Fokus på Sverige 26: Informationssamhället och datasäkerhet

Det nya informationssamhället är ett samhälle som på många sätt är sårbart. Uppgifter om privatpersoners förehavanden eller åsikter kan lätt få spridning efter otillbörlig åtkomst av data. Register kan hackas och lösenord kan spridas hur som helst. Det finns många exempel på hur stora tidningar kommit över mejlkonversationer och använt dessa uppgifter för att hetsa mot vissa människor och vissa politiska organisationer. Det finns också exempel på hur stora databaser och kapats och innehållet hamnat i orätta händer.

Den eller de som kan bevisas ha hackat uppgifter eller sprider hackade uppgifter oavsett vad syftet är ska kunna åtalas, dömas och få fängelse.

Sverige har på många sätt blivit ett sårbart samhälle. Viktiga datasystem som kräver stabilitet och säkerhet kan ställa till omfattande problem för att systemen är för stora. I januari 2017 drabbades journalsystemet på alla förlossningsmottagningar av allvarliga störningar under två nätter. Även om störningarna inte drabbade några gravida så var det personalen som påverkades och blev mer stressad. På Svenska Barnmorskeförbundet säger man att systemet är sårbart och drabbas av problem då och då.

Generellt bör stora datasystem decentraliseras så mycket så möjligt för att undvika omfattande problem som drabbar många. Dessutom är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att begränsa informationsmängder till mindre system, särskilt när det gäller känslig information om personer.

År 2015 drabbades över 85 000 personer av id-kapningar. Enligt polisen.se (3 oktober) 2016 drabbas 350 personer om dagen av id-kapningar. En id-kapning innebär att en brottsling har kommit över personnummer, bankuppgifter eller annan information som kan användas för att ta krediter eller handla varor i en annan persons namn. Trots att problemet är omfattande så är det ganska tyst om hur denna brottslighet kan ha fått sådan spridning i Sverige och vilka som ligger bakom den. Liksom när det gäller annan brottslighet som orsakas av den gränslösa politiken eller av politisk försummelse är det ganska tyst om vilka som bär skulden till id-kapningarnas omfattning. Polisen tiger, myndigheterna tiger och politikerna tiger. De skyldiga tiger och de medskyldiga tiger.

Polisen säger (polisen.se 3 oktober 2016) att det är ”oroande hur mycket bedrägerianmälningarna ökar när det gäller id-kapningar”. Polisen säger också att de lägger ”mycket fokus på vilka skyddsåtgärder var och en kan vidta för att minska risken för att bli utsatt”. Vad polisen gör är att de pliktskyldigast utreder bedrägeribrotten, men de har inga förslag på lösningar och de vill inte upplysa om vad slags människor det är som begår sådana brott. Större delen av denna brottslighet är importerad eller utlandsbaserad.

Den här brottsvågen underlättas av det personnummersystem vi har i Sverige som gör det möjligt att på några minuter ta reda på allt om en person och sedan använda informationen i brottsligt syfte. Hela det system som vilar på personnummer måste göras om och ersättas av andra system som vilar på en sifferidentitet som bara myndigheter kan använda om de vill kartlägga en person. Inga uppgifter om födelsetid ska finnas i en sådan sifferkombination. Sifferkombinationen bör vara olika för olika system så att identitetsstölder och obehörig kartläggning av människors privatliv försvåras eller omöjliggörs.

Personnummersystemet har i Sverige fungerat som ett redskap för makthavarna som vet att många inte vågar yttra sig i känsliga politiska eller andra frågor av rädsla för obehörig kartläggning och förföljelse. Personnummersystemet måste upphöra och ersättas av andra system.

FRA-lagen ska rivas upp. FRA-lagen tillkom för att makthavarna ska kunna kontrollera medborgarna. All internetkommunikation och telefoni bevakas, kontrolleras och lagras av myndigheter och kan i praktiken användas hur som helst, läckas, förvanskas och spridas till säkerhetstjänster i andra länder, särskilt inom EU. FRA-lagens tillkomst har motiverats med den falska motiveringen att lagen behövs för att bekämpa terrorism och transnationell brottslighet.

Det är alltså samma politiker som upplåter vårt territorium till potentiella terrorister och internationella ligor, som sedan säger sig vilja bekämpa de importerade problemen med övervakningslagar. Sanningen är att myndigheterna i första hand vill övervaka människor som kritiserar den totalitära regimen i Sverige och vid skarpt läge kunna sätta stopp för deras verksamhet. Då kommer allt du har sagt och gjort att läcka ut om det gynnar makthavarna och kan motarbeta en politisk opposition.

