hon blev åtalad tillsammans med sin make för bokföringsbrott under perioden maj 2006 till oktober 2007 och erkände sig skyldig till en viss del, medan maken förnekade allt.
Straffet blev villkorligt och 100 dagsböter å 120 kr.
Haparanda tingsrätt  B 461-09
http://www.kuriren.nu/nyheter/jag-har-helt-enkelt-inte-orkat-5305376.aspx

2010: Stockholmspolitikern Hasan Dölek (S) pekas ut för valfusk.
http://www.expressen.se/nyheter/val-2010/s-politikern-pekas-ut-for-valfusk/

2009: Anita Engström (S), Luleå, stöld 2010, snatteri 2009
Kommunfullmäktige i Luleå, medlem i barn- och utbildningsnämnden, ombudsman på LO-distrikt Norrbotten.
Engström handlade via Coops självscanningssystem i Skellefteå. Hon plockade på sig en bärbar dator och andra varor, men scannade endast de övriga varorna. Hon erkände att hon tagit datorn men att det skett utan uppsåt, och påstod att hon helt enkelt glömde scanna den. Domstolen trodde inte på denna förklaring och dömde henne 2010 för stöld till villkorlig dom och sammanlagt 10 000 kronor i dagsböter. När stölden framkom i media uppmärksammades det även att Engström dömts för snatteri 2009.
http://www.nsd.se/nyheter/s-politiker-stal-dator-skyller-pa-stress-5539470.aspx
http://www.kuriren.nu/nyheter/s-politikerblev-domd-for-stold-5506318.aspx

2009: Marcus Svärd (S), Kalmar, sexuellt utnyttjande av barn 2009
Fritidspolitiker i Kultur- och Fritidsförvaltningen i Kalmars län.
Svärd kontaktade en 13-årig flicka och övertalade henne att komma till hans lägenhet två gånger. Första gången gjorde han närmanden, och andra gången försökte han genomföra ett samlag trots att flickan berättat om sin ålder. Han dömdes till tio månaders fängelse och att betala 50 000 kronor i skadestånd.
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/fritidspolitiker-atalas-for-barnvaldtakt(1235061).gm
https://www.realisten.se/2009/03/29/socialdemokrat-haktad/
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/fritidspolitiker-domd-for-utnyttjande-av-barn(1260444).gm

2009: Sven Engvall (S) från Västerås döms till fängelse för rattfylla.

2009: Wanja Lundby-Wedin (S) och ett flertal fackpampar lät sina respektive bo gratis på lyxhotell i Italien, men lät bli att redovisa förmånen för Skatteverket.

2009: Wanja Lundby-Wedin (S) godkände ett avtal som gav AMF:s avgående vd, Christer Elmehagen, en pension på 62 miljoner. LO-medlemmarna rasar och strax efter lämnar Wedin posten i AMF:s styrelse.

2009: Börje Silk (S), Bandhagen, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt mot barn 2009
Ledamot av kyrkorådet i Vantörs församling.
Dömd av Nacka tingsrätt till fyra års fängelse för att ha tilltvingat sig samlag och andra sexuella handlingar mot sina två barnbarn. Han ska också ha tvingat dem att titta på porrfilm. Övergreppen ägde rum under flera års tid och upphörde först när barnen började närma sig tioårsåldern. Han ska utge skadestånd om totalt 355 000 kronor till de två barnbarnen. Politikern hade inte informerat sin församling om misstankarna. När han dömdes och hans handlingar blev kända i församlingen valde han att avgå.
http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/02/socialdemokrat-domd-for-valdtakt-mot-barn/
http://spikharry.wordpress.com/category/borje-silk-domd-for-pedofili/
https://www.realisten.se/2009/10/02/socialdemokratisk-kyrkopolitiker-lamnar-uppdrag-efter-barnvaldtakt/
https://www.flashback.org/t1015711

2009: Baki Krasniqi (S), Trelleborg, vapenbrott och brott mot vapenlagen 2009
Trelleborgspolitiker, engagerad inom ungdomsprojektet Projekt Fagerängen, har tidigare pratat om vikten av att vara en ”positiv förebild för unga som kommit på glid”.
I Krasniqis bostads hittades vid en husrannsakan tårgassprej och 14 skarpa patroner. Krasniqi hävdade att endast tårgassprejen var hans egen och att han konfiskerat patronerna från en ungdom. Han dömdes till 80 dagsböter á 180 kronor. Arbetarekommunens ordförande Sten Björk hade fortsatt fullt förtroende för Krasniqi. http://frianyheter.wordpress.com/2009/06/18/trelleborgspolitiker-och-ungdomsledare-domd-for-vapenbrott/
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/2001/

2009: Leif Palmgren (S), Stockholm, rattfylleri 2009
Nämndeman på Stockholms tingsrätt.
Stoppades med alkohol i blodet på Folkungagatan i Stockholm.
Påföljd: dagsböter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2009: Riksdagsledamoten Per Svedberg (S) raglar omkring onykter efter en julfest, endast iklädd kalsonger, och kräver sex av en kvinnlig partikollega. Svedberg sitter fortfarande kvar i riksdagen.

2009: En kommunpolitiker (S) i Stockholms län åtalas för hemfridsbrott efter att berusad trängts sig in hos en sovande familj, hamnat i slagsmål med mannen och tillbringat natten i fyllecell.

2009: Peter Jonsson (S), Trollhättan, rattfylla
Riksdagsledamot sedan 2002.
Efter att ha medverkat vid Folk och Försvars konferens i Sälen i januari 2009 stoppades Jonsson av polisen i Malung. Vid ett utandningsprov befanns Jonsson ha 0,5 promille alkohol i blodet, vilket innebar misstanke om rattfylleri. Han fick betala strafföreläggande om 20 000 kronor och fick körkortet indraget i ett halvår.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=2601409
http://politikerbloggen.tv4.se/2009/01/30/han-togs-for-rattfylleri/

2009: Annelie Rudolfsson (S) från Lysekil avgår efter en polisanmälan om förskingring. Hon hade fört över 55 000 kronor från SKTF:s lokalavdelning till sitt eget konto.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.190071-regionpolitiker-polisanmald?m=print

2009: Bo Eriksson (S), Nyköping, rattfylleri 2009
Nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.
Eriksson körde bil och stoppades med alkohol i blodet. “Olyckliga omständigheter låg bakom, det beklagar jag djupt i dag. Jag tror inte att det påverkar mig negativt som nämndeman.”
Påföljd: dagsböter.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2009: Charles Eriksson (S), Ödeshög, olaga hot 2009
Andre vice ordförande i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande i Valnämnden och Valberedningen, ledamot i Hästholmens Hamn- och Magasins AB.
Under ett socialdemokratiskt årsmöte i Ödeshög hotade Eriksson sin partikollega, oppositionsrådet Madelaine Vilgren. Enligt henne flög han upp, slängde bak stolen och ställde sig över henne och sa två gånger: “Din jävla kärringjävel, jag ska slå till dig.” Eriksson erkände att han verkligen sagt så till Madelaine Vilgren. Men han erkände inte brott och sa att Vilgren provocerat honom och att hans sinne rann över. Enligt tingsrätten har hotet framkallat ”allvarlig fruktan för egen säkerhet” hos Vilgren.
Påföljd: 40 dagsböter à 100 kronor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3140211
http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/03/socialdemokrat-din-javla-karringjavel-jag-ska-sla-till-dig/

2009: Trelleborgspolitikern och ungdomsledaren Baki Krasniqi (S), döms till 80 dagsböter för vapenbrott.
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/2001/Skånsk-S-politiker-dömd-för-vapenbrott

2009: Jerry Adbo (S), Stockholm, våldsamt motstånd 2009
Landstingspolitiker.
Dömdes till 4 800 kronor i böter efter jättebråk med ordningsvakter i en hotellbar på Södermalm.
Stockholms tingsrätt B 4896-09
http://www.metro.se/nyheter/politiker-domd-for-prostitutionsbrak/Objiet!26709/
http://www.metro.se/nyheter/politiker-handbojad/ObjicC!59659/

2008: Ulf Andersson (S), Vilhelmina, grovt jaktbrott 2008
Kommunpolitiker i Vilhelmina.
Andersson sköt en järv under jakten, vilket är ett hotat och fridlyst djur. Andersson påstod att han varit säker på att det var en björn han såg. Han dömdes av Lycksele tingrätt till villkorlig dom och dagsböter.
http://www.jaktojagare.se/pl/article.php?id=355628
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/politiker-domdes-for-jaktbrott

2008: Mahmoud Haidar (S), Kalmar, ringa hot mot tjänsteman 2008
Nämndeman vid Kalmar tingsrätt.
Haidar och hans vänner blev, efter att de bland annat slagit sönder glas och varit högljudda, avvisade från en krog av två ordningsvakter. Haidar sade då upprepade gånger “vi plockar honom sen” till sina vänner medan han han hade ögonkontakt med ordningsvakten. För detta dömdes han till 50 dagsböter à 50 kronor av rätten. Haidar var sedan tidigare dömd för misshandel i tonåren, då påföljden blev vård inom socialtjänsten.
Haidar stod även åtalad för misshandel vid ett annat krogbesök, men friades. Visserligen återfanns blodstänk från den misshandlade på Haidars kläder, men rätten ansåg att Haidar inte nödvändigtvis orsakat blodstänken. Haidars vän befanns däremot skyldig till misshandel och fick tre månaders fängelse.
Endast ett år efter domen om hot mot tjänsteman återträdde Haidar sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätten, i strid med Domstolsverkets egna regler om att nämdemän ska vara “goda förebilder i fråga om allmän laglydnad”.
http://natverkmotpk.blogspot.se/2009/05/kalmar-tingsratt-korrumperad_09.html
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/dagsboter-for-namndeman-som-hotade(479156).gm
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2009/may/skandal-vid-kalmar-tingsratt.html

2008: Heléne Larsson (S), Storfors, misshandel 2008
Ordförande för LO-facken i Östra Värmland och ledamot i ABF Värmlands styrelse. Hon har även varit aktuell som riksdagskandidat.
Larsson erkände att hon misshandlat sina barn på 10 och 15 år och dömdes för detta till 60 dagsböter. Hon satt kvar på sina uppdrag efter att dom fallit och såg ingen anledning att avgå.
http://politikerbloggen.tv4.se/2008/05/13/fackbasen-erkanner-barnmisshandel/
https://www.realisten.se/2008/05/14/socialdemokratisk-fackbas-misshandlade-sina-barn/

2008: Jan Norberg (S), Timrå, fortkörning 2008
Vice ordförande i kommunstyrelsen.
Norberg körde 41 kilometer i timmen genom centrala Vivsta och fick böta 2 400 kronor. Den nyinförda hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen var kontroversiell i Timrå, men politikerna försvarade den låga hastigheten med att den skulle höja säkerheten och att det rörde sig om så liten tid som gick förlorad på sträckan.
Sundsvalls Tidning 2 april 2008
http://nyhetssajten.wordpress.com/tag/fortkorning/

2008: Luleå-politikern Mohammed Chaker (S) häktas efter att ha misshandlat sin dotter i fem års tid.
http://natverkmotpk.blogspot.qa/2010/05/socialdemokrat-misstankt-for-grov.html

2008: Bathal Batti (S) från Sandviken åtalas för anstiftan till mord efter ett bråk om underhåll där två familjer är inblandade. Batti frias, men hans släktingar döms till två års fängelse. Dock kvarstår misstankarna och fallet kan komma att tas upp på nytt.
http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/batti-kan-atalas-igen

2008: Mats Lagerman (S), Lindesberg, försök till trolöshet mot huvudman 2008
Kommunpolitiker.
Mats Lagerman skötte ekonomin för en släktings räkning genom en fullmakt. Han använde denna för att föra över en stor summa pengar till sin fru. Både han och hans fru åtalades.
Hovrätten fann Mats Lagerman skyldig till försök till trolöshet mot huvudman. Han hade tidigare friats från grov trolöshet mot huvudman i tingsrätten. Han dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter. Frun friades.
http://frianyheter.wordpress.com/2008/04/23/rattegang-mot-mats-lagerman-s/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=2029694
http://www.lindenytt.com/page/nyhet/artikel.asp?artikelid=4967

2007: Niklas Sörman (S), Skaraborg, dataintrång 2007
SSU-ombudsman
Strax innan valet 2006 upptäcktes att datorer som tillhörde Folkpartiet hade använts för att olovligen ta sig in i socialdemokratiska partiets känsligaste datanätverk som enbart 26 höga partifunktionärer hade tillgång till. Intrången skedde med hjälp av inloggningsuppgifter som  Sörman hade tagit från en annan ombudsman och givit Liberala ungdomsförbundet (LUF).
De som dömdes var förutom Sörman själv, den tidigare pressekreteraren för LUF, Per Jodenius och Expressenjournalisten Niklas Svensson. Ytterligare tre politiker åtalades men frikändes.
Påföljd: dagsböter på totalt 9 000 kronor.
http://www.dn.se/nyheter/politik/tre-falls-for-dataintrang/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dataintr%C3%A5ngsaff%C3%A4ren_2006
http://www.dn.se/nyheter/politik/sex-atalade-i-fp-harvan/

2007: Monica Rydin (S), Surahammar, otillbörligt verkande vid röstning 2007
Fullmäktigeledamot.
På valdagen 2006 stod Rydin med socialdemokraternas banderoll över bröstet och delade ut valsedlar för sitt parti. Vid ett ögonblick då hon trodde att hon inte var bevakad plockade hon bort valsedlarna för Sverigedemokraterna. När hon konfronterades av röstförrättaren om detta erkände hon direkt att hon stulit valsedlarna. I förhör skyllde hon på ”hjärnsläpp”.
Påföljd: 70 dagsböter.
http://www.sr.se/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=1664665
http://www.realisten.se/2007/10/20/valfuskande-socialdemokrat-domd/

2007: Man (S), Stockholm, grovt bedrägeri 2007
Åkeriägare som representerade socialdemokraterna i en lokal polisnämnd i Stockholm.
Mannen var bland annat sjukskriven under lång tid då han ska ha arbetat med sin taxirörelse och även startat en bilverkstad. Han åtalades för oredlighet mot borgenärer, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri mot Försäkringskassan
Påföljd: 3 års fängelse och näringsförbud i 5 år. Dessutom dömdes han att betala 600.000 kr till försäkringskassan.
http://www.dn.se/sthlm/fritidspolitiker-domdes-till-fangelse-for-taxifusk/

2007: Riksdagsledamoten Magdalena Streijffert (S), låter bli att redovisa högt uppsatta partikamraters privata inköp för en sammanlagd summa på 150 000 kronor. Hon är inte längre riksdagsledamot.

2007: Jan Hammer (S), Västerås, misshandel 2007
Kommunpolitiker, ordförande för både styrelsen för Västerås flygplats och för det kommunala bostadsbolaget Mimer.
Hammer dömdes för att ha misshandlat sin sambo på en fest, till villkorlig dom och 80 dagsböter. Han lämnade efter detta sina uppdrag.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=1178852

2007: Håkan Juholt (S) debiterar riksdagen dubbla kvitton för en hyrbil och sin privata bil samtidigt.

2006: Torgny Danielsson (S), Åmotfors, grovt rattfylleri 2006
Ledamot av fullmäktige i Arvika och landstingsfullmäktige i Värmland, f.d. riksdagsman, på åttonde plats på socialdemokraternas riksdagslista och etta på listan till landstinget i sin valkrets.
Danielsson ertappades en tisdagsnatt med 1,6 promille alkohol i blodet. Innan han greps av polisen hade han kört alkoholpåverkad genom centrala delar av Arvika och då kört över metallstolpar, kört på fel sida vägen, kört över en gräsmatta och därefter in i ett träd. Privatpersoner hade uppmärksammat hans vingliga färd, följt efter honom och hållit honom under uppsikt tills polisen anlänt. Danielsson förklaring var att han druckit 4-5 starköl flera timmar tidigare på kvällen.
Danielsson dömdes till skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling mot alkoholberoende, som redan påbörjats. Dessutom dömdes han till 75 dagsböter à 230 kronor, alltså totalt 17.250 kronor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=869793
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=974388

2006: Anna Sjödin (S), Stockholm, ringa våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning och egenmäktigt förfarande, 2006
Ordförande i SSU. Adjungerad i den socialdemokratiska partistyrelsen och det verkställande utskottet.
Sjödin hamnade i slagsmål med en ordningsvakt då hon och hennes väninna avvisades från klubben Crazy Horse. Hon fälldes för ringa våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Det mest uppmärksammade faktumet att hon fälldes för förolämpning för att ha kallat dörrvakten “jävla svartskalle”. Hon fälldes även för egenmäktigt förfarande för att ha stulit ordningsvaktens vaktbricka. Stockholms tingsrätt dömde henne till 120 dagsböter á 300 kronor och skadestånd om 5 500 kronor till ordningsvakten. Sjödin avgick till slut som ordförande efter hårt tryck från medlemsorganisationerna. Sjödin skrev i ett öppet brev, efter tingsrättsdomen, till SSU-medlemmar att hennes tro på rättssystemet tydligen var felriktad.
http://www.gp.se/ekonomi/1.152567-anna-sjodin-fick-boter
http://www.dn.se/nyheter/politik/sjodin-overklagar/

2006: Man (S), Lessebo, förskingring 2006
Hade ett tungt politisk uppdrag och var kassör för Kosta Folkets Hus.
Föreningen hade länge brottats med ekonomiska problem och vid en revision upptäcktes att kassören hade förskingrat medel från föreningskassan. Mannen dömdes att betala tillbaka 140 000 kronor till föreningen, där man tror att han lagt beslag på betydligt större summor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=360650
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=859718

2006: Amanda Isaksson (S), vice ordföranden i socialnämnden i Gävle, får sova ruset av sig på polisstation efter att mycket berusad misshandlat en man.

