Stöd den modige polisen Peter Springare!

Jag är så jävla trött. Det jag kommer att skriva här nedan, är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i. Det jag kommer att torgföra till er alla skattebetalare är förbjudet att torgföra för oss statligt anställda. Det renderar i utebliven karriär och utebliven individuell lön. Även fast det är sant. Jag skiter i allt detta, ska snart ändå gå i pension efter 47 år i denna verksamhet. Jag kommer nu och varje vecka framgent att redogöra i detalj för vad som sysselsätter Mig som utredare/förundersökningsledare på grova brottsroteln polisen i Örebro. Det kommer inte att harmoniera med BRÅ: s uppfattning eller andra vänstervridna kriminologers uppfattning i den allmänna debatten.

Våra pensionärer går på knäna, skolan är ett enda kaos, sjukvården är ett inferno, polisen har totalhavererat etc etc. Alla vet varför men ingen törs eller vill torgföra anledningen, p g a att Sverige alltid levt på myten om det präktiga ultimata samhället som har osinnliga resurser för att vara i framkant när det gäller att vara det enda politiskt korrekta alternativet i en dysfunktionell värld som slår knut på sig själv, genom destruktivt beteende i olika religioners namn. 

Nu kör vi; Detta har jag hanterat Måndag- fredag denna vecka: Våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning, utpressning, övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot polis, hot mot polis, narkotikabrott, grovt narkotika brott, mordförsök, våldtäkt igen, utpressning igen och misshandel.

Misstänkta gärningsmän; Ali Mohamad, Mahmod , Mohammed, Mohammed Ali, igen , igen , igen Christoffer…va är det sant. Ja ett svenskt namn smög sig in i utkanten av ett narkotikabrott, Mohammed, Mahmod Ali, igen och igen. 

Länder som representerar veckans alla brott: Irak , Irak, Turkiet , Syrien, Afganistan, Somalia, Somalia, Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige. Hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet. 

Nu pratar vi bara Örebro kommun. Och dessa brott upptar vår utredningsförmåga till 100%.

Så här ser det ut och har sett ut de senaste 10-15 åren. 
Återkommer nästa fredag med en redogörelse för den gångna veckan. 😱🇸🇪

Den modige polisen har nu fått stöd av många andra poliser och stora delar av allmänheten. Men myndighetssverige försöker nu sätta stopp för Springare genom att hota med åtal. Springare lovar trots det att återkomma på fredag med fler kommentarer om vad som hänt under veckan.

Polischefen Bo Andersson i Örebro påstår att Springare kan ha brutit mot någon lag, men samma polischef tycks inte ha några problem med att svenska folket utsätts för en gigantiskt stor importerad brottslighet.

Ju högre upp i hierarkin människor sitter desto mer landsförrädiska tycks de vara. De har tillsatts för att de är politiskt pålitliga, inte för att de är kompetenta.

Peter Springares facebooksida.

Riktigt bra och professionell TV från Redice och Ingrid & Conrad.

Ett nytt projekt har startats av Henrik Palmgren från Red Ice TV och Ingrid & Conrad. Efter år av många spännande videoprojekt där enskilda individer har producerat invandringskritiska inslag på Youtube, som ofta har varit riktigt bra, så har nivån nu höjts ytterligare flera steg.

Norse News är web-TV när den är som absolut bäst. Det är 100 procent professionellt producerat av individer som behärskar såväl tekniken som det ämne de talar om. Henrik Palmgren har i flera år gjort radio och TV och den nya produktionen är inget annat än ett rent mästerverk. Tillsammans med vältaliga, sympatiska och begåvade Ingrid Carlqvist och den snabbpratande och trevlige Conrad, som driver podden Ingrid & Conrad, har vi nu fått TV som är så bra att högsta tänkbara kvalitetsmål är uppfyllt – med råge dessutom.

Se nu till att sprida kännedom om Norse News var ni än befinner er i Sverige eller världen och se till att alla era vänner får se denna utmärkta produktion. Ni kan vi vara stolta över att tre invandringskritiska personligheter gör något som är bättre än bra.

Norse News kommer med ett nytt program varje månad och vi är säkra på att det kommer att bli en stor succé.

Norse News is here! A monthly update on the horrific things that are going on in Sweden and the rest of Scandinavia. Sweden is the canary in the multicultural coalmine. What happens here will come to the rest of the Western world if we don’t say: Stop it right here!