Om makthavarna hade velat motverka terrorism och gränslös brottslighet så hade de inte anslutit Sverige till EU, de hade också haft kvar alla gränskontroller och satt stopp för den invasionsliknande migrationspolitiken. FRA-lagen är ett av många exempel på hur makten inför nya lagar med motiveringar som är rent bedrägliga.

Medborgarnas friheter och integritet måste skyddas med hjälp av lagar som förhindrar övervakning och förföljelse. Det medborgerliga skyddet ska stärkas så att medborgarna blir lika skyddade mot digitala övergrepp som mot fysiskt våld.

Sammanfattning:

FRA-lagen ska rivas upp.

Personnummersystemet ska upphöra.

Medborgarnas friheter och integritet måste skyddas med hjälp av lagar som förhindrar övervakning och förföljelse.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 25: Upprätthållande av ett civiliserat samhälle

Sverige var för bara ett par generationer sedan ett civiliserat land, men befinner sig nu mitt i ett pågående förfall. Det som utmärker ett civiliserat land är att befolkningen är välartad, välutbildad och uppför sig väl i alla sammanhang.

En civiliserad befolkning består av människor som uppträder vänligt mot andra, är hederliga och hjälpsamma mot sina medmänniskor. Civiliserade människor kan kommunicera med andra på ett sansat sätt även om det finns olika uppfattningar om synen på samhälle, politik, religion eller andra frågor. Det civiliserade samhället fungerar bäst när människor kommer från samma bakgrund, har gemensamma rötter och likartade sedvänjor.

Det civiliserade samhället behöver en stat som ger service och skydd för att befolkningen ska känna tillförsikt inför framtiden. Staten ska tjäna folket för folkets bästa. Det civiliserade samhället måste ha en myndighet som beskriver hoten mot vår civilisation och hur dessa hot kan mötas.

Exakt hur hotbilden mot Sverige ser ut idag skulle kunna vara föremål för offentliga debatter, men eftersom Sverige är totalitärt förekommer inga sådana debatter. De nuvarande makthavarnas politik är ett direkt hot mot vår civilisation av minst två skäl.

1. De nuvarande makthavarna tillåter inte offentliga debatter om de negativa följderna av migration till Sverige.

2. De nuvarande makthavarna ljuger och bedrar allmänheten för att kunna genomföra en politik som allvarligt skadar Sverige.

Det nuvarande förfallet i Sverige är kopplat till bristen på eller avsaknaden av verklig demokrati och till makthavarnas lögner om att Sverige behöver migranter från tredje världen.

Bristen på demokrati har sin grund i hur de nuvarande statskontrollerade medierna och andra stora medier systematiskt undanhåller viktiga fakta i en rad ämnen vilket får till följd att allmänheten, när de ska ta politisk ställning eller rösta i val, är oinformerade om vart Sverige egentligen är på väg.

För att kunna upprätthålla ett civiliserat samhälle på lång sikt krävs det en befolkning med förstånd och intelligens. Det innebär att varje handling som bidrar till att sänka sådana kvaliteter är till nackdel för nationen. För att det civiliserade Sverige ska kunna bestå måste den civiliserade delen av befolkningen ta kommandot över utvecklingen och inte släppa fram krafter som hotar den.

Vi måste bejaka de goda traditionerna där individer väljer livspartner efter genomtänkta beslut där krav på kvalitet blir norm. Det innebär samtidigt att en ansvarfull omgivning måste stävja familjebildning som baserar sig på impulsivitet eller brist på förstånd. På det sättet skapar man goda familjer och förhindrar att trasiga familjer att ens uppstår.

En god tradition som är kulturlyftande är äktenskapet som kan ingås av par med oklanderlig eller välrenommerad bakgrund. Giftermålet har föregåtts av förlovning och en prövotid samt fått godkännande av parets föräldrar eller närmaste släktingar. Om en förälder eller nära släkting har invändningar mot det blivande äktenskapet ska detta beaktas och utredas innan äktenskapet kan genomföras. Äktenskapets status ska höjas så att barn som föds automatiskt föds in i en god familj. Ett ingånget äktenskap där barn har fått se dagens ljus innebär ett livslångt åtagande där man troget lever tillsammans resten av livet. På det sättet får vi långsiktigt ett bättre samhälle. Skilsmässor ska kunna beviljas endast om det finns riktigt goda skäl att skiljas. Det ska man känna till och förstå redan när man ingår ett äktenskap och blir man och hustru.

