Etikett: stoppa invasionen

Hur stoppar vi invasionen?

Först och främst måste man komma ihåg att Sverige är ett totalitärt land. Hela den svenska statsapparaten är involverad i att fylla upp Sverige med araber, afrikaner och andra folk som man kallar ”flyktingar” för att få folket att acceptera stor invandring. Staten avser nu att införa lagar som ska tvinga varenda kommun att ta emot asylsökande oavsett hur många de blir. De kommer också att försöka göra det svårare att kritisera deras massinvandringspolitik.

Oavsett vilka lagar de inför så har du rätt att kritisera politikerna, politiken i sig och massinvandringen. Var aldrig rädd för att göra det.

Svenska folket är utsatt för en fientlig ockupation som i förlängningen innebär att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land. Nationalekonomen Tino Sanandaji har räknat ut att det bara tar 10-15 år för oss att bli i minoritet om massinvandringen fortsätter och ingen ändring sker av politiken.

Då blir svenskarna i minoritet i sitt eget land för första gången i historien. När det väl sker finns ingen återvändo. Sverige kan aldrig mer bli svenskt igen och den lilla svenska minoriteten kommer att fortsätta krympa tills den försvinner från jordens yta.

Vi är utsatta för ockupation och kolonisering. Ockupanterna är de politiker från sjuklövern som tagit makten och genomför en politik som mest kan liknas vid ett mjukt folkmord. De har öppnat gränserna för en storskalig invasion av kolonisatörer som ska tränga undan svenskarna och ta över landet.

Den fråga många ställer sig är ”Vad ska vi göra?”

Svaret är att vi måste försvara oss. Den politik som förs i Sverige är totalitär kan liknas med en militär ockupation.

Vi har rätt att försvara oss.

Bloggen Motpol gav tidigare i år några tips om hur man kan göra för att protestera mot invasionen som pågår nu.

I en av punkterna föreslås:

Organisera protester när de försöker göra om slott, bygdegårdar, herrgårdar, värdshus, vandrarhem, hotell, bostadshus och ålderdomshem till så kallade ”asylboenden”.

Det är en viktig punkt och här finns det mycket att göra.

1) Man kan upplysa alla sina vänner och grannar om vilka det är som ligger bakom asylföretagen och profiterar på en sjuk politik.

2) Man kan dela ut flygblad med information till de boende om vad som har skett med vandrarhemmet eller vad det nu är. Man kan upplysa om vilka som driver det och varför, samt upplysa om den skadliga politik som förs av den makthavande eliten i Sverige.

3) Man kan ringa till och be att få träffa de ledande politikerna och tala om saken med dem.

4) Man kan gå med i ortens invandringskritiska parti eller rörelse och göra nytta där.

5) Man kan också sätta hårdare press på systemet genom att åka till en asylanläggning och försöka tala med eller intervjua de profitörer som ligger bakom ett asylboende. Om det är kommunen så talar man med dem.

6) Man kan åka till asylanläggningen och tala med de asylsökande och förklara att man vill att de reser hem igen. De bör få veta att de inte bjudits in av svenska folket utan av totalitära politiker som struntar i folkets åsikter. Eventuellt kan man dela ut flygblad på engelska och upplysa om att de inte är välkomna till orten.

Ett annat sätt att försvara Sverige är att bilda familj och föda många svenska barn. Det är kanske en av de viktigaste men mest ”glömda” politiska frågorna. Uppmana alla unga vuxna du känner att skaffa en bra man eller hustru och föda många barn. Vi kan aldrig överleva som folk om det inte föds svenska barn.

Varje svensk har rätt att försvara sig, sin familj och sitt land och bör göra det. Var och en får hitta sin egen metod så länge vi inte har ett organiserat självförsvar – något som måste komma förr eller senare. Annars är vi dödsdömda.

Bilda om möjligt lokala nätverk på hemorten. Tänk alltid på att det är politikerna som bär den främsta skulden för vad som sker. Här är ett mycket bra exempel på en informationskampanj som man kan bedriva. (Se även om civil olydnad som arbetsmetod.)


Om man går på informationsmöten om blivande asylboende kan och bör man agera kraftfullt mot politikerna. Ett av många exempel var när invånarna i Haninge satte lokalpolitikerna på plats i samband med ett informationsmöte om ett planerat asylboende. Läs om det här och här. Var inte rädd. Ta gärna efter!


Så kan du också göra!

Så kan du göra för att förhindra att just din ort blir ett nytt mångkulturellt getto.

§ 1.

Sätt ner foten!

Agera!

