Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet

Lilian Sjölund är politisk redaktör på helahälsingland.se. I går skrev hon en ledare som visar hur många journalister och politiker tänker – eller rättare sagt inte tänker, för tänka är de inte så bra på. Ledaren hade rubriken ”Utan invandring dör Hälsingland”.

Sjölund beskriver en bygd i förfall när hon inleder med att tala om ”tomma och övergivna butikslokaler i centrum” och att ”det senaste evenemanget som det affischerats om på anslagstavlor har flera år på nacken”.

Sverige är fullt av övergivna butikslokaler i småorter som avfolkats för att politiker har struntat i den egna bygdens väl. En bidragande orsak till landsbygdens förfall är nedläggningen av alla lantbruk och småindustrier på landsbygden vars nedläggningstakt ökade efter inträdet i EU.

Trenden har sedan länge varit att folk flyttar från småorter till större städer. En annan negativ trend är att svenskarna inte föder tillräckligt med barn för att upprätthålla livet i småorterna och på landsbygden. Den här utvecklingen bär politikerna skulden för eftersom de inte gjort något annat än att titta på när förfallet har pågått. Familjebildningen är också eftersatt i Sverige, fler borde bilda familj tidigare och skaffa fler barn för att upprätthålla befolkningsnivån i landet. Politikerna borde sedan lång tid tillbaka ha uppmuntrat till boende i småorter med hjälp av skattesubventioner eller andra incitament. Men de har svikit på nästan alla områden.

asylmann kopia

Eftersom Sverige haft en demografisk kris i många år, utflyttning från landsbygden till storstäderna och avfolkningsbygder i decennier så tycker man att politikerna skulle ha kunnat göra något åt saken.

Men vad har politikerna då gjort? De har lockat in oss i EU som försvårat för boende och företagande på landsbygden. De har ägnat sig åt flummig kulturmarxism och drivit politiska frågor som ingen utom några udda särlingar är intresserad av. De har ägnat sig åt att lansera pride-festivaler, hålla kurser i genusteorier och lansera mångkultur som om det vore något bra. De ägnar sig åt politiska frågor som bryter ned Sverige istället för att bedriva konstruktiv politik för att utveckla vårt land och göra det bättre.

Nu har politikerna dessutom öppnat gränserna för en storskalig invasion av somalier, eritreaner, afghaner, syrier och andra folk som inte hör hemma i vårt land. Därför har vi fått områden som Rosengård, Rinkeby, Husby, Biskopsgården, Angered, Tensta, Hageby, Skäggetorp, Kronogården, Gamlegården, Fittja, Norsborg, Ronna, Hovsjö, Stenhagen, Flemingsberg och Fisksätra för att nämna bara några. Det är områden som svenskarna flyttar ut från för att de vantrivs, samtidigt om ingen vettig människa vill flytta till sådana områden såvida de inte är av nöden tvungna. Om invandringen vore lönsam och bra så skulle alla dessa områden blomstra och folk skulle göra allt i sin makt för att få flytta dit. Det är precis tvärtom. Dessa områden är konstant kostnadsslukande. De måste underhållas och repareras med jämna mellanrum på grund av skadegörelse och dessutom tvingas polisen närvara dygnet runt för att öka säkerheten för de boende.

Politikerna och media tillsammans skapar dessa områden, det är dessutom områden som präglas av omfattande social oro, gängkriminalitet, bränder, våld och allmän otrygghet.

Lilian Sjölund skriver:

Företag etablerar sig som bekant inte på orter man inte tror på och oavsett bransch så är de helt beroende av en enda sak – människor. Människor som kunder och människor som arbetskraft, människor som kan konsumera och människor som har yrkeskunskap. Det finns ingen anledning att krångla till det och kalla det för humankapital och know-how. Ska det kapitalistiska hjulet snurra så förutsätter det en växande befolkning. Och om hjulet sackar eller rentav stannar så sprätter inga skattekronor ner över hemtjänsten, skolan och sjukvården.

