Etikett: tino sanandaji

Tino Sanandaji: Gina Dirawi gör ett arabnationalistiskt statement

Tino Sanandaji idag på Facebook:

Expressen: Därför ändrar SVT på nationalsången. Sjunger folkvisa på arabiska.…Synen på svenskhet… man borde ändra fokuset på vad som är svenskt eller inte. Vi är alla människor som lever på samma planet. Jag tror inte folk förstår vilket statement det är för oss som känt oss utanför. Det är väldigt mäktigt, säger Gina Dirawi. Gina Dirawi berättar att man ändrat texten till nationalsången. I stället för att sjunga ”Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden”, sjunger barnkören ”jag vill leva jag vill dö på jorden”. – Det är det som är ändrat. Alla som jobbat bakom scenen bara grät för att det var så fint”.

Notera att Gina Dirawi inte gör en post-nationalistisk universell markering utan ett arabnationalistiskt statement. Svensk identitet är något att skämmas för medan Ginas nationalism är så fin att man får tårar i ögonen.

Fientlighet mot den sammanbindande kulturen är det värsta man kan göra mot integrationen just i ett invandrarland. Svenska språket är normen och därmed inkluderande för alla, medan arabiska och hebreiska här representerar exkluderande tribalism. Det sociala kontraktet har varit att invandrare skulle bli en del av Sverige genom att anamma svensk identitet och i sin tur bli anammade. Svenska språket, flaggan, nationaldagen och nationalsången är vare sig rasistiska eller exkluderande. Den fientlighet som en del invandrare känner mot svensk kultur är omotiverad, omoralisk och skadlig för de själva.

De flesta inser inte vilken bitterhet och hat som spritt sig mot ”svenskar” i utanförskapsområden. Fattigdom och diskriminering har skapat missnöje, vilket utnyttjats av mörka krafter för att piska upp antagonism. Svenskfientlig identitetspolitik är en valvinnare för vänstern, som är starkare i utanförskapsområden än S någonsin var i arbetarkommuner.

För några år sen skulle det kallats ”konspirationsteori” att säga att SVT snart kommer att blanda nationalsången med arabiska. Romantiker tror fortfarande att migration i sig indikerar en vilja att integreras på det sätt arbetskraftsinvandrare på 70-talet gjorde. Många invandrare har fortfarande denna inställning. Det är samtidigt tydligt att Gina Dirawi och andra inte accepterar detta sociala kontrakt. Deras syn verkar vara att Sverige inte bara hade en skyldighet att ta emot dem utan dessutom även en skyldighet att delvis förvandlas till ett arabland.

Så varför ändrar SVT nationalsången? För att demonstrera makt. Brittiska vänstern förklarade att syftet med multikulturalism var att ”rub the Right’s nose in diversity”. I takt med att postmarxisternas grepp över media stärks leder invandring utöver ekonomiska och sociala problem till öppnet fientlighet mot traditionell svensk kultur.

SVT är nu så självsäkra i sin dominans att de inte längre försöker döljer detta. De vet givetvis hur provocerande detta är, syftet med maktdemonstrationen är just att förnedra. If you want a picture of the future, imagine a boot stomping on a human face — forever.

Tino Sanandaji: Stefan Löfven skämmer ut Sverige

Stefan Löfven skämmer ut Sverige i amerikansk media: “Migrants are not to blame for sexual attacks and terrorism incidents across Europe, the Swedish prime minster told CNBC, just days after his country introduced tighter border controls. Reports of a rise in sexual assault incidents across major European cities from Cologne to the Swedish capital Stockholm have been blamed by a number of politicians and campaign groups on the influx of migrants to the continent. But Stefan Löfven, the prime minister of Sweden said that the migrants should not be blamed for attacks in Sweden.

”Sexual harassment is not automatically binding to migration and immigration. We have had sexual harassment in Sweden for many, many years, unfortunately,” Löfven told CNBC at the World Economic Forum in Davos on Wednesday. ”What it now takes is to be very clear that this is not appropriate, it is absolutely out of line and we need to take a very clear message now to show to these young girls and women they are of course entitled to walk in the city… without sexual harassment”

Sexuella trakasserier ”förekommer” i alla samhällen, men Sverige har aldrig upplevt systematiska massövergrepp av stora gäng. Det är ett nytt fenomen importerad från utlandet. Att kasta syra i ansiktet på kvinnor eller pressa släktingar att mörda sina egna dottrar är heller inte gamla svenska seder.

