Etikett: Sten-Ove Danielsson

Mörkret sänker sig över Ånge #asylkaos

Ånge är en kommun som är hårt drabbad av politiskt vanstyre. Det är en av Sveriges mest misskötta kommuner och orsaken är att väljarna röstat på Socialdemokraterna i så hög grad. Ånge ligger på tolfte plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller asylmottagning.

Invånarna i kommunen har kanske delvis hjärntvättats av media och politiker och fått för sig att de gör en god insats för världen om de tar emot migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Att överge sin egen nationella identitet och det egna folkets framtid på det sättet är ett allvarligt övergrepp på sin egen nation. Svenskarna är ett folk med mångtusenåriga rötter. Vi har ärvt landet av våra förfäder som kämpade hårt för att överleva och för att deras efterkommande skulle få leva ett gott liv.

Nu befinner vi oss i en tid där vår egen generation sviker precis allt det som varit Sverige styrka. Vi har varit ett sammanhållet folk med gemensamma rötter och vi har känt en lojalitet till våra medmänniskor. Vi har utvecklat många goda egenskaper, men vi har inte varit vaksamma inför det faktum att ondsinta krafter och naiva människor vill söndra det tidigare sammanhållna folket och låta hela världen få komma hit av ideologiska, politiska eller humanitära skäl.

Svenskarna har under lång tid utsatts för starka påtryckningar från media och globalister och dessa påtryckningar har blivit allt starkare under senare år. Samma slags påtryckningar utsätts även andra europeiska folk för och det är därför vi har likartade problem i många länder.

Men Sverige är ett av de värst drabbade länderna i den civiliserade världen när det gäller socialt, etniskt och kulturellt förfall och när det gäller bristen på demokrati.

Svenska politiker har bundit upp Sverige till så många internationella åtaganden att det är omöjligt för folket att hänga med i vilka beslut som tagits. Besluten har nästan alltid tagits i riksdagen utan några offentliga debatter. Om svenskarna hade förstått vad som sker så skulle de ha röstat helt annorlunda. Man vill i alla fall tro att om svenska folket hade vetat att politikerna avsåg att släppa in 2 miljoner migranter från tredje världen på 30 år så skulle de ha röstat annorlunda. Men svenska folket har inte fått veta något eftersom politikerna skyddas av medier som manipulerar folket för att uppnå vissa mål. Svenska folket är i händerna på Sveriges Television och Sverige Radio som varje dag propagerar för upplösning av det svenska Sverige och massinvandring. Vi är också i händerna på några få men stora mediaägare som kontrollerar opinionsbildningen i hela landet. Varenda dagstidning har en agenda som gå ut på att försvara framväxten av ett mångetniskt samhälle och fortsatt massinvandring.

Dagens medier och de politiker som styr landet är totalitära.

De stryper folkliga opinioner och de hotar invandringskritiker. De ägnar stora resurser och mycket tid åt att sprida hat och hot mot svenskar som älskar sitt land och vill landets och folkets väl.

Tyvärr finns det många människor i vårt land som lyder makthavarna och hjälper dem att genomföra sin politik – som på sikt kommer att leda till svenska folkets undergång.

Dessa medlöpare måste kritiseras och nagelfaras eftersom deras – ofta direkt landsförrädiska – verksamhet kommer att ta död på den svenska nationen. Alla som öppnar asylboenden och arbetar inom asylindustrin är ingenting annat är kräk. Det är människor som skulle kunna sälja sina barn till högstbjudande – och det är precis vad de gör. Även asylprofitörernas barn kommer att gå under när svenska folket går under i ett mångetniskt kaos. Även barn till politiker och personer som arbetar inom asylindustrin kommer att få se sin framtid hotad.

Politikerna tycks med berått mod låta sina egna efterkommande få leva i ett mångkulturellt helvete och det är alldeles uppenbart att många av dessa politiker är genomkorkade idioter och ibland farliga människor som medvetet går in för att utrota svenska folket.