2006: Håkan Juholt (S) får ett stipendium från riksdagen för en 10 dagar lång resa till Vitryssland för riksdagens räkning. Resan avbryts efter 4 dagar, men Juholt betalar aldrig tillbaks pengarna.

2006: Statssekreteraren Lars Danielsson (S) använde regeringsplanet tur o retur till ett möte i Bryssel. Förklaringen var att han inte vill flyga reguljärt. Kostnaden inklusive den VIP-service han beställer på Arlanda hamnar på 105 000 kronor.

2006: Minst sex uppsatta socialdemokrater använder en gräddfil för att ordna lägenheter till sina egna barn i Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Bostäderna är egentligen upplåtna till barn med särskilda behov. En av de som använt sig av gräddfilen är Lars-Erik Lövdén (S), sedermera biträdande bostadsminister och landshövding i Halland.

2006: Laila Freivalds (S), då utrikesminister, stänger Sverigedemokraternas webbsidor i kölvattnet av Muhammed-teckningarna i Jyllands Posten. Den handlingen var ett bevis på hur den totalitära maktapparaten försökte hindra invandringskritiker från att växa.

2006: Kent Arrehag (S), Härnösand, bestickning 2006
Kommunpolitiker och chef för systembolaget i Timrå.
Delaktig i en härva med systembolagschefer som låtit sig mutas. Arrehag mottog en muta på 9 549 kronor från en av företagets leverantörer. Pengarna skall efter att ha betalats in på gruppledarens personkonto gått till den lokala S-föreningens festkassa i Stigsjö/Viksjö. Arrehag erkänner även att han tidigare mottagit vad han själv kallar sponsring till en fritidsförening han är ordförande för.
Dömdes till böter och fick sparken tillsammans med 76 andra systembolagschefer.
http://allehanda.se/start/harnosand/1.448401-arrehag-kom-overrens-med-systembolaget?jumpMenu
http://www.dn.se/nyheter/sverige/romanus-kan-tvingas-vittna-under-ed/

2006: Ing-Marie Berggren (S), Varberg, hot mot tjänsteman 2006
Bl.a. ledamot av kommunfullmäktige och barn och utbildningsnämnden.
Berggren dömdes till 60 dagsböter för att hotat två kvinnliga poliser 2004 i samband med att hon omhändertogs för fylleri. Berggren förnekade att hon hotat poliserna, men tingsrätten ansåg det styrkt att hon gjort detta.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=987472

2006: Raili Borg (S), Umeå, grovt rattfylleri 2006
Ledamot i kommunfullmäktige.
Raili Borg hade druckit några starköl på en fest innan hon tog sin bil och körde hem. Men hon körde av vägen och kolliderade med en lyktstolpe. När hon kontrollerades av polisen visade blodprovet på 1,62 promille alkohol. Hon dömdes av Umeå tingsrätt till 1 månads fängelse.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=1012349
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/raili-borg-s-domd-till-fangelse

2006: Riksdagsledamoten Ola Rask (S), meddelar att han inte ställer upp för nyval. Under flera år har Rask tagit ut dubbla löner, fått milersättning för privatbil trots tjänstebil och renoverat sin sons lägenhet med hjälp av fackpengar.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/ola-rask-far-sparken-fran-ronneberga/

2005: Saied Tagavi (S) från Hässelby döms för valfusk.
http://www.svd.se/antirasistrevisor-falld-for-valfusk

2005: Juan-José Cassis (S), Visby, misshandel och olaga hot 2005
Femma på Gotlands kommuns S-lista.
Cassis anföll sin f.d. flickväns nya kille genom att knuffa denne nedför en ståltrappa. Enligt vittnen överöste Cassis också sitt offer med slag och sparkar. Några månader efter attacken hotade också Cassis mannen genom att dra med fingret över sin hals när de befann sig i varsin bil vid ett trafikljus. Han fick villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst, samt att betala 20 000 i skadestånd. Han var också tidigare dömd till besöksförbud.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brottsdomda-staller-upp-i-valet/

2005: DN avslöjar att SSU ägnat sig åt medlemsfusk och erhållit hundratusentals kronor genom medlemmar som inte finns. Dåvarande skolminister, Ibrahim Baylan (S), kände till och godkände utbetalningarna. Baylan är idag vice ordförande i Utbildningsutskottet.

2005: SSU:s ordförande Ardalan Shekarabi avgår efter det uppdagade fusket med medlemsantalet och uppgifterna om att pengar som avsatts till integrationsprojekt istället gick till hans personliga valkampanj. Shekarabi sitter idag i Europaparlamentet.

2005: Sören Westerholm (S), Oskarshamn, grovt bedrägeri 2005
Kommunpolitiker och före detta Metallordförande på Scania.
Sören Westerholm tog ut 163 000 kronor i a-kasseersättning från Metall, trots att han samtidigt fick 1,5 miljon kronor i avgångsvederlag från Scania. För detta dömdes han för grovt bedrägeri till 160 timmars samhällstjänst, motsvarande 6 månaders fängelse.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=744814

2005: Partidistriktet (S) i Blekinge kritiseras efter att de känt till SSU Blekinges fusk med medlemssiffror, men inte vågat agera för ”rörelsens” skull.

2005: Nyköpings kommunordförande, Göran Forsberg (S), blev kissnödig under en tur med partikamrater på Birka Princess och ställde sig jämte scenen där ett dansband uppträdde och kissade. ”Jag minns inget”, säger Forsberg och hävdar att han inte var onykter. Forsberg är idag ordförande i det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem.

2005: Sören Westerholm (S), kommunpolitiker och f.d. Metallordförande på Scania döms till 160 dagars samhällstjänst, efter att ha tagit ut 160 000 kronor i a-kasseersättning, samtidigt som han fått ett avgångsvederlag från Scania på 1,5 miljoner.

2005: Helen Hagström Nordendorph (S), Uddevalla, urkundsförfalskning och bedrägeri 2005
Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Uddevalla.
2003 framkom det att Hagström Nordendorph fuskat med bidrag. I april 2005 dömdes hon i Uddevalla tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter på 80×130 kronor för bedrägeri mot Försäkringskassan, då hon tagit emot bidrag samtidigt som hon fått lön från SSU och tagit emot arvode från Uddevalla kommun, samt urkundsförfalskning. I rättegången berättade hon att hon sedan 1988 skrivit på hundratals handlingar med andras namn. Hovrätten fastställde domen en månad senare.
http://www.expressen.se/gt/atalet-mot-nordendorph—punkt-for-punkt/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=605139
http://www.expressen.se/gt/nordendorph-har-flytt-fran-uddevalla/

2005: Idrottsklubben Enskede IK misstänks för skattebrott under åren 2000-2004. Under den tiden var vice statsminister Bosse Ringholm (S) styrelseordförande i klubben och samtidigt finansminister.

2004: Lena Hartwig (S), Uppsala, ohörsamhet mot ordningsmakten 2004
Kommunalråd i Uppsala.
Ett stort slagsmål som utbröt på Stora torget i Uppsala natten mot den 29 november. Hartwig som befann sig på platsen blev enligt polisen uppmanad att lämna platsen vid ett flertal tillfällen. Hartwig vägrade dock lyda polisens uppmaning och ska ha sagt att hon i egenskap av kommunalråd hade rätt att vara på platsen. Hartwig dömdes till 40 dagsböter gånger 500 kr för ohörsamhet mot ordningsmakten.
http://www.unt.se/uppsala/lena-hartwig-domdes-till-dagsboter-604675.aspx

2004: Bosse Ringholm (S), dåvarande finansminister, befann sig på fotbolls-EM i Portugal. Resan till Portugal flögs reguljärt i business-class till en kostnad av 45 000. För att hinna hem i tid till en LO-kongress beställde han sedan ned regeringsplanet till en kostnad av 100 000 kronor.

2004: Alf Kjerrman (S), Älvkarleby, urkundsförfalskning och grovt bedrägeri 2004
Ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige. När han begick brottet i fråga satt han i kommunens barn- och ungdomsnämnd.
Kjerrman begick urkundsförfalskning och grovt bedrägeri. Det skedde genom att han ändrade i efterhand på ett påskrivet intyg för att kunna erhålla ytterligare 9 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst, och att han påstod sig vara egenföretagare och ville ha 2 700 kronor i ersättning, trots att han inte var registrerad som sådan. Tingsrätten i Tierp dömde till villkorlig dom och dagsböter. Kjerrman skulle även betala 11 800 kronor i ersättning och ränta till Älvkarleby kommun.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=431873

2004: Saied Tagavi (S), Solna, otillbörligt verkande vid röstning, röstfusk 2004
Nämndeman vid Solna tingsrätt.
Tagavi medverkade som bud och vittne vid röstning trots att han inte hade tillåtelse enligt vallagen. Han dömdes till dagsböter och avsade sig då sina uppdrag, men var vid 2012 tillbaka.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2004: Facktoppar (S) och styrelseledamöter i Livsmedelsarbetarförbundet, samt politiker ger sig själva lägenheter som egentligen är vikta för behövande kvinnor.

2003: Thomas Bodström (S) och Jan O Karlsson (S) var på ett EU-möte i Grekland. Bägge bestämde sig för att ta en liten mini-semester med sina fruar efter mötet. De lät därför regeringsplanet stå kvar på flygplatsen ett dygn. Notan till justitiedepartementet landar på 125 000.

2002: Harry Schein (S) till DN: ”I stället för ett multinationellt Sverige borde vi, samhället, arbeta för integration av invandrarna i vårt land. I stället för att satsa skattepengar på hemspråksundervisning, borde vi lära invandrarna svenska, sätta kunskap i svenska och om Sverige för villkor för att bli medborgare i detta land.”

2002: Två valarbetare (S) i Hässelby döms för valfusk.

2001: Mohammad Alkazhami (S) från Falun döms för försvårande av skattebrott.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14399560.ab

2001: Fullmäktigeledamot (S) från Norrköping struntade i att betala skatter och dömdes att betala 140 000 i en tredskodom.

2001: Den svenska regeringen medverkar till att två terrormisstänkta egyptier avvisas till USA. Göran Persson (S) och Thomas Bodström (S) slår skulden ifrån sig och skyller på utrikesminister Anna Lindh (S). Persson och Bodström anmäls sedermera till KU.

2000: Justitieminister Laila Freivalds (S) köper loss sin lägenhet på Kungsholmen trots att hon själv medverkat till beslutet som ska försvåra ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

2000: Mona Sahlin (S), som tycker att ”det är häftigt att betala skatt”, undviker att betala en restskatt på 30 000 kronor och Kronofogden kallas in.

1999: Mona Sahlins (S) obetalda parkeringsböter på 34 000 kronor hamnar hos Kronofogden. (Lär mer om Mona Sahlin här.

1998: Stockholms finansborgarråd, Mats Hulth (S), avgår efter skandaler med vidlyftiga representationer och resor.

1996: Sigvard Marjasin (S) åtalas för att ha skickat egna räkningar till länsstyrelsen på middagar och taxiresor som andra betalat. Räkningarna har han klippt och klistrat. Han frias från anklagelserna 1997.

1995: Sölve Conradsson (S) från Motala döms till två års fängelse för att ha använt skattepengar till privata inköp och semesterresor.

1995: Det avslöjas att Mona Sahlin (S) under sin tid som arbetsmarknadsminister använt statens kontokort för privata inköp. Skandalen kommer att kallas för Toblerone-affären.

1994: Det avslöjas att Björn Rosengren (S) åkt limousin till en kostnad av 500 000 kronor mellan åren 1991-1994. Rosengren blir sedermera näringsminister 1998-2002.

1991: Björn Rosengren (S), då ordförande i TCO, befinner sig på porrklubben Tabu och uppger att han inte trodde det var en porrklubb, utan en nattklubb.

1990: I en intervju med DN säger Sverker Åström (S), socialdemokratisk politiker och f.d. FN-ambassadör denna mening: ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar som kommer från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”.

1989: Statsminister Ingvar Carlsson (S) och invandringsminister Maj-Lis Lööw (S), fattar ett beslut om att kraftigt minska mottagningen av flyktingar. Efter att 20 000 personer sökt asyl i Sverige det första halvåret 1989, tog man ett beslut om att stoppa vidare mottagning av flyktingar, exklusive kvotflyktingar och ett fåtal med särskilt starka asylskäl. Beslutet togs den 13:e december och därav namnet Luciabeslutet.

1985: Ingvar Svanberg (S), riksdagsman från Norrbotten, erkänner att han köpt sex på Malmskillnadsgatan.

1977: Bengt Silfverstrand (S), riksdagsledamot från Skåne, döms till dagsböter för förtal i de s.k. Ockerbybreven.

1975: Transportarbetarförbundets ordförande, Hans Ericson (S), semestrar på Kanarieöarna, trots att LO uppmanat till bojkott av Spanien. Resan bekostades av charterbolaget Scanair som hade goda relationer med Transport.


Här kan man läsa om det svenska samhällets täta kontakter med regimen i det kommunistiska Östtyskland.

http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan


En påminnelse om Socialdemokraternas storslagna historia.

ulla-lindstrom-1955Texterna ska inte läsas som kritik mot dessa partiers historia utan som ett bevis på att deras politik och världsbild var mera folkligt förankrad förr – och bättre. Om de hade hållit fast vid sin ”nazistiska politik”, dvs ansvarsfulla folkliga politik så hade Sverige varit ett bra land idag.

Men texten nedan kan gott kastas i ansiktet på LO och Socialdemokratin som var betydligt mer anfrätta av ”antisemitism” och ”rasteorier” än vad SD någonsin har varit. Att det fanns svenskar som under andra världskriget stödde Hitler saknar all relevans idag och ingenting med dagens politik att göra. Det behöver ingen varken försvara eller förklara. 

Det blir nästan lite komiskt att läsa om socialdemokraternas förflutna och sedan konstatera att när dagens socialdemokrater angriper Sverigedemokraterna, så är den tidiga socialdemokratiska politiken rena rasideologin i jämförelse med den beskedliga politik som SD representerar.

Nazismen och socialdemokraterna 1

Bruna löss i röda fanor

På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av de skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvists bok ”Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” konstaterar Per J Ericson i Världen Idag den 8 september 2006 att ”arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. /…/ Ingen kan låtsas att bara ‘de andra’ bör rannsaka sitt förflutna.”

I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Raseriet berodde bl.a. på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk återfanns långt ner på utvecklingstrappan. En annan av socialdemokratins förgrundsgestalter kring sekelskiftet, professor Bengt Lidforss, anslöt sig till H S Chamberlains pangermanska, rasbiologiska och antisemitiska idéer, vilka fick stor betydelse för Hitler och nazismen. Han talade också med värme om en annan av antisemitismens banerförare, Gobineau. För Lidforss var tanken om ”alla människors lika värde en överspelad dogm.”

När Lidforss dog 1913 gick Arthur Engberg vidare i hans spår. Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932-36 i koalitionsregeringen och landshövding i Västernorrland från 1940, chefredaktör för tidningarna Arbetet, Socialdemokraten och nykterhetsrörelsens tidskrift Reformator. Han var påverkad av Marx antisemitism och en av 30-talets mest kända antisemiter. Han anslöt sig snabbt till de rastankar som blev alltmer tongivande i den allmänna debatten och var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet 1921. Den 12 mars 1921 skrev Arthur Engberg en skandalös ledare i Arbetet under rubriken ”Judarna”, där han tillgrep hela det antisemitiska konceptet från Sion vises protokoll. Bl.a. anklagade han judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser.”

”I sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik. Man har detacherat vissa element att beblanda sig med andra nationaliteter och skapa dessa semitiska blandningstyper, som alltmer inpyra den nationella folkstocken. Man har systematiskt underminerat de övriga raserna. Det ligger i denna expansion judendomens hela kynne att vara ”cell”-byggare, att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.”