Även om någon enstaka förövare hade varit etniskt svensk (vilket inte har rapporterats) så är det just övergreppens skala och aggressivitet som väckt uppmärksamhet. Eftersom det aldrig existerat samhällen utan våld och sexbrott är det enda intressanta i brottsbekämpning just skalan, inte förekomst.

Den feministiska regeringens budskap är att de vägrar analysera sexbrott logiskt om förövarna inte tillhör favoritfienden etnisk svenska män. Därför sopar regeringen nu ökning av sextrakasserier under mattan med historierevisionism och dunkla ologiskheter.

Som högerfeminist ser jag kvinnofrid som ett självändamål, inte något att offra för högre postmarxistiska värden som multikulturalism. Det bekräftar för mig att genusfeminism inte handlar om jämställdhet utan främst om att marknadsföra postmarxism med ny retorik. Den feminism vi står för skyddar kvinnor från övergrepp oavsett förövarens ursprung, men inte den feminism regeringen påstår sig stå för.

Tino Sanandaji på facebook

Tino Sanandaji: Medias flockmentalitet orsakar lidande

Tino Sanandaji skriver idag:

SVT: ”För att hjälpa 37 kris- och krigsdrabbade områden i världen vädjar FN för 2016 om humanitär hjälp på mer än 20 miljarder dollar (170 miljarder kr). Beloppet man ber om är historiskt högt skriver nyhetsbyrån AP. Pengarna ska bistå 87 miljoner människor i länder som Syrien, Jemen, Sydsudan och Irak. Lidandet i världen har nått nivåer som man inte sett sedan andra världskriget säger FN-chefen Stephen O’Brien. FN:s hjälporgan uppges redan ha ont om medel sedan man bara fått hälften av beloppen som man vädjat om för 2015. Totalt saknas 10 miljarder [ca 85 miljarder kr] skriver AP.”

Sverige skulle ensam kunnat fylla FNs finansieringsgap för 87 miljoner människor i nöd. Totalsumman av 70 miljarder kronor bara på initial asylmottagning plus framtida välfärdsutgifter år är troligen en bra bit högre än FNs samlade resurser för 87 miljoner. I stället valde Sverige att skära totalbiståndet och prioritera ett par hundra tusen asylsökande.

Mer resurser allokeras till de två promille som tar sig till Sverige än de 99.8 procent som inte gör det. Om det låter vansinnigt och omöjligt att försvara så beror det på att det är vansinnigt och omöjlig att försvara. Resursallokeringen reflekterar inte rationellt beslutsfattande utan masspsykos, oppurtunism och faktatabun.

DN, Aftonbladet och andra har avfärdat utgifter på asylmottagning som motsvarande julhandel eller rödvin, när en mer korrekt jämförelse vore FNs samlade budget för tiotals miljoner i nöd. Många som deltagit i vansinnet menade väl men lät sig luras. Om ni läser detta bör ni veta att er ignorans och flockmentalitet orsakat lidande för miljoner som förvägras hjälp.

Tino Sanandaji: Peter Wolodarski är förvirrad

Tino Sanandaji läxar upp Peter Wolodarski:

Tino_Sanandaji_2

Tillväxten varierar kraftigt med konjunkturer och finanskriser, men historisk har BNP per capita långsiktigt växt med ungefär två procent i västvärlden. En sammanfattningsstudie förklarar ”For nearly 150 years, GDP per person in the U.S. economy has grown at a remarkably steady average rate of around 2 percent per year” Så ser långsiktigt utveckling ut även i Sverige och andra västeuropeiska länder.

2015 är inte slut än, så vi vet inte exakt vad tillväxten kommer att hamna. Om vi utgår från årets första tre kvartal är det runt 2.4 procent per invånare. Mellan 1950-2015 växte BNP per capita med 2.1 procent per år. Utöver detta hade Sverige en befolkningstillväxt på 0.5 procent per år under perioden.

Kvartalssiffror varierar kraftigt, vilket innebär att man sällan drar för stora växlar. Eftersom det är aktuellt kan det vara värt att kommentera. Tredje kvartalet i år växte BNP per invånare med 1.9 procent på årsbasis. Tillväxten var dock ovanligt starka 3.8 procent sista kvartalet 2014. Därför har BNP per capita växt med 2.8 procent om man mäter tredje kvartalet i år med tredje kvartalet 2014. Eftersom Sverige har en kraftig befolkningstillväxt växte total BNP med 3.9 procent.