Ånge är nedlusat med sådana politiker och de flesta av dem är Socialdemokrater. Men det finns även andra politiker som agerar på liknande sätt. Leif Edh är medlem i det lokala partiet Vår Framtids politiska utskott och oppositionsledare i kommunen. Nu har han för avsikt att bygga om en av sina fastigheter och öppna HVB-hem som asylsökande. Han har skickat in en ansökan om få använda sin fastighet på Prästgränd som boende för ”ensamkommande flyktingbarn”.

För Leif Edhs del kan det bli komplicerat om han tecknar avtal med kommunen eftersom han själv är politiker där. Därför försöker han nu tona ned ärendet genom att säga att inga avtal ännu är tecknande. Det är därför sannolikt att Edh kommer att teckna avtal med Migrationsverket eller andra aktörer och inte med kommunen.

Ni som bo i Ånge borde revoltera mot era politiker. Ni måste försöka stoppa alla former av asylboenden och arbeta för att migranterna ska sändas tillbaka till de länder som de kom från. Annars kommer Ånge och Sverige gå under.

Vi följer ärendet.

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Ånge:

Socialdemokraterna 18
Vår Framtids politiska utskott 5
Moderaterna 3
Sverigedemokraterna 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Vänsterpartiet 2

Ledande politiker i kommunstyrelsen är:

Sten-Ove Danielsson (s), Ordförande
Åke Nyhlén (s), 1:e vice ordförande
Kjell Grip (kd), 2:e vice ordförande
Leif Edh (vf), 3:e vice ordförande

Relaterat:

Gästis i Östavall i Ånge kommun blir asylboende

Haffragården i Kölsillre i Ånge kommun blir asylboende

Om asylkaoset: Möten i Ånge Kommun

Märklig figur öppnar asylboende i Ånge

Torpshammar herrgård blir asylboende

Nedlagt polishus i Ånge blir asylboende

Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge: En av många korkade kommunpolitiker

Hussborg herrgård i Ånge blir asylboende

Bolbyskolan i Ånge tar snart emot 200 asylsökande

 

Haffragården i Kölsillre i Ånge kommun blir asylboende #asylkaos

När det tidigare äldreboendet Haffragården i Kölsillre i Ånge kommun var till salu 2011 så köptes det av en holländsk stiftelse för 100 000 kr. Äldreboendet var rivningshotat men när det holländska bolaget köpte det så fanns tankar på att bygga om till seniorbostäder. De planerna skrinlades. Fastigheten stod tom en tid och lades sedan ut till försäljning.

År 2013 köptes Haffragården av det skånska företaget Expo Media Sweden AB. Nu är det klart vad som ska hända med fastigheten. Den lilla byn Kölsillre med sina ca 50 invånare kommer att få sällskap av nästan lika många nya invånare, fast de kommer från Somalia, Afghanistan, Irak, Syrien och andra länder i tredje världen.

I styrelsen för Expo Media Sweden AB finns:

Lindblom, Anders Johan
Lindblom, Johan Adrian Teodor
Lindblom, Lisa Celina Victoria

haffragarden-kolsillre-ange

Haffragården blir asylboende. Grannarna har informerats och har möjlighet att ”framföra synpunkter” fram till den 14 mars.

Invånarna i Ånge har röstat på partier som vill fylla upp kommunen med migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen. Därför är Ånge på väg att bli en av de mest förstörda kommunerna i Norrland.

Ledande politiker i kommunstyrelsen är:

Sten-Ove Danielsson (s), Ordförande
Åke Nyhlén (s), 1:e vice ordförande
Kjell Grip (kd), 2:e vice ordförande
Leif Edh (vf), 3:e vice ordförande

Dessa politiker arbetar tillsammans med andra politiker i kommunen för att slå sönder det gamla trygga Sverige och ta död på svenska folket. Redan om ca tio år kommer svenskarna att vara i minoritet i sitt eget land och politikerna tycks se fram emot den dagen med glädje.