Norse News is keeping an eye on the North. We give you the latest news and scandals from Scandinavia.

Norse News is a collaboration between Red Ice TV and Ingrid & Conrad.

Stories covered this show:

1. Political Scandal of the month: 2:33

Katerina Janouch, a Czech born Swedish author expressed concerns in Czech television over how Sweden is developing – and gets scolded by Sweden’s Prime minister.

2. The problem with Sweden 9:42

We suffer from Titanic nationalism. Sweden is the “unsinkable nation”. We are so convinced that our society is the best and most stable that has ever existed. Nothing bad can ever happen to us.

3. Sweden Crime Update 16:13

* The live streamed rape on Facebook
* Shopping mall ”Nordstan” in Gothenburg deemed a no-go zone
* Does Malmö need military intervention?

4. Latest in Migration Scandals 33:12

Swedish municipality Hultsfred stops welfare to immigrants

5. Idiots in the Media 39:20

Peter Rawet, from the Swedish Television, makes a fool of himself outside the Trump inauguration. You’ve never seen anything like it!

For more, check out:

https://redice.tv

https://ingridochconrad.se

Support our individual broadcasts to help us continue this show.

Ja eller nej till aborter? – Nej och ja!

För många är det självklart att värna om aborträtten. För andra är det självklart att inte acceptera abort under någon omständighet. Jag tittade nyligen på en demonstration i USA där huvudsakligen vänsterorienterade kvinnor och en del män försvarade rätten för kvinnan att bestämma över sin kropp och kunna göra abort om de så önskar. Några dagar senare – den 27 januari 2017 – arrangerades en stor demonstration i Washington med deltagare som motsätter sig abort.

aborter

I många länder legaliserades abort under 1970-talet, i USA blev abort tillåtet 1973 och i Sverige 1975. Redan under 1930-talet kom begreppet att diskuteras när abortinstrument började saluföras. I Stockholm fanns det en abortklinik som drevs illegalt av en Ivar Olofsson. Han utförde abort på hundratals kvinnor och greps senare och dömdes till tre års fängelse, medan 150 av hans klienter dömdes till en månads villkorlig dom.

Nu går det inte att sätta sig in i vad som drev Olofsson att utföra aborter på gravida kvinnor, men historiskt sett har det alltid funnits kvinnor som blivit gravida efter att ha haft oansvariga och tillfälla relationer. Det är naivt att inte inse att ett samlag kan leda till graviditet och det är ansvarlöst att ha en sexuell relation med någon utan att ha ett förhållande. Om man efter en ansvarslös relation blir gravid, är förvånad över det och vill abortera fostret så tar man inte ansvar för sitt liv.

Rent historiskt så är det den mest dekadenta delen av befolkningen, den sämsta delen anser en del, som ägnat sig mest åt promiskuöst leverne. Den mer civiliserade medelklassen har varit bättre på att sköta sina relationer och bättre på att planera sina liv. Ett förhållande handlar inte enbart om lustar utan om många andra värden. Man måste uppfylla en rad kvaliteter för att bli en bra förälder och sedan hålla ihop en familj resten av livet. Ett liv bygger man tillsammans genom att vilja vara beredd att ta ansvar för en familj samtidigt som man blir en del av en större gemenskap när två släkter möts. Man tar även ansvar för den nya släkten och framför allt för de egna barnen som ett förhållande och äktenskap resulterar i.

Efter en titt på olika demonstrationer för kvinnors rättigheter och rätten till liv så framstå de som demonstrerar för rätten till liv och mot abort som mer ansvarstagande, familjeorienterade och sansade medan vänsterns olika projekt för ”fri abort”, ”kvinnans rätt att bestämma över sin kropp” och annat uppvisar människor som i många fall inte borde sprida sina gener vidare. De verkar ofta vara olyckliga och desorienterade och tycks leva i instabila förhållanden. Att de vill abortera ett foster om de blir gravida är förståeligt eftersom de ändå skulle bli dåliga föräldrar eller sätta barn till världen som inte skulle ha en närvarande pappa – eller två ansvarslösa föräldrar.

