Militärens underrättelsetjänst hetsar mot Ryssland

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) beskriver sin verksamhet på det här sättet:

Must är en kunskapsorganisation, som på regeringens och överbefälhavarens uppdrag hämtar in information som bearbetas, analyseras och därefter delges som underrättelser. Underrättelserna behandlar bland annat trender i omvärldsutvecklingen och yttre hot mot Sverige och svenska intressen.

Chefen för Must heter Gunnar Karlson och han går nu till angrepp mot Ryssland på samma sätt som CIA gjorde häromdagen. CIA påstod att Ryssland påverkade det amerikanska valet och hjälpte Donald Trump att vinna. Globalisterna har länge bedrivit en kampanj mot Ryssland för att Ryssland vill bedriva en självständig utrikespolitik (och annan politik) och inte underkasta sig den amerikanska regimens militära strategi, som sammanfattningsvis innebär att man vill störta olika regimer och ersätta dem med USA-vänliga regeringar och på det sättet sprida amerikansk exceptionalism och mångkultur. (Den politiken kanske delvis eller i bästa fall helt justeras med Trump som president, något som återstår att se.)

De flesta säkerhetstjänsterna i länder som är mer eller mindre underställda den amerikanska regeringens utrikespolitik och Nato agerar till stöd för den agenda som gäller där. Det är mot bakgrund av det man ska se MUST-chefen Gunnar Karlsons angrepp på Ryssland. Om det nu vore sant att Ryssland bedrev systematiska operationer mot Sverige och utför mer eller mindre konstanta IT-attacker så skulle en riktig säkerhetstjänst samla kunskaper om det och inte sprida ut den informationen till allmänheten. När MUST tar tydlig ställning mot Ryssland och framför anklagelser utan att presentera bevis vill man bara uppnå samma effekt som CIA vill uppnå.

Gunnar Karlson intervjuades av statliga Sveriges Television där all nyhetsförmedling är tillrättalagd för att passa makthavarna och den agenda som de vill sprida. SVT har också en egen underrättelsetjänst som är okänd för många, men som handlar om att enbart eller huvudsakligen politiskt godkända personer tillåts medverka och uttala sig om politik eller politisk strategi. Intervjun med Gunnar Karlson som gjorde av Mats Knutsson i Agenda den 11 december är ett skolexempel på hur två myndigheter tillsammans bedriver opinionsbildning och där SVT ställer godkända frågor och där MUST slipper besvärliga frågor.

Allt är tillrättalagt för att passa statens agenda.

Temat var att angripa Ryssland och framställa Ryssland som ett hot mot Sverige och svensk demokrati. I själva verket kommer hoten mot oss från annat håll, men det vill SVT dölja. Hoten kommer från makthavarna, från myndigheter (som MUST och SVT), från politiker i Sverige och från stora medier. Det är där hoten mot Sverige finns.

Gunnar Karlson säger:

Dom (hoten) är allvarliga påverkansoperationer därför att dom på olika sätt ibland skjuter in sig mot demokratins grundvalar, dom försvårar och försenar i värsta fall demokratisk beslutsfattning och IT-attacker kan ställa till mycket allvarliga skador på hur vårt samhälle fungerar.

Gunnar Karlson och MUST vill precis som CIA skylla en hotande inrikespolitisk förändring på yttre krafter och hot från andra länder, i första hand Ryssland. Det som försvårar demokratisk beslutsfattning i Sverige är i första hand den statliga propagandan som sprids av SVT och stora medier, det – om något – borde vara högprioriterat att lyfta om man var verkligt intresserad av att bekämpa hot mot demokratin.

Gunnar Karlson säger att det är främmande stater som riktar påverkansoperationer mot Sverige, när det bevisligen är SVT och andra stora svenska myndigheter som själva ligger bakom olika slags påverkansoperationer. ”Hotet” från Ryssland är obefintligt i jämförelse med hoten från svenska medier när det gäller påverkansoperationer.

Mats Knutsson frågar Gunnar Karlson vilka stater det är som ligger bakom påverkansoperationer i Sverige. Karlson svarar:

Den aktör som vi framför allt ser rikta påverkansoperationer mot oss det är Ryssland. Det är ganska lätt att säga för att många av dom påverkansaktiviteter som vi utsätts för har en tydlig avsändare, det går att spåra mer eller mindre direkt till Ryssland och källor som står Ryssland nära.

Den första frågan som Knutsson borde ha ställt är vad Karlsson menar med ”Ryssland”. Är det ryska säkerhetstjänsten, enskilda ryssar, några organisationer i Ryssland eller vad är det? Nästa fråga som Knutsson borde ha ställt är hur bevisen ser ut. Men nu ville SVT hjälpa MUST att sprid sin agenda, inte ställa kritiska frågor för det skulle riskera MUSTs trovärdighet.

Mats Knutsson frågar istället ”Vad är det för typ av operationer det handlar om då?” Gunnar Karlson svarar:

Det kan handla om att sprida rent falsk information, det kan handla om att vinkla sanningen, det kan handla om att trycka på olika argument mer än andra så att man försvårar för att få en klar bild över vad som egentligen händer.

Det intressanta i sammanhanget är att det är exakt så som svenska myndigheter agerar mot svenska folket när de vill tvinga på oss en politik som skadar vårt land.

Mats Knutsson fortsätter att ställa okritiska frågor. Mats Knutsson:

Hur ofta utsätts Sverige för cyberattacker och informationskampanjer från Ryssland?

Frågeställningen visar tydligt att SVT och MUST vill hetsa mot Ryssland och framställa Ryssland som det största hotet mot Sverige när hoten i själva verket kommer från SVT och MUST som vill hjälpa staten att förvandla Sverige till ett mångkriminellt helvete.

Gunnar Karlson svarar:

Vad gäller påverkansoperationer så skulle jag vilja påstå att sådana pågår ständigt, dom är ofta till sin karaktär långvariga och handlar om att upprepa argument på olika sätt. När det gäller cyberområdet så är det ofta mycket svårt att med bestämdhet avgöra vem som ligger bakom en IT-attack, antingen det är en underrättelseoperation eller någonting som ställer till skada, en fientlig aktör klarar nästan alltid av att kunna förbli omöjlig att säkert spåra.

Hur är det då med svenska statens egna attacker på politiska aktörer på hemmaplan? Man kan påminna om när regeringen tillsammans med Säkerhetspolisen stängde ned Sverigedemokraternas hemsida 2006. De kontaktade det webbhotell där SD hyrde in sig och tvingade hotellet att stänga av hemsidan. Trots den märkliga händelsen riktade Justitiekanslern Göran Lambertz ingen kritik mot dem som stängde ned SD:s hemsida. Det säger en del om hur den svenska staten ser på demokrati och yttrandefrihet. Obekväma röster kan tystas av en hel maktapparat utan minsta självkritik eller ursäkt.

Som om det inte vore nog har vi sett flera allvarliga ”påverkansoperationer” mot Flashback, mot anonyma invandringskritiker som skrivit inlägg på Avpixlat och andra sidor. Varför har vi inte sett några debatter i SVT om dessa angrepp på demokratin och på enskilda medborgare som råkar hysa invandringskritiska åsikter?

Svaret är att SVT och andra myndigheter bedriver ett propagandakrig mot svenskar som ogillar den politiska utvecklingen som påtvingas folket av totalitära politiker. MUST är bara en del av en folkfientlig propagandamaskin som försöker vilseleda befolkningen i Sverige.

Relaterat:

Gransking Sverige utbildar DN i källkritik.

En kommentar på “Militärens underrättelsetjänst hetsar mot Ryssland”

Kommentarer är stängda.