1.9 procent är en OK siffra, men inte speciellt imponerande. Detsamma gäller 2.8 procent om man insisterar att ta med sista kvartalet 2014. Det ändrar inte att Sverige långsiktigt har upplevt extremt svaga siffror på sistone. Ett sätt att illustrera detta är att redovisa tillväxt i olika perioder:

1950-2015: 2.1 procent per år
1950-1990: 2.5 procent per år
1950-2006: 2.4 procent per år
1990-2006: 2.1 procent per år
1990-2015: 1.5 procent per år
2006-2015: 0.6 procent per år

Jag jämför med 2006 för att det är ett relativt normalt år och början på en mandatperiod. Den rödgröna regeringens budget valde att jämföra med 2007 i stället och skrev: ”BNP per capita är ett mått på ekonomisk levnadsstandard som bättre visar hur ökad produktion fördelas per genomsnittlig invånare. Trots en viss återhämtning efter finanskrisen var BNP per capita inte högre 2014 än 2007.”

Det är första sjuårsperiod i efterkrigstiden med negativ tillväxt i BNP per capita. När ekonomin är under resursutnyttjande som idag brukar tillväxten vara högre. Men redan de mediokra siffrorna på 1.9 procent per invånare vi har haft hitintill under 2015 är dopade. Asylsökande räknas inte i befolkningsunderlaget innan de fått uppehållstillstånd och folkbokförs. Antal som vistas i Sverige har ökat kraftigt, vilket omedelbart leder till mer konsumtion och investeringar i bostäder och annat. Men det tar tid innan dessa räknas in i befolkningsunderlaget som BNP delar på. SCB förklarar:

”De asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därför inte som invandrade eller tillhörande den svenska folkmängden.”

Peter Wolodarski på DNs ledarsida har skrivit en förvirrad artikel som på basis av diverse missförstånd hyllar den svaga utvecklingen. Wolodarski skriver exempelvis: ”Om någon på 1990-talet sagt att den svenska ekonomin skulle växa med drygt 50 procent under de kommande två decennierna skulle personen ha avfärdats som verklighetsfrånvänd”

Wolodarski förstår inte att de siffror han citerar som någon sorts mirakel är strax under Sveriges historiska snitt. DNs ledare har fått hård kritik, men också stor spridning i journalistkretsar. Orsaken är att många som efterfrågar snuttefiltar, oavsett hur inkorrekt. Sverige har haft extremt svag utveckling långsiktigt de senaste åren, och har fortsatt medioker utveckling mot bakgrund av belåning, låg kapacitetsutnyttjande och expansiv penningpolitik. Det gick OK sista kvartalet, och en del av detta är en bokföringstrick för att asylsökande inte omedelbart räknas in i befolkning när man beräknar underlaget för BNP per capita.

Ett kvartal bara strax under historiskt snittet! Woho! Det går bra för Sverige! Äntligen lite balans i debatten, vi lånar mer och lyxhandlar.

Tino Sanandaji ger Timbro en riktig känga

Tino_Sanandaji_2

Underhållande storm på twitter kring mig. LO-ekonom Torbjörn Hållö länkar till min post om nationalekonomisk effektiva integrationsåtgärder och retweetas av bland annat Leif Pagrotsky. Att jag citeras leder till explosion av raseri av Anders Lindberg och annat löst folk på twitter som jämför mig med ”Mein Kamf”. Hållö står till sin credd på sig och Lindberg märker återigen att eftergrågan på politiska kommissarier avtagit.

Även Timbros Tobias Holdstock provoceras till innehållslös kritik. Näringslivslobbyns strategi är att använda flyktingkrisen för att sänka lönerna. Läckta strategidokument förklarar att integration inte bör analyseras i sig utan främst användas för att uppnå Timbros övriga mål för ”strukturella reformer”, som att ”luckra upp LAS, ändra konfliktreglerna för att tillåta friare lönesättning samt pressa arbetsmarknadens parter att ta ansvar för att ingångslönerna hålls tillbaka”. ”Att Sverige ständigt strävar efter ökad ekonomisk jämlikhet är ett problem som står i vägen för centrala reformer, inte minst de beskriva ovan.”