När den antisemitiske socialdemokraten Engberg 1927 i Riksdagen yrkade på förbud mot ritualslakt fick han tillmälet ”antisemit” kastat i ansiktet! Den främlingsfientlige Engberg var involverad i så rumsrena företeelser som 1933 års läroverksstadga, införandet av ett obligatoriskt sjunde skolår, 1937 års psalmbok samt i tillkomsten av Riksteatern 1934 och Statens Konstråd 1937! Han lade även fram ett förslag om att avskaffa studentexamen och arbetade för ökad förståelse för arbetet inom kyrkan.

Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige

Den 28 oktober 1930 bildade Per Engdahl tillsammans med fem likasinnade den fascistiska organisationen Förbundet Det Nya Sverige. En av de fem hette Ragnar Eriksson. ”Det nya Sverige” tillkom på Erikssons studentrum i Uppsala. Medlemmarna var fascister, som arbetade för ett korporativt samhälle enligt Benito Mussolinis modell. Några av dem var avhoppare från Sveriges Fascistiska Kampförbund. Eriksson bytte senare namn till Edenman. Han lämnade några år senare förbundet för att göra politisk karriär hos socialdemokraterna! 1939 valdes han till ordförande i Sveriges socialdemokratiska studentförbund.

På 40-talet var han sakkunnig i regeringskansliet och 1957-1967 var han ecklesiastikminister i Erlanders regering. Han slutade sin politiska karriär som landshövding i Uppsala. Han var dessutom ordförande i den parlamentariska undersökningskommission som granskade polisens utredning av Palmemordet. Det var f ö Edenman som tipsat Tage Erlander om den unge Olof Palmes politiska begåvning! När Edenman redan 1951 kandiderade för ecklesiastikministerposten skrev Arbetaren den 12 mars: ”Eller för att uttrycka saken en smula profant… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Allan Vougt var en av socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Han var bl.a. försvarsminister, gruppordförande för (s) i Andra kammaren, medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt på Frihets Förlag, Eskilstuna (SSU:s förlag) en obehaglig broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.” Vougt felbedömde länge Hitlers internationella intentioner. Så sent som 1936, när Hitler redan marscherat in i Rhenlandet, tog han dennes fredsretorik på fullt allvar och trodde på nya förhandlingar och nedrustning. Samtidigt såg han Sovjet som fredsorienterat och som en garant för de små nationernas säkerhet. Han slöt upp bakom regeringens eftergiftspolitik, försvarade permittenttrafiken och indragna tidningsupplagor.Den socialdemokatiske försvarsministern Allan Vougts bruna förflutna kommenterades i Eskilstunakuriren den 9 september 1946 av tidningens antinazistiska redaktör J A Selander: ”Under krigets tidigare skede var han en av de främsta anpasslingarna i detta land. Som socialdemokratisk ledare i andra kammaren drog han sig inte för att uttala sin tacksamhet för nazismens och Hitlers starka ambition att organisera Europa bättre än vad de demokratiska staterna och Nationernas Förbund kunnat göra’/…/” Kommentar överflödig……

Den unge socialdemokratiske radikalen Nils Flyg visade med all önskvärd tydlighet att socialism/kommunism och fascism är två sidor av samma mynt. Efter partisprängningen 1917 grundade Flyg Sveriges Socialdemokratiske Vänsterparti. Som kommunistpartiets ordförande under 1920-talet var han Kominterns trognaste vapendragare i Sverige. 1929 bröt han med Moskva och grundade ”Kihlbomspartiet” som några år senare ombildades till Sveriges Socialistiska Parti, SSP. Vid krigets utbrott hade partiet förvandlats till ett rent nazistiskt parti som senare fick ekonomisk bistånd från Tyskland. Många socialister ansåg det naturligt att knyta an till antisemitismen och därigenom bekämpa den gemensamma fienden ”penningjuden.” Tidningen Den svenske arbetaren undrade i detta sammanhang ”hur någon enda socialist kunde ifrågasätta att judarna äro världens största kapitalister och blodsugare.”

I sin recension av Håkan Blomqvists bok om antisemiterna i arbetarrörelsen konstaterade Carl Johan Gardell under rubriken ”Rasistiska tongångar i tidig arbetarrörelse” i SvD den 8 juni 2006 att ”Engbergs antisemitiska diatriber och Flygs nazistiska förlöpningar vilade förvisso på kända tankefigurer i de socialistiska rörelsernas ideologiska landskap” och att ”Blomqvist skrivit en lysande avhandling som bidrar till att kasta ljus över det svenska folkhemmets förhistoria.” En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus! Själv har Linnér kommenterat sitt tvivelaktiga förflutna med orden: ”Någon nazist med den betydelse ordet har idag var jag aldrig.” Nänä.

Varför tiger socialdemokraterna om Ragnar Linnérs socialdemokratiska karriär? Inte kan det väl vara så som Bosse Schön säger att ”det vore oerhört känsligt att dra en så aktad och välmeriterad socialdemokrat i smutsen för en ”bagatell” som det brukar heta i dessa sammanhang. För en ungdomsförsyndelse.” Preskriptionstiden för ”ungdomssynder” kan ibland vara kort. Om man inte är Sverigedemokrat förstås…..Det var inte bara den rashygieniska ideologin i nazismen som tilltalade tidens socialdemokrater. En av Sveriges ledande nazister Rutger Essén fick i en debatt med Herbert Tingsten 1932 stöd av folkhemmets älskling Gunnar Myrdal som ”i nazismen trodde sig se ungdomens rörelse, en förnyelse av socialismen.”

Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström. Han hade inlett sin politiska bana åren före andra världskriget med ett medlemskap i Sveriges Nationella Förbund, en av dåtidens viktigaste nazianstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade ”invandring av mindervärdiga raselement.” Vid tiden för sitt medlemskap i SNF var Åström student i Uppsala. Idag vill hans parti självklart avfärda saken som en ”ungdomsförsyndelse.” Men det besvärande är att det inte gått att hitta en enda punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar han omhuldat. Samtidigt som andra världskriget bröt ut hösten 1939 gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär.

Från den tiden var hans strategi att ligga lågt med sina politiska sympatier. I sina memoarer ”Ögonblick” har den annars så minnesgode diplomaten drabbats av partiell minnesförlust och påstår att han ”aldrig varit ansluten till något politiskt parti.” Detta är en sanning med modifikationer eftersom SNF under den period Åström var medlem uppfyllde kriterierna för ett politiskt parti. 1936 deltog SNF i riksdagsvalet och fick 27 000 röster. Den slipade diplomaten Åström har alltid hävdat att han ”inte har några minnen av sina eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och därför inte kan svara på några frågor om saken.” För övrigt tyckte han att ”det var en bagatell.” Det ser dock inte ut som att Åström helt brutit med den konservativa och ”främlingsfientliga” – som det brukar heta om andra – åsiktsriktning som på 30-talet fick honom att flörta med nazismen. I ett inlägg i DN 1990 förordade Åström att ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

När han i en intervju ombads förklara sig exemplifierade han med att han visserligen ”inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur men att en sådan människa skulle ”känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare.” Sommaren 1995 skrev Åström återigen på DN Debatt och argumenterade denna gång för ”etnisk rensning i FN-regi som lösning på konflikterna” i det forna Jugoslavien. Han fördömde tanken på att människor med olika nationell bakgrund skulle kunna leva sida vid sida i exempelvis Sarajevo och menade att en stabil fred bara var möjlig efter stora folkomflyttningar under överinseende av internationella organ. Dessa exempel är givetvis bara toppen på isberget och man har all anledning att undra vad som mer döljer sig i de av socialdemokraterna hermetiskt slutna arkiven! Socialdemokraterna har givetvis starka motiv för att hålla arkiven stängda och goda skäl att darra inför vad som kan avslöjas i framtiden. Utan tvivel har etablissemanget betydligt värre och större ”bruna fläckar” i sitt förflutna än Sverigedemokraterna har! Alla de etablerade partierna -utom kommunisterna som har sina stalinister- kom att härbärgera avhoppade nazister och fascister. Några av dem valdes in riksdagen eller utsågs rentav till ministrar. En minister -dessutom t o m ”dubbelminister- vars förflutna till slut hunnit ifatt henne är Laila Freivalds. Fadern var medlem i lettiska bondeförbundet. Modern och döttrarna flydde till Tyskland 1944 och först därifrån tog de sig till Sverige där de återförenades 1947.

”Grumliga vatten” och s k ”rumsrena” partier Hela det politiska etablissemanget tiger så det knakar om det som utspelades i Sverige fram till Stalingrads fall i januari 1943, då skaror av fascister och nazister -s.k. ”roddare” snabbt rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Dessa borde därmed rimligtvis placeras i kategorin odemokratiska och rasistiska partier. Otaliga ”roddare” gjorde också karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret etc etc. Redan 1921 slog socialdemokraten Per Albin Hansson i sitt allra första folkhemstal fast: ”Sverige åt alla svenskar.” När man rotar i det förgångna är det inte svårt att hitta händelser som krackelerar de föreställningar och den världsbild majoriteten av medborgarna har. ”Socialdemokratin var uppenbarligen allt annat än vaccinerad mot det tidiga 1900-talets värsta ideologiska virus” konstaterade Ola Larsmo på DN Kultur den 10 juni 2006. Beror Mona Sahlins, Marita Ulvskogs och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna möjligen på dåligt samvete för det egna partiets ”fiskande i grumliga vatten” och befogade rädsla för att partiets ”bruna förflutna” skall komma fram?

Några källhänvisningar:

Håkan Blomqvist: Socialdemokrat och antisemit. Den dolda historien om Arthur Engberg, Carlsson 2006 Gunnar Wall, Palmemordet Ola Larsmos recension ”Antisemiterna i arbetarrörelsen” i DN 10 juni 2006 av Blomqvists bok Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

Per J Ericson: Antisemitismen i Arbetarrörelsen. Rasism och rasbiologi självklara inslag i många socialisters världsbild, Världen Idag 8 september 2006

Nazismen och socialdemokraterna 2

Den s-märkta rashygienen

Rashygienen var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv: ”Ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen?” Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-17, ledamot av Andra kammaren 1912-17, av Första kammaren fr o m 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-20, konsultativt statsråd 1920, 21 och 23, finansminister 1920, handelsminister 1925, statsminister 1925-26, utrikesminister 1932, 1936 och 39, chef för SCB 1926-41, landshövding i Gävleborgs län 1941-50, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.

Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.” Till de mindre värda raserna räknades bl.a. judar, svarta och zigenare. Magistraten i Karlskrona hävdade 1931 i ett yttrande över utlänningslagen: ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.” I sitt slutbetänkande SOU 1938:57 skrev Befolkningskommissionen: ”Vi äro nog lyckliga att inom ett naturligt avgränsat område äga en befolkning med gynnsamma förutsättningar för gott samarbete tack vare gemensam härstamning, språk, religion och kulturtraditioner. Om vi i fred får fullfölja vår svenska linje så kommer vi att göra en insats av betydelse för världen i kommande tider. Därförutan måste vi förr eller senare finna oss i en immigration av sådana mått att enheten vedervågas och den svenska traditionen bryts.”

Arthur Engberg, socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932- 36 och landshövding i Västernorrland från 1940 samt chefredaktör för Arbetet och Socialdemokraten var påverkad av Marx’ antisemitism och en av 1930-talets mest kända antisemiter. 1921 konstaterade ju Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.” 1965 upprepade Tage Erlander i Riksdagen i samband med rasoroligheterna i USA denna tankegång: ”Vi svenskar lever ju i en så mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan i många andra avseenden.”

Socialdemokraternas ”förädling av folkmaterialet”

1906 skrev socialdemokraten Zäta Höglund i folkbildningstidningen Fram ”Här nedlägges stora kostnader på att hålla idioter och vanskapta vid lif, och årslånga mödor offras på att till exempel hjälpligt tala eller teckna; under tiden gå tusentals friska barn under i brist på näring eller uppfostran. Men förmodligen känner sig öfverklassen mest släkt med de förra.” 1920 motionerade professor Alfred Petrén i riksdagen om nödvändigheten att vidta åtgärder mot landets ”inre fiender.” Motionen understöddes av den socialdemokratiske partiordföranden Hjalmar Branting som själv i riksdagen motionerade om inrättandet av ett rashygieniskt institut. Svenska Sällskapet för Rashygien hade bildats redan 1909 och följdes 1921 av Institutet för Rashygien.

Sveriges Rasbiologiska Institut grundades 1922 och mätte under sitt första år skallarna på 200 000 medborgare. Samma år motionerade Ernst Wigforss m fl om att man borde kunna förbättra ”folkstammen” med hjälp av sterilisering av ”undermåliga.” 1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering. 1941 skärptes lagstiftningen i bästa Hitlerstil för att möjliggöra sterilisering av människor med ”asocialt levnadssätt.” Gustaf Möller och dåvarande statssekreteraren Tage Erlander beordrade inventering av zigenare och tattare. Varken Ernst Wigforss eller Erlander – den senare direkt inblandade i steriliseringsprogrammen – nämner ett enda ord om detta i sina memoarer. Antingen ansåg de att världens mest omfattande program för rasrening inte var viktigt nog att nämnas på de omkring 1 000 sidor som var och en av dem skrev. Eller också hade de till sist insett att programmet var omänskligt och fel och tyckte att det var lika gott att läsarna fick fortsätta att vara okunniga! De kan givetvis också ha drabbats av den s-märkta politikersjukan ”partiell minnesförlust.”

Docent Bertil Lundman skrev i sin bok ”Nutida människoraser” – som f ö användes som kurslitteratur vid Uppsala universitet fram till 1960-talet – att ”negrerna är jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker, pratar, flabbar… En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav, som frånsett enstaka utbrott, finner sig väl i sitt öde, ja t o m är flabbig i slavhandlarens kedjor.”

Paret Myrdals ”förädling av folkmaterialet”

Reformatorerna av de sociala välfärdssystemen var oroliga för kostnaderna för sina reformer. Inte minst oroade sig politikerna för att det allmänna barnbidrag som infördes 1948 skulle bli en svår belastning för statskassan. Man beklagade att ”de lägre rasernas utvecklingsmöjligheter var små” och menade att ”det var fel att ge dem samma stöd som mer utvecklade raser.” Reformatorernas absurda tankegång fullföljdes på 1930-talet av det socialdemokratiska paret Alva och Gunnar Myrdal som pläderade för förädling av ”folkmaterialet” . Som lämplig metod föreslog Myrdals sterilisering av ”undermåliga” – en ”cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes” i syfte att uppnå ”en mer varaktig rasbiologisk selektion, framför allt vad gäller sinnesslöa”.

I SOU 1936:59 slogs fast att ”sterilisering av annat än medicinska skäl kan näppeligen utnyttjas annat än i de fall av förkomna, mindervärdiga individer, som enligt ärftlighetslagarna oavbrutet alstras såsom avfallsprodukter från andra socialgrupper och som hava en tydlig benägenhet att fortplanta sig inbördes och således bilda familjer och grupper, starkt belastade av ärftlig undermålighet, samt vidare i det fall, då i övrigt socialt välanpassade eller åtminstone ej allmänt undermåliga individer visas vara behäftade med ärftlig sjukdom eller sjukdomsbelastning av viss kvalificerad natur.”

Myrdals rashygieniska skäl var sammankopplade med samhällsekonomiska hänsynstaganden. Den myrdalska utredningen fastslog att statens utgifter skulle minskas eftersom de ”mindervärdiga elementen” genom steriliseringsåtgärderna på sikt skulle ”dö ut” inom ett par generationer….. Medelklassen och bondebefolkningen ansågs ha ”mycket stort rasbiologiskt värde” medan kriminella, efterblivna och tattare beskrev som ”den mänskliga slaggen.” Myrdals drog igång ett storskaligt program för vilka människor som inte skulle få finnas. Projektet pågick i flera årtionden. Utredarna såg samhället som en levande organism vilken måste ”befrias från parasiterande element.” Vilken människosyn ger detta uttryck för? Bokens och projektets rasmedvetna författare och förespråkare nådde båda höga positioner inom socialdemokratin – Gunnar blev handelsminister och Alva var konsultativt statsråd 1967-73!

I ”Kris i befolkningsfrågan” (1935) beskrev Alva Myrdal hur hon såg på kvinnans ställning: ”…det finns tydligen inom det husliga arbetet, både som husmor och som tjänare, fortfarande möjligheter för klena, imbecilla,. indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl rustade individer att stanna kvar och dra sig fram. Dessutom ge hel- och halvprostitution alltid en öppen tillflykt.” Som ett led i makarnas Myrdals rashygieniska ideologi skulle alla barn registreras av skolläkaren. ”Blir registreringskortet obligatoriskt kommer det varken att verka närgånget eller misstänkt” försvarade Alva Myrdal sina något – med dagens språkbruk – politiskt inkorrekta metoder. 1945 steriliserades 3 747 personer. 1946 steriliserades ”undermåliga” kvinnor i snabbare takt än någonsin tidigare – omkring sex per dag. 1947 var antalet steriliseringar 2 264. Makthavarna trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Slutord

När jag började läsa igenom detta material som tillställts mig var min första reaktion att detta inte kan vara sant! Jag var flera gånger tvungen att bildligt talat nypa mig i armen. Inte kan väl dom genom åren mest framträdande svenska riksdagspartierna ägnat sig åt ett sådant gediget svineri ? Min andra tanke var hur man med närmast en mun i så fall kan beskylla Sverigedemokraterna för att ha ett ”brunt förflutet” när man själva har betydligt smutsigare mjöl i påsen? Är man helt historielösa? Eller är det den ”partiella minnesförlusten”? Det må vara hur det vill med den saken, men en sak är säker: Den riksdagspolitiker från dessa partier som hädanefter beskyller Sverigedemokraterna för historiska nazistsympatier men samtidigt inte med ett ord nämner sitt eget partis brunfläckiga förflutna är en feg hycklare och har inget i ett riksdagsparti att göra!