Ett problem är att många använder aborträtten som preventivmedel, vilken troligen inte var avsikten när möjligheten att göra abort blev laglig. Aborträtten blev ett verktyg för kvinnor som levde ett ansvarslöst liv och inte skulle kunna ge det blivande barnet en bra uppväxt. Det är förmodligen många problem som har besparats våra samhällen när vissa kvinnor valt abort.

I ett idealsamhälle är det bara civiliserade medborgare som skaffar barn. Innan det fanns preventivmedel och aborter så skyddade sig kvinnor från att bli gravida genom att vänta med sexualdebuten till den hittat den man de skulle gifta sig och bilda familj med.

Men även i det forna Sverige fanns det kvinnor som blev gravida efter tillfälliga förbindelser trots att det var hårt stigmatiserande och kunde leda till social fördrivning. En kvinna som levt i synd, det vill säga haft en tillfällig relation utan förhållande, tvingades ofta lämna sitt hem eftersom det var så skamligt att bli gravid utan att ha en man.

Att många barn har blivit till efter ansvarslösa relationer finns det många exempel på. Det var ingen slump att man i Sverige tvångssteriliserade 63 000 personer mellan 1935 och 1975. Det fanns en tanke om att man vill bespara eftervärlden många problem om man såg till att psykiskt sjuka människor, promiskuösa och andra inte kunde sprida sina gener vidare och skapa nya problem i nästa generation. Många av dem som steriliserades var ett resultat av tillfälliga ansvarslösa förbindelser som inbegrep människor som hade dåliga arvsanlag. Det kallas ibland för ”en mörk tid” när man i Sverige steriliserade folk, men det var en tid när man styrde upp samhället på ett bra sätt och gjorde vad man skulle för att befolkningens kvaliteter inte skulle urarta. Även om det gjordes några enstaka felbedömningar så var åtgärden så bra att den gott och väl hade kunnat fortsätta och fungera även idag. Hade vi haft en fungerande lagstiftning för att omöjliggöra för vissa element att föda barn så skulle det enbart vara av godo.

Den som anser att det är ”obehagligt” att höra sådana åsikter kan ju ta jobb inom mentalvården eller på någon anstalt och sannolikt kommer de flesta då fram till att det finns människor i Sverige som aldrig borde ha fått se dagens ljus. De hade redan från början arvsanlagen emot sig, de hade en trasig familj bakom sig, de hade missbruk och frånvarande fäder som själva hade en problembild.

Vi har nu möjligheter att blicka tillbaka över hur vårt samhälle har sett ut i hundratals år och vi kan följa lagstiftningen från de första landskapslagarna och se hur man tänkte och handlade då på det här området. Kraven på människor i relationer var så hårda de kan bli. Ett samlag var en förlovningshandling och ingen gick till sängs med någon såvida man inte avsåg att gifta sig. Äktenskapsbrott och promiskuösa livsstilar straffades med döden. Det var inga kompromisser på det området och det är i den andan som Sverige har utvecklats. Civiliserade och välartade människor bildade familjer och födde många barn. De sämre sållades bort för de fick ingen som de kunde bilda familj med. Om någon presenterade en potentiell make eller make som inte höll måttet så avvisades denne direkt eftersom släktens ära berodde på att man valde en person av god kvalitet. Om en dotter eller son skulle gifta sig med någon av låg rang, eller lägsta rang, så skulle det inte bara vanära familjen och släkten, det skulle också innebära att vanartiga gener spreds vidare i samhället. Sådant förstod våra förfäder.

Diskussionen om aborter eller inte är egentligen en diskussion måste inbegripa en rad andra ämnen. Abortfrågan är inte en fråga som är kopplad till någon religion, utan till vårt mänskliga liv och till det samhälle vi lever i. Motståndare till abort är man inte på grund av lojalitet till kyrkan, utan av lojalitet till omgivningen och samhället. Då är frågan hur man ska se på abort i det samhälle vi lever i just nu.

Sedan 1970-talet har abort blivit ett medel att använda om en graviditet är en följd av en tillfällig förbindelse, står i vägen för en karriär eller av någon annan orsak. Många av de kvinnor som gör abort gör säkert rätt i att inte sprida sina eller mannens gener vidare. Förmodligen vore det i flera fall bättre om de steriliserades. Det finns ibland fullt legitima skäl att göra abort. Den som utsätts för våldtäkt ska självfallet kunna göra abort, det borde vara obligatoriskt (ifall kvinnan blir gravid). Likaså ska kvinnor kunna göra det i nödfall om vissa starka skäl finns, som att svåra ärftliga sjukdomar kan spridas eller om kvinnan levt i synd. I sådana fall kan sterilisering bli aktuell för att undvika upprepning av oönskad graviditet.