Problemet är att det saknar starkt stöd för teorin att sänkta löner signifikant ökar sysselsättningen. De senaste årens experiment med sänkt arbetsgivaravgift för unga och kraftiga lönesubsidier tyder tvärtom på låg efterfrågeelasticitet. I en modern kunskapsekonomi är få arbetsgivare intresserade av att anställa vuxna som inte kan tala svenskar och saknar nio års grundskola oavsett lön.

För mig och andra riktiga ekonomer är löners effekt på sysselsättning en empirisk fråga. Vi har ingen bindning till svaret, och vi får inte betalt för att komma fram till ett visst svar. Därför diskuterar ekonomer evidens. Anders Lindberg och Tobias Holdstock är politruker utan kompetens att bidra i sak. Holdstock är mest känd för att tagit time out i samband med skandalen med Folkpartiets dataintrång. (en bidragande förklaring till Timbros kris är den mygelkultur som dominerar PR-världen och ungdomsförbund).

Liberala tankesmedjor var effektiva när de respekterarade vetenskapliga regler för seriös diskurs. På sistone har Timbro utvecklats mot en PR-byrå med hala tvålförsäljare, vilket går sådär. Läckta interdokumenten visar att Timbro trots 50 miljoner i årsbudget till sig och systerorganisationer har en tiondel så många läsare som min blogg, skriven på fritid med nollbudget.

Orsaken är självklar. Allmänheten efterfrågar seriositet och pålitlig fakta, inte mer personangrepp eller trötta dogmer. Oavsett hur mycket pengar man har fått från näringslivet för att bilda opinion för sänkt lön tröttnar publiken i längden på med ungdomsförbunare som aldrig växer ifrån fjortisnivå.

Länk till Tinos inlägg!

Tino Sanandaji intervjuas av Jim Pethokoukis

Tino Sanandaji intervjuades nyligen av Jim Pethokoukis om Sverigebilden i USA. En riktigt bra intervju som är väl värd att lyssna till.

Jim undrar lite över hur verkligheten ser ut i Sverige efter att den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders sagt att han vill att USA ska se Sverige som ett föredöme. Vet Sanders ens något om Sverige?

Tino reder ut begreppen i en riktigt intressant intervju. Klicka på bilden så kommer du till sidan där intervjun finns.

tino_sanandajiRelaterat: Tino Sanandajis blogg.

 

Förvirrad socialdemokrat får stryk av Tino Sanandaji

I tidningen Metro från den 10 november skrev Pavlos Cavelier Bizad från SSU i Uppsala ett förvirrat inlägg om att vi lägger ned 75 miljarder på julhandeln, mer än på flyktingmottagningen för 2016 som beräknas till 60,2 miljarder.

Tino_Sanandaji_2

Tino Sanadaji skriver på sin facebook.

Metro: “Vi lägger mer pengar på julhandeln än på flyktingmottagandet. Det är en jämförelse som fått spridning i sociala medier. ”Ta bort egoismen och tänk på andra är väl poängen”, säger Pavlos Cavelier Bizas, ordförande SSU Uppsala. Migrationsverket meddelade i oktober att kostnadsprognosen för flyktingmottagandet under 2016 beräknas till 60,2 miljarder kronor. Samtidigt väntas julhandeln omsätta 75 miljarder kronor i år”

Herregud. Var ska man börja.

Det är inte ”julhandeln” som omsätter 75 miljarder, det är total detaljhandel för december månad. Förra året omsatte detaljhandeln ca 600 miljarder kronor, alla svenska hushålls samlade shopping. Själva julhandeln är runt 15-20 miljarder kr.

60 eller 70 miljarder är bara kostnaderna för de två första årens initiala mottagning. Det inkluderar inte kostnader som uppkommer framöver i och med att flyktingar betalar in mindre i skatt än välfärdsutgifter. I Sverige har nettokostnad uppskattats till 70.000 kronor per flykting per år framöver.

Många verkar förstår inte att det rör sig om kommulativa kostnader som läggs på varandra år efter år, inte en engångskostnad på 70 miljarder. I Norge har livstidskostnad per flykting uppskattats till 4,3 miljoner kr. Troligen är kostnaderna i Sverige lägre än Norge, men jämförbara. 100 000 flyktingar motsvarar i så fall ett åtagande på ca 400 miljarder kr. Om Sverige fortsätter i nuvarande takt på halv million per år motsvarar det två tusen miljarder kronor, nära dubbla statsskulden, vilket inom kort permanent knäcker ryggen på välfärdsstaten.