Gustaf Jansson, redaktör Politiskt Inkorrekt (PI)

Nytt asylboende i Ödeshög #asylkaos

Ödeshög är en av de kommuner i landet som längst lyckats bevara sin identitet som trevlig, trygg och mer eller mindre helsvensk kommun. Tyvärr har kommunpolitikerna där under en tid arbetat för att förstöra sin kommun med samma skadliga politik som förs över hela landet.

Det öppnar nya asylboenden hela tiden. Varje dag placeras migranter i olika hem runtom över hela landet. Det är meningen att inte en enda svensk ska undkomma vansinnespolitiken som kommer att förvandla svenskarna till en minoritet i sitt eget land om ca tio år.

Den politiken som bedrivs är farlig, den är totalitär och den lockar fram det sämsta hos människan. Regeringen och Migrationsverket utlovar stora ersättningar till de privata aktörer som huserar migranter i sina campingar, hotell eller värdshus. Många svenskar och invandrare drar sig inte ett ögonblick för att ställa upp på detta för att kunna sko sig på den vansinniga politiken.

Ofta faller det sig så att politiker som arbetar för att Sverige ska ta emot många asylsökande samtidigt bedriver en verksamhet som gör att den politik de försvarar gynnar dem ekonomiskt.

I Ödeshög finns tre asylboenden. Det senaste öppnade häromdagen i Trehörna när 42 asylsökande fick flytta in i Trehörna värdshus. Lokalerna har tidigare varit en skola som byggdes om till värdshus och öppnade 2011.

trehorna01.pngtrehorna02

trehorna-vardshus-a

Värdshuset drivs av socialdemokraten Peter Frejhagen som sitter i kommunfullmäktige i Ödeshög där man fattar beslut om att välkomna migranter, som sedan Frejhagen kan tjäna pengar på.

Peter Frejhagen räknar med att en dag kunna öppna värdshuset igen, men då får vi hoppas att alla bojkottar det och ingen går dit. Personer som Peter Frejhagen medverkar till att förstöra Sverige och sådan människor måste bojkottas i alla sina verksamheter.

bojkotta-foretag-som-forstor-sverige_1

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Asylsökande till Solberg i Örnsköldsvik #asylkaos

Kommunpolitiker i Sverige slåss nästan om att få placera asylsökande i sina kommuner oavsett vad invånarna tycker om det. I det nya totalitära Sverige struntar man fullkomligt i vad svenska folket tycker om ditten och datten. Man kör över dem lika hänsynslöst som en ångvält kör över en katt.

Våra politiker är vedervärdiga medlöpare till den regering som på ett systematiskt sätt organiserar massinvandring till Sverige genom att låta gränserna stå helt öppna och sedan fylla landet med migranter.

Nu har regeringen försökt minska trycket på Sverige genom att införa ”gränskontroller”. Men dessa ”kontroller” fyller ingen annan funktion än att inbilla allmänheten att man vill minska invandringen. En sådan åtgärd räcker dock inte på långa vägar utan gränsen måste stängas helt för alla lycksökande migranter och asylsökande och dessutom måste de som tagit sig in skickas tillbaka dit de kom ifrån.

Under tiden fortsätter våra politiker att fylla upp Sverige med migranter. I det redan delvis förstörda Örnsköldsvik fortsätter politikerna att välkomna syrier, irakier, afghaner, eritreaner, somalier och andra folk från lågpresterande kulturer.

I området Solberg finns ett tomt hyreshus som nu ska bli asylboende. Huset innehåller 12 lägenheter som sannolikt blir asylboende. Kommunen har haft informationsmöten i området och påstår att de boende i närheten är positiva till att få kolonisatörer som grannar. De boende är alltså positiva till att främmande folkgrupper kommer hit och tar över vårt land. Märkligt! Saknar de överlevnadsvilja?

Hur många asylsökande som ska bo i hyreshuset är oklart, men det kan bli mellan 70-80 personer. Socialdemokraten Glen Nordlund som är kommunstyrelsens ordförande tycker uppenbarligen att det är bra att medverka i ett folkutbytesprogram som leder till att svenskarna kommer att vara i minoritet i sitt eget land om ca tio år.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

LO säger att de hittat nazister i SD:s förflutna

LO säger att de hittat nazister i SD:s förflutna. Gäsp! Oj vad rädda vi blir!

LO har hittat några enstaka nazister som påstås ha varit verksamma i SD:s barndom. Ska vi låta oss skrämmas av det?

Nej! Dessa nazister som LO vill skrämma folket med påminner om hur vidskepliga människor vill skrämmas med troll och spöken. Nazisterna är helt oskyldiga till alla de problem som Socialdemokraterna, LO och övriga partier har skapat i Sverige i modern tid.

Det är varken det gamla eller nya SD som har massimporterat hundratusentals människor som inte hör hemma i vårt land. De utpekade nazisterna har ingen skuld i det mångkulturella helvete som Socialdemokraterna lagt grunden till. De har heller ingen skuld i att demokratin har urholkats och att Sverige drivs mot en avgrund. Sannolikt försökte dessa nazister hindra Socialdemokrater, LO och andra från att förstöra Sverige.

Om de utpekade nazisterna hade fått bestämma hade Sverige kanske förskonats från alla de problem som Socialdemokratin och LO skapat i Sverige.


En påminnelse om Socialdemokraternas storslagna historia

Texterna ska inte läsas som kritik mot dessa partiers historia utan som ett bevis på att deras politik och världsbild var mera folkligt förankrad förr – och bättre. Om de hade hållit fast vid sin ”nazistiska politik”, dvs ansvarsfulla folkliga politik så hade Sverige varit ett bra land idag. Men texten nedan kan gott kastas i ansiktet på LO och Socialdemokratin som var betydligt mer anfrätta av ”antisemitism” och ”rasteorier” än vad SD någonsin har varit. Att det fanns svenskar som under andra världskriget stödde Hitler saknar all relevans idag och ingenting med dagens politik att göra. Det behöver ingen varken försvara eller förklara. 

Nedanstående text sammanställdes en gång av den numera avlidne Gustaf Jansson.


Bruna rötter hos Socialdemokrater och borgare

Nazismen, Alliansen och Socialdemokraterna

Alliansens bruna förflutna 1

Skeletten i KD:s garderober.

”Grumliga vatten” och s k ”rumsrena” partier.

Hela det politiska etablissemanget tiger så det knakar om det som utspelades i Sverige fram till då Hitlers krigslycka vände i och med Stalingrads fall i januari 1943. Då rodde skaror av fascister och nazister – s.k. ”roddare” snabbt över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrenare” partier. Det var Ture Nerman som lanserade det träffande begreppet ”roddare”. I sin antinazistiska tidskrift Trots Allt! konstaterade Nerman 1945: ”Det är inte så trevligt för vederbörande, men vi måste också här i Sverige hålla reda på vad våra demokrater av yngsta årgång har för antecedentia när de nu rott fram till den rätta kajen.” De partier, som med öppna armar tog emot ”roddarna” borde rimligtvis placeras i kategorin odemokratiska och rasistiska partier dvs den stämpel Ni och Era alliansfränder är så snabba att sätta på Sverigedemokraterna. Otaliga ”roddare” gjorde karriär – inte enbart i sina nya partier – utan också inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret mm.

Kristdemokraternas bruna förflutna

1941 hade rådman Harald Ljungström ingått i Sveriges Nationella Förbunds, SNF styrelse och var ledare för SNF:s ungdomsorganisation. SNF var tydligt antidemokratiskt och antisemitiskt och vurmade för de ideal som förknippas med fascismen i Mussolinis och Francos tappning. Åren före kriget hade den ca 40 000 medlemmar. (1) Två dagar innan KDS samlades till sitt första riksting den 21 augusti 1964 avslöjade Expressen Ljungströms förflutna i SNF och att han gjort både rasistiska och odemokratiska uttalanden. I det tal han höll vid rikstinget förnekade han att SNF varit nazistiskt och sina judefientliga uttalanden hade han ångrat! Varken Lewi Pethrus eller KDS partiledare – statskyrkoprästen Birger Ekstedt – ansåg att Ljungströms bruna förflutna utgjorde något hinder för att Ljungström skulle kunna stå som första namn på partiets riksdagslista för Stockholm. Dessutom förnekade Ljungström vid KDS’ första riksting att SNF varit nazistiskt! ”Ekstedt hade tidigare varit ombudsman för högerpartiet och lärare vid högerns folkhögskola i Gimo och kunde knappast ha svävat i okunnighet om vad SNF var för orgnaisation” skriver Karl N Alvar Nilsson i sin bok Svensk överklass och extremhögern under 1900-talet.

Det var rådman Ljungström som i huvudsak skrev KDS första partiprogram! Kaptenen och gymnastikdirektören Folke Dahlström i Bankeryd med bakgrund i det nazistiska Svensk Socialistisk Samling, SSS och Sveriges Nationella Förbund, SNF var också med när KDS bildades i början av 60- talet. Han var Lindholmsnazist och bl.a. utgivare av tidningen Ungt Folk. Trots detta bruna förflutna uteslöts han inte ur KDS. Dahlström hade redan 1942 pekats ut i Holger Carlssons bok Nazismen i Sverige – ett varningens ord så hans bakgrund kan knappast ha varit okänd för KDS-ledningen! Pastor Eric Grönlund, som hade kopplingar till Ungsvenska klubben, lanserades trots detta som tredje namn på KDS’ riksdagslista för Stockholm. Nomineringen stöddes av general Nils Rosenblad och advokaten och Ungsvenska klubbens ordförande och ordensbrodern i Sanct Michaelsorden Ulf Hamacher. Det avslöjades också att ledamoten i KDS’ rikskommitté och en av partiets pressombudsmän Lennart Aas delat ut antisemitiska och nazisympatiserande flygblad i vilka det bl.a. förklarades att Anne Franks dagbok var ett falsarium och att förintelsen aldrig ägt rum, Detta var litet väl magstarkt för KDS och Aas skildes från sitt uppdrag som pressombudsman.

Ett par präster hade ett förflutet i det nazianstrukna Kyrkliga folkpartiet, som leddes av kyrkoherde Ivar Rhedin. Kyrkoherden i svenska församlingen i Johannesburg Torsten Borghammar var nazistsympatisör och hade dessutom en välvillig syn på apartheidregimen i Sydafrika. Andra nazianstrukna medlemmar i partiet var Werner Öhrn, som varit ordförande i Sveriges Nationella Förbund och i Narvaförbundet, och varit medlem i 4 decemberklubben, som var en nazistisk sammanslutning som startats av Otto Hallberg, deltagit i möten hos Carlbergska stiftelsen och demonstrerat mot filmen om Anne Frank Öhrn var mycket aktiv inom KDS och höll egna valmöten men uteslöts när hans bruna förflutna avslöjats.. (2) Hovrättsrådet Seth C:son Bjurners skamliga förflutna hade upptäckts redan innan valet och han drog sig tillbaka från riksdagslistan. Nils Rydström i Moheda hade också avslöjats i tid och hans ekonomiska bidrag återsändes. Efter valet 1964 tillsatte KDS en utredning för att undersöka den ”nazistinfiltration” man påstod att ”partiet utsatts för.”

Sankt Michaelsorden och KDS

Sankt Michaelsorden hade ett avgörande inflytande på utformningen av det partiprogram som KDS presenterade inför valet 1964 och påverkade nomineringen av rådman Ljungström och pastor Eric Grönlund till KDS riksdagslista. Den 9 februari 1965 skrev Expressen :”Sanct Michaelsorden spelade en avgörande roll vid tillkomsten av det partiprogram KDS presenterade inför riksdagsvalet i höstas och den genomdrev att rådman Harald Ljungström trots avslöjanden om hans politiska förflutna behölls som första namn på KDS riksdagslista i Stockholm. /…/ Sankt Michaelorden bildades den 29 september 1959. Förebilden var en tysk orden som bildats 1683. I statuterna heter det bl.a. att man ”skall verka för den Kristna Tron, Kungamakten och Fäderneslandet.” 1963 hade ordens stormästare lanserat valspråket: ”Prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae” dvs ” Var sluga som ormar och menlösa som duvor.”

Karl N Alvar Nilsson konstaterar i sin bok Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet att ”Det är tydligt att det i stort sett var samma personer som var verksamma i Sankt Michaelsorden, Ungsvenska klubben och SNF.” Också enligt Expressen ”hade Sankt Michaelsorden band till olika nazistorganisationer.” (2) Bl.a. fanns det ett intimt samröre mellan orden och Ungsvenska klubben: Tre ledande ordensmedlemmar satt i klubbens styrelse – ordföranden advokat Erik Bremberg, sekreterare och 1:e revisor P-J Bergelin och klubbmästaren Ulf Hamacher. Kyrkolokaler uppläts inte sällan för ordens verksamhet.

Det var inte bara kristdemokraterna som anslöt sig till Sankt Michaelsorden. Förre marinchefen och moderata samlingspartiets försvarsexpert Per Rudberg talade vid ett av Sankt Michaelsordens möten. Sankt Michaelsordens ledamöter deltog -”klädda i högtidsornat” – vid den katolska dödsmässa, som hölls i Stockholm när general Franco avlidit 1975. Man kan undra varför dessa f d nazister och fascister aldrig nämns varje gång deras partier omtalas i massmedia? Varför är däremot varje koppling till nazismen – om än aldrig så perifer – så intressant när det gäller sverigedemokraterna? ”Sverigedemokraterna försöker bli rumsrena och salongsfähiga genom att nödtorftigt skyla den bruna färgen. Men ett sådant parti vill jag inte se i Sveriges riksdag” sade Ni. Med tanke på bakgrunden hos de partier vi idag ”ser i riksdagen” och som ”nödtorftigt försöker skyla över” sitt bruna förflutna tycker jag att det inte finns någon som helst anledning för Er – eller någon annan i Alliansen – att förhäva sig! ”Det är en vedervärdig tanke att ett parti som graderar människovärdet efter ursprung skulle finnas i Sveriges parlament.” Var det inte så Ni sade?

Feghet och brist på moral i kyrkans led

Även kyrkans män var befläckade av nazismen. Mest känd är kretsen kring Göteborgs Stifts-Tidning som tog klar ställning för nazismen. ”Under trettiotalet fanns en religiös antisemitism och förståelse för Tyskland bland åtskilliga präster i svenska kyrkan. Det är inget at hymla med” sade biskop Martin Lind i Linköping i en artikel av Jonas Fredén i DN för några år sedan. ”Ärkebiskop Erling Eidem var ”ytterst återhållsam” i fråga om det nazistiska barbariet och har fått namn om sig att vara både tyskvänlig och feg” konstaterade Folke Schimanski under rubriken ”Hundra år av svenskhet i Tysklands hjärta” i en artikel i SvD den 2 december 2003. Ärkebiskopen hörde till dem inom det svenska etablissemanget som redan i november 1942 fick utförlig och konfidentiell information om koncentrationslägren. ”De som berättade för honom om den pågående judeutrotningen gjorde detta med fara för sitt eget liv med en förhoppning att han skulle slå larm inför världsopinionen.

Om ärkebiskopen från ett neutralt (nåja) land avslöjade vad som hände med Europas judar kunde det inte bara avfärdas som krigspropaganda. Han valde att tiga och försökte agera genom tyst diplomati, en metod som inte gav något resultat i detta fall. Ynkryggat och fegt agerat av ärkebiskopen” konstaterade Stefan Svärd i DN den 27 januari 2007. (3) Enligt Svärd var den kristna pressen ”under en lång period helt tyst när det gällde förintelsen. De ledande samfundstidningarna Vår Kyrka och Svenska Veckotidningen bemötte nazisternas härjningar med tystnad. Den ledande kristna morgontidningen Svenska Morgonbladet förde ett försiktigt och resonerande tonläge i stället för att stå på barrikaderna och kraftfullt bekämpa nazismen och judeförföljelserna.

Det finns också exempel på att tidningen tolkade händelser utifrån Tysklands perspektiv och inte utifrån perspektivet hos dem som blev drabbade av kriget. ” Svärd konstaterade också att de bruna ränderna inte gått ur i kyrkans led: ”det propalestinska engagemanget i vissa kristna kretsar tangerat den antisemitiska nivån. Ahmed Rami som dömdes för hets mot folkgrupp och antisemitism hade ett aktivt stöd från de kristet engagerade forskarna Jan Bergman och Sigbert Axelsson.