Sverige och västvärlden har sedan 1970-talet urartat moraliskt och de flesta som vuxit upp under den perioden är på något sätt medskyldiga till förfallet vi har sett. Det är bara att gå runt i centrala delarna av en storstad några timmar för att inse hur folket har förfallit och det bortsett från alla migranter som översvämmat Sverige. Det är trevligt att notera att det ändå finns många ädla familjer som strävar och kämpar i sin vardag med barnuppfostran, vardagsbekymmer och långtidsplanering för alla familjemedlemmars bästa, men man blir skrämd över hur den degenererade delen av befolkningen ökar. Det är inte bara i det yttre det syns på ovårdad klädsel, tatuering, piercingar och andra märkliga och dekadenta attribut.

Hela familjebilden i samhället är så skadad att precis varenda svensk idag har folk i sin omgivning som är skilda, knappt har några barn och lever som om de vore omogna tonåringar fast de är vuxna. Barn tvingas bo hos olika föräldrar varannan vecka, saknar ofta en pappa, är ofta dåligt uppfostrade och lever i en känslomässig misär.

Det är med stor förvåning jag varken hör eller ser någon enda politiker eller opinionsbildare som vågar ta tag i ämnet. Det är dags att sätta ned foten mot hela det sällsynt extrema politiska system som har orsakat det helvete som Sverige i många avseenden har blivit och där är första frågan, hur gör vi?

Jag ska tala om hur vi gör. Om du har en anhörig eller känner någon som lever i ett bra förhållande med en bra person, säg då till dem att gifta sig och skaffa barn. Det är deras plikt mot själva livet att göra det. Om de tvekar så fråga då varför de tvekar. Det kan inte vara möjligt att leva i ett förhållande utan att det blir barn (såvida man inte har något fel som gör det svårt eller omöjligt att få barn). Ta reda på om kvinnan äter p-piller och försök då få paret att fatta att det är dåligt, farligt och idiotiskt att äta p-piller om man är fullt frisk. Naturen vill att sunda par i sin bästa ålder ska bilda familj och skaffa barn. P-piller kan ätas av människor som inte bör skaffa barn.

Om du i din omgivning känner någon som har ett förhållande med en person från en annan kultur eller med en person som är olämplig att bli förälder och ta ansvar för en familj, säg då till din vän att hon eller han borde tänka sig för innan beslut om äktenskap eller barn fattas. Idag finns det svenskar som inte bara fattar dåliga beslut utan de fattar idiotiska beslut. En svensk man som hämtar en kvinna från Asien eller en svensk kvinna som ingår en relation med någon från ett mena-land är kanske det tydligaste exemplet på ett folk i djupt förfall. Det är så en kultur söndras och på sikt faller samman, men innan vårt land gör det så måste vi försöka leva som våra förfäder gjorde. De hittade någon att gifta sig med, bildade familj och kämpade sig igenom livet tills de dog lyckliga över att ha flera barn som kunde föra livet vidare i generationer framåt.

Hur svarar vi på abortfrågan då? Svaret är att vissa kvinnor som gör abort aldrig borde ha kunnat bli gravida. De borde ha steriliseras. Om migranter i Sverige gör abort så är ingen skada skedd. Men aborter ska inte kunna användas som preventivmedel och därför bör hela ämnet få ett annat fokus och det bör ligga på att gravid blir man bara om man har inlett ett seriöst förhållande med någon. Då ska graviditeten leda till lycka och glädje i familjen och släkten.

Friska och sunda människor gör inte abort. De säger ja till livet! De bildar familj!

ML, Göteborg

Granskning Sverige granskar Centerpartiet

Granskning Sverige Dokumentärs första program beskriver bakgrunden till Centerpartiets ställningstagande för invandring & ”allas lika värde”, berättat & analyserat av välkända partiledare & debattörer.

Centerpartiets ställningstagande för öppna gränser, när övriga partier svängt, kommer inte ur ett vakuum. Genom en centerpartistisk stjärnparad hör vi de gamla och nya partiledarna berätta om gamla Bondeförbundets historiska och nutida ställningstagande. Från 1930-talets bevarande av den svenska folkstammen, till uteslutningen av Sven Olle Olson i Sjöbo 1988, genomgick Centerpartiet en förvandling i den tidens anda.

