Rysshatet slår alla rekord. Etablissemanget avslöjar sin agenda.

Den som noga följer hur globalisterna agerar och hur de kontrollerar etablerad media samt den politiska agendan i framför allt Västeuropa behöver inte längre några konspirationsteoretiska utläggningar för att begripa att något inte står rätt till i våra samhällen.

Under lång tid har Ryssland på olika sätt försökt undvika att bli en del av ”det globala samhälle” som globalisterna vill skapa genom att radera ut gränser och införa en mer standardiserad politik för att på sikt kunna radera ut nationalstaterna. Sverige ska bli mångetniskt och gränserna ska vara öppna.

George Soros och andra aktörer som agerar för ”öppna gränser” har på flera håll i Östeuropa drabbats av bakslag när deras tankesmedjor kastats ut för att de hotar den nationella suveräniteten. Ryssland är ett av de länder som inte vill låta sig ingå i den nya världsordningen som innebär att man underkastar sig olika internationellt opererande nätverk, varav många kontrolleras av just Soros.

Vladimir Putin har ändrat på den politiska inriktningen i Ryssland och driver en politik som i vissa stycken liknar den som bedrivs av många nationalkonservativa rörelser. Putin har på det sätt blivit ett hot mot globalisterna.

När man säger det innebär inte det att man reflexmässigt stöder allt som sker i Ryssland eller alla de politiska beslut som fattas av regeringen där. En svensk som har vistats i några av de nedsmutsade metropolerna i centrala Ryssland eller kört bil i Moskva vet att det är inte är så kul att vara där. Man längtar hem till vårt mer civiliserade land – även om vi har allvarliga problem som gör att man samtidigt tvekar om huruvida man ska bo kvar eller lämna Sverige.

Rysshatet från svensk och annan etablerad media i västvärlden är orkestrerat av samma globalister som vill fylla upp våra länder med miljontals migranter från tredje världen och på det sättet bidra till att våra nationer söndras och så småningom blir en del av ett ”globalt samhälle”.

Varje dag riktar exempelvis Sveriges Television olika typer av kritik mot Vladimir Putin eller Ryssland. Den kritiken är inte saklig utan en del av en propagandakampanj mot ett land som inte vill bli en del av ”det globala samhället”.

Det är intressant att notera att Säkerhetspolisen (Säpo) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för ett ”informationskrig från Ryssland”.

Sanningen är ju att det pågår ett informationskrig mot Ryssland, ett informationskrig som är av så allvarlig art att det skulle kunna övergå till andra former av konflikter.

Redan har ju globalisterna initierat handelsbojkotter mot Ryssland, vilket endast ledde till att Ryssland 2014 slog tillbaka genom en egen bojkott av livsmedel från USA och EU.

Att just Säpo och MSB varnar för informationskrig är alarmerande på flera sätt. De och andra statliga myndigheter är redan djupt involverade i den nationsupplösande politik som medlemskapen i EU och FN anger. De ligger också bakom den politik som till följd av medlemskap i EU och FN fyller upp Sverige med migranter från tredje världen, vilket på sikt gör Sverige inte bara till en del av ”det globala samhället” utan raderar ut den svenska identiteten och tar dör på svenska folket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ett statligt verk som agerar direkt landsförrädiskt och tillsammans med andra statliga organisationer driver Sverige mot en avgrund.

När det svenska etablissemanget nu ”varnar för Ryssland” ska dessa ”varningar” i själva verket ses som tydliga exempel på att man inom det svenska etablissemanget är desperata och skrämda över att det finns människor inte går den svenska totalitära statens ärenden.

I svensk media framställs Vladimir Putin som en diktator. Oavsett vad man kallar honom så finns det skäl att upprepa att det svenska etablissemanget är mer totalitärt än regimer som samma etablissemang riktar klagomål mot.

Svenska regimkritiker är lika ovälkomna att delta i offentliga debatter som regimkritiker i andra totalitära länder. Faktum är att det på många sätt är lättare att vara regimkritiker i Ryssland än i Sverige.

Det svenska etablissemanget vill inte att Sverige ska finnas kvar som svenskt land. Det om något säger allt om vart Sverige är på väg.