Antisemitismen tycks knacka på dörren både från höger och från vänster.” Professorn i teologisk exegetik i Lund 1933-64 Hugo Odeberg blev 1941 ordförande i den pro-tyska Riksföreningen Sverige-Tyskland. Han såg stora skillnader mellan kristen och judisk etik och ansåg att judendomens synsätt fått breda ut sig alltför mycket. Också professorn i exegetik vid Uppsala universitet Anton Fridrichsen hade en liknande uppfattning och hade redan i början av 30-talet i Dagligt Allehanda konstaterat:.”Tack vare hjälp från grannlandet i söder har den stora generaluppgörelsen med judendomen kunnat börja, och därmed finns det hopp för kyrkan att överge sin förlorade anfrätta livsnerv.” (4) Man kan undra varför alla dessa f d nazister och fascister aldrig nämns när deras nuvarande partier omtalas i massmedia? Varför är däremot varje koppling till nazism och fascism – om än aldrig så perifer – så intressant när det gäller Sverigedemokraterna?

Fotnot: (1) Ola Larsmo i DN den 8 maj 2008 (2) Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet (3) Stefan Svärd är fil dr i statskunskap och styrelseordförande i Evangeliska frikyrkan (4) Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Federativs förlag, 2000

Alliansens bruna förflutna 2

Skeletten i centerns garderober

Dagens centerparti utmålar gärna alla som är kritiska mot den förda invandringspolitiken som ”rasister” men om sitt eget bruna förflutna tiger man. Bondeförbundet var på 1930-talet det mest rasistiskt färgade partiet i riksdagen. Vid sidan av nazisterna var Bondeförbundet det enda parti som hade antisemitismen och rasismen inskrivet i sitt partiprogram! Redan 1933 hade Bondeförbundet givit legitimitet åt det myrdalska och socialdemokratiska rashygieniska projektet och i sitt partiprogram skrivit: ” Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

Den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson var en av grundarna av Bondeförbundet och hade en stor del i utformningen av bondeförbundets rasistiska partiprogram. Han hade nära kontakt med Julius Streicher, chefredaktör för den nazistiska tidningen Der Stürmer, som öppet pläderade för total utrotning av judar. [1] Han var själv redaktör och utgivare av den antisemitiska tidningen Nationen. 1938 stod en bondeförbundare i riksdagen och sade: ”Jag är idag antisemit, sedan jag i tio år måst studera fakta i Centraleuropa. Låt oss inte ta in judarna och lära dem yrken i Sverige, så att de bli konkurrenter till svenska yrkesmän och småningom sugs upp i den svenska folkstammen. Den asiatiska folkstammen passar inte i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam…” Och som det stod i partiprogrammet: ”Vårt folk måste skyddas från degenererande inflytelser.”

Bondeförbundaren, ecklesiastik- utrikes- och justitieministern[2] professor K G Westman hade tydliga nazisympatier. I riksdagen framförde han sin åsikt att lagförslaget om tvångssterilisering av mindervärdiga folkgrupper ”ju innebär ett högst betydande steg framåt i syfte att sanera den svenska folkstammen.” Westman jagade med blåslampa de tidningar som skrev kritiskt om nazi-Tyskland. I mars 1942 lyckades han konfiskera 17 tidningar på en enda månad. Det var när tidningarna publicerade artiklar om hur tyskarna torterade fångar i Norge. Westman hade ett särskilt gott – eller snarare ont – öga till Torgny Segerstedt och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, GHT. I sin dagbok kommenterade Westman Segerstedts uppträdande med orden: ”Hans judiska älskarinna har undanträngt hans själ och ersatt den med en judesjäl..” [3]

När Westman i riksdagen kritiserade den svenska utrikespolitiken sköt han skulden på kabinettsekreterare Erik Bohemans ”judiska blod”. På morgonen den 12 juni 1940 uttryckte Westman i riksdagens första kammare sin beundran för den tyske ledaren: ”Ett folk kan inte gå ut i krig som en diskussionsklubb. Alla har vi sett bevis för hur en diktatur i en enväldigt styrd stat kan samla alla folkets krafter till handling och utkräva det yttersta av de enskilda som åtlyda envåldshärskarens befallningar.” På eftermiddagen upprepade han samma hyllning i andra kammaren. Diskussionen i riksdagen gällde ett förslag från regeringen att införa förhandsgranskning av tryckta texter. Bondeförbundets Axel Hansson-Rubbestad och Otto Wallén stödde kampanjen ”Mota Moses i grind” som syftade till att stoppa invandringen av judiska flyktingar till Sverige. Riksdagsman Hansson- Rubbestad sade: ”Vi ha i detta land en massa unga män och kvinnor, som önska få yrkesutbildning vilket vårt samhälle hittills åtminstone inte lyckats bereda dem. Att under sådana omständigheter giva yrkesutbildning åt utlänningar… det anser jag vara att gå för långt…

Vilket parti vi än tillhöra, torde vi anse det lyckligast för vårt lands vidkommande, om vi så snart som möjligt blir av med dessa flyktingar.”[4] Wallén erkände öppet att han var antisemit och tog i riksdagens flyktingdebatt ställning mot flyktingarna. Han ansåg att grunden för småföretagarnas problem var att ”tattare och judar” beviljats svenskt medborgarskap. Han kallade de tysk-judiska läkare som sökte asyl i Sverige för ”giftblandare och abortörer.” Han var långt ifrån ensam i sitt parti om sådana åsikter. Olof Sundman, författare, ledamot av Svenska Akademien, riksdagsman för centern och under 70-talet centerns ledande ideolog var medlem av Svensk Socialistisk Samlings (SSS) ungdomsförbund Nordisk Ungdom och i Engdahls Svensk Opposition. Sundman bildade också tillsammans med bl.a. SS-veteranen och journalisten Åke Regnell 1942 Sällskapet Unggöterna.

Regnell var utgivare av den nazistiska skandaltidningen Veckans PM och hade 1941 försökt bilda ett svenskt Gestapo – Gyllene Spöknippet. För Sundmans del handlade det inte om något enstaka övertramp. Han var en brinnande nazist, sjöng tyska sånger med svenska SS-frivilliga hösten 1945 och var kamratskapsledare i Nordisk Ungdom. Han arresterades 1943 efter en polisrazzia mot en pronazistisk grupp. ([5]) Efter kriget blev Sundman en uppskattad medlem i Bondeförbundet, som ju var centerns namn fram till 1957. 1968 fick Sundman Nordiska rådets litteraturpris och Litteraturfrämjandets stora romanpris och 1975 valdes han in i Svenska Akademien. Vid Sundmans begravning den 5 november 1992 närvarade centerledaren Olof Johansson och partisekreterare Åke Pettersson. Preskriptionstiden för ”ungdomssynder” kan ibland vara kort! Utom när det gäller sverigedemokraterna!

Centerpartisten Bertil Rubin var också medlem i Svensk Socialistisk Samling och Lindholmnazisternas ungdomsförbund Nordisk Ungdom samt efter kriget i Nysvenska Rörelsen. Inte förrän han 1964 valts in i riksdagen på den borgerliga spränglistan Medborgerlig Samling åkte han ut ur centerpartiet! Enligt Aftonbladet hade den politiske vilden Rubin 1971 tankar på att ”ställa upp för Folkpartiet i riksdagsvalet.” När Rubins bruna förflutna 1964 avslöjats av nazistjägaren Armas Sastamoinen i tidningen Arbetet under rubriken ”Rubin med fula skönhetsfläckar” genmälde han: ”Mitt engagemang //i Nordisk Ungdom// var ungdomligt, nationellt, ideellt och ärligt menat och hade inte alls något med diktatur, förföljelse av människor, rasdiskriminering etc att göra.” Nänä!

Bondeförbundet välkomnade också generalmajor Fale F:son Burman när denne 1934 lämnade högern och Sveriges Nationella Ungdomsförbund, SNU. I sina memoarer skrev Burman: ”Jag skall gärna erkänna att jag till en början blivit ganska fängslad av denna tyska folkrörelse /…/ I Italien hade Mussolini med sina fascister lyckats få god ordning på det eljest hopplösa kaos som i många avseenden kännetecknat läget där. /…/ Jag var alltså mycket tyskorienterad /…/ Det enda stötande i bilden var att den tyske ledaren Adolf Hitler var en ren uppkomling, en korpral som satt sig på generalerna.” Burman stördes alltså inte av att demokratin satts ur spel i nazi-Tyskland. Det störande var att Hitler var en uppkomling! En senare centerpartist har i samma anda konstaterat att ”Hitler gjorde en del tokiga saker.” Ungdomsförbundets organ SLU-bladet drev 1938-39 en kampanj mot ”den judiske docenten Gunnar Heckscher.” Han kallades ”judeyngling” och ”then lille Manasse” – en vanlig benämning på judar i antisemitiska skämt under andra världskriget. SLU-bladet citerade också instämmande i en hotfull kommentar från bondeförbundets tidning Svenska landsbygden: ”Att man på judehåll inte är särskilt förtjust i bondeförbundet och dess politik är just inte så förvånande. Judarna sitta ju emellertid för närvarande rätt trångt i åtskilliga länder, och det finns nog folk här i landet som har ögonen på dem… Det torde därför vara lyckligast för dem själva och deras pressdrabanter om de vore litet försiktigare i uttrycken för sitt hat och förakt gentemot det svenska bondepartiet.” [6] Man kan undra varför dessa f d nazister/fascister aldrig nämns varje gång deras partier omtalas i massmedia? Varför är däremot varje koppling till nazismen – om än aldrig så perifer – så intressant när det gäller sverigedemokraterna?

Centerns partiledare har gett hyckleriet ett ansikte

Som ordförande i ett parti med ett sådant förflutet borde Maud Olofsson inte ha känt sig ”nerkletad” när centern i folkomröstningen om EMU kopplades samman med Sverigedemokraterna. Hon sade: ”Man ska inte försöka kleta ner mig med nationalistiska argument.” Mot bakgrund av centerns bruna förflutna borde det snarare vara Sd som hade anledning att känna sig ”nerkletade”! För några år sedan konstaterade Olofsson i Almedalen att ”Hitler gjorde en del tokiga saker.” Jag förmodar att hon syftade på förintelsen? Med ett sådant brunt förflutet som centerns i bagaget skall man akta sig för att bagatellisera nazismen. Men det är givetvis inte så lätt att se klart när man ”fiskar i grumliga vatten”! I slutet av 1990-talet lovade centern att tillsätta en forskargrupp för att ta fram en vitbok som skulle ”göra upp” med centerns brunfläckiga förflutna dvs ”klarlägga allt som hände på 30-talet”. Men av detta blev intet. Arbetet avbröts utan någon förklaring och centern har kvar sina nazi-skelett i partigarderoben. I redogörelsen för 1930- och 40-talen på centerns hemsida finns inte en stavelse om bondeförbundets dragning till fascismens och nazismens idéer.

Fotnot: (1) Ola Larsmo i DN den 8 maj 2008 (2) Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet (3) Stefan Svärd är fil dr i statskunskap och styrelseordförande i Evangeliska frikyrkan (4) Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Federativs förlag, 2000

Alliansens bruna förflutna 3

Skeletten i moderaternas garderober

Statsminister Reinfeldt har uttryckligen deklarerat att ”Jag tänker inte ge dem (Sverigedemokraterna) en millimeter i extra utrymme genom att svara på den typen av frågor som de vill att vi ska diskutera för att de ska komma in i samhällsdebatten.” Med tanke på den sumpgas som stiger upp ur moderaternas bruna förflutna är det förmodligen bäst så för statsministern! Moderaterna är förmodligen ett av de partier i alliansen som vid sidan av centern har minst anledning att förhäva sig när det gäller Sverigedemokraterna. Rolf Clarksson, som satt i riksdagen för Moderaterna fram till 1994 var under 30-talet ledare för den naziorienterade Fosterländsk Enad Ungdom, FEU Han hade själv varit med om att bilda ”Gråskjortorna” som de också kallades. FEU hade en egen specialformation som kallade sig Storm- och Slagstyrka, SS där Clarksson hälsades med ”heil” och tilltalades med ”min Ledare.”

Clarksson satt en tid i den moderata riksdagsgruppens förtroenderåd! Bosse Schön berättar i boken ”Där järnkorsen växer” om ett möte mellan riksdagsmännen Sundman och Clarksson utanför herrtoaletten i demokratins högborg – Riksdagen – varvid ”centerpartisten Sundman gick i enskild ställning och gjorde nazihälsning till moderaten Clarksson och utropade: ”Mein Führer” . Gunnar Prawitz som satt i Svensk Socialistisk Samlings styrelse och var redaktör för tyskunderstödda Nya Dagligt Allehanda blev efter kriget redaktionschef för Näringslivets Information, satt i Publicistklubbens styrelse och var engagerad i dåvarande högerpartiet. På 50-talet medverkade Prawitz i den europeiska fascistinternationalens tidning ”Nation Europa.” Han var medlem i Rotary och kyrkvärd i Sankt Görans församling. Professor Gunnar Björk med förflutet i Förbundet Svensk Ungdom satt i riksdagen för högerpartiet och var ordförande i Medicinska föreningen. Han hävdade att flyktingarna tog arbeten från unga svenska läkare och att det var olämpligt att låta ”främmande folk, utan känsla för svenskt psyke och säker kännedom om vårt språk att giva vård åt en allvarligt sjuk människa.”

Den moderate riksdagsledamoten Margaretha af Ugglas höll föredrag i Ungsvenska Klubben 1985 liksom Gösta Bohman 1987 samt riksdagsmannen och ledamoten av konstitutionsutskottet Birger Hagård 1987 och 1990. Gunnar Hökmark förklarade att ”de inte haft klart för sig vad för slags sammanslutning de varit talare hos.” Vilket förefaller osannolikt eftersom Margaretha af Ugglas var gift med Bertil af Ugglas, vars farbror Clas af Ugglas var redaktör för den ”nationalkonservativa” tidskriften Fria Ord. Gösta Bohman var dessutom så gammal att han inte kan ha undgått att känna till Ungsvenska klubben. Birger Hagård hade umgåtts så pass mycket i högerextrema kretsar att han bara av den anledningen borde ha känt till klubben! Talarna vid mötena 1985 och 1987 har – av någon anledning – nogsamt undvikit att uttala sig!

Högern och tidskriften Fria Ord

Fria Ord, som var klart antisemitisk och antidemokratisk och bl.a. förnekade judeutrotningen hade varit Sveriges Nationella Förbunds organ fram till 1980, då den blev ett ”fristående organ för nationella konservativa tankar.” I nr 50/1953 skrev fil dr Georg Brandell en artikel under rubriken ”Våldsamt överdrivna uppgifter om judiska krigsoffren” och i nr 11/1954 kunde man läsa: ”Sanningen om Dachau avslöjad. En skräckpropaganda av gigantiska mått utan underlag i verkligheten. Avsikten var att diskriminera hela tyska folket – ‘bevisen’ arrangerades i efterhand.” I nr 12 fortsatte tidningen ”Tyska krigsfångar tvingades 1945 av ockupanterna att uppföra ‘gaskammare’ – Skräckskildringarnas ohållbarhet avslöjas.” Att högermannen Clas af Ugglas blev redaktör för denna tidning innebar inte att inställningen till judar ändrades. Så sent som i nr 4:1974 frågade tidningen: ”Drömmer Tarschys och hans likasinnade samfundsbildare om att förbereda amerikanska tillstånd i Sverige, så att vi här en vacker dag får uppleva, att den judiska minoriteten i vårt land – liksom i USA – usurperar både regeringsmakten, utrikesledningen och försvarets högsta ledning?”

Invandringen var – med rätta – ett annat hot för tidningen under af Ugglas ledning. Nr 4:1972 förutspåddes att svenskarna skulle bli i minoritet i sitt eget land och nr 9:1972 konstaterade att regeringens invandrarpolitik medfört att ”Det vimlar numera av ovårdade araber och antalet negrer – dock mera vårdade – är i påfallande stegring.” I nr 1:1974 skrev tidningen om sin medarbetare Lars Hulthén som kandiderade i studentkårsvalet i Lund: ”Valet fick emellertid en ljuspunkt för att inte säga cause célèbre genom den oberoende kandidaten Lars Hulthéns agerande”. Hulthén ansåg att ”två krav måste ställas på utländska studenter. De skall hålla sig till sitt eget lands kvinnor och efter avslutade studier omedelbart återvända hem.” (1) Clas af Ugglas var även kyrkligt aktiv. På förslag av kyrkorådet för Kungsängens och Västra Ryds församling tilldelades han 1977 Kungl. Patriotiska sällskapets förnämsta guldmedalj för ”långvarig gagnelig verksamhet”.