2017 blåser det nya vindar, men Centerpartiet står kvar med båda fötterna i 1900-talets visioner. Riksdagsledamoten Staffan Danielsson berättar hur han desperat försökt förmå sina partikamrater att förstå att det inte är hållbart att föra samma politik idag, som för 20-30 år sedan. Staffan Danielsson berättar hur han internt bemöts med dogmatiska argument, t ex ”Staffan! Tror du inte på allas lika värde?”.

Granskning Sverige Dokumentär går, med hjälp av f d Justitiekanslern Johan Hirschfeldt, igenom den juridiska betydelsen av begreppet ”allas lika värde”. Den dystra sanningen är att ingen jurist i Sverige vet vad det egentligen betyder. Värdegrunden ”allas lika värde” är något som politiker säger utan att veta vad som menas. I praktiken har det dock, enligt Staffan Danielsson, kommit att få den anarkistiska betydelsen ”allt åt alla”.

I Granskning Sverige Dokumentär hör vi bl a Annie Lööf, hennes pappa Hans Göran Johansson, fd partiledarna Maud Olofsson, Lennart Daléus, Olof Johansson samt riksdagsledamoten Staffan Danielsson och f d justitiekanslern Johan Hirschfeldt. Vi hör även Carl Bildt, Adam Swejman från Timbro och avlidne Sven Olle Olsson från Sjöbo.

För dem som vill stödja Granskning Sverige ekonomiskt så kan man göra det via Nina.

Ninas Swisch: 0735519470

Ninas konto i Handelsbanken

Clearingnummer: 6657

Konto: 755267362

Markera alla betalningar med Granskning Sverige.

Har familjen Bonnier ockuperat Sverige?

Riktigt så illa kanske det inte är, men inte långt ifrån. Koncernen har i praktiken kontrollen över opinionsbildningen i Sverige och använder den för att leda in de svenska fåren i sin fålla.

Vi svenskar ska påtvingas deras globalistiska och svenskfientliga världsbild och vi ska inte kunna ifrågasätta den genom att kommentera eller svara i tidningen med andra analyser.

Vi som dagligen utsätts för Bonniers maktmissbruk kan visserligen vända oss till alternativmedia där vi slipper läsa eller höra hur galen Trump är eller hur viktigt det är att vi tar emot hela världen med öppna armar och ger alla fritt uppehälle i vårt land. På våra arbetsplatser, på caféer, i butiker, i konferensrummen, hos frisören och på de flesta håll i samhället ser vi effekterna av Bonniers makt. Tidningarna finns överallt och läses varje dag av miljoner människor som tror att det de läser är riktigt och sant.

Men Bonnier är en gigantisk bluff. Allt de skriver, säger eller gör har bara ett syfte och det är att försöka förvrida huvudet på annars normalt funtade personer och försöka få dem att gå till angrepp mot de landsmän som vill slippa Bonniers inflytande, Bonniers alla lögner och Bonniers makt över folket. Bonnier vill uppvigla svenskar mot andra svenskar. Själva vill de sitta på piedestal och nåde dem som försöker klaga på Bonniers, deras agenda eller värst av allt – kopplingen till judiska organisationer som försvarar judisk etnocentrism men vill söndra andras etnoidentitet.

Det finns många svenskar som dansar efter Bonniers pipa och det är egentligen synd om dem, de förstår inte bättre. Varför är det viktigare för Bonnier att släppa in helt okända somalier i Sverige än att hjälpa svenskar som har det svårt och lever i fattigdom och elände? Varför tystar Bonnier sedan ned att svenskar utsätts för allvarliga övergrepp från människor som Bonnier har låtit komma till Sverige? Varför gråter Bonniers vänner när en syrier inte tillåts komma till Sverige fast denne syrier har mängder av platser att ta sig till där det råder fred – även i det egna landet? Varför gråter inte Bonniers vänner över alla de svenskar som rånas, misshandlas, våldtas och mördas av personer som Bonnier har medverkat till att släppa in i Sverige?