Är det en insikt som Lilian Sjölund nyligen har kommit fram till? ”Ska det kapitalistiska hjulet snurra så förutsätter det en växande befolkning”, säger Sjölund. Nej det behövs ingen ”växande” befolkning i bemärkelsen att vi svenskarna behöver bli dramatiskt många fler. Det som behövs är att vi svenskar underhåller vår egen befolkningsnivå och ökar nativiteten så att vi inte minskar i antal. Vi kan gärna öka en aning, men det finns ju inga politiker som har arbetat för att vi ens ska upprätthålla befolkningsnivån. Just nu minskar antalet svenskar för varje år som går.

Vår befolkning behöver öka antalet familjer och föda fler barn. Det är inte för ”kapitalismens” skull utan för att vi svenskar ska ha en egen framtid i vårt land och hålla hela landet så levande som möjligt.

Men inga politiker har på minsta sätt försökt åtgärda de demografiska problem som hotar Sverige. Istället gör man precis allt fel och ägnar sig åt frågor som fortsätter förstörelsen av förstöra Sverige.

Lilian Sjölund skriver:

Enligt Statisticon, ett statistikföretag i Uppsala och Stockholm, som sammanställt befolkningsstatistik för länet ser det dystert ut för samtliga hälsingekommuner. Utan invandring kommer Hudiksvall att ha minskat sin befolkning med fem procent om tio år om inget görs. Motsvarande minussiffra för Ljusdal är 12 procent, Nordanstig nio procent, Bollnäs fem procent, Ovanåker sju procent och Söderhamn hela 15 procent.

Nordanstig, Ljusdal och Söderhamn kommer helt enkelt inte att överleva.

Företaget – och du – säger alltså att ”Utan invandring kommer Hudiksvall att ha minskat sin befolkning med fem procent om tio år om inget görs”.

Den här negativa trenden har pågått länge och gäller över hela landet. Den svenska befolkningen minskar i antal medan politiker och journalister bara sitter med armarna i kors och tittar på. Att koppla frågan till invandring är fullkomligt absurt. Den låga nativiteten är ett inhemsk svenskt problem som måste åtgärdas på svenskt vis om den svenska befolkningen ska ha en framtid i sitt eget land.

Befolkningsminskningen måste åtgärdas med program för ökad svensk familjebildning och ökad svensk nativitet. Det är svenskarna som måste bli fler, inte invandrarna.

lilian-sjolund-twitter
”Jag fattar ingenting”. Foto: Lilian Sjölund, twitter

Att påstå att det behövs invandring för att kompensera för svenskt befolkningsunderskott är att överge den egna nationen och låta den övertas av fjärrinvandrare. Den invandring som pågår just nu kommer att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land inom 10-15 år. De som propagerar för fortsatt invandring propagerar i praktiken för att svenskarna ska förlora sitt land.

Vi har redan 200 orter som är obeboeliga och livsfarliga för att naiva människor som Lilian Sjölund tycker att invandring är något eftersträvansvärt. De naiva människorna får gärna tycka vad de vill, problemet är att Sverige och svenskarna nu utsätts för en politik som vi aldrig har bett om. Vi har inte bett om att få bli ersätta av somalier, irakier, syrier, afghaner, eritreaner, romer och andra folk som väller in över gränserna.

Det är politiker och journalister som Lilian Sjölund som prackar på oss denna politik trots att den bevisligen skadar vårt land. De inbillar sig att dessa invandrare är en tillgång och en investering och inbillar sig dessutom att de kan göra Sverige lika bra eller till och med bättre än vad svenskarna kan.

Sådana människor lever i Utopia. De saknar helt verklighetsuppfattning.

Denna invandring kommer inte bara att kosta pengar, den kommer att kosta liv och den kommer att slå sönder de sista resterna av det trygga gamla Sverige som vi har uppskattat så mycket.

De invandrarrelaterat brotten är ofta mycket grova. Ett sådant ägde rum i Falkenberg natten till söndagen den 1 november 2015. Tre kvinnliga anställda på en Maxrestaurang rånades av två maskerade män som misshandlade dem med baseballträ och kofot. Offren fick sina tänder utslagna och den ena kvinnan blev slagen så att armarna bröts av.