Utöver fiskala kostnader uppstår massiva sociala problem. Invandare är redan idag 17 procent av befolkningen, 51 procent av arbetslösa, 69 procent av barnfattigdom, 76 procent av unga i kriminella gäng och hälften av elever som saknar behörighet till gymnasiet.

70 miljarder kronor motsvarar vad FN begär för alla flyktingar i världen. FN brukar få in mindre och har fått in hälften i år, vilket innebär att 70 miljarder kronor är dubbel så mycket som de resurser FN har att röra sig med för alla flyktingar i världen. 70 miljarder är flera gånger pensionsbromsen, mer än vad försvaret och polisen kostar och mer än vad Sveriges samtliga universitet kostar. Det är också dubbelt så mycket som Sveriges ulandsbistånd. Afghanistans samlade statsbudget är 45 miljarder kr.

Det finns en enorm efterfrågan på dumvulgär vänsterpopulism på social media. Många siffror som cirkulerar är påhittade manipulationer, exempelvis jämförelsen med skatteflykt. Om man utgår från riktiga i stället för påhittade siffror är skatteflykten i Sverige inte i närheten av vad flyktingmottagning kostar. Dessutom kan inget land få skatteflykt till noll, Sverige satsar redan enormt mot skatteflykt. Det är lika barnsligt som Ny Demokrati som ville finansiera all sin populism med att skära bort ”slöseri”.

Ingen välfärdsstat har någonsin varit i närheten av Sveriges asylmottagning. Under September tog Sverige emot fem gånger så många i relation till sin befolkning än Tyskland. Några minuter med riktiga siffror räcker för att visa att ”Om dagens flyktingströmmar består knäcks statsfinanserna”, som Affärsvärldens chefredaktör påpekade igår. Ändå fortsätter många på framförallt vänsterkanten okritiskt dela alla påståenden om hur billig flyktinginvandringen är på basis av infantila argument från B-kändisar.

De som utan kritisk granskning fortsätter att sprida populistiska myter agerar oansvarigt. Många är uppenbarligen villiga att ta risker med sina barns framtid för likes från andra korkade nog att gå på smörjan om pizzor och julklappar.

Relaterat:

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

Norberg är ett skräckexempel på hur idioter förstör vårt land #asylkaos

Norberg är en liten kommun med 5 750 invånare (varav många är invandrare). Nu har kommunen tagit emot 930 asylsökande, 57 ”ensamkommande” och 250 personer som fått uppehållstillstånd. På bara ett år har Norbergs andel av främlingar ökat till över 21 procent. Och då är de tidigare fjärrinvandrarna inte inräknade. I en sådan kommun kan det gå fort att bli ett nytt Rosengård eller Rinkeby.

I TV-programmet Agenda igår den 8 november gjorde man ett reportage från Norberg om den relativt stora invandringen till kommunen. En äldre dam på gatan intervjuades och sade att ”om dom stannar kvar så tror jag att dom blir flera än vad vi är här i Norberg”. Hon var förmodligen en helt vanlig genomsnittsinvånare i Norberg och det hon sade bevisar att vanliga människor är bättre på att tänka än de politiker som styr vårt land.

Norberg är en kommun som på ett ganska tydligt sätt speglar förfallet i Sverige. De unga har flyttat till större städer, de unga som bor kvar föder inte tillräckligt många barn för att upprätthålla den demografiska balansen.

Det har fortgått utan att politikerna har gjort något åt det. De har låtit förfallet fortgå och suttit med armarna i kors eller ägnat sig åt frågor som bryter ner landet. Istället för att slåss för att upprätthålla befolkningsnivån på orten och ge incitament till unga vuxna att bilda familj, föda många barn och bo kvar på orten så har de kampanjat för fler pride-festivaler, mera mångkultur och ökad invandring. Vi har med politiska idioter att göra och dessa idioter är kommunalråd eller inflytelserika politiker i kommunerna eller i riksdagen.

I TV-reportaget visade man upp en svensk man som tagit på sig uppgiften att arrangera joggingturer med de asylsökande. Han tyckte det var viktigt att få dem att ha kul. Är det något han någonsin övervägt för de svenska ungdomarna i orten?

norberg2-asa-eriksson-sKommunalrådet Åsa Eriksson är nästan obegripligt korkad.