 

Den sanslöse sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson

Sverigedemokraten Mattias Hans Karlsson är en mycket sorglig figur som en gång i tiden var en tillgång för sitt parti. Idag är han inte bara en belastning för sitt parti utan en belastning för alla invandringskritiker. Frågan är om han snart inte är en belastning för hela det svenska samhället.

Om han får fortsätta som politiker inom SD och bli en ännu mer tongivande figur i vårt samhälle så riskerar vi inte bara att mista en del självklara friheter utan också få ett samhälle som styrs av galningar som vill kontrollera andra människors åsikter.

Mattias Hans Karlsson har inte bara varit pådrivande när det gäller mängder av uteslutningsärenden där helt normala och duktiga medlemmar har kastats ut av maktpolitiska skäl. Vi har att göra med en politiker som är ett hot mot demokrati och yttrandefrihet, som kastar ur sig anklagelser mot människor för att de har åsikter som i stort eller i smått avviker från Karlssons åsikter. Karlsson kallar sig förmodligen demokrat, men det är det sista han är.

Han är en person som, om han skulle få makt i samhället, kan bli hur farlig som helst, betydligt farligare än många politiker i sjuklövern. Karlsson har ingen skam i kroppen och ingen respekt för människor utanför SD som vill göra något gott för Sverige.

Han har troligen kastat ut hundratals människor ur sitt parti varav minst hälften har kastats ut efter falska anklagelser om att vara ”ideologiskt avvikande” och annat trams. Flera uteslutningar har varit befogade, men det är inte dem vi talar om här. Förutom uteslutningar av enskilda personer så var han en av arkitekterna bakom brytningen med Sverigedemokratisk Ungdom där ett stort antal duktiga, intelligenta, välutbildade, trevliga, idealistiska och godhjärtade ungdomar hänsynslöst sparkades ut ur moderpartiet.

Utöver det har Karlsson nästan systematiskt angripit andra invandringskritiska tidningar, organisationer och rörelser på ett sätt som associerar mera till galenskap än till saklig eller befogad kritik. Utöver olika hatkampanjer mot invandringskritiker utanför den egna socialkonservativa sekten där man måste vara ideologiskt renlärig för att få vara med har han avslöjats som kontaktman åt Expo.

Han har försökt få hjälp av den antirasistiska vänstertidningen, som vill förstöra Sverige med massinvandring, att få fram komprometterande uppgifter om invandringskritiker för att kunna smutskasta dem ännu mer.

Han tycks aldrig få nog av att vilja sprida hat mot olika invandringskritiker. Det är inte helt ovanligt att folk i invandringskritiska organisationer kritiserar varandra, ibland med hårda ord, men det är ovanligt att något mer eller mindre ständigt kritiserar nästan alla invandringskritiska organisationer med hjälp av lögner, guilt by association och brunsmetning.

Det finns troligen ingen annan svensk invandringskritiker (?) som uppvisar en sådan ovilja mot duktiga eller på annat sätt framgångsrika invandringskritiker som Mattias Hans Karlsson gör. Han vill att alla ska tänka och tycka som han gör, annars är de neofascister, nazister eller annat nedsättande – trots att de egentligen bara är människor med egna åsikter, vilket i en demokrati inte kan störa andra än sådana som vill styra över folk och tvinga fram någon slags underkastelse.

När Mattias Hans Karlsson hittar politiska fiender bland invandringskritiker hundra gånger oftare än bland etablerade politiker och makthavare som driver Sverige mot en avgrund så vet man att något är sjukt. Varför kan han inte se något gott hos en politisk talang som Gustav Kasselstrand eller se det positiva med en tidning som Nya Tider?

Svaret är att Mattias Hans Karlsson inte kan vara riktigt klok. Det är omöjligt att alla upprepade och mer eller mindre sanslösa attacker på de egna hatobjekten har med politisk välvilja att göra. Det kan inte heller ha med ansvar för samhället att göra.

Det har enbart att göra med egna maktambitioner och kontrollbehov. När man vill kontrollera om andra – både innanför och utanför den egna sekten – är ”ideologiskt avvikande” så är man inte riktigt klok.

