Etikett: vellinge

Granskning Sverige: Kommunalrådet Carina Wützler i Vellinge sprider floskler, vänsteraktivisten Oscar Schau gömmer sig och Pia Rehnquist på Sydsvenskan slänger på luren

Den kommun i Sverige som tidigare rakryggat stått emot invandring längst är skånska Vellinge. Nu har kommunen där bestämt sig för att ta emot invandrare och med dem följer flosklerna från politikerna.

I Vellinge är många föräldrar till barn och ungdomar oroliga över att ha fått se hur invandringen påverkar tryggheten på orten. Oroliga föräldrar framförde kritik till kommunalrådet Carina Wützler i samband med ett möte. Wützler fick lyssna på vad de oroliga föräldrarna hade att säga, men svarade istället med floskler.

Carina Wützlers kulturmarxistiska floskler:

Alla skolor kommer att få ta ett gemensamt ansvar så att alla får ett antal barn, vi tycker det är en viktig del av integrationen. Då får man fördela det på ett jämnt sätt och då är det inte så att om det är en skola som har väldigt mycket överkapacitet så får de ta alla, så är det inte, utan vi sprider ut det.

Det är utmaningar och att vi måste jobba med värdgrund och att man kommer från olika kulturer. Det tror jag att generellt Sverige behöver bli bättre på. Vi pratar mycket om hur vi ska jobba med det.

När vänsteraktivisten Oscar Schau på Sydsvenskan skrev en artikel om de oroliga föräldrarnas möte med Carina Wützler så löd rubriken ”Hot och hat mot flyktingboenden”. Granskning Sverige försökte kontakta Oscar Schau flera gånger, men fick inte tag på honom.

Granskning Sverige ringde då upp Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist och ställde frågor kring innehållet i artikeln. Pia Rehnquist påstår då att det har förekommit hot mot Carina Wützler och att dessa hot har publicerats på sociala medier. Rehnquist säger att hon själv har sett hotet.

Men ingen annan har sett det. Ingen av de föräldrar som var närvarande vid mötet och kritiserade Carina Wützler har sett några hot någonstans. Oscar Schau och Sydsvenskan har inte heller uppgivit någon källa så att de framgår var hotet har publicerats.

Granskning Sverige säger till Pia Rehnquist att det är allvarliga anklagelser att påstå att någon har blivit hotad. Rehnquist påstår att det rörde sig om dödshot mot Wützler.

Granskning Sverige började gräva i detta för att hela historien är mycket märklig. Medlemmar i en facebook-grupp där hoten sägs ha förekommit mejlade till journalister på Sydsvenskan för att få veta mer om hoten.

Det visar sig snart att Oscar Schau är medlem i den ”antirasitiska” gruppen ”Interasistmen” som finansieras av fackföreningsrörelsen för att sprida lögner och fabricera rasistanklagelser. När Granskning Sverige fortsatte att undersöka saken visade det sig snart att Pia Rehnquist har en agenda och att det påstådda hotet mot Carina Wützler kan vara falskt. Rehnquist vill inte längre prata om hoten och slänger på luren.

När Granskning Sverige fortsätter att granska hotet och varifrån det har kommit visar det sig att någon verkligen hade skrivit ett hot i den aktuella facebook-gruppen, men att den som hade skrivit hotet hade tagit bort det innan någon hunnit läsa det. En moderator i facebookgruppen hade kontrollerat saken och kommentaren hade skrivit och sedan tagits bort direkt.

Men trots att ingen kan ha hunnit läsa kommentaren med hotet eftersom det togs bort så snabbt så hade Oscar Schau kunnat ta en skrämdump på texten. Det hela är mycket mystiskt. Granskning Sverige har sökt denne Oscar Schau under en hel månad, men får inte kontakt på honom någonstans. Han svarar aldrig på telefon och svarar inte på frågor.

Granskning Sverige drar nu slutsatsen att Oscar Schau själv kan ha skrivit hotet underfalskt namn och sedan raderat det direkt efter att han tog en skärmdump på det. Ingen annan har sett hotet.

Skånska Vellinge kommun har länge stått emot anstormningen av invandrare, men nu skall även detta sista svenskreservat ”integreras” med våld, droger och våldtäkter, som alltid följer i massinvandringens spår. 