Mandatfördelningen i Ånge:

Socialdemokraterna 18
Vår Framtids politiska utskott 5
Moderaterna 3
Sverigedemokraterna 3
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Vänsterpartiet 2

byt-ut-politikerna

Relaterat:

Märklig figur öppnar asylboende i Ånge

Hussborg herrgård i Ånge blir asylboende

Nedlagt polishus i Ånge blir asylboende

Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge: En av många korkade kommunpolitiker

Kaos på asylboendet i Torpshammar, vem tar ansvar

Torpshammar herrgård blir asylboende

Bolbyskolan i Ånge tar snart emot 200 asylsökande

Sten-Ove Danielsson (S) i Ånge: En av många korkade kommunpolitiker #asylkaos

Att befinner sig i allvarlig kris beror på en rad olika faktorer. En av dem är att det finns så många korkade politiker i Sverige. Socialdemokratiska politiker tycks vara särskilt korkade och att de ens har kunnat bli politiker beror ofta på att de fått stor uppbackning i socialdemokratisk press.

Socialdemokratiska politiker är politiker som ofta sitter med i armarna i kors och låter den egna kommunen förfalla. De ägnar all sin kraft åt att fylla upp sin kommun med migranter istället för att lösa de problem som kommunen har.

Sten-Ove Danielsson_ange-kommunMisslyckad politiker bedriver en misslyckad politik och lever på statsbidrag 

Vanliga problem i många kommuner är befolkningsminskning och bristen på jobb. Det är frågor som hör ihop, men som politikerna inte lyckats lösa eftersom de ägnar sig åt att förstöra Sverige istället för att lösa problem. Politikerna lockade in oss i EU-fällan. De har varit tysta när småföretag lagt ned i småorter och ungdomar flyttat från glesbygden. De har inte gjort något för att skapa incitament för dem att bo kvar och för familjer att skaffa fler barn än vad de gör idag.

Istället för att få sina kommuner att fungera försöker de tigga bidrag från staten för att hålla sig ovanför ytan. Problemet är att dessa bidrag som kommunpolitikerna erhåller alltid går till kostnader för asylinvandringen eller dess följer. På sikt kommer dessa kommuner att sjunka ned och kollapsa.

I Ånge vill kommunalrådet Sten-Ove Danielsson (S) ha pengar från staten för att kommunen tagit emot asylsökande. Men de pengar han får blir judaspengar. Han säljer ut sin kommun och tar framtiden från svenskarna bara för att få kortsiktiga inkomster till den politik som han misslyckats kapitalt med att bedriva. Det är en sak om kommunen hade försökt åstadkomma hållbara investeringar i företag eller i svensk nativitetsökning, men istället medverkar han i ett folkutbytesprogram som tränger undan svenskarna i sitt eget land och låter kolonisatörer ta över.

Nu får Ånge 26,7 miljoner av skattebetalarna för att täcka kostnaderna för asylinvandringen. Pengarna ska gå till ”bättre kurser i Svenska för invandrare, SFI, och fler yrkesutbildningar.” Judaspolitikern Sten-Ove Danielsson (S) hoppas också att ”bättre utbildningar kommer att leda till fler anställningar, vilket kan få ett stopp på befolkningsminskningen.”

Sten-Ove Danielsson vill alltså att andra ska lösa de problem som han själv är fullkomligt handfallen inför. Mot bakgrund av den politik han bedriver och mot bakgrund av att han underlåter att bedriva en sverigevänlig politik som kan göra den egna kommunen och även Sverige bättre så är det ofattbart att någon kan rösta på denne figur.

Socialdemokraten Sten-Ove Danielsson är dock inte ensam om att bedriva en politik som skadar vårt land. Han har gott sällskap av andra politiker från S och politiker från V, MP, KD, L (f.d. FP), M och C.

Svenska väljare och allmänheten måste börja fatta att politikerna som förstör Sverige måste bytas ut mot andra politiker. De är minst sagt hög tid att sätta stopp för makthavarnas förstörelse av Sverige och välja bättre politiker eller aktivera sig på något sätt för att rädda landet.

Ni som bor i Ånge måste fatta att den asylinvandring som lokalpolitikerna förordar leder Sverige rakt mot en avgrund. Vakna nu! Gör något! Sverige är i fara!

Relaterat:

Kommuner med flest asylsökande 2015

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1