Man kan också vara sällsynt omogen och inte vara vuxen nog att begripa att andra människor kan ha egna åsikter baserade på egna erfarenheter, kunskaper och tankar. Mattias Hans Karlsson har aldrig vågat debattera mot de människor som han smutskastat med olika epitet.

Han sitter på höga hästar och ser ned på alla som inte tänker som han gör. Men han är inte kontaktbar när det sedan gäller att utbyta åsikter eller debattera ämnet.

Den senaste tidens turbulens kring tidningen Nya Tiders medverkan i bokmässan har fått igång Mattias Hans Karlsson ordentligt. Inte genom att försvara Nya Tider från alla påhopp från vänsterpressen och makthavarna utan för att tillsammans med vänsterpressen ägna sig åt en hatkampanj mot Nya Tider.

Mattias Hans Karlsson skrev ett längre inlägg på Facebook i ämnet som kan läsas här. Karlsson försöker inledningsvis framstå som en normal, demokratisk sinnad person som visar stöd för att Bokmässan lät Nya Tider delta. Sedan börjar han likt en giftspindel väva en tråd av anklagelser som utmynnar i att han avråder Sverigedemokrater från att stödja Nya Tider.

Vuxna människor som är medlemmar i SD ska alltså inte kunna läsa och prenumerera på Nya Tider. Något liknande påbud har förmodligen inte utgått mot alla de dagstidningar i Sverige som systematiskt ägnar sig åt att förstöra vårt land. Det är fullt acceptabelt att prenumerera på Dagens Nyheter och andra direkt landsförrädiska tidningar, men om man läser den enda invandringskritiska papperstidningen av god kvalitet, så riskerar man i praktiken att frysas ut eller uteslutas från SD.

Mattias Hans Karlssons angrepp på Nya Tider är sanslöst. Var och en kan välja på att ta en prenumeration eller avstå. Det behövs inga råd från en människa med behov av att kontrollera andra. Ingen normal människa nagelfar Nya Tider på det sätt som Mattias Karlsson har gjort. Det är bara galningarna i vänsterextrema kretsar som sysslar med den sortens nedsättande analyser av andras åsikter. De är nämligen liksom Karlsson emot att människor ska kunna tänka själva och fatta egna beslut.

Det behövs inga råd från en självutnämnd och mycket omogen 39-årig politisk ledare för att fatta beslut om man vill läsa Nya Tider eller inte. Många vetgiriga människor anser att man ska kunna läsa allt för att skaffa sig kunskaper som man kanske ännu inte har tillskansat sig. Trots sina råd om att ”avråda” från läsning av Nya Tider tycks Mattias Hans Karlsson själv ha lusläst varenda nummer eftersom han så självsäkert kan bedöma innehållet och tidningens ideologiska hemvist.

Karlsson är uppenbarligen fixerad vid att man måste ha en sådan hemvist. Han vill inte riktigt tro att det kan finnas invandringskriker som är mera frihetliga än vad han själv är. Det är Karlsson som tvingat fram SD:s nya ideologi, den socialkonservativa, som man måste bekänna sig till för att fullt ut kunna accepteras i SD. Bekänner man sig till någon snarlik ideologi som är bättre på att erkänna svenskarnas rätt till sitt eget land kan man bli föremål för ett uteslutningsärende.

Karlsson nöjer sig dock inte med att kritisera Nya Tider på ett grundlöst sätt. Karlsson:

För egen del ser jag inte Nya Tider som någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning. Merparten av artiklarna har inte ett sådant innehåll och en kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.

Vad är detta för jävla barnsligheter? Vem fan bryr sig om vad Karlsson anser om tidningen? Vill han inte prenumerera så behöver han inte göra det. Hans behov av att kategorisera – eller sätta stämplar på – innehållet, artiklarna eller skribenter är enbart ett utslag för galenskap. ”En kvalificerad gissning är att en betydande andel av dagens skribenter och medarbetare är uttalade motståndare till rasism och antidemokratiska idéer.” Det vore bättre om han istället för att gissa frågade skribenterna om deras åsikter i de frågor som Karlsson har ett behov av att andra ska tycka lika om.