Var inte rädd för att förlora din sociala status.

§ 2.

Knyt kontakter och bilda nätverk på orten.

Ta reda på vilka individer, företag eller politiker som ligger bakom invandringen till orten eller till att det uppförs asylboenden.

Dela ut flygblad till invånarna med information om vilka som ligger bakom asylboenden och invandring till orten. Upplys också om vilka konsekvenserna blir för orten och för Sverige.

Uppmana till bojkott mot eventuella företagare eller privatpersoner som ligger bakom asylboenden och asylmottagning till orten.

Se till att lokala politiker och media får ta del av dessa flygblad.

Ange gärna någon kontaktadress (mejladress) så att folk kan höra av sig till er. Då kan er grupp växa. Har ni ingen egen adress så tipsa om adressen till några alternativa medier som ni uppskattar.

§ 3.

Prioritera gärna att dela ut material i närheten av eventuella asylboenden och liknande. Där är stödet som störst. Upprepa gärna utdelningar då och då.

Knacka gärna på hos asylanläggningen och be att få intervjua någon som arbetar där och fråga hur de ställer sig till att de medverkar till att förstöra Sverige.

Dokumentera gärna asylanläggningen och använd den dokumentationen i kommande flygblad eller på någon blogg som ni driver.

§ 4.

Ni kan trycka flyglad på engelska där ni uppmanar de asylsökande att lämna landet. Förklara att det är politiker som importerat dem, det är inte folket som bjudit hit dem. Sedan kan ni dela ut bladen direkt till de asylsökande när ni ser dem ute på sina promenader.

§ 5.

Försök att även knyta kontakt med likasinnade i andra orter och kommuner för eventuella gemensamma aktioner.

Man kan också stå på torget med svenska flaggor och dela ut flygblad till allmänheten.

§ 6.

Tänk på att vi befinner oss i en återvändsgränd. Politikerna terroriserar svenska folket med en massinvandring som håller på att ta död på landet. De försöker hindra oss från att reagera.

Det går att hitta många vägar till framgång för ett lokalt initiativ. Kan ni få asylboendet på orten att upphöra och de asylsökande att lämna orten, då har ni lyckats befria just er ort.

Sedan återstår att befria resten av Sverige.

§ 7.

Kom ihåg att politikerna som vurmar för massinvandring är tyranner som måsta avsättas och ersättas med politiker som står upp för Sverige och det svenska folket.

§ 8.

Målet är att ta tillbaka Sverige. De som har kommit hit på inbjudan av våra politiker men inte av folket ska utvisas. Helst ska politikerna en dag straffas för vad de gjort. Ni kommer efter hand att hitta försvarsmetoder som passar just er och den situation som råder på just din ort.

9.

Börja agera nu!


Relaterat:

Informationskampanj i Degerfors

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

Belägrat land, Julia Caesar

Det fula maktspelet

Motpol tipsar

Vi har rätt att försvara oss

försvara-sverige

Svenskarna går rakt mot avgrunden – bekvämlighet orsaken

Även om Sverigedemokraterna skulle nå en så hög siffra som 30 procent i nästa riksdagsval så är det fortfarande 70 procent av väljarna som välkomnar massinvandringen och det faktum att Sverige går mot en total katastrof.

I kommun efter kommun ser vi hur kommunalråd och andra politiker med glädje välkomnar kolonisatörer från Mellanöstern och Afrika som dominerar allt fler områden i Sverige.

De står upp och applåderar när deras kommuner erövras och de får genast fram massor av ekonomiska och andra resurser som uteslutande går till de nyanlända främlingarna. Det ska byggas lägenheter, skolor ska startas, de ska få all tänkbar specialservice och behandlas som om de vore helgon.

Det är samma politiker som välkomnar kolonisatörer som aldrig gjort något för att rädda nedläggningshotade byskolor, bygga cykelvägar eller göra det möjligt för ungdomar att bo kvar i sina hemorter.

Men nu öppnar sig alla bankvalv och gigantiska resurser tas fram. Allt går till kolonisatörerna.

Idag kommer över 1 300 asylsökande om dagen vilket blir ca 475 000 på ett år. Lägg sedan till alla anhöriga och andra släktingar som kommer efter. Lägg också till det faktum att precis allt talar för att invasionen kommer att förvärras, kanske dubbleras.

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket_2

Skulle fler reagera om det kom 10 000 om dagen till Sverige eller en halv miljon om året?

Eller har svenskarna bestämt sig för att verkligen låta kolonisatörerna ta över landet?

Svenskarna måste resa sig ur sin bekväma tillvaro.