Högern och Sveriges Nationella Förbund

Sten Eriksson var före och under kriget medlem i såväl Sveriges Nationella Förbund, SNF som Svensk Socialistisk Samling och stred som frivillig i Waffen-SS. Efter journalistutbildning var han fram till sin pensionering anställd vid höger/moderat-tidningen Skaraborgs Läns Allehanda i Skövde. ”På redaktionen i Skövde var det bara chefredaktören och ytterligare någon som kände till kollegans förflutna i Hitlers dödsskalleprydda förband. De vars arbete det är att skriva granskande om verkligheten hade alla svurit tystnadslöfte. För dem handlade det om tidningens trovärdighet, därför var alla rörande överens om att Erikssons historia skulle förseglas och stoppas undan. Hade uppgifterna blivit kända vore Eriksson död som journalist, för vem vill bli intervjuad av en f d nazisoldat? Vem vill köpa en tidning där en av Hitlers legoknektar skriver kulturartiklar?” (2) 1937 gick Sveriges Nationella Förbund samman med Per Engdahls nysvenska rörelse varvid den nazistiska linjen markerades ännu skarpare. Som mellanhand vid förhandlingarna fungerade Sten Natt och Dag som senare blev socialredaktör på Svenska Dagbladet.

Sveriges Nationella Förbund tog från 1941 till krigsslutet emot pengar från Tyskland för att ge ut den dagliga tidningen Dagsposten. ”SNF och ett antal andra grupper utgjorde en brygga mellan nazisterna och den etablerade högern” konstaterade Anna-Lena Lodenius i en artikel i DN den 21 augusti 2007 under rubriken ”Det svenska hatet var väletablerat.” (3) Lodenius skriver vidare att ”mycket av det som skrivits om antisemitism och rasfrågor under 30- och 40-talen har uppehållit sig vid en handfull mindre nazistpartier som var tämligen marginaliserade redan under det sena 1930-talet. Rättsprocesserna efter krigsslutet visar att de inte ens tog emot särskilt mycket pengar från Nazi-Tyskland för att bedriva sin verksamhet jämfört med nationalistiska kretsar som stod högern nära.” SNF hade 1934 uppstått ur Sveriges nationella ungdomsförbund, SNU som dittills fungerat som högerns ungdomsförbund. I SNU hade nationalsocialismens idéer vunnit terräng och förbundet hade tagit efter nazistiska arbetsmetoder. Ett konkret uttryck för detta var att förbundet 1933 skapade kampgrupper som uniformerades med grå skjortor och blå armbindlar. Chef för dessa kampgrupper var blivande översten och regementschefen i Östersund Alf Meyerhöffer. Han var samtidigt riksdagsman för högern. Efter valet 1934 blev han en av SNU/SNF:s tre riksdagsmän. I sin egenskap av regementschef anordnade han under kriget ett stort opinionsmöte i Östersund där Per Engdahl var talare. (4)

Inför bildandet av Riksföreningen Sverige-Tyskland publicerade tidskriften Sverige-Tyskland i april 1938 ett upprop undertecknat av 415 personer. Upproret inleddes sålunda. ”Men beklagande måste man konstatera, att i vårt land det i viss mån oundvikliga ställningstagandet till det nya Tyskland på sina håll urartat i en tyskhets, som i längden verkar förödande på det goda förhållandet mellan oss och det tyska frändefolket. /…/ Föreningens ändamål är alltså att på rent svensk grundval, utan ställningstagande i partipolitiken (sic!) verka för ett rättvist bedömande av det nya Tyskland.” Ett stort antal av undertecknarna av uppropet var organiserade nazister: C E Carlberg, Rütger Essén, Gunnar Furugård, Erik Grafström, professor Gösta Häggqvist, Gunnar Prawitz, kyrkoherde Ivar Rehdin, direktör John Weibull m fl. Gösta Häggqvist var mycket aktiv i Samfundet Manhem och hade ingått i styrelsen för Rasbiologiska intstitutet. Han var även ledamot i Nobelstiftelsens fullmäktige och i Kungl Vetenskapsakademin. I detta tvivelaktiga sällskap fanns två ledamöter av riksdagens andra kammare, nämligen högermännen kommendör Björn Holmgren och direktör Edvard Lithander. Också den blivande högerriksdagsmannen och kammarherren James Dickson samt advokaten och landstormskaptenen C P Ossbahr fanns med. Ossbahr var verksam inom Stockholms befälsutbildningsförbund och satt i Stockholms stadsfullmäktige för högern 1927-1946. (5)

”Här behövs utvädring”

Tre andra namn av intresse i allians-sammanhang är Th Åke Leissner (efternamnet förefaller bekant!), Arvid Fredborg och Gunnar Unger. Dessa tillhörde grupperingar som – enligt Ola Larsmo i Djävulssonaten. Det svenska hatets historia – kunde tänka sig ett militärt samarbete med Tyskland och som aktivt tog ställning mot att släppa in judiska flyktingar i Sverige. Leissner grundade 1934 Nationella studentklubben dvs Uppsala-avdelningen av Sveriges Nationella Förbund, SNF. Leissner medverkade också i SNF:s undersökning av ”judefrågan” 1935 där man kartlade ”det judiska inflytandet vid universitetet.” Kretsen kring Fredborg – som f ö kallade sig nationalister – tog 1937 tillsammans två representanter för den Nysvenska rörelsen under kuppartade former makten över den borgerliga studentföreningen Heimdal. I föreningens årsbok 1939 kunde man läsa att ”man kan med tillfredsställelse notera att regeringen ej funnit det lämpligt att lyssna till röster, som höjs för en mer liberal invandringspolitik gentemot de politiska flyktingarna.

En sådan skulle otvivelaktigt ha skapat svåra motsättningar och tillfogat samlingstanken svår skada.” Den nationella samlingen var m a o viktigare än att släppa in judar och andra flyktingar i landet. ”Och man skall aldrig tro, att vi, som sätta Sveriges rasliga enhet som en hörnsten i vår statsbyggnad, någonsin kommer att upphöra att bekämpa alla tendenser att intaga flyktingar av judisk eller annan oss främmande ras.” Det var i detta nya Heimdal som Fredborg och Leissner 1939 intrigerade fram det s k Bollhusmötet, då Uppsalas studenter antog en resolution mot att Sverige skulle släppa in tio judiska läkare som flytt Nazi-Tyskland efter Kristallnattsprogromen 1938.

Utkastet till protest mot ”importen av intellektuell arbetskraft” hade skrivits av Leissner. Vid mötet var Fredborg den första som talade om ”rasfrågan”. ”Det allvarligaste med hela problemet är emellertid att det ej endast är ett fackproblem utan även ett rasproblem. Det vore löjligt att förneka den saken. /…/ Även en mycket måttlig invandring skulle skapa en irritation, som väl av ingen kan betraktas som önskvärd.” (6) Fredborg och Leissner var huvudförfattare till den extremnationalistiska pamfletten Den svenska linjen som gavs ut 1940 och blev ett lyckokast för nämnde Fredborg och hans Heimdalkamrater. ”Skriften är inte så mycket ett avståndstagande från Nazi-Tyskland som en skiss för hur Sverige ska kunna spela en roll i ett framtida tyskt Europa.” (7) Längre fram i skriften följer kapitlet Rashygien och immigration. ”Det finnes enligt vår uppfattning ingen anledning att på grund av avskräckande exempel utomlands förneka vårt behov av en sund raspolitik. Det gäller för oss till exempel att komma till rätta med frågan om mindervärdiga elements fortplantning, som framför allt gör sig påmint i våra sinnesjukhus och på våra sinnesslöanstalter… Försök att i större antal placera judiska flyktingar som yrkesutövare i vårt land ha vållat stark kritik och skulle även i framtiden skapa konflikter.”

Även Gunnar Unger från den s k ”nationella” föreningen Svensk ungdom och 1937-38 redaktör för tidskriften Svensk Ungdom – som finansierades av affärsmannen Axel Wenner-Gren – medverkade i skriften. I denna upprepade man så gott som ordagrant budskapet från Den svenska linjen om ”behovet av en sund raspolitik: ”Det övervägande flertalet yngre svenskar – och vi utgöra inget undantag – anse vidare vårt folks enhetliga sammansättning vara ett oförytterligt värde. Försök att i större antal placera judiska flyktingar som yrkesutövare i vårt land ha vållat stark irritation och skulle även i framtiden skapa konflikter. /…/ Men kan man förändra en så komplicerad process som befolkningsutvecklingen utgör? Med Tysklands exempel för ögonen vågar man svara ja.” I sin artikel i DN ”Här behövs utvädring” påpekade Ola Larsmo: ”Sådant är tonläget i den skrift som givit namn till Fria moderata studentförbundets ännu utkommande Svensk Linje. Pamfletten öppnade dörrarna för sina författare från Heimdal och snart sitter flera gamla Bollhusantisemiter på viktiga poster inom 1940 års höger, de poster de behåller också efter det att antisemitismen hösten 1942 inte längre är rumsren.

Här finns ett visst utvädringsbehov. Ingen i dagens höger orkar liksom ta i det.” Men att kritisera Sverigedemokraterna, det orkar man!

I DN den 11 mars 2006 konstaterade Larsmo än en gång: ”Pamfletten blir en framgång och öppnar dörren in i tidens Högerparti. För Fredborg blir den biljetten till korrespondentrollen i Berlin dit han reser 1941 för SvD:s räkning.” I nr 6-7:1937 av Svensk Ungdom skrev Unger en längre essä med rubriken Den stora chimären. ”Det som avsågs med ”chimär” var den parlamentariska demokratin” konstaterade Ola Larsmo i DN den 5 maj 2008 och citerade Unger: ”Demokratismen är en myt /…/ Det är ingalunda säkert att icke demokratien och demokratismen för Sveriges del inom kort ha spelat ut sin roll /…./ Nationell radikalism är framtidens fältrop.” I samband med krigsutbrottet rekryterades Unger till sekreterare vid Statens Informationsbyrå, senare Statens Informationsstyrelse med uppdraget att upplysa landets chefredaktörer om vad som var lämpligt och mindre lämpligt att skriva. Unger var synnerligen kritisk mot alla antinazistiska chefredaktörer och tidningar – bland dem Torgny Segerstedt och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Ture Nermans Trots Allt! samt Eskilstuna-Kuriren och Nu.

Brunt förflutet inget hinder i karriären

Enligt Ola Larsmo ”skedde aldrig någon direkt uppgörelse med Bollhusmötet vare sig inom högern eller andra kretsar som de drivande personerna hörde till. Tvärtom fortsatte det nätverk av kontakter som föddes under studentåren att leva kvar. Många av personerna placerade sig på ledande poster i politik och näringslivet.” ”Flera ur Fredborgs Heimdalkrets gick med pamfletten ”Den svenska linjen” som entrébiljett in i politiska karriärer. De återfinns åren efter kriget på förtroendeposter och får inflytande över högerns utveckling. ”Den svenska linjen” är också en skrift i den svenska högerns historia som man ännu nämner med stolthet” konstaterade Larsmo i sin DN-artikel. Med den välvilliga tolkningen att ”man förmodligen inte vet vad som står i den.” Tror man på en sådan naivitet hos dagens slipade moderater tror man förmodligen också att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att tomten kommer med julklapparna och storken med de små barnen!

Den nazianstrukne Fredborg, som varit Svenska Dagbladets Berlinkorrespondent 1941-43 och utgivare av tidskriften Obs!, blev 1952 ”utrikespolitisk konsult” bl.a. i Wien för svenskt näringsliv. (8) Han fortsatte samtidigt att försvara fascistiska och totalitära regimer – bl.a. grekjuntan efter kuppen 1967 (Svensk Tidskrift 1/68) och Chiles Pinochet – med exakt samma argument som i sin ungdom. I Svensk Tidskrift 2/74 avlossade Fredborg en rejäl salva mot Harald Edelstam för att denne brutit mot diplomatiskt protokoll genom att rädda flyktingar från Pinochets dödspatruller. I den sista intervju han gav i DN den 24 maj 1995 slutade han med att uttrycka sin stolthet över den orden han fått av Franco! Larsmo är kritisk mot att Fredborg genom sin bok Bakom stålvallen, som utkom 1943, av högern fått äran av att ha avslöjat förintelsen i Sverige och konstaterar att ”hjälteglorian är oförtjänt. Andra var före honom. Och sin totalitära syn behöll han livet ut.” Ola Larsmo avslutar sin artikel med ett råd till moderaterna : ”Trots alla Fredborgs stilistiska företräden vore det nog ändå bra för den svenska högern att hitta en annan galjonsfigur för avståndstagandet från nazismens folkmord.” Också Gunnar Unger blev så småningom känd som mångårig medarbetare på Svenska Dagbladet. Ibland är preskriptionstiden kort! Om det inte gäller Sverigedemokrater vill säga.

”En av Konungen stadfäst statlig rasism”

I inledningskapitlet till Soldatinstruktion 1929-38 med rubriken ”Vår folkstam” slogs fast att ”Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk. Det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång. Rysslands och Balkanhalvöns folk hava exempelvis i betydlig grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning, vilket i sin mån kan förklara dessa områdens efterblivenhet. Ett gott folkmaterial är vårt lands största rikedom.” Författaren till denna soldatinstruktion heter Harald Malmberg och hade 1928 utnämnts till statsråd och chef för försvarsdepartementet i amiral Arvid Lindmans högerregering. Man kan undra varför alla dessa f d nazister/fascister aldrig nämns när deras partier omtalas i massmedia? Varför är däremot varje koppling till nazism och fascism – om än aldrig så perifer – så intressant när det gäller Sverigedemokraterna?

Fotnot: (1) Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Federativs förlag 2000 (2) Bosse Schön Där järnkorsen växer, 2001 (3) Källa Ola Larsmo i SvD 11 mars 2006

Fotnot: (4) Källa om Clas af Ugglas och Fria Ord: Karl N Alvar Nilsson Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet (5) Källa om Riksförbundet Sverige-Tyskland: Karl N Alvar Nilsson: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet

Fotnot: (6) Ola Larsmo Djävulssonaten (7) Ola Larsmo i en artikel i DN under rubriken ”Här behövs utvädring” i mars 2006 (8) Sven Ove Hansson har i sin bok Till höger om neutraliteten, 1985 kartlagt Fredborgs verksamhet inom svenskt näringsliv

Alliansens bruna förflutna 4

Detta är den fjärde och sista delen av redovisningen rörande historiska nazistsympatier hos Allianspartierna. Den avhandlar Folkpartiet.

Skeletten i de folkpartistiska garderoberna

Samtliga borgerliga partier hade proselyter i bl.a. Per Engdahls och Ragnar Erikssons – sedermera Edenmans – nazistiska förbund Det nya Sverige. En av de mest aktiva och uppskattade medlemmarna bland dessa Uppsalafascister hette Birgit Grabe, gift Rodhe, och gjorde karriär i folkpartiet bl.a. som skolminister i en av de borgerliga regeringarna på 1970-och 80-talen. Folkpartiet har haft valsamarbete med dåtidens stora nazistpartier, bl.a. med Sven Olov Lindholms Sveriges Nationalsocialistiska Arbetarparti, SNAP som 1938 bytte namn till Svensk Socialistisk Samling, SSS. Vid kommunalvalet 1938 hade SNAP/SSS, Folkpartiet och Högerpartiet gemensamma vallistor i Härnösand och Uddevalla. Dessa listor resulterade i totalt 13 mandat. I Haparanda, Nybro och Nässjö ingick Folkpartiet valkartell med det minst sagt högerextrema och antidemokratiska Sveriges Nationella Förbund, SNF. Dessa gemensamma listor resulterade i 28 mandat. I kartell med Folkpartiet och högern fick SNF ett 70-tal mandat i Sjöbo, Karlskrona och Eksjö. I Mölndal tog SNF mandat i kartell med Folkpartiet, högern och Bondeförbundet. Fyra år senare – 1942 – ställde Folkpartiet åter upp i valkartell med SNF och Högerpartiet i Malmö och erövrade 10 mandat.

De borgerliga partierna hade alltså inga som helst problem med att samarbeta med nazister och fascister. Trots att judeförföljelsen i Tyskland vid det laget tagit fart på allvar och uppgifterna om vad som hände i Tyskland även nått Sverige var detta inget som helst hinder för bl.a. liberalerna att samarbeta med nazisterna! Men om sitt eget förflutna som samarbetspartner till ”de bruna lössen” talar de aldrig idag. De tiger givetvis som muren om detta ”fiskande i grumliga vatten” som det ju brukar heta när det gäller sverigedemokraterna.