Låt folk ha vilka åsikter de vill! Svamlet om ”rasism” och ”antidemokratiska idéer” blir bara löjligt när man ser hur bristfällig Karlssons argumentation är. PK-retoriken är uppenbar och vilket politiskt läger han tillhör är solklart. Han tillhör den totalitära sidan som vill hindra människor från att ha vilka åsikter de vill. Han vill skrämma, varna och hota SD-medlemmar som kan tänkas läsa Nya Tider, något som Karlsson själv är tillåten att göra eftersom han anser sig stå över andra människor. Är inte det ett tecken på galenskap?

För att bevisa hur ”ideologiskt avvikande” Nya Tider är angriper Karlsson Vavra Suk genom att hänvisa till Suks bakgrund i Nationaldemokraterna. Frågan är om inte Karlssons tidigare hemvist i Socialdemokraterna är mycket värre. Varken Suk, Nationaldemokraterna eller Nya Tider har medverkat i förstörelsen av Sverige, det har däremot Socialdemokraterna gjort.

Mattias Hans Karlsson:

Jag kom tidigt att uppfatta Vavra som intelligent, men alltför politiskt radikal och ideologiskt avvikande. Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer, jag har personligen hört honom tala om ”rasblandning” med avsky och jag har personligen hört honom plädera för att SD-medlemmar med utomeuropeisk bakgrund inte borde tillåtas delta i partievenemang tillsammans med sina etniskt svenska kärlekspartners. På basis av bland annat detta röstade jag år 2001 för en uteslutning av Vavra ifrån Sverigedemokraterna.

Man blir mörkrädd när man läser vad Karlsson faktiskt skriver. Karlsson sveper fram anklagelser som mera påminner om en inkvisition än saklig kritik.

Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer..”

Karlsson nämner dock inte vilka dessa ”rasistiska och neofascistiska organisationer” är. Det kanske beror på att de organisationer han tänker på varken är rasistiska eller neofascistiska. De är bara ”ideologiskt avvikande”.

Karlsson har också hört Vavra Suk uttala sig mot rasblandning. Wow! Vad är problemet med det? Måste man vara förespråkare för rasblandning för att få vara med i SD idag? Nästa fråga är varför man inte ska kunna ha kritiska åsikter om rasblandning om man vill att ett folk ska bestå. Karlsson tycks vara stolt över att han har haft huvudansvaret för att göra SD till en socialkonservativ sekt där den som avviker ideologiskt automatiskt utesluts. Karlsson är en omogen spoling utan ansvar för annat än sina egna små futtigheter. Det gör honom också till en mycket farlig person.

Karlsson framstår som än mer tragisk när han försöker sig på att beskriva vilka åsikter som Vavra Suk har. Det är ”samverkan med nazistiska grupperingar”, det är ”f.d Ku klux klan-ledaren och världsledande antisemiten och förintelseförnekaren David Duke” och det är ”rasideologen Richard Mcullogh”. Vore det inte bättre om Vavra Suk själv fick presentera sina åsikter än att Karlsson medvetet försöker smeta brunfärg över alla som inte tillhör den snävt ideologiska inramning som Karlsson själv har skapat för att kunna styra den lilla värld han vill kontrollera efter eget huvud?

Det enda som Mattias Hans Karlsson åstadkommer är att skapa ännu mer problem i ett samhälle där yttrandefriheten redan är beskuren. Han vill förvandla ett tidigare starkt invandringskritiskt parti till ett antirasistiskt mittenparti som vill ha ett mångetniskt Sverige där man måste uppskatta rasblandning. Har man invändningar mot att svenska folket uppgår i ett främmande folkhav som sköljer över Sverige så har man inget i SD att göra. Där måste man tycka att rasblandning är bra. Allt annat är ”ideologisk avvikelse”.

Mattias Hans Karlsson är en fullständig katastrof för både SD och Sverige. Med honom vid rodret riskerar vi att få ett samhälle som blir ännu mer repressivt än vad det redan är.

Relaterat:

Sverigedemokraten Mattias Karlsson är SD:s svar på Mona Sahlin

Ingrid och Conrad med Gustav Kasselstrand

Nyheter med Ingrid och Conrad (om Mattias Karlsson)

Blågula frågors podradio – Bgfpod 8

Nytt parti?