Svenskarna måste sluta sig samman i högre grad och bekämpa politiker och media som står bakom att Sverige koloniseras.

Svenskar måste sluta tramsa om ideologier som socialkonservatism, libertarianism och annat larv. Vi har inte tid med sektbildningar, även om sekterna i vissa fall blir stora. Ideologiska rörelser begränsar sig och avskärmar sig från stora delar av övriga samhället. Vi behöver istället rörelser som inkluderar folket oavsett vad de hör hemma ideologiskt, vi behöver alla som vill rädda landet.

Hela svenska folket måste sluta upp kring några gemensamma mål och ha som grund att Sverige är svenskarnas land och att ingen landsförrädisk politik ska kunna ändra på det.

Även om vi tvingas bli i minoritet i vårt eget land är Sverige fortfarande svenskarnas land och inte kolonisatörernas.

Ett annat viktigt mål är att få tillstånd en repatrieringspolitik med yttersta syfte att ta tillbaka Sverige.

Med så enkla riktlinjer som grund kan man sedan bygga rörelser som bedriver politik pragmatiskt istället för ideologiskt.

Genom att vara pragmatiska kan vi få en åsiktspluralism som gynnar ett äkta demokratisk synsätt och möjliggör såväl intellektuell som samhällelig utveckling.

När vi nu ser de alarmerande siffrorna om vad vi riskerar, nämligen att förlora hela vårt land, är tiden inne för fler gemensamma aktioner och kampanjer istället för sekteristiska sådana.

Vi behöver få tillstånd en äkta folkrörelse som samlar ett tvärsnitt av folket.

24000-asylsokande

Förra månaden kom 24 000 asylsökande till Sverige. Hade reaktionen i samhället blivit lika lam om det hade kommit 240 000 istället? Eller 500 000? Det finns risk för det.

Tino Sanandaji skrev på sin facebooksida att svenskarna kan vara i minoritet i Sverige redan om 10 – 15 år.

Ska vi finna oss i det?

Växjö anställer ny personal för att kunna ta hand om alla asylsökare #asylkaos

Bertil Olsson biträdande enhetschef på Migrationsverket i Växjö säger att man utökar sin personal för att kunna ta emot fler asylsökare(som kan vara kriminella, lycksökare, bidragsparasiter, IS-krigare eller vad som helst). Totalt kommer 120 personer att arbeta på heltid med att ta emot och placera asylsökare på olika boenden i kommunen.

Växjö blir tillsammans med Jönköping och Malmö asylprövningsort och vilket innebär att asylsökande från bl.a. Malmö slussas vidare till Växjö där personal ska ställa frågor om deras bakgrund och sedan i sin tur slussa dem vidare till andra orter i Sverige.

stoppa-invasionen_taby

Bojkotta Dagens Nyheter så kan vi stoppa invasionen

Gammelmedia och statstelevisionen är roten till mycket ont i Sverige. Dagens Nyheter och Bonnierkoncernen är en av de viktigaste makthavarna i vårt land. Ingenting blir bättre i landet så länge de tillåts att bedriva sin agendajournalistik som går ut på att välkomna hela världen och ta Sverige ifrån svenskarna.

Marika Formgren uppmanade nyligen till bojkott av DN och vi påminner gärna om den eftersom den är viktig. Varje person som avslutar prenumerationen på tidningen ger Wolodarski en känga och Bonnier mindre intäkter.

bojkotta-dagens-nyheter

Råden från Formgren:

1) Om du har en prenumeration på DN – säg upp den. Om din vän, släkting eller kollega har en prenumeration – argumentera för att de ska säga upp den.

Om personen säger att hon måste ha en papperstidning på morgonen – rekommendera Svenska Dagbladet i stället. SvD är inte en perfekt tidning, men har mig veterligt inte hotat 70-åriga kvinnor för att skrämma till tystnad.

Om personen säger att hon inte vill avstå från DN:s ”kvalitetsjournalistik”, upplys om lögnerna: Den rasistiska brandmannen från Boden, Sandvikens miljardvinst på invandring, OECD-rapporten om den lönsamma invandringen. Påpeka att DN vill stämpla människor som oroar sig för våldsbrott och otrygghet som ”förnekare”. Hänvisa till Tino Sanandaji, som gång på gång har visat hur DN snedvinklar och till och med ljuger som ett led i sin ”agendajournalistik”.

Om personen säger att hon är så förtjust i skribenten XX på DN – erkänn att detta är en uppoffring man måste göra. DN har några riktigt vassa skribenter som det är tråkigt att avstå från att läsa, men ju snabbare DN:s anseende och ekonomi sjunker, desto snabbare lär de bästa skribenterna rekryteras av andra tidningar. Och om abstinensen blir för svår finns unvisit och adblock.