Kommunalrådet Åsa Erikson (S) intervjuades i programmet och visade sig vara exakt så korkad som socialdemokratiska politiker nästan utan undantag alltid är idag.

Åsa Eriksson:

Det är roligt när vi växer, men det har varit besvärligt att växa så mycket på så kort tid och med så dålig framförhållning. Migrationsverket öppnar ju sina anläggningsboenden med bara några dagars varsel.

Jag tror att det här kommer att bli jättebra, både för Norberg och för Sverige. Vi är en liten kommun som behöver växa och här får vi massor med nya unga människor med drivkraft och erfarenheter som vi behöver. Vi måste verkligen se till att göra allt för att alla människor som kommer till Sverige nu verkligen måste hitta sin plats, få ett jobb.

Journalisten frågar Åsa Eriksson: – Vad är det som får er att tro att de kommer att vilja stanna i Norberg då?

Tyvärr är det alldeles för många som flyttar härifrån när man har fått permanent uppehållstillstånd. Vi försöker göra vad vi kan för att man ska känna sig hemma, att man ska hitta bostad här, men nu så har även vi bostadsbrist för första gången sedan början på 1980-talet.

Åsa Eriksson säger att ”det är roligt när vi växer”. Men hon har aldrig gjort någonting för att kommunen ska upprätthålla sin befolkningsmängd eller växa av egen kraft. Hon har bara suttit med armarna i kors och snackat massa skit – för att vara tydlig med hennes ”insats” för Norberg.

Om hon hade haft minsta lilla vilja att verkligen göra något bra för Norberg så hade hon agerat, kommit med förslag och bedrivit en tydlig signalpolitik om att Norberg behöver fler invånare. Men vad Norberg behöver är fler svenskar som vi kan få genom att öka nativiteten, men om detta har aldrig Åsa Eriksson talat eller ens reflekterat över. Norberg behöver inga invandrare, Norberg behöver endast svenskar såvida man inte medvetet vill förstöra Norberg, vilket det finns många politiker som vill göra, inte minst socialdemokratiska sådana.

norberg-1-afghaner
Några av de ca 1 300 ”nyanlända” som nu bor i Norberg, men inte borde ha fått passera gränsen till Sverige.

Åsa Erikssons tal om att ”det är roligt när vi växer” bevisar att hon är historielös, kunskapslös, etniskt blind och allmänt förvirrad. Om man enbart tar hänsyn till antal och ser det som irrelevant att det kommer stora grupper människor av främmande stam och i praktiken tar över orten så har man en skruv lös.

När man som hon dessutom säger att ”Jag tror att det här kommer att bli jättebra” så är man inte bara korkad utan framstår mera som en idiot. Åsa Eriksson tror att det kommer att bli ”jättebra”. Hon inbillar sig att det ska bli bra. Hon lever i en fantasivärld,

Anledningen till att hon inbillar sig att det ska gå ”jättebra” är att hon i medier och av andra förvirrade politiker får höra att massinvandring är bra för Sverige och att det på sikt blir en vinst med alla dessa somalier, afghaner, eritreaner och syrier som passerar våra gränser illegalt, har slängt sina pass, ljuger om sin ålder och är så många att de tar över landet och tränger ut svenskarna som redan om tio år blir i minoritet i sitt eget land.

Åsa Eriksson är ett exempel på hur politiker kan vara både blinda och döva. Det var sådana som hon som en gång skapade alla betonggetton som de sedan fyllde med människor från fjärran länder och – plötsligt så fick vi Rosengård, Rinkeby och 200 andra sådana områden. Det är områden som befinner sig i konstant och mycket djupt förfall och behöver miljarder i ”u-hjälp” från staten för att kunna fungera hjälpligt. Dessutom vill inga normala svenskar bo i sådana områden så de flyttar – eller snarare flyr – därifrån.

Omvandlingen innebär inte endast ett ekonomiskt förfall utan också ett etniskt förfall där svenskarna förlorar stora delar av sitt eget land.

Åsa Eriksson säger att ”här får vi massor med nya unga människor med drivkraft och erfarenheter som vi behöver”. Erfarenheter från samtliga getton som socialdemokrater och andra politiker har skapat att det är precis tvärtom. Vi får problem på halsen som belastar Sverige för all framtid.