Alla medel är tillåtna för att förhindra nationens förfall. Om man inte sätter in åtgärder i tid kan en nation falla sönder i alla sina beståndsdelar. Delar av Sverige har redan förfallit och förfallet pågår för fullt omkring oss på många sätt. Bit efter bit av vårt land har hamnat i händerna på kolonisatörer som totalitära makthavare har bjudit in till vårt land. Dessa makthavare ska om möjligt straffas en dag för sina handlingar. Innan det kan ske måste alla de problem som de skapat åtgärdas. De öppna gränserna måste tillslutas och varje individ som passerar måste granskas.

Man kan komma till Sverige som turist och besöka vårt fina land. Även gäster och handelsmän med legitima skäl att vistas här kan komma hit. Då kan man också få träffa alla de trevliga svenskar som bebor landet och upprätthåller vår civilisation. Man kan också komma som migrant om man har en rekommenderad bakgrund och kommer från ett annat nordiskt land. Enstaka migranter från andra länder kan tas emot om de har en bakgrund som etniskt och kulturellt är lik vår egen.

Med tydlighet ska vi återupprätta vår nation. Den katastrofala migrationspolitiken ska upphöra och de kolonisatörer som har kommit hit och fått stanna här – för att politikerna, inte folket, vill ha hit dem – ska hjälpas tillbaka till sina egna kulturer eller hemländer.

Nationens hjältar i stort och smått ska kunna hyllas och premieras. Det kan vara en mor som slitit hårt med barnuppfostran och haft svårigheter att överleva ekonomiskt eller på andra sätt. Det kan vara de moderna riddarna som sprider det goda ordet för att varna för en farlig utveckling i samhället. Det kan vara vem som helst som osjälviskt och i stort eller smått utför goda handlingar som gagnar nationen.

Destruktiva krafter som uppmuntras av vissa makthavare för att så split och söndra de civilisationsbärande fundamenten ska motarbetas. Allt detta måste ske varje dag året runt i evighet. Det är så vi upprätthåller vår svenska civilisation.


Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Fokus på Sverige 24: Skolungdomar, arbetspraktik och sommarlov

Ungdomar som går i högstadiet och på gymnasiet bör få komma i kontakt med arbetslivet genom att praktisera på olika arbetsplatser där man behöver hjälp med kundservice eller annat.

Det kan handla om allt från att packa varor i någon livsmedelsbutik till att vara hjälpreda i företag med kundkontakter. Praktiken bör vara en form av arbetsträningsplikt för att lära de unga mer om service och kontakter med människor i arbetslivssammanhang. Skolan ska upprätta kontakter med företag som är beredda att erbjuda arbetspraktik. Eleverna ska inte få någon lön, men erbjudas fri lunch och vid behov fria arbetskläder samt vara försäkrade.

Det bör vara obligatoriskt med arbetsträningsplikt som ett led i att skapa förståelse för vikten av att arbeta och möta andra människor på arbetsplatser och i vardagen samt lära sig kommunicera med dem på ett artigt och trevligt sätt. Efter veckan med praktik kan varje elev utvärdera arbetet muntligt eller skriftligt som ett eget projekt.

Elever på högstadiet och i gymnasiet ska kunna träna på ett starta och driva egna företag för att få en inblick i hur det är att vara företagare i liten skala.

Elever på skolans högstadium också kunna erbjudas praktikplats även en vecka per år hos jordbrukare för att lära sig mer om hur det är att driva lantbruk eller gårdar på landsbygden. Skolan ska upprätta kontakter med vissa gårdar som kan erbjuda boende och ta hand om eleverna där de kan bli en del av en familj under den vecka de vistas där. Att ha praktiserat på jordbruk ska vara meriterande.

Under sommaren ska elever kunna erbjudas boende på sommarläger till subventionerade priser. Den koloniverksamhet som bedrivits över 100 år ska kunna utvecklas mer och ta emot ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att erbjuda sina barn semester. Skolelever som halkar efter i skolan ska också ges möjlighet att kunna studera under sommarlovet. Sommaren ska vara en tid av glädje och rekreation för skolelever, men de ska också kunna erbjudas arbete för att tjäna extra fickpengar om de så önskar.

Tillsammans med skolorna ska kommuner och företag utveckla en plan som går ut på att alla sommarlediga elever som vill ska kunna erbjudas arbete.

Vi publicerar ett antal tankar som efter bearbetning kommer att ligga till grund för ett program av något slag. De publiceras här inte i någon särskild ordning, men kommer senare att få en viss struktur när de bearbetats och förbättrats.