Folkpartiet har givit hyckleriet ett ansikte

I en debatt för några år sedan i SvD om folkpartiets förhållande till nazi-Tyskland försökte Lars Leijonborg och Erik Ullenhag förneka att partiet 1941 röstat ja till ‘svenskt stöd till nazismens krig’ – dvs till transiteringarna – genom att påstå att ”motståndet var större i folkpartiet än i de andra partierna.” Historikern Henrik Arnstad avslöjade bluffen: ”Detta är faktafel. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade nej. Folkpartiet röstade ja. Punkt. Folkpartiet borde anlita en historiker innan Leijonborg och Ullenhag försöker skriva historiska debattartiklar /…/ Leijonborg menar att det var okej för folkpartiet att stödja nazismen 1941 eftersom andra partier gjorde detsamma. En mycket märklig inställning. ”

”Även om folkpartiet var det minst nazianstrukna av alliansens partier ansåg de dock att en nazitysk seger vore det bästa för Sverige för att skydda oss mot bolsjevismen” som DN:s chefredaktör konstaterade i en ledare. (1) Beträffande transiteringarna – eller ”resetrafiken” som den eufemistiska omskrivningen löd – kallade vice talmannen och folkpartisten Ivar Österström tysktågen för ”en liten vänlighet, visad en vänligt sinnad makt, som varje dag visar nya vänligheter.” (2) Den 29 april 1940 uttalade sig Österström om det norska folkets frihetskamp: ”Historien har knappast någon motsvarande exempel till det norska på allmän upplösning, desorganisation, förvirring, brist på fattning och ledning samt hopplös uppgivelsevilja. Man frågar sig hur det är möjligt att en demokratisk nation till den grad kan falla sönder i provens stund och visa sig vara skal utan kärna. Allting har ett pris. Även friheten. Ett pris i pengar och ett moraliskt pris. Norge har på ett avgörande sätt brustit beträffande bådadera. Dess öde måste fullbordas. ”

”Orden står kvar oförändrade och bevarade åt eftervärlden som ett monument över Sveriges hållning till Norge år 1940 – som ett vittnesbörd om det officiella Sveriges hållning till broderfolket i dess hårdaste prövnings stund” konstaterade Vilhelm Moberg i De ofria ordens tid. 1944 gav Ture Nerman ut sin pamflett 1940 års män, där han brännmärkte fyra kända politiker som ”anpasslingar”.

Med detta ord avsåg Nerman de politiker som var ”ekon av regeringens politik och helhetssyn”. En av dem var folkpartisten Österström. (3) Folkpartisten Erik Boheman som var kabinettsekreterare 1938- 44 var tveksam i valet mellan demokrati och de nya idéer som nazismen representerade. Från en informationsmiddag för näringslivets och försvarets toppar på hotell Rosenbad den 18 november 1940

noterade Sven Grafström: ”Boheman talade något om att han egentligen inte för sin del försvurit sig åt demokratin.”. Bohemans avståndstagande från demokratin utgjorde givetvis inget hinder för hans fortsatta diplomatiska karriär: Envoyé i Paris 1944-47, ambassadör i London 1947-48 och i Washington 1948-58. 1960 blev han vice ordförande i utrikesutskottet och var även verksam inom exportindustrin.

Det liberala Torsten Kreuger-ägda Aftonbladets utrikeskommentator tog inte avstånd från Hitler och de våldsmetoder nazisterna använt sig av under 30-talets maktkamp. Den tyska propagandan avspeglades i såväl nyhetsartiklar som i ledarkommentarer. AB menade redan i mitten av 30-talet att ”nazismen var mogen att ta makten och dessutom parlamentariskt motiverad. Hitler hade en önskan att göra det tyska folket lyckligt.” När Tyskland den 22 juni 1941 anfallit Sovjet uttryckte de liberala tidningarna Stockholmstidningen och Aftonbladet förståelse för den tyska saken och framställde Hitler som ”frihetens värn” på sina ledarsidor.

Under rubriken ”Europas frihetskrig” skrev Aftonbladet i en ledare: ”Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen, som utgjort ett hot mot själva frihetens princip.” 1941 pläderade Aftonbladet för en ”modig uppslutning” på nazi-Tysklands sida. Också högertidningarna Helsingborgs Dagblad och Norrbottens-Kuriren var 1941 influerade av Hitlers korstågspropaganda mot Sovjet. Man kan undra varför alla dessa f d nazister och fascister inte nämns när deras nuvarande partier omtalas i massmedia? Varför är däremot varje koppling till nazismen – om än aldrig så perifer – så intressant när det gäller Sverigedemokraterna?

Avslutningsvis…

Under rubriken ”Släpp in forskarna i historiearkiven” skrev Leijonberg & Ullenhag i SvD för några år sedan: ”Forskarna måste få studera varför det officiella Sverige anpassade sig efter nazisterna – Sverige måste på allvar göra upp med vår hållning till nazismen.” Just det! Mot den i mina fyra brev skisserade bakgrunden har allianspartierna betydligt större och mörkare fläckar i sitt förflutna än Sverigedemokraterna. De idag etablerade partiernas tidigare idéer om ras, invandring, flyktingmottagning, människosyn, ”vi och dom” etc stiger som sumpgas ur det förflutna. En viss återhållsamhet i fördömande av sd skulle därför vara klädsam. De som med stora bokstäver talar om ”alla människors lika värde” bemöter Sverigedemokraterna som om de vore mindre värda än andra. Hur går den ekvationen ihop, hr Björklund?

Fotnot: (1) Henrik Arnstad i SvD: Folkpartiet bör granska sin egen historia (2) Vilhelm Moberg:: Att stå, det onda emot. Om kriget och friheten (3) De tre övriga var socialdemokraterna försvarsminister Allan Vougt, Richard Lindström och Harald Åkerberg. Källa: Jan Linder: Andra världskriget och Sverige. Historia och mytbildning. Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 200

Nazismen och socialdemokraterna 1

Bruna löss i röda fanor

På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av de skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvists bok ”Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” konstaterar Per J Ericson i Världen Idag den 8 september 2006 att ”arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. /…/ Ingen kan låtsas att bara ‘de andra’ bör rannsaka sitt förflutna.”

I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Raseriet berodde bl.a. på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk återfanns långt ner på utvecklingstrappan. En annan av socialdemokratins förgrundsgestalter kring sekelskiftet, professor Bengt Lidforss, anslöt sig till H S Chamberlains pangermanska, rasbiologiska och antisemitiska idéer, vilka fick stor betydelse för Hitler och nazismen. Han talade också med värme om en annan av antisemitismens banerförare, Gobineau. För Lidforss var tanken om ”alla människors lika värde en överspelad dogm.”

När Lidforss dog 1913 gick Arthur Engberg vidare i hans spår. Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932-36 i koalitionsregeringen och landshövding i Västernorrland från 1940, chefredaktör för tidningarna Arbetet, Socialdemokraten och nykterhetsrörelsens tidskrift Reformator. Han var påverkad av Marx antisemitism och en av 30-talets mest kända antisemiter. Han anslöt sig snabbt till de rastankar som blev alltmer tongivande i den allmänna debatten och var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet 1921. Den 12 mars 1921 skrev Arthur Engberg en skandalös ledare i Arbetet under rubriken ”Judarna”, där han tillgrep hela det antisemitiska konceptet från Sion vises protokoll. Bl.a. anklagade han judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser.”

”I sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik. Man har detacherat vissa element att beblanda sig med andra nationaliteter och skapa dessa semitiska blandningstyper, som alltmer inpyra den nationella folkstocken. Man har systematiskt underminerat de övriga raserna. Det ligger i denna expansion judendomens hela kynne att vara ”cell”-byggare, att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.”

När den antisemitiske socialdemokraten Engberg 1927 i Riksdagen yrkade på förbud mot ritualslakt fick han tillmälet ”antisemit” kastat i ansiktet! Den främlingsfientlige Engberg var involverad i så rumsrena företeelser som 1933 års läroverksstadga, införandet av ett obligatoriskt sjunde skolår, 1937 års psalmbok samt i tillkomsten av Riksteatern 1934 och Statens Konstråd 1937! Han lade även fram ett förslag om att avskaffa studentexamen och arbetade för ökad förståelse för arbetet inom kyrkan.

Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige

Den 28 oktober 1930 bildade Per Engdahl tillsammans med fem likasinnade den fascistiska organisationen Förbundet Det Nya Sverige. En av de fem hette Ragnar Eriksson. ”Det nya Sverige” tillkom på Erikssons studentrum i Uppsala. Medlemmarna var fascister, som arbetade för ett korporativt samhälle enligt Benito Mussolinis modell. Några av dem var avhoppare från Sveriges Fascistiska Kampförbund. Eriksson bytte senare namn till Edenman. Han lämnade några år senare förbundet för att göra politisk karriär hos socialdemokraterna! 1939 valdes han till ordförande i Sveriges socialdemokratiska studentförbund.

På 40-talet var han sakkunnig i regeringskansliet och 1957-1967 var han ecklesiastikminister i Erlanders regering. Han slutade sin politiska karriär som landshövding i Uppsala. Han var dessutom ordförande i den parlamentariska undersökningskommission som granskade polisens utredning av Palmemordet. Det var f ö Edenman som tipsat Tage Erlander om den unge Olof Palmes politiska begåvning! När Edenman redan 1951 kandiderade för ecklesiastikministerposten skrev Arbetaren den 12 mars: ”Eller för att uttrycka saken en smula profant… det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Allan Vougt var en av socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Han var bl.a. försvarsminister, gruppordförande för (s) i Andra kammaren, medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt på Frihets Förlag, Eskilstuna (SSU:s förlag) en obehaglig broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.” Vougt felbedömde länge Hitlers internationella intentioner. Så sent som 1936, när Hitler redan marscherat in i Rhenlandet, tog han dennes fredsretorik på fullt allvar och trodde på nya förhandlingar och nedrustning. Samtidigt såg han Sovjet som fredsorienterat och som en garant för de små nationernas säkerhet. Han slöt upp bakom regeringens eftergiftspolitik, försvarade permittenttrafiken och indragna tidningsupplagor.Den socialdemokatiske försvarsministern Allan Vougts bruna förflutna kommenterades i Eskilstunakuriren den 9 september 1946 av tidningens antinazistiska redaktör J A Selander: ”Under krigets tidigare skede var han en av de främsta anpasslingarna i detta land. Som socialdemokratisk ledare i andra kammaren drog han sig inte för att uttala sin tacksamhet för nazismens och Hitlers starka ambition att organisera Europa bättre än vad de demokratiska staterna och Nationernas Förbund kunnat göra’/…/” Kommentar överflödig……

Den unge socialdemokratiske radikalen Nils Flyg visade med all önskvärd tydlighet att socialism/kommunism och fascism är två sidor av samma mynt. Efter partisprängningen 1917 grundade Flyg Sveriges Socialdemokratiske Vänsterparti. Som kommunistpartiets ordförande under 1920-talet var han Kominterns trognaste vapendragare i Sverige. 1929 bröt han med Moskva och grundade ”Kihlbomspartiet” som några år senare ombildades till Sveriges Socialistiska Parti, SSP. Vid krigets utbrott hade partiet förvandlats till ett rent nazistiskt parti som senare fick ekonomisk bistånd från Tyskland. Många socialister ansåg det naturligt att knyta an till antisemitismen och därigenom bekämpa den gemensamma fienden ”penningjuden.” Tidningen Den svenske arbetaren undrade i detta sammanhang ”hur någon enda socialist kunde ifrågasätta att judarna äro världens största kapitalister och blodsugare.”

I sin recension av Håkan Blomqvists bok om antisemiterna i arbetarrörelsen konstaterade Carl Johan Gardell under rubriken ”Rasistiska tongångar i tidig arbetarrörelse” i SvD den 8 juni 2006 att ”Engbergs antisemitiska diatriber och Flygs nazistiska förlöpningar vilade förvisso på kända tankefigurer i de socialistiska rörelsernas ideologiska landskap” och att ”Blomqvist skrivit en lysande avhandling som bidrar till att kasta ljus över det svenska folkhemmets förhistoria.” En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus! Själv har Linnér kommenterat sitt tvivelaktiga förflutna med orden: ”Någon nazist med den betydelse ordet har idag var jag aldrig.” Nänä.

Varför tiger socialdemokraterna om Ragnar Linnérs socialdemokratiska karriär? Inte kan det väl vara så som Bosse Schön säger att ”det vore oerhört känsligt att dra en så aktad och välmeriterad socialdemokrat i smutsen för en ”bagatell” som det brukar heta i dessa sammanhang. För en ungdomsförsyndelse.” Preskriptionstiden för ”ungdomssynder” kan ibland vara kort. Om man inte är Sverigedemokrat förstås…..Det var inte bara den rashygieniska ideologin i nazismen som tilltalade tidens socialdemokrater. En av Sveriges ledande nazister Rutger Essén fick i en debatt med Herbert Tingsten 1932 stöd av folkhemmets älskling Gunnar Myrdal som ”i nazismen trodde sig se ungdomens rörelse, en förnyelse av socialismen.”

Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström. Han hade inlett sin politiska bana åren före andra världskriget med ett medlemskap i Sveriges Nationella Förbund, en av dåtidens viktigaste nazianstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade ”invandring av mindervärdiga raselement.” Vid tiden för sitt medlemskap i SNF var Åström student i Uppsala. Idag vill hans parti självklart avfärda saken som en ”ungdomsförsyndelse.” Men det besvärande är att det inte gått att hitta en enda punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar han omhuldat. Samtidigt som andra världskriget bröt ut hösten 1939 gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden var hans strategi att ligga lågt med sina politiska sympatier. I sina memoarer ”Ögonblick” har den annars så minnesgode diplomaten drabbats av partiell minnesförlust och påstår att han ”aldrig varit ansluten till något politiskt parti.” Detta är en sanning med modifikationer eftersom SNF under den period Åström var medlem uppfyllde kriterierna för ett politiskt parti. 1936 deltog SNF i riksdagsvalet och fick 27 000 röster. Den slipade diplomaten Åström har alltid hävdat att han ”inte har några minnen av sina eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och därför inte kan svara på några frågor om saken.” För övrigt tyckte han att ”det var en bagatell.” Det ser dock inte ut som att Åström helt brutit med den konservativa och ”främlingsfientliga” – som det brukar heta om andra – åsiktsriktning som på 30-talet fick honom att flörta med nazismen. I ett inlägg i DN 1990 förordade Åström att ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

När han i en intervju ombads förklara sig exemplifierade han med att han visserligen ”inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur men att en sådan människa skulle ”känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare.” Sommaren 1995 skrev Åström återigen på DN Debatt och argumenterade denna gång för ”etnisk rensning i FN-regi som lösning på konflikterna” i det forna Jugoslavien. Han fördömde tanken på att människor med olika nationell bakgrund skulle kunna leva sida vid sida i exempelvis Sarajevo och menade att en stabil fred bara var möjlig efter stora folkomflyttningar under överinseende av internationella organ. Dessa exempel är givetvis bara toppen på isberget och man har all anledning att undra vad som mer döljer sig i de av socialdemokraterna hermetiskt slutna arkiven! Socialdemokraterna har givetvis starka motiv för att hålla arkiven stängda och goda skäl att darra inför vad som kan avslöjas i framtiden. Utan tvivel har etablissemanget betydligt värre och större ”bruna fläckar” i sitt förflutna än Sverigedemokraterna har! Alla de etablerade partierna -utom kommunisterna som har sina stalinister- kom att härbärgera avhoppade nazister och fascister. Några av dem valdes in riksdagen eller utsågs rentav till ministrar. En minister -dessutom t o m ”dubbelminister- vars förflutna till slut hunnit ifatt henne är Laila Freivalds. Fadern var medlem i lettiska bondeförbundet. Modern och döttrarna flydde till Tyskland 1944 och först därifrån tog de sig till Sverige där de återförenades 1947.

”Grumliga vatten” och s k ”rumsrena” partier Hela det politiska etablissemanget tiger så det knakar om det som utspelades i Sverige fram till Stalingrads fall i januari 1943, då skaror av fascister och nazister -s.k. ”roddare” snabbt rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Dessa borde därmed rimligtvis placeras i kategorin odemokratiska och rasistiska partier. Otaliga ”roddare” gjorde också karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret etc etc. Redan 1921 slog socialdemokraten Per Albin Hansson i sitt allra första folkhemstal fast: ”Sverige åt alla svenskar.” När man rotar i det förgångna är det inte svårt att hitta händelser som krackelerar de föreställningar och den världsbild majoriteten av medborgarna har. ”Socialdemokratin var uppenbarligen allt annat än vaccinerad mot det tidiga 1900-talets värsta ideologiska virus” konstaterade Ola Larsmo på DN Kultur den 10 juni 2006. Beror Mona Sahlins, Marita Ulvskogs och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna möjligen på dåligt samvete för det egna partiets ”fiskande i grumliga vatten” och befogade rädsla för att partiets ”bruna förflutna” skall komma fram?