2) Gå inte in på sajten dn.se utan adblock. Adblock inaktiverar annonser, och stryper därmed en viktig inkomstkälla för DN. Är du inte så datorvan och tycker att det verkar krångligt? Be någon tonåring i bekantskapskretsen om hjälp.

3) Länka inte till artiklar på dn.se utan att först göra unvisit, och om du själv får en länk till dn.se – gör unvisit innan du följer den. Man går till sajten unvis.it och klistrar in länken för att få en unvisit-länk. Syftet är liknande som med adblock – att inte mata DN med dina klick, för att strypa tidningens inkomster.

4) Om du har ett företag eller jobbar med marknadsföringen på ett företag – annonsera inte i DN. Inget företag som tänker på sitt rykte vill väl förknippas med en tidning som trakasserar äldre kvinnor och vill strypa yttrandefriheten?

5) Om du inte kan göra ovanstående, använd din konsumentmakt. Bläddra igenom DN på biblioteket, kontakta de företag som annonserar i DN och som du skulle kunna köpa något av. Förklara att så länge de annonserar i en tidning som trakasserar människor för att skrämma dem till tystnad så kommer du att handla av deras konkurrent i stället. Stå sedan vid ditt ord.

6) Om du sitter i en sådan position att du ibland skriver debattartiklar eller blir intervjuad av journalister – välj så långt du kan andra kanaler än DN. Det finns mängder av medier i Sverige, och DN:s debattsida skulle snabbt förlora sin status som ”den viktigaste” om människorna som skriver debattartiklar vände sig till andra tidningar.

Att bojkotta DN är långt ifrån tillräckligt för att få ordning på landet. En viktig förutsättning för att få friare opinionsbildning är att ge stöd till alternativa medier. Ni som är medlemmar i SD/SDU borde i mesta möjliga mån visa stöd till Avpixlat, Fria Tider och övriga alternativa medier som kämpar för att upplysa svenska folket om vad som händer i deras land.

SD och SDU skulle i kraft sin organisationer kunna göra gemensam sak och uppmana sina medlemmar att bojkotta gammelmedia så långt det är möjligt. Att inte ta prenumeration på deras tidningar och undvika att annonsera där är en väg att gå. Likaså att istället låta sig intervjuas av alternativa medier, prenumerera på deras tidningar eller stötta dem ekonomiskt.

Tillsammans kan vi stoppa invasionen och byta ut politikerna innan de byter ut folket.

stoppa-invasionen-5

Motpol tipsar om hur vi stoppar invasionen

Daniel Friberg på Motpol ger oss idag några bra tips om hur vi kan stoppa invasionen.

Som svensk och europé är det inte en självklarhet att du ser massinvandringen och den medföljande islamiseringen av vårt land som något odelat positivt. Det kan rentav vara så att du upplever den som problematisk – kanske till och med hotfull och otrevlig, eftersom den i sin väg utplånar vår egen kultur och våra egna sedvänjor samt tränger undan oss rent demografiskt. I klartext skulle jag vilja hävda att ingen människa vid sina sinnens fulla bruk kan uppleva detta som oproblematiskt eller ens på något vis acceptabelt.

stoppa_invasionen

Frågan många ställer sig är vad vi rent konkret kan göra.

Friberg föreslår ett antal åtgärder:

1. Organisera grupper av meningsfränder och bege er till platser där många misstänkta illegaler förväntas anlända – exempelvis i närheten av den minimala landgräns mellan Sverige och Danmark som endast utgörs av en bro.

2. Organisera protester när de försöker göra om slott, bygdegårdar, herrgårdar, värdshus, vandrarhem, hotell, bostadshus och ålderdomshem till så kallade ”asylboenden”.

3. Anmäl myndigheter som diskriminerar svenskar.

4. Vägra att betala patientavgift. Hävda att du själv är illegal! Låt ingen diskriminering av svenskar ske utan skarpt motstånd.

Avslutningsvis menar Friberg att det är min och din plikt som svensk att resa någon form av motstånd mot koloniseringen av Sverige.

”Tills vi fått ett seriöst och humant repatrieringsprogram på plats är det nämligen av yttersta vikt att flodvågen från Tredje världen och den pågående islamiseringen stoppas”, skriver Friberg.

Läs hela texten (här) om vad du kan göra och dela gärna förslagen med dina vänner. Se även den här sidan med tips på hur man kan agera.