Föräldrarnas oro stämplas som rasistisk av media och politiker.
Granskning Sverige går till botten med denna historia, som är ett tydligt exempel på hur genomrutten och värdekorrupt svensk media och politik är. Politikerna kör över demokratin och media använder sig av politiska aktivister för att tysta alla som protesterar genom att t ex hitta på att småbarnsföräldrarna skulle ha hotat kommunalrådet Carina Wützler. Beskyllningarna kommer från Oscar Schau, en medlem från det av socialdemokraterna avlönade hattwitternätverket ”interasistmen”.

I detta Granskning Sverige visas också hur kommuner i dagens Sverige gör internutredningar för att baktala föräldrar som fått sina barn utsatta för sexövergrepp.

Tyvärr är detta en uppvisning i hur vanligt folk drabbas när politikerna och medierna utsätter sin egen befolkning för trakasseri. Trots att alla i Vellinge ser vad som händer i Malmö, där vanliga människor inte vågar gå ut, vill man göra om även Vellinge till en ”no-go-zone”

forsvara-sverige1

Mandatfördelningen i Vellinge:

Moderata Samlingspartiet: 26
Folkpartiet Liberalerna: 7
Socialdemokraterna: 6
Sverigedemokraterna: 6
Nya listan i Vellinge: 3
Miljöpartiet de gröna: 3

Ledamöter i Kommunstyrelsen i Vellinge:

Carina Wutzler (M), ordf
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordf
Henrik Thorsell (L), 2:e vice ordf
Ola Freij (M)
Christer Mars (M)
Christer Tedestål (M)
Karin Lönnergård Grevendahl (M)
Gustav Schyllert (M)
Mikael Dahlgren (L)
Björn Axtelius (S)
Angela Everbäck (MP)
Rolf Erichs (NL)
Karl-Johan Persson (SD)

Relaterat:

Moderaterna i Vellinge vill förvandla kommunen till ett nytt Rosengård

Vellinge planerar för ökad asylmottagningVellinge planerar för ökad asylmottagning

50 ensamkommande till Västra Ingelstad i Vellinge

Moderaterna i Vellinge vill förvandla kommunen till ett nytt Rosengård #asylkaos

Kommunalrådet Carina Wutzler (M) i Vellinge förbereder nu kommunen på att det kommer minst 300 asylsökande nästa år. Redan idag spekuleras det i att den siffran kan öka betydligt åren efter.

Det som är säkert är att den tidigare restriktiva linjen när det gäller migranter till Vellinge inte längre gäller. Nu bygger Vellinge bostäder åt asylsökande och rekryterar personal som ska ta hand om de importerade kravmaskinerna som för det mesta är lycksökare, ankarbarn eller bara välfärdsparasiter som kommer att klamra sig fast i Sverige så länge de tjänar ekonomiskt på det.

Och svenskarna kommer att finna sig i den här politiken tills någon bildar en självförsvarsrörelse med återvandring på programmet.

Det värsta med den här politiken är att politiker så hänsynslöst tvingar på medborgare alla dessa migranter som inte borde ha fått passera gränsen till Sverige. Ändå kommer de hit och får dessutom leva gratis och får bästa tänkbara service, medan svenskar trängs undan i sitt eget land.

Det är en sjuk politik som kommunalrådet Carina Wutzler (M) nu står bakom och hur det kommer att gå på sikt med Vellinge och Sverige vet vi redan. Hela Sverige kommer en dag att ha samma befolkningsstruktur och samma sociala problem som Rosengård har idag.

För många kanske det låter helt främmade att en av de fortfarande mest etniskt homogena kommunerna i landet (efter Vaxholm och ett par till) kommer att bli som Rosengård. Men de som inte tror det kan vara titta på vilket som helst av de ca 200 invandrartäta områden och försöka sätta sig i in att dessa områden också varit helt svenska en gång i tiden, men efter hand fyllts upp med migranter från andra världsdelar, först i liten skala och sedan har fler och fler kommit. I dag har vi så många områden som domineras helt av invandrare att ingen ens kan räkna dem.

1969 var Rinkeby ett helt svenskt område, idag bor det nästan 100 procent främlingar där. Några enstaka svenskar har valt att bo i området, men de är inte många och de bor där av egen vilja eftersom de inte begriper bättre. I filmen visas ett av många exempel på hur farligt det kan vara att bo i Rinkeby, men det finns alltid människor som inte begriper sambandet mellan invandrartäta områden och social oro.

Carina Wutzler i Vellinge medverkar nu till att förstöra den egna kommunen. Även om det tar 50 år att bli som Rosengård eller Rinkeby så kommer den dagen helt säkert. Börjar man överge den etniska homogeniteten och släpper in främlingar som dessutom ökar snabbt i antal så är det bara en tidsfråga innan svenskarna blir i minoritet.