Några källhänvisningar:

Håkan Blomqvist: Socialdemokrat och antisemit. Den dolda historien om Arthur Engberg, Carlsson 2006 Gunnar Wall, Palmemordet Ola Larsmos recension ”Antisemiterna i arbetarrörelsen” i DN 10 juni 2006 av Blomqvists bok Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

Per J Ericson: Antisemitismen i Arbetarrörelsen. Rasism och rasbiologi självklara inslag i många socialisters världsbild, Världen Idag 8 september 2006

Nazismen och socialdemokraterna 2

Den s-märkta rashygienen

Rashygienen var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv: ”Ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen?” Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-17, ledamot av Andra kammaren 1912-17, av Första kammaren fr o m 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-20, konsultativt statsråd 1920, 21 och 23, finansminister 1920, handelsminister 1925, statsminister 1925-26, utrikesminister 1932, 1936 och 39, chef för SCB 1926-41, landshövding i Gävleborgs län 1941-50, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.

Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.” Till de mindre värda raserna räknades bl.a. judar, svarta och zigenare. Magistraten i Karlskrona hävdade 1931 i ett yttrande över utlänningslagen: ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.” I sitt slutbetänkande SOU 1938:57 skrev Befolkningskommissionen: ”Vi äro nog lyckliga att inom ett naturligt avgränsat område äga en befolkning med gynnsamma förutsättningar för gott samarbete tack vare gemensam härstamning, språk, religion och kulturtraditioner. Om vi i fred får fullfölja vår svenska linje så kommer vi att göra en insats av betydelse för världen i kommande tider. Därförutan måste vi förr eller senare finna oss i en immigration av sådana mått att enheten vedervågas och den svenska traditionen bryts.”

Arthur Engberg, socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932- 36 och landshövding i Västernorrland från 1940 samt chefredaktör för Arbetet och Socialdemokraten var påverkad av Marx’ antisemitism och en av 1930-talets mest kända antisemiter. 1921 konstaterade ju Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.” 1965 upprepade Tage Erlander i Riksdagen i samband med rasoroligheterna i USA denna tankegång: ”Vi svenskar lever ju i en så mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan i många andra avseenden.”

Socialdemokraternas ”förädling av folkmaterialet”

1906 skrev socialdemokraten Zäta Höglund i folkbildningstidningen Fram ”Här nedlägges stora kostnader på att hålla idioter och vanskapta vid lif, och årslånga mödor offras på att till exempel hjälpligt tala eller teckna; under tiden gå tusentals friska barn under i brist på näring eller uppfostran. Men förmodligen känner sig öfverklassen mest släkt med de förra.” 1920 motionerade professor Alfred Petrén i riksdagen om nödvändigheten att vidta åtgärder mot landets ”inre fiender.” Motionen understöddes av den socialdemokratiske partiordföranden Hjalmar Branting som själv i riksdagen motionerade om inrättandet av ett rashygieniskt institut. Svenska Sällskapet för Rashygien hade bildats redan 1909 och följdes 1921 av Institutet för Rashygien.

Sveriges Rasbiologiska Institut grundades 1922 och mätte under sitt första år skallarna på 200 000 medborgare. Samma år motionerade Ernst Wigforss m fl om att man borde kunna förbättra ”folkstammen” med hjälp av sterilisering av ”undermåliga.” 1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering. 1941 skärptes lagstiftningen i bästa Hitlerstil för att möjliggöra sterilisering av människor med ”asocialt levnadssätt.” Gustaf Möller och dåvarande statssekreteraren Tage Erlander beordrade inventering av zigenare och tattare. Varken Ernst Wigforss eller Erlander – den senare direkt inblandade i steriliseringsprogrammen – nämner ett enda ord om detta i sina memoarer. Antingen ansåg de att världens mest omfattande program för rasrening inte var viktigt nog att nämnas på de omkring 1 000 sidor som var och en av dem skrev. Eller också hade de till sist insett att programmet var omänskligt och fel och tyckte att det var lika gott att läsarna fick fortsätta att vara okunniga! De kan givetvis också ha drabbats av den s-märkta politikersjukan ”partiell minnesförlust.”

Docent Bertil Lundman skrev i sin bok ”Nutida människoraser” – som f ö användes som kurslitteratur vid Uppsala universitet fram till 1960-talet – att ”negrerna är jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker, pratar, flabbar… En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav, som frånsett enstaka utbrott, finner sig väl i sitt öde, ja t o m är flabbig i slavhandlarens kedjor.”

Paret Myrdals ”förädling av folkmaterialet”

Reformatorerna av de sociala välfärdssystemen var oroliga för kostnaderna för sina reformer. Inte minst oroade sig politikerna för att det allmänna barnbidrag som infördes 1948 skulle bli en svår belastning för statskassan. Man beklagade att ”de lägre rasernas utvecklingsmöjligheter var små” och menade att ”det var fel att ge dem samma stöd som mer utvecklade raser.” Reformatorernas absurda tankegång fullföljdes på 1930-talet av det socialdemokratiska paret Alva och Gunnar Myrdal som pläderade för förädling av ”folkmaterialet” . Som lämplig metod föreslog Myrdals sterilisering av ”undermåliga” – en ”cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes” i syfte att uppnå ”en mer varaktig rasbiologisk selektion, framför allt vad gäller sinnesslöa”.

I SOU 1936:59 slogs fast att ”sterilisering av annat än medicinska skäl kan näppeligen utnyttjas annat än i de fall av förkomna, mindervärdiga individer, som enligt ärftlighetslagarna oavbrutet alstras såsom avfallsprodukter från andra socialgrupper och som hava en tydlig benägenhet att fortplanta sig inbördes och således bilda familjer och grupper, starkt belastade av ärftlig undermålighet, samt vidare i det fall, då i övrigt socialt välanpassade eller åtminstone ej allmänt undermåliga individer visas vara behäftade med ärftlig sjukdom eller sjukdomsbelastning av viss kvalificerad natur.”

Myrdals rashygieniska skäl var sammankopplade med samhällsekonomiska hänsynstaganden. Den myrdalska utredningen fastslog att statens utgifter skulle minskas eftersom de ”mindervärdiga elementen” genom steriliseringsåtgärderna på sikt skulle ”dö ut” inom ett par generationer….. Medelklassen och bondebefolkningen ansågs ha ”mycket stort rasbiologiskt värde” medan kriminella, efterblivna och tattare beskrev som ”den mänskliga slaggen.” Myrdals drog igång ett storskaligt program för vilka människor som inte skulle få finnas. Projektet pågick i flera årtionden. Utredarna såg samhället som en levande organism vilken måste ”befrias från parasiterande element.” Vilken människosyn ger detta uttryck för? Bokens och projektets rasmedvetna författare och förespråkare nådde båda höga positioner inom socialdemokratin – Gunnar blev handelsminister och Alva var konsultativt statsråd 1967-73!

I ”Kris i befolkningsfrågan” (1935) beskrev Alva Myrdal hur hon såg på kvinnans ställning: ”…det finns tydligen inom det husliga arbetet, både som husmor och som tjänare, fortfarande möjligheter för klena, imbecilla,. indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl rustade individer att stanna kvar och dra sig fram. Dessutom ge hel- och halvprostitution alltid en öppen tillflykt.” Som ett led i makarnas Myrdals rashygieniska ideologi skulle alla barn registreras av skolläkaren. ”Blir registreringskortet obligatoriskt kommer det varken att verka närgånget eller misstänkt” försvarade Alva Myrdal sina något – med dagens språkbruk – politiskt inkorrekta metoder. 1945 steriliserades 3 747 personer. 1946 steriliserades ”undermåliga” kvinnor i snabbare takt än någonsin tidigare – omkring sex per dag. 1947 var antalet steriliseringar 2 264. Makthavarna trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

SOCIALDEMOKRAT NOMINERADE HITLER TILL NOBELS FREDPRIS!

Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris: ”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse. Detta var dock ett förslag som var ironiskt menat.

Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar att ett stort europeisk krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget.

Av sin glödande fredskärlek, tidigare dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf – näst Bibeln världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk – och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel, utan blodsutgjutelse, med Tyskland införliva Österrike, förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfälle att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt, att Hitler, därest han ostörd av ännu förefintliga krigshetsare får i fred fullfölja sitt höga syfte, inom överskådlig tid kommer att pacificera Europa och kanske hela världen.

Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor, vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden, och jag skulle av hänsyn till detta enkla faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för framförandet av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges riksdag föreslagit en annan kandidat, nämligen Englands premiärminister Neville Chamberlain. Ett sådant förslag förefaller föga genomtänkt. Ty visserligen är det sant att Chamberlain genom sin utomordentliga hänsynsfullhet och förståelse för Hitlers pacificeringssträvanden i hög grad bidragit till att rädda världsfreden men i sista hand låg dock avgörandet hos Hitler och inte hos Chamberlain.

Det är Adolf Hitler och ingen annan som vi främst har att tacka för att fred ännu råder i större delen av Europa, och till honom knytas också förhoppningarna om framtida fred. P g a Chamberlains likväl obestridliga förtjänster om freden kunde det möjligen synas påkallat, att en mindre del av fredspriset tilldelades honom, men riktigast torde dock vara, att intet namn får ställas vid sidan av Adolf Hitlers och fördunkla detta. Adolf Hitler är dock vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden.

Stockholm den 27 januari 1939 E G C Brandt, ledamot av riksdagens första kammare”

Detta förslag skall bl.a. ses mot bakgrunden att svenska politiker enligt Karl Gerhard vid det laget mycket väl kände de tyska koncentrationslägren genom boken ”Träskets soldater” som utkommit redan 1937!

Slutord

När jag började läsa igenom detta material som tillställts mig var min första reaktion att detta inte kan vara sant! Jag var flera gånger tvungen att bildligt talat nypa mig i armen. Inte kan väl dom genom åren mest framträdande svenska riksdagspartierna ägnat sig åt ett sådant gediget svineri ? Min andra tanke var hur man med närmast en mun i så fall kan beskylla Sverigedemokraterna för att ha ett ”brunt förflutet” när man själva har betydligt smutsigare mjöl i påsen? Är man helt historielösa? Eller är det den ”partiella minnesförlusten”? Det må vara hur det vill med den saken, men en sak är säker: Den riksdagspolitiker från dessa partier som hädanefter beskyller Sverigedemokraterna för historiska nazistsympatier men samtidigt inte med ett ord nämner sitt eget partis brunfläckiga förflutna är en feg hycklare och har inget i ett riksdagsparti att göra!

Gustaf Jansson, redaktör Politiskt Inkorrekt (PI)

Luleå tar emot minst 500 asylsökande 2016 #asylkaos

Det socialdemokratiska kommunalrådet Yvonne Stålnacke vill att Luleå tar emot dubbelt så många asylsökande nästa år. Planen är att ta emot 260 ”ensamkommande barn” som psykopaterna i media envisas med att kalla unga vuxna som varken är ensamkommande, flyktingar eller barn. Dessutom vill man ta emot 260 asylsökande som fått PUT.

yvonne_stalnacke_lulea
Yvonne Stålnacke gläds över massinvandringen

Just nu diskuterar man i kommunen hur man ska lösa bostadsfrågan. Det är tydligen ett mindre problem eftersom det alltid finns enorma resurser när det gäller att satsa på asylsökande, men sällan några resurser till svenskar vare sig de är gamla eller unga.

Luleå kommer att få 12,9 miljoner i extra stöd från de redan hårt belastade skattebetalarna som ska finansiera sin egen undergång.

Relaterat:

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Sten Lillieström på Sveriges Radio sprider dynga och lögner

Efter att den ensamstående mamman Nina Drakfors hoppade av Socialdemokraterna och berättade för Granskning Sverige hur partiet fungerar bakom kulisserna, var det väntat att partiet skulle slå tillbaka. Socialdemokraternas anfall kom via Sveriges Radio.

Dagen efter Nina Drakfors sensationella intervju, med det S-styrda Säpo, där de erkänner att Sverige är en rekreationsbas åt IS, skriver Sveriges Radio en förtalsliknande artikel. Den ensamstående mamman Nina Drakfors påstås tillhöra en ”rasideologisk organisation”, när Granskning Sverige i verkligheten är ett medborgarjournalistiskt initiativ för demokrati.

‪http://sverigesradio.se/sida/artikel….

I Sten Lillieströms tendentiösa artikel haglar beskyllningar, t ex som att Nina Drakfors är en ”rasistisk opinionsbildare”.

Sveriges Radios artikel har två mycket hotfulla syften.

1) Sten Lillieström går till Nina Drakfors arbetsgivare och till politikerna i kommunen i syfte att genom förtalsliknande beskyllningar, skrämma dem till att sparka Nina Drakfors från hennes kommunala jobb.

2) Sten Lillieström hävdar att Nina Drakfors skrivit att Muhammed var pedofil, i syfte att uppvigla muslimer och islamister, som röstar på Socialdemokraterna, att mörda Nina Drakfors.

Det uppenbara syftet är naturligtvis att förstöra Nina Drakfors och hennes barns liv.

När Granskning Sverige, morgonen efter, ringer till Sten Lillieström, för att ställa frågor om vilka källor han använt, vill han inte svara på frågor. Han hävdar att han inte är i tjänst.

I och med alla lögnerna i artikeln tror vi inte på hans påstående, utan fortsätter fråga. Ibland svarar han, ibland ställer han motfrågor och ibland är han inte i tjänst. Allt efter svårighetsgraden på frågorna.

När vi efter samtalet ringer för att kontrollera om han verkligen är ledig, visar det sig att han inte lämnat något besked till någon på Sveriges Radio, om att han skulle vara ledig.

Under samtalet hotar Sten Lillieström Johan Andersson med att han skall ringa tillbaka klockan tre på natten innan han lägger på luren i örat.

 

Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge: En av många korkade kommunpolitiker #asylkaos

Att befinner sig i allvarlig kris beror på en rad olika faktorer. En av dem är att det finns så många korkade politiker i Sverige. Socialdemokratiska politiker tycks vara särskilt korkade och att de ens har kunnat bli politiker beror ofta på att de fått stor uppbackning i socialdemokratisk press.

Socialdemokratiska politiker är politiker som ofta sitter med i armarna i kors och låter den egna kommunen förfalla. De ägnar all sin kraft åt att fylla upp sin kommun med migranter istället för att lösa de problem som kommunen har.

Sten-Ove Danielsson_ange-kommunMisslyckad politiker bedriver en misslyckad politik och lever på statsbidrag 

Vanliga problem i många kommuner är befolkningsminskning och bristen på jobb. Det är frågor som hör ihop, men som politikerna inte lyckats lösa eftersom de ägnar sig åt att förstöra Sverige istället för att lösa problem. Politikerna lockade in oss i EU-fällan. De har varit tysta när småföretag lagt ned i småorter och ungdomar flyttat från glesbygden. De har inte gjort något för att skapa incitament för dem att bo kvar och för familjer att skaffa fler barn än vad de gör idag.

Istället för att få sina kommuner att fungera försöker de tigga bidrag från staten för att hålla sig ovanför ytan. Problemet är att dessa bidrag som kommunpolitikerna erhåller alltid går till kostnader för asylinvandringen eller dess följer. På sikt kommer dessa kommuner att sjunka ned och kollapsa.

I Ånge vill kommunalrådet Sten-Ove Danielsson (S) ha pengar från staten för att kommunen tagit emot asylsökande. Men de pengar han får blir judaspengar. Han säljer ut sin kommun och tar framtiden från svenskarna bara för att få kortsiktiga inkomster till den politik som han misslyckats kapitalt med att bedriva. Det är en sak om kommunen hade försökt åstadkomma hållbara investeringar i företag eller i svensk nativitetsökning, men istället medverkar han i ett folkutbytesprogram som tränger undan svenskarna i sitt eget land och låter kolonisatörer ta över.

Nu får Ånge 26,7 miljoner av skattebetalarna för att täcka kostnaderna för asylinvandringen. Pengarna ska gå till ”bättre kurser i Svenska för invandrare, SFI, och fler yrkesutbildningar.” Judaspolitikern Sten-Ove Danielsson (S) hoppas också att ”bättre utbildningar kommer att leda till fler anställningar, vilket kan få ett stopp på befolkningsminskningen.”

Sten-Ove Danielsson vill alltså att andra ska lösa de problem som han själv är fullkomligt handfallen inför. Mot bakgrund av den politik han bedriver och mot bakgrund av att han underlåter att bedriva en sverigevänlig politik som kan göra den egna kommunen och även Sverige bättre så är det ofattbart att någon kan rösta på denne figur.

Socialdemokraten Sten-Ove Danielsson är dock inte ensam om att bedriva en politik som skadar vårt land. Han har gott sällskap av andra politiker från S och politiker från V, MP, KD, L (f.d. FP), M och C.

Svenska väljare och allmänheten måste börja fatta att politikerna som förstör Sverige måste bytas ut mot andra politiker. De är minst sagt hög tid att sätta stopp för makthavarnas förstörelse av Sverige och välja bättre politiker eller aktivera sig på något sätt för att rädda landet.

Ni som bor i Ånge måste fatta att den asylinvandring som lokalpolitikerna förordar leder Sverige rakt mot en avgrund. Vakna nu! Gör något! Sverige är i fara!

Relaterat:

Kommuner med flest asylsökande 2015

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1