Vad är det som gör att Bonnier tycker det är så förbannat viktigt att söndra den svenska homogeniteten? Är det för att man egentligen älskar svenska folket, men anser att det är så lågt stående att det behöver berikas av migranter från tredje världen? Eller är det för att man egentligen är avundsjuk på det svenska folkets goda kvaliteter och vill slå sönder det etniska fundamentet för att sedan själva kunna lysa som herrar på jorden – när vi svenskar är utdöda?

Ingen vet. Frågorna får inte ställas och även om någon lyckas ställa dem, så får vi inga svar. Bonniers är oantastliga. De sitter inlåsta i sina styrelserum eller i sina hem bakom höga murar och låsta grindar, men vill att gränserna till Sverige ska stå vidöppna.

Att sprida hat är Bonniers främsta uppgift och just nu är det Trump som står i skottgluggen. Han vill motverka den värsta globaliseringen (som Bonniers ivrar för). Han vill också motverka laglösheten (som Bonniers gärna uppmuntrar). Trump vann därför att huvudsakligen de vita gjorde revolt mot den rådande världsordningen som Bonniers är en del av. Nu känner sig Bonniers manade att blåsa upp till kamp mot Trump och nationalister i Europa och det gör man genom att släpa in misslyckade politiker som Göran Persson och få dem att sprida hat mot Trump. Diverse kändisar och låtsasakademiker som hatar invandringskritiker har alltid fritt tillträde till spalterna i Bonniers. Peter Wolodarski och andra företrädare för Bonniers har samtidigt alltid fritt tillträde till TV-soffor där de kan sitta och spy ut sitt hat mot alla som ogillar deras världsbild.

Göran Persson fick framträda i DN och påstå att ”Republikanernas kongressledamöter kommer att göra sig av med Trump, när de inser att de har ”en galen president” som gör det omöjligt för dem att bli återvalda.”

I Sverige gjorde vi exakt det, men det låtsas inte DN om. Vi avsatte ”galningen” Fredrik Reinfeldt” och stora delar av hans tidigare väljare gick istället till SD. Men ”galningen” får nu vara med i diverse TV-program och framställs som fullt normal, bara för att han har samma åsikter som DN. Tidningen vill framställa det som fullt normalt att fylla upp våra länder med miljoner migranter från tredje världen och genom sina nätverk gör Bonniers allt i sin makt för att förstörelsen av de europeiska folken och deras ättlingar ska fortsätta – för att Bonniers och deras vänner en dag ska kunna bli herrar i våra hus som de slagit sönder och tagit över med hjälp av kolonisatörer.

Varför greps inte galningarna som störde SD-mötet i Eskilstuna idag?

Idag höll Jimmie Åkesson tal i Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Mötet stördes av ett femtiotal personer som var där för att skrika och skräna och försöka stoppa mötet helt och hållet. Polis som fanns på plats hindrade sabotörerna från att angripa Åkesson, men lät dem stå kvar och skrika olika hatramsor mot de närvarande Sverigedemokraterna.

Det är inte första gången som Sverigedemokratiska möten angrips av sabotörer. Men liksom vid många andra tillfällen så ingriper inte polisen med kraft mot sabotörerna. Istället avvisas de bara från platsen. Enligt lokalmedia skrek sabotörerna könsord, spottade och fräste samt avfyrade raketer för att visa sin avsky mot SD. Flera av sabotörerna var maskerade.

Att störa politiska möten borde betraktas som ett allvarligt brott, men i Sverige grips aldrig någon som stör möten med invandringskritiska organisationer. Samma problem har vi sett tydligt under den amerikanska valrörelsen och trots att polisen i USA är tuffare än i Sverige så har man använt silkesvantar mot mötessabotörer. Det är en medveten strategi för att motarbeta invandringskritiker.

Om det hade varit Stefan Löfven som hållit möte i Eskilstuna och mötet störts av invandringskritiker så hade allihop gripits och förts till häktet, anmälts och fått efterräkningar i form av böter eller kanske fängelse. När invandringskritiker angrips ser man alltid mellan fingrarna på sådana brott, men den tiden måste snart vara förbi. Mötesstörningar av det här slaget är ett hot mot yttrandefriheten och mötesfriheten och borde per automatik leda till fängelse. Polisen uppger ikväll att ingen av mötesstörarna har gripits och det vore intressant att få veta orsaken till det – och vem som är polischef i Eskilstuna.

Varför underlät han att gripa sabotörer som hotat ett politiskt möte?