Åsa Erikssons attityd och förhållningssätt till situationen är direkt skrämmande. Hon har inte försökt föra dialog med människor som har andra åsikter om hur framtidsutsikterna för Norberg kan te sig när fjärrinvandrare tillåts ta över kommunen. Hon har inte försökt ta reda om hon själv kanske har fel och därmed störtar Norberg i fördärvet. Det hade enkelt kunnat utrönas genom tydliga offentliga debatter och en lokal folkomröstningen om mottagandet. Istället lever hon i locket på den kastrull som snart kokar över och baserar alla sina åsikter och de kunskaper hon tror sig ha på vad hon läst i media. Hon saknar förmåga att förstå sin samtid, vilka krafter som ligger bakom massinvandringen och hur illa det kommer att gå med vårt land på sikt.

Åsa Eriksson är därför en mycket farlig politiker och framstår mera som en idiot än det ”kommunalråd” hon är. Hon är bara ett av många exempel på hur politiker styr det här landet rakt mot en avgrund.

Nationalekonomen Tino Sanandaji avfärdade senare i samma TV-program Åsa Eriksson med att hon inte har fog för vad hon säger:

”Det blir vare sig några kortsiktiga eller långsiktiga vinster. Tvärtom så blir kostnaderna på lång sikt bara större.”

norberg3-tino-sanandaji

Om någon som bor i Norberg läser detta vill vi uppmana er att göra revolution mot kommunpolitikerna som förstör er ort. Här är några råd som ni kan följa om ni vill. Det finns även andra sätt att agera på, huvudsaken är att man försvarar sitt land och sin ort från landsförrädiska politiker.

Så kan du göra för att förhindra att just din ort blir ett nytt mångkulturellt getto.

§ 1.

Sätt ner foten!

Agera!

Var inte rädd för att förlora din sociala status.

§ 2.

Knyt kontakter och bilda nätverk på orten.

Ta reda på vilka individer, företag eller politiker som ligger bakom invandringen till orten eller till att det uppförs asylboenden.

Dela ut flygblad till invånarna med information om vilka som ligger bakom asylboenden och invandring till orten. Upplys också om vilka konsekvenserna blir för orten och för Sverige.

Uppmana till bojkott mot eventuella företagare eller privatpersoner som ligger bakom asylboenden och asylmottagning till orten.

Se till att lokala politiker och media får ta del av dessa flygblad.

Ange gärna någon kontaktadress (mejladress) så att folk kan höra av sig till er. Då kan er grupp växa. Har ni ingen egen adress så tipsa om adressen till några alternativa medier som ni uppskattar.

§ 3.

Prioritera gärna att dela ut material i närheten av eventuella asylboenden och liknande. Där är stödet som störst. Upprepa gärna utdelningar då och då.

Knacka gärna på hos asylanläggningen och be att få intervjua någon som arbetar där och fråga hur de ställer sig till att de medverkar till att förstöra Sverige.

Dokumentera gärna asylanläggningen och använd den dokumentationen i kommande flygblad eller på någon blogg som ni driver.

§ 4.

Ni kan trycka flyglad på engelska där ni uppmanar de asylsökande att lämna landet. Förklara att det är politiker som importerat dem, det är inte folket som bjudit hit dem. Sedan kan ni dela ut bladen direkt till de asylsökande när ni ser dem ute på sina promenader.

§ 5.

Försök att även knyta kontakt med likasinnade i andra orter och kommuner för eventuella gemensamma aktioner.

Man kan också stå på torget med svenska flaggor och dela ut flygblad till allmänheten.

§ 6.

Tänk på att vi befinner oss i en återvändsgränd. Politikerna terroriserar svenska folket med en massinvandring som håller på att ta död på landet. De försöker hindra oss från att reagera.

Det går att hitta många vägar till framgång för ett lokalt initiativ. Kan ni få asylboendet på orten att upphöra och de asylsökande att lämna orten, då har ni lyckats befria just er ort.

Sedan återstår att befria resten av Sverige.

§ 7.

Kom ihåg att politikerna som vurmar för massinvandring är tyranner som måsta avsättas och ersättas med politiker som står upp för Sverige och det svenska folket.

§ 8.

Målet är att ta tillbaka Sverige. De som har kommit hit på inbjudan av våra politiker men inte av folket ska utvisas. Helst ska politikerna en dag straffas för vad de gjort. Ni kommer efter hand att hitta försvarsmetoder som passar just er och den situation som råder på just din ort.

9.

Börja agera nu!


Relaterat:

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1