Andra exempel på invandrarrelaterade grova brott är:

Mordet på Elin Kranz

Gruppvåldtäkten på Jenny Lemon

Den grova misshandeln av Carl Erik Cedvander

Gruppvåldtäkten i Marriannelund

Morden på Emil och Carola Herrlin

Mordet på Tommy Gustavsson

Mordet på Mathias Borsing

Morden på Sara Vestin och Sylvia Hoek

Mordet på Cajsa Jonsson

Listan kan göras hur lång som helst. Det finns tusentals exempel på hur vanliga svenskar oskyldigt drabbats av råa överfall som utförts av människor som politikerna släppt in i landet mot folkets vilja.

Lilian Sjölund lever bevisligen i Utopia när hon säger:

Visst inser alla att det initialt kommer att kosta. Det kommer till och med att svida och kanske bli trångt i klassrummen, i folktandvårdens väntrum och hos arbetsförmedlingens rådgivare. Förmodligen blir det konflikter också om ludd i torktumlaren, människors irriterande ovana att gå före i kön eller tala för högt i mobilen (på ett obegripligt språk dessutom).

Inte någon kan garantera att det i denna gigantiska folkomflyttning inte slinker med någon som inte kan skilja på ditt och mitt, eller som, gud förbjude, inte visar oändlig och oavbruten tacksamhet för att de erbjuds en bostad i en stugby i skogen.

Sjölund tror att det på sin höjd kan uppstår lite tjafs i tvättstugan ”om ludd i tumlaren” eller att någon ”inte visar oändlig och oavbruten tacksamhet” för sin bostad.

Det handlar inte om det. Det handlar om att den nu pågående invasionen är en ekonomisk börda av aldrig skådat slag.

Det handlar om att vi ofrivilligt påtvingas människor som inte har i vårt land att göra.

Det handlar om att vi får ett betydligt farligare samhälle än vad vi hade innan massinvandringen inleddes.

Det handlar om att politiker och journalister vägrar att lösa inhemska problem och anpassar sig till en galen politik som söndrar Sverige.

Det handlar om en demografisk katastrof där vi svenskarna förlorar vårt land.

Det handlar om att totalitära politiker påtvingar oss något vi aldrig har bett om.

forandring_2000_2014

2013 utgjorde personer med utländsk bakgrund 27,96 procent av befolkningen. 2014 har andelen ökat till 28,75 procent. En ökning med 0,79 procentenheter på bara ett år.

Lilian Sjölund skriver sedan:

Den infödde hälsingens faiblesse för spelmansstämmor, bandy och ostkaka är ingalunda hotade. Identiteten är så grundmurad och bottnar i självförtroendet och ett vänligt sinnelag.

Delad glädje är ju dubbel som bekant. Så om de nyanlända stannar för att de känner sig välkomna, är hälften vunnet i återväxtsiffror.

Det är möjligt att den enskilde hälsingens identitet håller i sig livet ut. Men redan idag är ju hälsingen liksom andra svenskar utsatta för en hjärntvätt i media där man lanserar mångkultur och invandring som lösning på problem. Men mångkultur och invandring är inte lösning på någonting, de är istället del av det problem som Sverige har – problem som accelererar. Hälsingen kommer att upphöra att existera om vi inte tar tag i de demografiska frågorna nu och stoppar den livsfarliga invandringen på sikt tränger ut svenskarna i sitt eget land. Invandrarnas stora antal och deras höga nativitet leder ofrånkomligen till att de tar över landet.

Svenska folket terroriseras av politiker som som förstör Sverige med massinvandring.

Lilian Sjölund hänvisar till den gravt okunnige Riksbankschefen Stefan Ingves som säger;

”På kort sikt har inflödet av människor till Sverige sannolikt en positiv effekt på svensk BNP, eftersom det ökar efterfrågan på svensk ekonomi. På längre sikt innebär det en större arbetskraft, och det är ingen nackdel givet att Sverige har en snabbt åldrande befolkning.”

Frågan är varför Lilian Sjölund citerar just honom. Varför inte citera ekonomer som Tino Sanandaji eller Jan Tullberg, som faktiskt kan något? Eller varför inte fråga vanliga svenskar som tvingats bo i invandrartäta områden hur de upplever situationen?