LÄNKAR i anslutning till denna sändning av bgfpod:

http://ingridochconrad.se/2016/09/20/…

https://soundcloud.com/den-kokta-grodan

http://www.sverigedemokratiskungdom.s…

http://www.projektalternativ.se

https://petterssonsblogg.se/2016/09/2…

http://www.expressen.se/nyheter/oroli…

http://nyatider.nu

https://www.youtube.com/watch?v=NZDGU…

https://www.youtube.com/watch?v=t3QGv…

https://janmilld.wordpress.com/2015/0…

https://janmilld.wordpress.com/2014/0…

https://janmilld.wordpress.com/2011/0…

Blågul relik vittnar om en nation i djupt förfall

Den blågula reliken heter IKEA och startades som ett typiskt svenskt företag av en duktig svensk företagare. Företagaren bakom IKEA heter Ingvar Kamprad. Han lade ned all sin kraft och all sin kärlek på att bygga upp detta numera globalt spridda företag. Företaget blev så framgångsrikt att man beslutade sig att bli en del av den globaliseringsprocess som förpestar världen.

Företaget må ha kvar sin blågula logga och ha kvar svenska namn på många produkter, men man har sedan lång tid tillbaka svikit precis allt det som ändå är det viktigaste att stå upp för.

IKEA propagerar idag öppet för att rasblandning ska framstå som normalt och att världens alla folk ska kunna bo på vårt svenska territorium.

I den reklamkampanj man nu bedriver har man tagit steget längre än under tidigare år när man normaliserat kolonisering av Sverige och framställer kolonisatörerna som om de tillhör vår nation.

Nu propagerar man öppet för att vita kvinnor ska låta sig förföras av svarta män. Propagandan är slående lik den som Läkerol (Cloettakoncernen) sprider just nu.

Globalisterna går nu ”all in” för att inbilla svenskar och svenskor att det är normalt med etniska blandförhållanden och IKEA är ett av många företag som går i spetsen för att förstöra vår nation.

Om du inte redan har börjat bojkotta IKEA så är det dags nu.

ikea-rasblandning

Stor framgång för AfD i lokalvalet i Berlin

Det invandringskritiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, som bildades för tre år sedan fortsätter att skörda stora framgångar. I lokalvalet i Berlin igår uppskattades att partiet skulle kunna få omkring 15 procent av rösterna.

Tidigare i år fick partiet stort genomslag i följande delstater:

Valresultatet i Sachsen-Anhalt:

CDU 30 %
AfD 24,3 %
Vänsterpartiet 16,1 %
Socialdemokraterna 10,5 %

Valresultatet i Rheinland-Pfalz:

Socialdemokraterna 36,2 %
CDU 31,8 %
AfD 12,6 %
De gröna 5,3 %

Valresultatet i Baden-Württemberg:

De gröna 30,4 %
CDU 27,1 %
AfD 15,1 %
Socialdemokraterna 12,7 %

Nyligen slog partiet igenom stort även i Angels Merkels hemstat Mecklenburg-Vorpommern där Afd blev större än Merkels parti CDU. AfD blev näst största parti med 20,8 procent av rösterna. Bara Socialdemokraterna blev större, de fick ca 30 procent av rösterna vilket var en minskning med 5 procent sedan föregående val.

I valet i Berlin igår visar AfD att de är ett parti att räkna med. De fick strax över 14 procent, vilket är en helt fantastisk siffra med tanke på hur nytt partiet är.

• Socialdemokraterna fick 21,6 procent, en minskning med 6,7 procent från förra valet.

• Merkels CDU fick 17,5 procent, en minskning med 5,8 procent från förra valet.

• Alternativ för Tyskland fick ca 14,1 procent av rösterna.

Det politiska uppvaknandet i Tyskland bådar gott inför framtiden, även om landet samtidigt har förstörts på ett ganska dramatiskt sätt under de senaste åren, särskilt när man nyligen på mindre än ett år tog emot över en miljon migranter från tredje världen. Förhoppningen är att AfD ställer krav på att samtliga oönskande migranter ska skickas tillbaka till sina hemländer.

Relaterat:

Tysk Afd-politiker hälsar parlamentet…