Kommunen planerar nu för fullt att öppna HVB-hem och bygga modulhus. Modulhusen ska placeras ut i Skanårs vångar, Gessie byakrog, Vanningen och Henriks hage i Höllviken. Dessutom bor redan importerade främlingar i stugor vid Fotevikens museum.

Det som Carina Wutzler gör är att utöva en form av terror mot svenska folket eftersom det är vi som drabbas av hennes politik.

Relaterat:

Vit flykt

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunn på fallrepet efter stor asylmottagning

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

 

Vellinge planerar för ökad asylmottagning #asylkaos

Vellinge är en av de kommuner i landet som har varit mest förskonad från de mångkulturella samhällsexperimenten genom att undvika att ta emot asylsökande migranter och ”flyktingar”.

År 2010 började kommunpolitikerna att ge efter av trycket från media och rikspolitiker. Då tecknade man ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ”flyktingar” som i själva verket var migranter som ville ha ett bättre liv i vårt land.

Nu när Sverige utsätts för en invasion och vi skulle behöva politiker som säger stopp så gör man tvärtom i Vellinge. Man öppnar för en kraftig ökad mottagning av migranter från Eritrea, Somalia, Afghanistan, Syrien, Irak och en rad andra länder.

svenskarna_tar_sjalvmord
Det svenska folkets kollektiva självmord. Vi går frivilligt mot avgrunden.

Vellinge har för varje år som gått ökat mottagningen. När det gäller just ”ensamkommande” (bortsett från övriga asylsökande) så planerade kommunen 2014 att ta emot 22 och 2015 planerade man för 83 personer, siffror som i själva verket blev högre.

Redan i år har man öppnat tre HVB-hem för ”ensamkommande flyktingbarn” som är unga vuxna eller män från Afghanistan. Kommunalrådet Carina Wutzler (M) tycker att det har gått bra med asylmottagningen och anser det finns stöd för den politiken. Hon är liksom de flesta övriga kommunpolitiker i landet helt ointresserad av att fråga invånarna om de vill acceptera att den egna kommunen liksom resten landet koloniseras av främlingar.

Nästa år planerar Vellinge att ta emot 150 ”ensamkommande” men kommunalrådet är redan inställd på att det blir 200 eftersom det alltid blir fler än beräknat. Hur illa prognoserna stämmer visar sig att man tidigare bedömde att Skåne skulle att emot 621 ”ensamkommande för 2015 men i verkligheten blir siffran över 3 000. Prognosen för 2016 är nu över 5 000 ensamkommande för placering i Skåne, men det kan bli 25 000. Och då är övriga asylsökande inte inräknade som totalt kan bli 500 000 nästa år, kanske ännu fler.

Den folkmordspolitik vi ser pågå just nu är bara början på en politik som kraftigt förvärras nästa år. Allt fler bedömare tror nu att Sverige går under och att ingenting kan vända utvecklingen.

Relaterat:

Staten systematiserar folkmordet på svenskarna

Sverige är ett förlorat land

Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

50 ensamkommande till Västra Ingelstad i Vellinge #asylkaos

Dramaturgin ser likadan ut i de flesta svenska tidningar. Det råder en humanitär kris någonstans i världen. Alltså vill media att varje liten svensk byhåla fyllas upp med afrikaner och araber med okänd identitet eller oklar bakgrund.

Svenskarna inbillas av media och politiker att de gör ”en humanitär insats” när de ställer upp på en politik som i förlängningen är mycket skadlig för det svenska samhället.

Nu ska vi inte bara ”hjälpa” folk från krigets fasor. Vi ska hjälpa svenska kommuner som översvämmas av migranter som vill ha ett bättre liv än de hade tidigare. Vi svenskar sänker nu vår levnadsstandard och hotas demografiskt av en stor anhopning asylsökande som politikerna vill ska stanna här för evigt.

För att ”avlasta” Trelleborg tar nu Vellinge emot i första hand 50 ensamkommande ”barn”, som alltid är ungdomar eller unga vuxna, inte barn.

De som kommer till Vellinge kommer att få bo i ett ankomstboende för att sedan slussas vidare till andra boendeformer. Idrottshallen i Västra Ingelstad har idag öppnat 50 platser som de får flytta till omgående.

Vellinge kommun har för avsikt att öppna fler boende för asylsökande.

Kommunalråd i Vellinge är Carina Wutzler (M).

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket_2