Sverige har idag mängder av problem som förvärras för varje dag som går. Om vi inte föreslår lösningar så kan vi inte ens i teorin rädda landet. Det finns möjligheter att dra igång en landsomfattande rörelse till försvar för svenska folkets rätt till sitt eget land. Men det sker inte över en natt.

Om du har synpunkter på texten eller det som texten gäller kan du skicka in synpunkterna till asylkaos@gmail.com.

Julia Caesar avslöjar Peter Wolodarski

Marieberg på södra Kungsholmen i Stockholm är historisk mark. Här lät hovtandläkaren Johan Ehrenreich 1758-59 uppföra Mariebergs porslinsfabrik. Han hade tänkt sig tillverka fint servisporslin och porslinständer till förmögna stockholmare, men fabriken blev framför allt känd för sin tillverkning av exklusiva kakelugnar. Totalt tillverkades bara omkring 90 Mariebergskakelugnar under porslinsfabrikens korta historia – 1788 brann fabriken ner till grunden. Tjugo av ugnarna står än i dag på Sturehofs slott. Att äga en Mariebergskakelugn är att äga en oskattbar klenod.

Under många år kunde stockholmarna plocka porslinsskärvor ur marken som minnen av Mariebergs stolta historia. Tvåhundratjugonio år efter den förgörande branden står ett 23 våningar högt huskomplex i Marieberg. Byggnaden utgör en välkänd profil i Stockholms stadsbild. Högst upp roterar motordrivna bokstäver i ett ständigt växelspel mellan DAGENS NYHETER och EXPRESSEN – en perpetuum mobile som har snurrat sedan DN-skrapan stod färdig 1964.

En politisk aktivist förklädd till journalist

I sitt chefsrum i byggnaden på den här historiska platsen sitter en av Sveriges mest agendadrivna politiska aktivister, förklädd till journalist. Hans namn är Peter Wolodarski. Han är 38 år. Sedan mars 2013 chefredaktör för Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter. På knappa fyra år har han lyckats med någonting alldeles oerhört och unikt i sitt slag: att sänka det som under nästan 150 år var flaggskeppet bland svenska dagstidningar till en propagandistisk boulevardblaska med politiskt/ideologiskt styrd lögnaktig kampanjjournalistik. Till och med maoisten Olof Lagercrantz’ Sovjet- och Kinapropaganda på 1960- och 70-talen har fått konkurrens ifråga om verklighetsförfalskning.

Gång på gång har DN avslöjats med publicering av rena lögner som Sandvikenrapporten  (31 maj 2014), historien om den påhittade brandmannen i Boden, ihopdiktad av Golnaz Hashemzadeh (3 juni 2014) och Henrik Brors’ famösa ljugversion av en OECD-rapport där han påstod att invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka (13 juni 2013).

Ett publicistiskt underbarn

Den första tidning Peter Wolodarski skrev i hette Kuiren. Han var tio år. Den skulle egentligen heta Kuriren, men på grund av felstavning blev det i stället Kuiren.

”Jag tyckte mycket om att göra tidning” har Peter Wolodarski berättat i en ledare.

Det hade varit en fördel för svenska mediekonsumenter om Peter Wolodarskis publicistiska gärning hade stannat där, men som tolvåring fortsatte han sin journalistiska bana som knattereporter i barn- och ungdomsprogrammet Barnjournalen i SVT. När han var 21 svävade en gloria av ”publicistiskt underbarn” över hans gestalt. Han blev ledarskribent på Expressen, och samma år började han hos Åke Ortmark i TV8. 2001 blev han ledarskribent på Dagens Nyheter, 2009 politisk redaktör.

Agendajournalistik och reportershopping

När Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör i mars 2013 gjorde han omedelbart två saker. Han deklarerade sina avsikter att bedriva agendajournalistik – i klartext politisk propaganda även på nyhetsplats, som av tradition ska hållas åtskild från opinionsmaterial.

Med välfylld plånbok gav han sig ut på reportershopping och köpte över Niklas Orrenius, 39, från grannen Expressen, där Orrenius hade utmärkt sig med den så kallade järnrörsskandalen som främsta merit.

”Nu har SD-topparnas drömmar om att bli insläppta i den politiska värmen blivit än mer avlägsna” lät det i Niklas Orrenius’ skadeglada dom över SD från den 25 november 2012.

Läs hela artikeln om Wolodarski: ”Hämnaren i Marieberg” här!