Lyssna på Tino Sanandaji som till skillnad från Lilian Sjölund faktiskt kan något

Av alla de invandrartäta områden som uppstått har vi sett något som liknar ekonomisk kollaps snarare än ökat välstånd. Att invandringen blir en vinst på kort eller på lång sikt är en ren lögn, en myt som vänner av massinvandring sprider för att de inte förmår tänka klart.

Och det där snacket om ”en åldrande befolkning” är ju en myt eftersom det problemet lätt kan lösas med politiska incitament – om man bara vill. Men politikerna vill inte det. De är inte kapabla att styra vårt land, men de är uppenbarligen kapabla att förstöra landet.

vagen-till-sverige
Den här vägen kommer migranter från Mellanöstern och Afrika till Hälsingland. Det naturliga hade varit att stänga gränsen och inte låte en enda av dem passera.

Visst kan man säga att invandringen skapar fler jobb. Erfarenheten från de invandrartäta förorterna visar att det behövs fler tolkar, fler socialarbetare, fler brandmän, fler poliser, fler glasmästare, fler saneringsföretag, mer amulanspersonal, fler fångvårdare, fler renhållningsarbetare och mer av andra yrkesgrupper som tvingas städa upp efter det kaos som skapas i förorterna.

flyktingvagen-skapar-tillvaxt

Just nu visar många asylsökande sin tacksamhet genom att svina ned asylboenden, hota personal och varandra samt klaga och gnälla på maten, på boendet, på servicen och annat.

De stackars naiva svenskarna som ska bekosta allt detta är utsatta för ett bedrägeri av sällsynt omfattning. De är vana vid att ”hjälpa sin nästa”, men nu hjälper de politiker att genomföra en politik som innebär att vi förlorar vårt land. Det är svenskarna som behöver hjälp att agera mot politiker och journalister som förstör vårt land.

Lilian Sjölund är antingen djupt ohederlig eller djupt okunnig om vad som pågår just nu och det är sådana som hon som bereder vägen för ännu fler getton, ännu fler problem i Sverige, ännu mer social oro och ännu större demografiskt underskott när svenskarna fortsätter att minska i antal och Sverige går mot en kollaps.

Relaterat:

High Chaparral i Gnosjö tar emot 393 asylsökande

Hällnäs med 259 invånare tar emot 120 asylsökande

Lundsbrunns kurort kan få 870 asylsökande

Bojkotta företag som stöder regeringens skadliga invandringspolitik

Småkommuner måste vara beredda på social oro

Svenskarna i minoritet år 2025

Sverige är ett belägrat land

Vi måste stoppa invasionen

Tyst i media om 3 000 skolbränder

20 miljoner asylsökande – Sverige kan gå under

byt-ut-politikerna-innan-de-byter-ut-folket1

4 kommentarer på “Lilian Sjölund är ett exempel på hur många blåsta journalister och politiker det finns i landet”

 1. Sjölund är ful och gammal.Hennes längtan efter att gränslas tar sig desperata uttryck.Men tycker hon verkligen att detta är värt att sälja ut sitt och sina barns land för??

  Gilla

 2. Lillian Sjölund bor inte ens i Hälsingland,hon bor i Gävle och jobbar i Bollnäs !!!
  Har skrivit till henne många gånger och fått häpnadsväckande svar !!!
  En riktig quisling och helt väck i huvudet !!!!

  Gilla

 3. Det blir väl inte bättre om man tar hit en massa illitterata utlänningar och placerar dem i t.ex. Hälsingland om det ändå inte finns utkomstmöjligheter där. Det centrala problemet är ju att det inte finns några jobb i glesbygden. Fanns det meningsfulla jobb skulle naturligtvis inte folk flytta från landsbygden till storstäderna, men det verkar Lillian Sjölund inte förstå. Efter att ha levt på bidrag i några år kommer givetvis invandrarna att fly Hälsingland och slå sig ned i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller var det passar dem och då är man tillbaka på ruta ett igen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s